Facebook trong hoạt động thông tin - thư viện

12 5 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:50

y ứng dụng hữu ích mà thư viện lớn giới ứng dụng để phục vụ người dùng tin thông qua mạng xã hội Facebook Với ứng dụng này, người dùng tin tìm kiếm thơng tin chi tiết tài liệu thông qua nhan đề, tác giả định dạng khác CiteMe: dùng để học cách đưa lời trích dẫn hợp lý vào WorldCat: Mục lục liên hợp trực tuyến OCLC OCLC: tổ chức hợp tácthư viện toàn cầu thành lập từ năm 1967 Footer Page of 27 Header Page of 27 Hình 1.2.Ứng dụng máy tìm CiteMe WorldCat Facebook 1.7 Fanpage,trang “fan” hâm mộ Cán thư viện tạo lập trang Fanpage,trang “fan” hâm mộ, nơi người dùng tin cập nhật thơng tin, theo dõi kiện, phản hồi ý kiến, bày tỏ quan điểm.Với ưu điểmkhông giới hạn số thành viên, mức độ phổ biến thơng tin nhanh mà người dùng tin dễ dàng cập nhật thông tin mà khơng cần phải tag phải tìm kiếm tính New feed (cập nhật tin tức mới) Đây ứng dụng cho phép mở rộng phạm vi kết bạn thiết lập mối quan hệ mật thiết với người sử dụng - Chỉ thao tác kích vào nút “like” đầu trangFanpage, người dùng tindễ dàng tương tác theo dõi thơng tin, hình ảnh tăng tải Facebook thư viện - Tận dụng tối đa đặc tính lan truyền mạng xã hội Facebook: bạn đăng ký làm người hâm mộ thư viện trang Facebook cá nhân bạn hiển thị thông báo điều bạn bè bạn nhanh chóng biết điều Footer Page of 27 Header Page of 27 - Hình 1: Trang Facebook (Fanpage) Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN 1.8 Chia sẻ link liên kết Do đặc tính liên kết, lan truyền phổ biến thơng tin nhanh chóng, thư viện lớn giớirất trọng việc cung cấp đường link liên kết tới trang web hay trang Facebook khác có liên quan.Những thơng tin đăng tải lên Facebook khơng thể đăng tải hình thức xem kẽ văn hình ảnh thơng tin đăng tải trang web Vì vậy, việc dẫn đường link liên kết rộng rãi không hỗ trợ người dùng tin dễ dàng tiếp cận nguồn tin khác thư viện mà phương thức khắc phục hạn chế thông tin đăng tải mạng xã hội Facebook Footer Page of 27 Header Page of 27 Hình 2: chia sẻ giới thiệu website VNU-lic Thực trạng số sản phẩm – dịch vụ thông tin thư viện marketing qua mạng xã hội Facebook Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN: Hỗ trợ bạn đọc online: Footer Page of 27 Header Page of 27 Giới thiệu tài liệu mới: Footer Page of 27 Header Page 10 of 27 Thu hút người dùng tin Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Kết luận Việc tương tác người dùng tin cán thư viện yếu tố định tới phát triển trang Facebook thư viện Nhận thấy điều này, thư viện lớn giới sử dụng Facebook địa để cung cấp tổ chức dịch vụ tư vấn, trả lời thắc mắc trực tuyến hữu ích với người dùng tin Điều nhận phản hồi tích cực từ phía người dùng tin khơng tạo tiện lợi tối ưu mà khuyến kích vai trò người dùng tin thư viện Tăng tương tác người dùng tin với nhau: người dùng tin không đăng tải thắc mắc mà hỗ trợ cung cấp thông tin cho người dùng tin khác Mặc dù có nhiều ưu điểm mạng xã hội có hạn chế định khó kiểm sốt thông tin đăng tải “tường” từ người dùng tin Bên cạnh đó, việc tất người dễ dàng truy cập tương tác với Facebook thư viện dẫn đến khó kiểm sốt khó nắm bắt đâu đối tượng người dùng tin mục tiêu thư viện Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO https://voer.edu.vn/m/ung-dung-mang-xa-hoi-facebook-trong-hoat-dongthong-tin-thu-vien/9f93a347 Bế Quỳnh Trang (2012) “Chiến lược Marketing thư viện đại học Yale (Hoa Kỳ) qua mạng xã hội Facebook” Vietnamlib Footer Page 12 of 27 ... người dùng tin mục tiêu thư viện Footer Page 11 of 27 Header Page 12 of 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO https://voer.edu.vn/m/ung-dung-mang-xa-hoi -facebook- trong- hoat-dongthong -tin- thu-vien/9f93a347 Bế Quỳnh... Hình 2: chia sẻ giới thiệu website VNU-lic Thực trạng số sản phẩm – dịch vụ thông tin thư viện marketing qua mạng xã hội Facebook Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN: Hỗ trợ bạn đọc online:... người dùng tin Footer Page 10 of 27 Header Page 11 of 27 Kết luận Việc tương tác người dùng tin cán thư viện yếu tố định tới phát triển trang Facebook thư viện Nhận thấy điều này, thư viện lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Facebook trong hoạt động thông tin - thư viện, Facebook trong hoạt động thông tin - thư viện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay