BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

42 10 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:52

Báo cáo thực tập về ngành quản trị nhận sự, nếu ra được những thực trạng, giải pháp về tình hình nhân sự của công ty được chọn trong bài báo cáo. Báo cáo còn cũng cấp những thông tin, kiến thức về với công tác quản trị nhân sự, sinh viên nhân sự hay nhà quản trị có thể tham khảo để áp dụng trong thực tế, bao gồm: Công tác hoạch định nguồn nhân lực Công tác phân tích và thiết kế công việc Công tác tuyển dụng lao động Công tác đào tạo và phát triển Công tác tạo động lực trong lao động Công tác đánh giá thực hiện công việc Công tác trả công lao động LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải có đội ngũ lao động có đủ trình độ, lực, tay nghề để tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt mà nước ta đã gia nhập WTO chủ động trình hội nhập kinh tế quốc tế Nguồn nhân lực tài sản quý báu doanh nghiệp Hoạt động doanh nghiệp chịu ảnh hưởng chi phối nhân tố mức độ ảnh hưởng khác qua thời kỳ, nguồn nhân lực ln giữ vai trò định hoạt động doanh nghiệp Các doanh nghiệp không cạnh tranh thị trường, cạnh tranh sản phẩm mà phải biết quản lý nguồn nhân lực cách hiệu quả, đồng thời nhà quản trị đại ngày cần nhìn nhận công tác quản trị nguồn nhân lực cách hơn, toàn diện thực tế Với chủ trương phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, năm gần nước ta có tốc độ phát triển cao, hội nhập với nước phát triển động khu vực Châu Á Thái Bình Dương Cùng với tốc độ phát triển phải có tính thống thành tựu công nghệ tổ chức xã hội Mặt khác phát triển thành cơng quốc gia phải nói đến chiến lược trồng người, người trung tâm xã hội, người khám phá vũ trụ, phát minh khoa học kỹ thuật, sáng tạo cải vật chất làm thăng hoa đời sống Do có nhiều quốc gia đặt người vào vị trí hàng đầu xem chìa khóa vạn để mở cánh cửa cần thiết để vươn tới đỉnh cao xã hội Công ty TNHH Sinh Tài hoạt động kinh doanh ngành thiết kế, nhập cung cấp hệ thống thang máy, thang hiệu; cung cấp lắp đặt thiệt bị nâng, cầu trục, băng chuyền tải, cung cấp máy phát điện, Đại lý ký gửi hàng hóa; Dịch vụ tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ kĩ thuật phục vụ bảo vệ mơi truờng vào qui trình sản xuất; tư vấn hệ thống quản lý chất luợng; dịch vụ môi giới thương mại, nguồn nhân lực cơng ty có xáo trộn đòi hỏi phải có xếp, bố trí lại nguồn nhân lực theo nguyên tắc người, việc; đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ người lao động để họ có đủ kỹ kiến thức làm chủ công nghệ đại, không ngừng nâng cao suất chất lượng sản phẩm Vì vậy, trước thực trạng cơng ty ln đặt đòi hỏi cần thiết phải nâng cao cơng tác quản trị nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng đến trình làm việc nhằm đáp ứng mục tiêu phương hướng phát triển mà công ty đề ra, bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, doanh nghiệp ln có cạnh tranh với nhau, tìm kiếm thị trường thu hút người tài cơng việc có tính thời Vì thế, thân xin chọn đề tài: " Hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Sinh Tài " Kết cấu báo cáo: Ngoài lời mở đầu, tài liệu tham khảo, nội dung báo cáo gồm ba chương: Chương 1: Giới thiệu công ty TNHH Sinh Tài Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Sinh Tài Chương 3: Nghiên cứu hoat đông quản trị nguôn nhân lưc công ty TNHH Sinh Tài Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH SINH TÀI I Giới thiệu tình hình cơng ty TNHH Sinh Tài Lịch sử hình thành q trình phát triển cơng ty TNHH Sinh Tài Tên công ty: Công ty TNHH Sinh Tài; Tên giao dịch: MP_SITA ELEVATOR; Mã số thuế: 0303382132; Trụ sở chính: Số Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM; Số điện thoại: 08-38489804 Fax: 08-38489805; Email: sita@vnn.vn; Vốn điều lệ: 8.800.000.000 VND (Tám tỷ tám trăm triệu đồng) Bảng 1-Danh sách thành viên góp vốn S TT Tên thành viên Giá trị vốn góp (triệu đờng) Phần vốn góp Nguyễn Hữu Triều 7040 80,00% Phạm Thị Hồng Vân 1760 20,00% (Nguồn số liệu công ty) Công ty thành lập vào năm 2004 theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cơng ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên số 4102023528 kí lần đầu ngày 15/7/2004 Phòng Đăng kí kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp Tuy công ty trẻ công ty TNHH Sinh tài dần khẳng định đứng trường bước phát triển vững Với phương châm hàng đầu phải ln tạo an tâm hài lòng cho người tiêu dùng bạn hàng, công ty đưa chiến lược hợp lý, đặt chiến lược ngắn hạn dài hạn Mục tiêu ngắn hạn công ty ổn định nguồn nhân lực, lấy lợi nhuận làm thước đo kết hoạt động kinh doanh mục tiêu dài hạn nâng cao hiệu kinh doanh, mở rộng qui mô sản xuất, chiếm lĩnh thị trường, xem khách hàng mục tiêu, động lực để kinh doanh Bên cạnh cơng ty ln củng cố bước trưởng thành bằng khóa huấn luyện kỹ thuật giúp cho đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ chun mơn Đặc điểm Cơng ty TNHH Sinh Tài 2.1 Nguồn lực Công ty a Về cấu nguồn nhân lực Là doanh nghiệp nhỏ với số vốn ban đầu hạn chế, cơng việc lại đòi hỏi nhân viên có trình độ học vấn sức khỏe tốt Đã có nhiều thay đổi tình hình nhân công ty từ ngày đầu thành lập so với Những ngày đầu cơng ty có 06 nhân viên thức, với số lượng nhân viên nên người phải làm công việc nhiều người Ngay giám đốc đơi phải người chào hàng cạnh tranh, nộp hồ sơ thầu, nhận hàng cảng Cát Lái Đến sau gần 10 năm hoạt động cơng ty TNHH Sinh Tài có nhiều chuyển biến mặt nhân số lượng nhân viên thức lên đến 153 người Trong có đội ngũ nhân viên bảo hành bảo trì đạt suất 80 thang máy/ tháng Và đội ngũ kỹ sư, nhân viên bán hàng tận tâm tư vấn thiết kế hướng dẫn khách hàng đặc tính kỹ thuật thang máy cho cơng trình đạt hiệu tốt a1 Phân theo đối tượng lao động Bảng 2-Cơ cấu lao động theo đối tượng lao đợng năm 2012- 2014 Năm Giới tính 2012 SL 2013 % SL 2013 % SL % LĐ trực tiếp 134 77.9 118 78.1 121 79 LĐ gián tiếp 38 22.1 33 21.9 32 21 Tổng cộng 172 100 151 100 153 100 ĐVT: người (Nguồn số liệu Công ty) Nhận xét: Cơng ty TNHH Sinh Tài có lực lượng lao động chủ yếu lao động trực tiếp, chiếm 79% số lượng người lao động tồn cơng ty Lực lượng lao động trực tiếp bao gồm nhân viên kỹ thuật máy, công nhân điều khiển máy công nhân phận nhà xưởng sản xuất phận kho Lực lượng lao động trực tiếp chiếm 21% số lượng người lao động tồn cơng ty, lực lượng bao gồm cấp quản lý nhân viên làm việc văn phòng Năm 2013, lực lượng lao động trực tiếp gián tiếp công ty tăng so với năm 2012, nhiên mức tăng khơng đáng kể a2 Phân theo trình độ lao động Bảng -Cơ cấu lao đợng theo trình độ lao động năm 2012 – 2014 ĐVT: người Năm Chỉ tiêu 2012 SL 2013 % 2014 SL % SL % Đại học & ĐH 15 8.7 13 8.6 13 8.5 Cao đẳng& trung cấp 21 12.2 17 11.3 19 12.4 Lao động lành nghề 53 30.8 49 32.5 46 30 Lao động phổ thông 83 48.3 72 47.7 75 49 172 100 151 100 153 100 Tổng cộng (Nguồn số liệu Cơng ty) Nhận xét: Trình độ người lao động cơng ty nhìn chung tương đối thấp, số lượng người lao động chưa qua đào tạo cơng ty cao, lao động có trình độ Đạì học Đại học chiếm chưa tới 10%, Cao đẳng Trung cấp chiếm 10%, lao động lành nghề chiếm 30% lao động phổ thơng chiếm gần 50% tồn lực lượng lao động công ty.Trong thời gian tới, công ty cần có kế hoạch tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ cho yêu cầu sản xuất đòi hỏi chuyên mơn kỹ thuật cao a3 Phân theo giới tính Bảng 4-Cơ cấu lao đợng theo giới tính năm 2012 – 2014 ĐVT: người Năm 2012 2013 2014 Giới tính SL % SL % SL % Nam 134 77.9 109 72.2 112 73.2 Nữ Tổng cộng 38 22.1 42 27.8 41 26.8 172 100 151 100 153 100 (Nguồn số liệu Công ty) Nhận xét: Do đặc thù ngành nghề hoạt động công ty làm việc tiếp xúc trực tiếp với máy móc nên số lượng người lao động nam chủ yếu, chiếm tỷ lệ cao 80%, lại lực lượng lao động nữ chiếm gần 20%, chủ yếu làm công việc văn phòng a4 Phân theo độ tuổi Bảng 5-Cơ cấu lao động phân theo độ tuổi năm 2012– 2014 ĐVT: người Năm Độ tuổi 2012 SL 2013 % SL 2014 % SL % 18t - 35t 105 61.1 94 62.3 96 62.7 36t - 50t 46 26.7 41 27.2 45 29.4 Trên 50 21 12.2 16 10.5 12 7.8 172 100 151 100 153 100 Tổng cộng (Nguồn số liệu Cơng ty) Nhận xét: Cơng ty có tỉ lệ người lao động độ tuổi từ 18-50 cao, tăng qua năm, đặc biệt lực lượng lao động trẻ có độ tuổi từ 18-35 chiếm 60%; lực lượng lao động 50 tuổi ngày giảm, chiếm chưa đến 10% tổng số lượng người lao động tồn cơng ty Qua thấy cơng ty có sách thu hút phát triển nguồn nhân lực trẻ, độ tuổi lao động để phù hợp với định hướng phát triển tương lai b Về sở vật chất Công ty chi 8,800,000,000đ để đầu tư lại sở vật chất, có 759,000,000đ sử dụng để sửa sang lại khu văn phòng, nâng cấp tồn điều kiện làm việc cho nhân viên; 1,820,110,000đ dành sửa sang, nâng cấp nhà xưởng Tất sở vật chất cơng ty củng cố, hồn thiện để chuẩn bị lượng mới, nâng cao lực cạnh tranh xu hội nhập kinh tế thị trường c Về tài Bảng 6-Các số liệu tài 03 năm gần Đơn vị tính: tr.đ TT Thơng tin tài Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tổng tài sản 8.271 10.195 14.331 Tổng nợ phải trả 2.988 4.690 8.081 Vốn lưu động 7.770 7.826 8.194 Doanh thu 11.360 12.103 12.507 Lợi nhuận trước thuế 4.124 4.801 5.103 Lợi nhuận sau thuế 3.093 3.601 3.827 ( Nguồn số liệu công ty) Nhận xét: Khi thành lập, cơng ty có vốn điều lệ 5,721 tr.đ, sau thời gian hoạt động SXKD, số vốn điều lệ công ty tăng lên 6,750 tr.đ lần bổ sung vốn vào tháng 12/2011, đến vốn điều lệ tăng lên mục 2.1.1/ minh họa Tổng tài sản Công ty 14,331 tr.đ, tăng thêm 40,5% so với trước năm 2012 Tài sản cố định hữu hình chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản công ty Đối với công ty sản xuất cơng ty TNHH Sinh Tài tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao điều tốt, nhiên so với doanh nghiệp cạnh tranh khác ngành giá trị tài sản cố định cơng ty khiêm tốn Nợ phải trả cho người lao động chiếm tỷ trọng thấp, chiếm 7.53% tổng nguồn vốn, cho thấy cơng ty có sách tốn tiền lương hẹn đầy đủ cho người lao động Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao, chiếm 69.24% tổng nguồn vốn cơng ty, điều cho thấy cơng ty có khả tự đảm bảo mặt tài có mức độ độc lập cao chủ nợ Tuy vậy, cơng ty cần có sách thích hợp để đảm bảo khả tốn khoản nợ phải trả người bán khoản vay ngắn hạn Chính nguồn lực tài cơng ty sở giúp cho công ty tái cấu trúc nguồn nhân tương lai trước mắt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh lâu dài công ty phải có chuẩn bị mặt kế hoạch, định hướng Có vậy, cơng ty đứng vững thị trường cách bền vững 2.2 Thị trường, sản phẩm công ty + Sản phẩm công ty gồm: - Thiết kế, nhập cung cấp hệ thống thang máy, thang hiệu: Mp, Orona, Toshiba, Mitsubishi - Cung cấp lắp đặt thiệt bị nâng, cầu trục, băng chuyền tải - Cung cấp máy phát điện ( từ 2.2KVA đến 2000 KVA), xây lắp điện - Mua bán thiết bị công nghiệp - Đại lý ký gửi hàng hóa; Dịch vụ tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ kĩ thuật phục vụ bảo vệ môi truờng vào qui trình sản xuất; tư vấn hệ thống quản lý chất luợng; dịch vụ môi giới thương mại + Phục vụ thị trường nước 2.3 Bộ máy tổ chức công ty Với máy tổ chức theo sơ đồ quản lý trực tuyến tham mưu, máy tổ chức trở nên gọn nhẹ, đạo thống từ xuống dưới, hợp lí hóa sản xuất, nghiên cứu vận dụng biện pháp quản lý kinh tế giúp cơng ty hòa nhập với phát triển ngành Hình 1-Sơ đờ tổ chức cơng ty GIÁM ĐỚC PHĨ GIÁM ĐỚC P.KẾ TỐN P.KINH DOANH P.KỸ TḤT BỢ PHẬN THANG MÁY (Nguồn số liệu cơng ty) Chức năng, nhiệm vụ phòng ban: Giám đốc: người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm công tác điều hành quản lý công ty, người đưa phương án kinh doanh tổ chức họat động sản xuất cơng ty Phó giám đốc: người trợ lý đắc lực Giám đốc, có trình độ chun mơn cao Phụ trách trực tiếp mặt kỹ thuật, công nghệ thang máy Phòng kế tốn: có chức hệ thống tổ chức thơng tin kế tốn để ghi chép, phân loại, xử lý tổng hợp liệu thành thông tin kinh tế nhằm giúp cho nhà quản trị đưa định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh phận kế tốn phải quản lý cơng nợ, làm việc với ngân hàng, với đơn vị thuế bảo hiểm Phòng Kinh doanh: phụ trách việc giao dịch, tìm kiếm thị trường khách hàng, tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế, theo dõi thực hợp đồng lý, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, lập kế họach chiến lược kinh doanh Phòng Kỹ thuật: hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình cơng nghệ, thao tác vận hành máy móc nhằm đảm bảo yêu cầu phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh cơng ty có hiệu kinh tế cao Thiết kế vẽ thang máy cho cơng trình Đồng thời làm cố vấn kỹ thuật an toàn, bảo quản sửa chữa trang thiết bị máy móc cơng ty Bộ phận Thang máy: chuyên lắp đặt, bảo trì hệ thống thăng tự động, hệ thống thăng bánh răng-cáp treo-thủy lực, tư vấn thiết kế kiểu dáng mẫu mã thang máy đẹp – đại có sức chứa từ 8-25 người… Từ việc phân tích cơng việc cụ thể phận, công ty tiến hành tuyển mộ tuyển chọn nhân viên dựa nhiều yêu cầu khác như: tốt nghiệp đại học phận kế toán, phận kỹ thuật, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điện, khí phận lắp đặt bảo trì thang máy… có tinh thần trách nhiệm, có lòng nhiệt huyết u nghề… quan trọng có sức khỏe tốt Tình hình xếp tổ chức lao động công ty Bất kỳ doanh nghiệp muốn nhân viên làm việc hiệu ngồi việc trả lương hợp lý, có khoản tiền thưởng, phụ cấp kịp thời cần phải có bố trí cơng việc phù hợp với lực sở thích họ Đây động lực tạo lên u mến cơng việc nhân viên Công ty tạo điều kiện để nhân viên có hội phấn đấu, nhân viên giỏi, có thành tích tốt động viên khen thưởng kịp thời tăng lương Là cơng ty thuộc loại hình trách nhiệm hữu hạn nên việc trả lương cho nhân viên không theo hệ số mà theo mức cố định tháng kèm theo khoản bồi dưỡng tăng ca, công tác tỉnh, chi phí xăng xe, điện thoại Mức lương trung bình hàng tháng bao gồm tất khoản phận quản lý 6.5 triệu nhân viên 3.6 triệu So với mặt chung mức lương hợp lý doanh 10 thành công đáng kể Đạt kết ban lãnh đạo Cơng ty quan tâm đến công tác QTNNL, đồng thời đồn kết, trí phấn đấu, cố gắng hồn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao suất lao động ban lãnh đạo tồn CBCNV góp phần khơng nhỏ tạo thành công công tác QTNNL hoạt động SXKD khác Công ty Bên cạnh vài hạn chế mà cơng ty cần phải quan tâm giải để xây dựng công tác QTNNL cơng ty ngày hồn thiện hơn, góp phần thúc đẩy phát triển lớn mạnh cơng ty tương lai Như trình bày trên: thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực công ty đánh giá kết đạt năm vừa qua, mặt khác ta thấy tồn tại, hạn chế nguyên nhân hạn chế học kinh nghiệm Qua đó, cơng ty có giải pháp thực thời gian tới: III Giải pháp Phương hướng hoạt động SXKD Công ty TNHH Sinh Tài thời gian tới 1.1 Phương hướng phát triển Công ty + Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nâng cấp sở vật chất, mở rộng thị trường kinh doanh, tổ chức khai thác có hiệu suất máy móc thiết bị + Phấn đấu hồn thành tiêu kế hoạch SXKD Công ty thực tốt sách xã hội ngành + Tăng cường cơng tác điều tra thị trường, tiếp thị, tìm kiếm khách hàng để giữ vững phát triển thị phần + Quan tâm thích đáng đến vấn đề bảo hộ lao động, an toàn lao động, ý phát triển nghiên cứu kỹ hình thức tiền lương, thưởng 28 + Trên sở chiến lược sản phẩm, trình chuyển đổi cấu sản xuất hoạch định đắn thực với hiệu cao, nhằm toàn dụng nguồn lực giới hạn, mặt khác mục tiêu chất lượng ổn định tối đa hóa lợi nhuận thực song hành, đối phó cách linh hoạt với thách thức từ môi trường kinh doanh + Xây dựng hệ thống mạng lưới bán hàng rộng khắp tỉnh, thành trọng điểm nước Trải qua 10 năm xây dựng phát triển, cơng ty TNHH Sinh Tài có nhiều thăng trầm đường kinh doanh Cơng ty ln tập trung cố gắng kiên trì cho nghiệp phát triển tương lai, xây dựng công ty ngày lớn mạnh Cơng ty dự tính năm sau năm 2016 mở văn phòng đại diện miền Bắc có trụ sở đặt Ngọc Khánh – Hà Nội Cơng ty tiếp tục trì, chăm sóc tốt bạn hàng cũ mở rộng thị trường nước bạn Campuchia 1.2 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực + Hình thành hệ thống nguồn nhân lực tổ chức có cấu trúc hợp lý trình độ lao động cho đơn vị SXKD Làm rõ trách nhiệm người lao động, người vị trí làm việc phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định vị trí làm việc, giảm thiểu tối đa lực lượng lao động chưa qua đào tạo + Điều tra người lao động độ tuổi, trình độ chun mơn, lực, sức khỏe để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí lao động phù hợp + Tăng cường xây dựng củng cố vị trí lãnh đạo có lực, phẩm chất trị, trình độ chuyên môn cao Đào tạo đội ngũ lao động kĩ thuật chất lượng cao, có trình độ chun mơn tay nghề tốt, nhiệt tình đáp ứng yêu cầu đòi hỏi kĩ thuật Đội ngũ cơng nhân lành nghề có tác phong cơng nghiệp lao động, có khả sử dụng vận hành thiết bị máy móc đại cơng nghệ cao sản xuất + Xây dựng chế khuyến khích tài trẻ, tổ chức khen thưởng + Phát động phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho 29 tồn cơng nhân viên + Tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức, tuyển dụng thêm nhân viên cho phận bảo trì lắp đặt Thang máy + Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng trình độ cho nhân viên + Nâng cao chất lượng khóa học ngắn hạn + Sẵn sàng sa thải nhân viên không đủ trình độ cho cơng việc giao phó + Có chế độ thưởng, phạt rõ ràng + Chú ý đến vấn đề bảo hiểm xã hội, y tế … cho cán bộ, công nhân viên Với mục tiêu chiến lược kể cơng ty cần có quy mơ nhân lớn so với nay, đòi hỏi chất lượng cho nguồn nhân Đứng trước thách thức đòi hỏi cơng ty phải có thay đổi, đề giải pháp hữu hiệu cho công tác quản trị nguồn nhân lực Dưới số nghiên cứu hoạt động quản trị nguồn nhân lực có từ nhận định cá nhân tham khảo ý kiến giám đốc công ty Đề xuất thân quy trình quản trị nhân lực tại cơng ty 2.1 Hồn thiện cơng tác hoạch định nguồn nhân lực + Nâng cao trình độ cán làm công tác hoạch định nguồn nhân lực, cán phải nắm vững định hướng phát triển Cơng ty để hoạch định nguồn nhân lực cách hợp lý + Thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng số lượng người lao động có, việc lập kế hoạch nguồn nhân lực phải vào dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 2.2 Hồn thiện cơng tác phân tích thiết kế cơng việc + Cần thành lập nhóm chun viên phân tích thiết kế cơng việc 30 + Những thông tin cần để xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc cần thu thập từ người lao động trực tiếp thực công việc người quản lý họ để có thơng tin xác + Trước ban hành mô tả tiêu chuẩn công việc, cần thảo luận với người lao động cấp quản trị để chỉnh sửa nội dung cho phù hợp, thống nhất, đảm bảo công việc thực cách thuận lợi 2.3 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng lao động + Công ty cần thông báo tuyển dụng rộng đăng báo, webside việc làm… tuyển dụng từ nhiều nguồn lao động khác + Trong trình tuyển dụng thiết phải có trưởng phận cần tuyển dụng lao động để đánh giá ứng viên cách chuyên môn + Công tuyển dụng, không ưu tiên ứng viên qua quen biết giới thiệu nâng đỡ + Cần đánh giá hiệu công tác tuyển dụng để thấy mặt chưa được, qua Cơng ty rút kinh nghiệm có sách, biện pháp tốt để hồn thiện cơng tác tuyển dụng lao động Để cơng ty ngày phát triển hiệu kinh doanh ngày cao việc tuyển dụng người có lực, trình độ, phẩm chất, sở thích phù hợp với nhiệm vụ công ty việc cần thiết Ngay tuyển dụng người, mà khơng trường hợp nhân sớm rời bỏ doanh nghiệp khơng hướng dẫn hòa nhập vào guồng máy doanh nghiệp Vì cơng ty nên: + Tuyển người chuyên ngành, nghề phù hợp với công việc Và muốn có nhiều hội để chọn lựa cần tuyển rộng khắp nước, khơng phân biệt hộ tỉnh hay thành phố Hạn chế việc tuyển dụng theo giới thiệu thân quen, mang tính chất gia đình 31 + Trong trường hợp có cơng trình mà cần lao động gấp cơng ty nên th cơng ty chun lắp đặt có uy tín đảm bảo phải có giám sát cơng trình Vì lúc doanh nghiệp tuyển dụng lao động gấp khơng đảm bảo chất lượng đào tạo, dẫn đến chất lượng công việc thực không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín cơng ty + Xây dựng cải tiến quy trình tuyển dụng lao động doanh nghiệp Công ty nên áp dụng bước tuyển chọn nhân sau: Đăng tin tuyển dụng rộng khắp mặt báo; Nghiên cứu hồ sơ ứng viên; Phỏng vấn sơ ứng viên, kiểm tra kiến thức chuyên ngành; Phỏng vấn thức; Khám sức khỏe; Đào tạo thử việc; Chính thức tuyển dụng Từ nội dung trên, phòng nhân kịp thời có kế hoạch tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân thực tế giai đoạn thời kỳ Công ty phát huy nguồn nội lực thơng qua cơng tác tuyển dụng, đặc biệt có phương pháp tuyển dụng hợp lý thơng qua cán công nhân viên công ty – phương pháp Công ty sử dụng hiệu thời gian qua Công ty áp dụng phương pháp đăng internet, báo địa phương, gửi thông báo tuyển đến cụm dân cư, tổ chức đoàn thể địa bàn…Nguồn nhân lực địa phương tỉnh lân cận dồi giúp công ty thuận lợi việc lựa chọn người có đủ khả phù hợp với công việc đề Mặc dù kết đạt từ công tác đáng kể song thực tế công tác chưa hoàn thiện Nguồn tuyển dụng phương pháp tuyển dụng chưa mở rộng: Vì chưa có trường hợp công ty tận dụng lao động cũ công ty, hầu 32 nguồn tuyển dụng từ bên ngồi nhận thơng tin tuyển người lao động trực tiếp đến dự tuyển người quen giới thiệu, địa bàn có nhiều sở đào tạo dạy nghề trường nghề nơi cung cấp nguồn nhân đào tạo hệ thống giúp cơng ty có nhiều hội có lao động giỏi Việc tuyển dụng xảy thực tế phát sinh thiếu lao động, công ty bị động việc tuyển dụng, chưa có nghiên cứu, theo dõi biến động nhân để có dự báo chuẩn xác với biến động thích ứng tốt với thay đổi thị trường từ có kế hoạch tuyển dụng khoa học hiệu Trong quy trình tuyển dụng cơng ty, thân nhận thấy thấy rõ ràng sau trình tuyển dụng cơng ty khơng có đánh giá q trình tuyển dụng để thấy điểm chưa thực tốt hay thấy sai sót cần điều chỉnh hồn thiện cơng tác tốt Mặt khác, thân nhận trình tuyển dụng công ty không xây dựng hay sở để tiến hành thực tuyển dụng thể xác định yêu cầu công việc người thực Tất điều hạn chế công tác tuyển dụng cơng ty cần khắc phục để hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân công ty Nhưng công tác tuyển dụng công ty, thân nhận thấy cơng ty chưa có dự trù kinh phí tuyển dụng để tạo chủ động tuyển dụng nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân công ty Trong xu biến động kinh tế nay, cơng ty cần có kinh phí phục vụ cơng tác tuyển dụng để nâng cao hiệu cơng tác 2.4 Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển + Xác định nhu cầu đào tạo để cử người đào tạo có hiệu + Phân loại đối tượng lao động để có khóa đào tạo thích hợp theo mục tiêu cho đối tượng + Việc quản lý công tác đào tạo phải trọng đến chất lượng, phải thực tạo nguồn lao động có lực trình độ tốt sau đào tạo, kiến thức thu phải ứng dụng vào thực tiễn hoạt động SXKD Để làm điều này, phận đào tạo 33 cần cân đối, lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu công ty + Tạo hội phát triển thăng tiến cho người lao động sau đào tạo + Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lực cho người lao động phải vào mục tiêu phát triển công ty Từ đánh giá xác nhu cầu mục tiêu năm Và xác định rõ việc đào tạo ai, đào ? + Cần hỗ trợ khuyến khích đội ngũ cán quản lý học thêm ngoại ngữ sử dụng thành thạo vi tính + Đối với đội ngũ lao động có chun mơn nghiệp vụ cần có khóa học nghiệp vụ ngắn hạn Để người có trao đổi kiến thức, kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời học hỏi thêm kiến thức công nghệ + Đề bạt nhân viên, cán có tài năng, có chế độ thưởng phạt rõ ràng, cơng Đó yếu tố kích thích cống hiến nhiên viên công ty + Đối với nhân tuyển dụng phải đào tạo bổ sung phương pháp bồi dưỡng chỗ kèm cặp nhân viên cũ + Thêm vào cơng ty nên đào tạo nâng cao nhận thức thành viên công ty về: ý thức tự quản, bảo vệ thất tài sản, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công nghiệp, nâng cao tác phong công nghiệp đặc biệt ý thức an toàn lao động Từ đó, số người lao động đào tạo công ty đào tạo tăng qua năm Có thể thấy số người lao động đào tạo công ty năm tăng lên Tuy nhiên công ty thực đào tạo năm lần cho hình thức hạn chế thời gian đào tạo, với nội dung đào tạo quan trọng không quan trọng công ty đào tạo lần năm Trong năm vừa qua công ty thực đào tạo người lao động thông qua phương pháp đào tạo chủ yếu kèm cặp, dẫn công việc, tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp, khóa học bên ngồi cơng ty … Phương pháp đào tạo công ty thực đào tạo với hình thức đào tạo cơng ty có số người lao 34 động tham gia cao Điều cho thấy hình thức đào tạo chỗ với tham gia giảng dạy cấp lãnh đạo công ty người lao động đánh giá cao phát huy hiệu quả, với việc đào tạo chỗ phù hợp với hoạt động kinh doanh nên cơng ty có xu hướng đào tạo theo phương pháp nhiều so với phương pháp lại Hàng năm với khóa học đào tạo chỗ công ty thường sử dụng giáo viên cán công ty Giáo viên giảng dạy cán cơng ty việc giảng dạy thực nơi làm việc người lao động Các khóa học bên ngồi cơng ty nhân viên tự đăng ký học chi phí lại cơng ty hỗ trợ Cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty vào thực tiễn đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm để xác định nhu cầu đào tạo nên đào tạo người lao động đánh giá áp dụng tốt vào thực tiễn Họ áp dụng kiến thức học thực tế công việc nên việc đào tạo gián tiếp góp phần vào nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Có thể nói cơng tác đào tạo phát triển mà công ty thực năm vừa qua đảm bảo sát với đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đặt Các chương trình đào tạo cơng ty tổ chức, đặc biệt chương trình đào tạo ngắn hạn cơng ty có nội dung phong phú hấp dẫn đảm bảo cho người lao động học kiến thức kỹ yếu khơng làm ảnh hưởng tới thực công việc hàng ngày nhân viên hoạt động kinh doanh công ty khóa học ngắn hạn mà cơng ty tổ chức thường vòng tuần có đan xen người học, ví dụ phận chia thành hai nhóm để thực đào tạo hai buổi khác ngày Việc xác định nhu cầu đào tạo cơng ty có kết hợp nhu cầu người lao động nhu cầu công ty, điều làm cho công tác đào tạo công ty thực hiệu tạo gắn bó mục đích hành động người lao động với công ty Với việc xác định nhu cầu đào tạo có kết hợp nhu cầu đào tạo hai bên mà việc đào tạo cơng ty chủ động nhanh chóng việc xây dựng tổ chức thực chương trình đào tạo 35 2.5 Hồn thiện cơng tác tạo động lực lao động + Khuyến khích, ưu tiên ý tưởng mới, sáng tạo đem lại kết cho hoạt động SXKD + Đề sách thi đua khen thưởng phù hợp, tạo phong trào thi đua sâu rộng, liên tục nhiều mặt thi đua quản lý, SXKD, văn hóa – văn nghệ, thể thao… để tạo thêm khơng khí sơi để thực tốt công việc giao Đồng thời biến thi đua thành biện pháp tích cực để thực tốt công tác quản lý, sở để khen thưởng có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương cho người lao động Đây công tác quan trọng công ty Công tác thực nhằm kích thích người lao động nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu kinh doanh hoàn thành tốt mục tiêu doanh nghiệp, cụ thể: a/ Đãi ngộ vật chất + Đãi ngộ vật chất thể qua tiền lương tiền thưởng Về tiền lương công ty có hệ thống trả lương theo chức nhiệm vụ vị trí Vì vấn đề đặt việc chi trả tiền lương cho nhân viên phải thực thời gian đủ số tiền + Trong năm tới Giám đốc công ty xác định phải tăng mức thu nhập cho nhân viên Vậy để tăng thu nhập công ty phải tập trung vào việc tăng doanh thu mở rộng thị trường Muốn cơng ty phải trọng đến công tác Marketing, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh + Tiền thưởng vấn đề công ty nên quan tâm ý nhiều Cơng ty nên trích hẳn quỹ gọi quỹ khen thưởng Quỹ dành cho tất cá nhân cơng ty có thành tích cơng tác tốt, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật lao động Mức tiền thưởng cho nhân viên có thành tích tốt phải có mức giá trị kinh tế đủ để khuyến khích nhân viên cơng ty làm tốt cơng việc Ngồi dịp lễ, Tết cơng ty phải có khoản tiền thưởng động viên khuyến khích cho nhân viên Tùy vào vị trí có mức thưởng khác 36 + Tiền lương, tiền thưởng có gắn kết tính thâm niên cho CBCNV cống hiến gắn bó cơng ty nhiều năm b/ Đãi ngộ tinh thần + Sử dụng khả năng, bố trí cơng việc phù hợp với lực sở trường người, tạo điều kiện cho cá nhân tự nâng cao trình độ cho thân + Giám đốc nên tỏ thái độ quan tâm chân thành đến nhân viên công ty: nắm rõ tên, tuổi, sinh nhật, hồn cảnh gia đình, thường xun thăm hỏi cấp dưới, giảm bớt phân biệt cấp cấp Tạo điều kiện sinh hoạt như: tổ chức vui chơi thể thao, năm tổ chức cho nhân viên gia đình nghỉ mát để tạo thân thiện gần gũi + Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng vệ sinh công nghiệp công ty để nhân viên đảm bảo sức khỏe có tâm trạng thoải mái làm việc + Áp dụng thời gian làm việc linh động, chế độ nghỉ ngơi hợp lý đội ngũ nhân viên lắp đặt thang máy Tóm lại, công tác tổ chức trả lương, trả thưởng vấn đề có tính hai mặt tất doanh nghiệp kinh tế quốc dân Nếu tổ chức tốt công tao bầu không khí làm việc tích cưc nâng cao suất lao động cải thiện đời sống cho người lao động, phát huy tinh thần sáng tao tính trách nhiệm cơng việc từ mà người lao động trung thành với doanh nghiệp giữ nhằm tao sư canh tranh cho doanh nghiệp, ngược lai trả thiếu công nảy sinh mâu thuẫn gây hậu khó lường doanh nghiệp ví dụ người lao động nghỉ việc để tìm công việc tốt hơn,doanh nghiệp phải đối mặt với tình hình biến động lao động làm ảnh hưởng tới q trình sản xuất kinh doanh 2.6 Hồn thiện công tác đánh giá thực công việc + Công ty cần có hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thực công việc cụ thể, đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung tiêu chí đánh giá để hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo tính hợp lí, tồn diện + Phổ biến mục đích đánh giá đến tồn người lao động để tránh trường hợp 37 người lao động hoang mang, sợ kết việc đánh giá ảnh hưởng đến công việc Cần khuyến khích tất người lao động chủ động, tích cực tham gia vào trình đánh giá + Cần thảo luận kết đánh giá với người lao động, qua thấy mức độ hài lòng nhân viên kết đánh giá, từ rút kinh nghiệm nâng cao hiệu công tác đánh giá 2.7 Hồn thiện cơng tác trả cơng lao động + Hồn thiện cơng tác đánh giá thực cơng việc để xác định xác mức độ hồn thành công việc cá nhân, làm sở cho việc tính lương khen thưởng + Việc tính khoản tiền lương, tiền thưởng cho tập thể, cá nhân phải thể rõ ràng công vào kết đánh giá thực công việc tập thể cá nhân + Các khoản lương hưu, bảo hiểm, ốm đau, thai sản… cần quan tâm tính lương theo quy định luật Lao động + Cơng ty cần có khoản phụ cấp chi phí lại, đồng thời quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động tổ chức tặng quà vào ngày sinh nhật, ngày Lễ Tết năm… Từ đó, cơng ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian nên việc tính lương chưa thiết thực Ngồi việc trả lương theo thời gian công ty nên áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm, có việc tính tốn lương cơng nhân viên thiết thực Đối với phận kinh doanh phận kỹ thuật nên áp dụng trả lương theo sản phẩm, có cơng nhân viên tích cực tham gia, hoạt động kinh doanh tiêu thụ nhiều hàng hóa giúp cho lợi nhuận cơng ty tăng cao đồng thời việc hạch tốn lương công ty cụ thể hơn, thiết thực lực người 38 Mức phụ cấp công ty cao phúc lợi ngày lễ tết công ty trọng phần thõa mãn nhu cầu nhân viên Công ty tổ chức cho nhân viên du lịch giúp cho nhân viên lấy lại tinh thần thoải mái, thời gian làm việc tới hiệu Cùng với phát triển công ty, cơng tác tính trả lương cho nhân viên khơng ngừng hồn thiện để phù hợp với đặc thù kinh doanh doanh nghiệp Thực tốt điều góp phần vào việc sử dụng lao động cách có hiệu quả,tuyển phân bổ lao động vị trí, lực góp phần nâng cao hiệu tiêu thụ hàng hóa Việc tăng lương thể quan tâm lãnh đạo công ty đến đời sống cán cơng nhân viên nói chung cơng nhân sản xuất nói riêng, góp phần tạo động lực khuyến khích người lao động tăng suất lao động, hăng hái thi đua đạt thành tích cao lao động sản xuất Bên cạnh vấn đề bảo hiểm xã hội công ty quan tâm cách thoả đáng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Sinh Tài Kiến nghị với Nhà nước, quan quản lý nhà nước: + Nhà nước cần có sách hỗ trợ vốn, cơng nghệ cho doanh nghiệp sản xuất nước để mở rộng quy mô sản xuất tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngồi + Nhà nước cần có nhiều chương trình, xúc tiến thương mại với nước để doanh nghiệp Việt Nam sớm tiếp cận với công nghệ quan hệ làm ăn với doanh nghiệp nước + Thương hiệu nhận diện thương hiệu Việt điều kiện tốt để doanh nhiệp Việt Nam nâng cao khả cạnh tranh, Nhà nước cần quảng bá nữa, có buổi làm việc thức quốc gia, tổ chức tham quan, học hỏi lẫn Kiến nghị với công ty: 39 + Xây dựng sách nhân minh bạch, tiến hành sửa đổi số quy chế, quy định nội áp dụng khơng phù hợp, đồng thời tiến hành rà soát lại định mức lao động áp dụng có thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn công ty + Các cấp lãnh đạo công ty phải nhận thấy tầm quan trọng thực quan tâm đến công tác QTNNL, bồi dưỡng kiến thức chun mơn để quản trị người cách hiệu Chương 3: KẾT LUẬN 40 Con người yếu tố cấu thành, vận hành định thành bại doanh nghiệp Nguồn nhân lực nguồn lực thiếu nên công tác QTNNL lĩnh vực quan trọng hoạt độngquản lý doanh nghiệp Xét mặt kinh tế, QTNNL giúp cho doanh nghiệp khai thác khả tiềm tàng, nâng cao suất lao động lợi cạnh tranh doanh nghiệp nguồn nhân lực Về mặt xã hội, QTNNL thể quan điểm nhân quyền lợi người lao động, đề cao vị giá trị người lao động, trọng giải hài hòa mối quan hệ lợi ích doanh nghiệp người lao động Cơng ty TNHH Sinh Tài thức hoạt động 10 năm ngành công nghiệp Trong thời gian qua, với nỗ lực phấn đấu làm việc khơng ngừng tồn thể CBCNV cơng ty đạt nhiều kết đáng khích lệ, hoạt động SXKD đạt mục tiêu ban đầu, doanh thu lợi nhuận hàng năm tương đối ổn định, Công ty đà phát triển tốt Tuy nhiên q trình hoạt động, cơng ty có số hạn chế, số nội dung công việc chưa thực triệt để Qua trình tìm hiểu cơng tác QTNNL cơng ty nhận thấy số thiếu sót, đề tài đề số giải pháp cho công tác QTNNL Với giải pháp trên, khả năng, kinh nghiệm học hỏi, không ngừng tiếp cận tri thức nhà quản trị công ty TNHH Sinh Tài góp phần nâng cao chất lượng cơng tác QTNNL cơng ty Để hoàn thành đề tài này, thân xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ban lãnh đạo, Cán Phòng Nhân cơng ty TNHH Sinh Tài hướng dẫn nhiệt tình giáo viên hướng dẫn Mặc dù có nhiều cố gắng đề tài khơng tránh khỏi số sai sót, thân xin nhận ý kiến để hoàn thiện kiến thức Bản thân xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Giáo trình “ Quản trị doanh nghiệp “ – Tác giả: PGS-TS Nguyễn Ngọc Quân 41 2/ Giáo trình “ Quản trị nhân “ – Tác giả Nguyễn Hữu Thân 3/ Giáo trình “ Quản trị nguồn nhân lực” – Tác giả: PGS-TS Trần Kim Dung 4/ Website: www.tailieu.vn 5/ Website: www.caohockinhte.vn 42 ... quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Sinh Tài " Kết cấu báo cáo: Ngoài lời mở đầu, tài liệu tham khảo, nội dung báo cáo gồm ba chương: Chương 1: Giới thiệu công ty TNHH Sinh Tài Chương 2: Thực. .. hoạt động quản trị nguồn nhân lực có từ nhận định cá nhân tham khảo ý kiến giám đốc công ty Đề xuất thân quy trình quản trị nhân lực tại cơng ty 2.1 Hồn thiện cơng tác hoạch định nguồn nhân lực... lao động Thực trạng trình tổ chức triển khai hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Sinh Tài 3.1 Hoạch định nguồn nhân lực Công tác hoạch định nguồn nhân lực công ty TNHH Sinh Tài thực hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ, BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay