TÌM HIỂU và NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LASER bán dẫn TRONG đo KHOẢNG CÁCH

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:56

TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LASER BÁN DẪN TRONG ĐO KHOẢNG CÁCH Bùi Đại Thạch Khoa Vật lý kỹ thuật, QH-2007-I/CQ-V Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp: Từ laser bán dẫn chế tạo thành công vào năm 60 kỷ trước, nhà khoa học không ngừng nghiên cứu chúng Với đặc tính trội tiện dụng, nhỏ gọn giá thành thấp, laser bán dẫn ngày quan tâm ứng dụng nhiều lĩnh vực Việc sử dụng laser diode đo xa tìm hiểu đặc tính đối tượng đo đề cập tới từ lâu ứng dụng quan trọng có tính thực tiễn cao Trong khóa luận này, chúng tơi tiến hành số phép đo đạc nhằm tìm hiểu vài đặc tính laser bán dẫn đặc trưng cơng suất-dòng bơm, phân bố trường xa laser diode Từ tìm hiểu vậy, lắp đặt tiến hành khảo sát khả ứng dụng laser bán dẫn việc đo khoảng cách dựa trễ xung tín hiệu truyền tín hiệu phản xạ thu lại Đây nguyên lý hệ LiDAR Từ khóa: LiDAR, laser bán dẫn, đo khoảng cách
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU và NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LASER bán dẫn TRONG đo KHOẢNG CÁCH , TÌM HIỂU và NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LASER bán dẫn TRONG đo KHOẢNG CÁCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay