Tài liệu bảo hiểm nông nghiệp

29 63 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 10:47

...BH nông nghiệp 5.1 Sản xuất nông nghiệp BHNN 5.2 BH trồng 5.3 BH chăn nuôi (GT) 5.4 BHNN Việt nam 06/08/2012 5.1 Sản xuất nông nghiệp BHNN 06/08/2012 5.1.1 Đặc thù Sản xuất nông nghiệp 06/08/2012... 5.4.BHNN Việt nam • DNBH triển khai: Tổng cơng ty bảo hiểm Bảo Việt Groupama • DNBH dạng tiềm năng: Bảo Minh Công ty bảo hiểm ngân hàng nơng nghiệp 06/08/2012 28 Triển khai thí điểm BHNN • Quyết... f = T * W * p Phí đề phòng, hạn chế tổn thất Phí quản lý Phí dự trữ dự phòng Xác định f (số liệu thống kê n năm trước) Xác định sản lượng thu hoạch thực tế bình quân đơn vị diện tích BH Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bảo hiểm nông nghiệp, Tài liệu bảo hiểm nông nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay