Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị him lam phường đại phú, thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh (tt)

20 43 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:31

... VIỆC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KĐT HIM LAM – PHƯỜNG ĐẠI PHÚC – THÀNH PHỐ BẮC NINH 33 2.1 Lý thuyết quản lý xây dựng theo quy hoạch 33 2.1.1 Quản lý phát triển đô thị theo. .. TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KĐT HIM LAM- PHƯỜNG ĐẠI PHÚC-TP BẮC NINH- TỈNH BẮC NINH 1.1 Thực trạng công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch KĐT tỉnh Bắc Ninh ... 2.5.2.Kinh nghiệm quản lý xây dựng theo quy hoạch nước 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH KĐT MỚI HIM LAM – PHƯỜNG ĐẠI PHÚC – THÀNH PHỐ BẮC NINH – TỈNH BẮC NINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị him lam phường đại phú, thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh (tt) , Quản lý xây dựng theo quy hoạch khu đô thị him lam phường đại phú, thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay