Công nghệ nén tệp thực thi Binary Delta và các ứng dụng trong mạng và truyền dữ liệu máy tính

36 20 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 12:48

... nén tập tin lưu máy tính trước truyền thông mạng Trong trường hợp tập tin cần truyền mạng vá cho tệp thực thi mà phiên cũ chúng tồn máy đích, việc áp dụng thuật tốn khơng thực hiệu Một cơng nghệ. .. cơng nghệ nén khác Microsoft phát triển nhằm cập nhật phiên cho tệp thực thi Đó công nghệ Delta Compression Nếu tỷ lệ nén cho tệp thực thi thường dao động quanh 3:1 tỷ lệ nén vá so với tệp đích... cơng nghệ Delta nằm khoảng từ 10:1 tới 1000:1 chí lớn – tùy thuộc vào dung lượng tệp đích mức độ khác biệt với tệp sở Vì vậy, việc áp dụng công nghệ Delta vào thực tiễn có ý nghĩa lớn truyền liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ nén tệp thực thi Binary Delta và các ứng dụng trong mạng và truyền dữ liệu máy tính, Công nghệ nén tệp thực thi Binary Delta và các ứng dụng trong mạng và truyền dữ liệu máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay