Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường nhà thờ lớn và tuyến phố nhà thờ, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội (tt)

32 78 1
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:31

... không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Chương III: Đề xuất giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ. .. hai bên tuyến phố Nhà Thờ, quận Hồn Kiếm, thành phố Hà Nội Hình 1.2 Khu vực quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ [55] - Giới hạn không gian: Không gian KTCQ quảng trường Nhà thờ lớn KGKTCQ... nội dung: Chương I: Thực trạng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Chương II: Cơ sở khoa học công tác quản lý không
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường nhà thờ lớn và tuyến phố nhà thờ, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội (tt) , Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường nhà thờ lớn và tuyến phố nhà thờ, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay