Bài giảng quản trị rủi ro trong doanh nghiêp

56 106 2
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 10:43

Sự cần thiết của quản trị rủi roNguy cơ rủi ro trong cuộc sống hàng ngày?Mức độ nghiêm trọng của tổn thất?Tác động của rủi ro và t.thất đối với:Cá nhânTổ chức, doanh nghiệpXã hộiCần thiết phải thiết lập các ch.trình QTRR? ... chung rủi ro quản trị rủi ro 2.2 Phân loại rủi ro  Phân loại theo tính chất rủi ro  Rủi ro tuý  Rủi ro đầu  Rủi ro  Phân loại rủi ro khía cạnh kinh doanh  Rủi ro giá  Rủi ro tỉ giá  Rủi ro. .. liên hệ quản trị rủi ro chức quản trị doanh nghiệp Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi ro 1.6 Các chủ thể liên quan vào trình quản trị rủi ro  Các nhà quản lý  Các khách hàng  Doanh. .. thiết để tiến hành chương trình quản lý rủi ro Chương Giới thiệu chung rủi ro quản trị rủi ro 1.8 Mục tiêu quản trị rủi ro: Khi xây dựng chương trình quản lý rủi ro, doanh nghiệp cần rõ:   Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản trị rủi ro trong doanh nghiêp, Bài giảng quản trị rủi ro trong doanh nghiêp, Chương 1. Giới thiệu chung về rủi ro và quản trị rủi ro, Chương 2. Nhận dạng và đo lường rủi ro, tổn thất tiềm năng, Chương 3. Các loại tổn thất tiềm năng, II. Tổn thất tiềm năng về tài sản, III. Tổn thất về nguồn nhân lực, Chương 4. Các công cụ quả trị rủi ro, III. Các công cụ tài trợ rủi ro

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay