Dạy học phân hóa cho học sinh trung học phổ thông trong chủ đề giải hệ phương trình

11 96 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:50

... trường trung học phổ thông Vấn đề nghiên cứu - Cách phân hóa nội dung, dạng hệ phương trình dạy cho đối tượng học sinh trường trung học phổ thông - Các phương pháp giải hệ phương trình trường trung. .. trình trường trung học phổ thông Giả thuyết nghiên cứu Nếu áp dụng phương pháp dạy học phân hóa cho học sinh THPT chủ đề Giải hệ phương trình dựa hệ thống tốn xây dựng có phân bậc bồi dưỡng... Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn Chƣơng 2: Một số biện pháp dạy học phân hóa cho học sinh trung học phổ thông chủ đề giải hệ phương trình Chƣơng 3: Thực nghiệm sư phạm Footer Page of 27 Header
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học phân hóa cho học sinh trung học phổ thông trong chủ đề giải hệ phương trình, Dạy học phân hóa cho học sinh trung học phổ thông trong chủ đề giải hệ phương trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay