Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường nhà thờ lớn và tuyến phố nhà thờ, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội (tt)

32 12 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN MINH TRÍ QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN QUẢNG TRƯỜNG NHÀ THỜ LỚN TUYẾN PHỐ NHÀ THỜ, QUẬN HOÀN KIẾM THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐƠ THỊ CƠNG TRÌNH Nội – 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN MINH TRÍ KHỐ: 2015 - 2017 QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN QUẢNG TRƯỜNG NHÀ THỜ LỚN TUYẾN PHỐ NHÀ THỜ, QUẬN HOÀN KIẾM THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Quản thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐƠ THỊ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH HỒNG ĐOÀN Nội – 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ khoa đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kiến trúc Nội, tận tình giảng dạy thầy suốt khóa học giúp đỡ bạn bè lớp Tôi xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Trịnh Hồng Đồn trực tiếp, tận tình hướng dẫn, bảo suốt thời gian thực luận văn cung cấp nhiều thông tin khoa học có giá trị để luận văn hồn thành Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kiến trúc Nội Khoa sau đại học tạo điều kiện tốt để học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ thời gian qua Mặc dù có nhiều cố gắng hồn thiện luận văn nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp q báu q thầy bạn Một lần xin trân trọng cám ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Minh Trí LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Minh Trí MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, sơ đồ PHẦN MỞ ĐẦU * chọn đề tài * Mục đích nghiên cứu * Nội dung nghiên cứu * Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Các khái niệm, thuật ngữ sử dụng đề tài * Cấu trúc luận văn PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN QUẢNG TRƯỜNG NHÀ THỜ LỚN TUYẾN PHỐ NHÀ THỜ, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ NỘI 10 1.1 Khái quát trình phát triển thành phố Nội nói chung khu vực quảng trường Nhà thờ lớn nói riêng 10 1.1.1 Giới thiệu chung thành phố Nội 10 1.1.2 Giới thiệu chung quận Hoàn Kiếm, thành phố Nội 11 1.1.3 Giới thiệu chung Nhà thờ lớn trình hình thành khu vực quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ .13 a Nhà thờ lớn Nội 13 b Tuyến phố Nhà Thờ 16 1.2 Thực trạng không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ 17 1.2.1 Hiện trạng sử dụng đất quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ 17 1.2.2 Hiện trạng không gian kiến trúc cảnh quan, cơng trình kiến trúc, hạ tầng khu vực quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ 18 a Hiện trạng cấu trúc đô thị .18 b Hiện trạng không gian kiến trúc 18 c Hiện trạng cơng trình hạ tầng kĩ thuật 20 1.3 Thực trạng công tác quản không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường, tuyến phố nội đô Nội nói chung quảng trường Nhà thờ lớn, tuyến phố Nhà Thờ nói riêng .27 a Thực trạng công tác quản không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường, tuyến phố nội đô Nội .27 b Thực trạng công tác quản không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ 29 1.4 Một số vấn đề cần giải 32 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN QUẢNG TRƯỜNG NHÀ THỜ LỚN TUYẾN PHỐ NHÀ THỜ, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ NỘI 34 2.1 Cơ sở pháp ……………………….…….………… …………34 2.1.1 Các văn pháp quy nhà nước ………………… ……… 34 2.1.2 Các văn pháp quy thành phố …………….…………… 36 2.2 Cơ sở thuyết ……………………………………… …………41 2.2.1 thuyết quảng trường .41 2.2.2 Các thuyết không gian kiến trúc cảnh quan .43 a Kiến trúc cảnh quan 44 b Quản kiến trúc cảnh quan ………………………… ……………45 c Thụ cảm thẩm mỹ thị ………………….………………………….46 d Cơ sở khoa học hình ảnh đô thị …… ………………….……… 49 2.2.3 Các yếu tố ảnh hướng đến không gian kiến trúc cảnh quan …….51 a Điều kiện tự nhiên ……… …………………………………………51 b Yếu tố văn hoá, lịch sử xã hội ………………… ………………… 52 c Yếu tố người …………………………………… ………… 53 d Yếu tố kỹ thuật ……………………………….………………….54 e Yếu tố quy hoạch – kiến trúc ………………………………… ……54 f Yếu tố chế sách ……………….……………………….… 55 g Trình độ quản quyền cấp ……………………… 56 2.2.4 Vai trò cộng đồng việc quản kiến trúc cảnh quan quảng trường tuyến phố …………………………….………………….56 a Sự cần thiết phải có tham gia cộng đồng .………………… 58 b Các mức độ tham gia cộng đồng ……………………….……….59 c Các yếu tố việc huy động tham gia cộng đồng 60 2.3 Mục tiêu định hướng phát triển quận Hoàn Kiếm, thành phố Nội ……………………………………………………… …………….60 2.3.1 Mục tiêu, tính chất ………………………………………………60 2.3.2 Định hướng phát triển ………….……………………………….61 2.4 Kinh nghiệm thực tiễn công tác quản kiến trúc cảnh quan quảng trường tuyến phố nước giới ……………… 64 2.4.1 Kinh nghiệm quản không gian kiến trúc cảnh quan nước… …………………………………………………………………….64 a Quản không gian kiến trúc cảnh quan khu phố cổ Nội ……….64 b Một số quảng trường Nội …………………………… ………66 2.4.2 Kinh nghiệm quản không gian kiến trúc cảnh quan số nước giới ………………………………….…………………….….68 a Kinh nghiệm Singapore …………………………………….… 68 b Khu Mazan, Đức …………………………………….……………70 c Tuyến phố Hill, Thordon, Wellington Newzeland ………………….70 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN QUẢNG TRƯỜNG NHÀ THỜ LỚN TUYẾN PHỐ NHÀ THỜ, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ NỘI .72 3.1 Các quan điểm, mục tiêu nguyên tắc quản .72 3.1.1 Các quan điểm 72 3.1.2 Mục tiêu 73 3.1.3 Các nguyên tắc 73 3.2 Nhóm giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quản không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ 74 3.2.1 Phân vùng làm sở cho việc quản kiến trúc cảnh quan .74 3.2.2 Giải pháp quản kiến trúc 74 a Chức sử dụng đất 74 b Hình thức kiến trúc .75 3.2.3 Quản hệ thống xanh 79 3.2.4 Quản hệ thống giao thông liên kết hạ tầng kỹ thuật …… … 81 a Tuyến giao thông (Lưu tuyến) ………………………………………… 81 b Nút giao thông (Nút) …………………………………… ………………82 c Đề xuất giải pháp chiếu sáng đô thị ………………………………………83 3.2.5 Quản đồng trang thiết bị tiện ích đô thị 85 3.2.6 Giải pháp chế sách 88 a Về chế sách .88 b Cơ chế, tổ chức 90 3.3 Nâng cao vai trò cộng đồng quản không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường, tuyến phố 91 3.3.1 Những nguyên tắc áp dụng việc huy động cộng đồng tham gia trình quy hoạch, quản đô thị .91 3.3.2 Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân việc gìn giữ phát triển giá trị cảnh quan quảng trường, tuyến phố 92 3.3.3 Các bước tham gia cộng đồng 92 3.4.4 Vai trò quản không gian kiến trúc cảnh quan với tham gia cộng đồng 94 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận 95 Kiến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ CP Chính phủ CTCC Cơng trình cơng cộng CTXD Cơng trình xây dựng DAXD Dự án xây dựng GTVT Giao thông vận tải HTKT Hạ tầng kỹ thuật KGCC Không gian công cộng KGKTCQ Không gian kiến trúc cảnh quan KH-KT Khoa học kỹ thuật KTCQ Kiến trúc cảnh quan NTL Nhà thờ lớn QHC Quy hoạch chung QHCT Quy hoạch chi tiết QHPK Quy hoạch phân khu QHXD Quy hoạch xây dựng Ttg Thủ tướng TH Tiểu học THCS Trung học sở TKĐT Thiết kế đô thị TMDV Thương mại dịch vụ UBND Ủy ban nhân dân * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin: Tập hợp nghiên cứu tài liệu, điều tra khảo sát thực địa, phân tích đối chiếu, so sánh, vấn, xử tình - Phương pháp điều tra xã hội: người dân, nhà quản lí, nhà khoa học… - Phương pháp phân tích: Bằng kiến thức học, thực tế công tác luận logic để nghiên cứu vấn đề - Phương pháp tiếp cận: Tiếp cận logic, phân tích tổng hợp, so sánh đối chiếu, định tính định lượng, tiếp cận hệ thống - Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: + Góp phần hồn thiện sở luận khoa học quản KGKTCQ thủ đô Nội phát triển theo hướng bền vững + Đề xuất giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng quản KGKTCQ đặc thù khu vực quảng trường Nhà thờ lớn - Ý nghĩa thực tiễn: + Góp phần cụ thể hóa quy chế quản kiến trúc quy hoạch chung Nội khu phố Nội + Đề xuất giải pháp quản để góp phần giúp quan quản thị địa bàn cộng đồng có cách thức tiếp cận quản KTCQ có hiệu + Góp phần giữ gìn bảo vệ mơi trường, bảo tồn KTCQ theo quy chế chung thủ đô Nội * Các khái niệm, thuật ngữ sử dụng đề tài - Đô thị: khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao chủ yếu hoạt động lĩnh vực kinh tế phi nơng nghiệp, trung tâm trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hoạc chuyện ngành, có vai trò thúc đẩy phát triển KT - XH quốc gia hoạc vùng lãnh thổ, địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành thành phố, nội thị, ngoại thị thị xã, thị trấn [39] - Quy hoạch đô thị: việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan thị, hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật, cơng trình hạ tầng xã hội nhà để tạo lập mơi trường sống thích hợp cho người dân sống đô thị, thể thông qua đồ án quy hoạch đô thị [39] - Quản đô thị: hoạt động nhằm huy động nguồn lực công tác quy hoạch, hoạch định chương trình phát triển trì hoạt động để đạt mục tiêu phát triển quyền thành phố - Thiết kế thị: việc cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dụng đô thị kiến trúc cơng trình thị, cảnh quan cho khu chức năng, tuyến phố khu không gian công cộng khác đô thị - Kiến trúc đô thị: tổ hợp vật thể đô thị, bao gồm cơng trình kiến trúc, kỹ thuật, quảng cáo mà tồn hình ảnh, kiểu dáng chúng chi phối ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị - Không gian đô thị: không gian bao gồm vật thể kiến trúc đô thị, xanh, mặt nước thị có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị - Cảnh quan: tổ hợp phong cảnh khác tạo nên biểu tượng thống cảnh chung Cảnh quan bao gồm cảnh quan tự nhiên cảnh quan nhân tạo: + Cảnh quan tự nhiên: cảnh quan chị bao gồm yếu tố tự nhiên trạng thái vốn có tự nhiên chưa bị biến đổi tác động người Hầu hết cảnh quan tự nhiên hài hòa thống thành phần, yếu tố tạo nên cảnh quan + Cảnh quan nhân tạo: cảnh quan hình thành hệ tác động người làm biến dạng cảnh quan thiên nhiên - Cảnh quan đô thị: khơng gian cụ thể có nhiều hướng quan sát đô thị không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, hè, đường bộ, công viên, thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo, cù lao, triền đất tự nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, kênh, rạch đô thị không gian sử dụng chung thuộc đô thị [39] Sơ đồ 1.1 Các yếu tố tác động đến cảnh quan đô thị - Quản kiến trúc cảnh quan đô thị: nội dung công tác quản quy hoạch xây dựng thị, góp phần tao lập hình ảnh cấu trúc khơng gian thị, kết hợp hài hòa thành phần thiên nhiên nhân tạo kiến trúc cảnh quan nhằm xác lập trật tự đô thị nâng cao chất lượng sống đô thị - Kiến trúc cảnh quan: không gian vật thể đô thị xác định yếu tố cấu thành gồm: Nhà, cơng trình kỹ thuật, cơng trình nghệ thuật, quảng cáo không gian công cộng KTCQ hoạt động định hướng người để tạo lập môi trường cân bằng, tồng hòa thiên nhiên hoạt động người không gian vật thể xây dựng [10] Các thành phần kiến trúc cảnh quan đô thị bao gồm yếu tố tự nhiên nhân tạo: + Yếu tố thiên nhiên gồm: địa hình, mặt nước, xanh, điều kiện khí hậu người + Yếu tố nhân tạo gồm: Kiến trúc cơng trình, đường phố, quảng trường, trang thiết bị hồn thiện kỹ thuật tranh tượng trang trí Sơ đồ 1.2 Các yếu tố cấu thành nên kiến trúc cảnh quan [10] - Quản kiến trúc cảnh quan: cơng cụ hành chính, kinh tế để đảm bảo kiến trúc cảnh quan hướng tới mục tiêu định xác định - Quy chế quản quy hoạch, kiến trúc đô thị: gồm quy định quản không gian cho tổng thể đô thị nhũng quy định cảnh quan, kiến trúc đô thị cho khu vực đô thị, đường phố tuyến phố đô thị Ủy ban nhân dân cấp ban hành theo yêu cầu quản - Quản không gian, kiến trúc cảnh quan tuyến đường: Công tác quản khơng gian kiến trúc cảnh quan tuyến đường hiểu toàn hoạt động quản nhằm tạo lập không gian công cộng, cảnh quan tuyến phố hài hòa nâng cao chất lượng, mơi trường thị, cơng trình đảm bảo khoảng lùi theo quy định, chiều cao cơng trình, khối đế cơng trình, mái nhà, chiều cao độ vươn ô văng tầng 1, phân vị đứng, ngang, độ đặc rỗng, bố trí cửa sổ, cửa mặt phố đảm bảo tính liên tục, hài hòa cho kiến trúc tồn tuyến đường Tại tuyến phố chính, trục đường thị, khu vực quảng trường trung tâm việc dùng màu sắc, vật liệu hồn thiện bên ngồi cơng trình phải đảm bảo tính hài hòa chung cho toàn tuyến, khu vực phải quy định giấy phép xây dựng Tùy vị trí mà thể tính trang trọng, tính tiêu biểu, hài hòa, trang nhã hoạc yêu cầu bảo tồn nguyên trạng Các tiện ích đô thị ghế ngồi nghỉ, tuyến dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, biển hiệu, biển dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn thuận tiện, thống nhất, hài hòa với tỉ lệ cơng trình kiến trúc Hè phố, đường đô thị phải xây dựng đồng bộ, phù hợp độ cao, vật liệu, màu sắc tuyến phố, khu vực thị, hồ trồng phải có kích thước phù hợp, đảm bảo an toàn cho người bộ, đặc biệt với người khuyết tật, thuận tiện cho việc bảo vệ chăm sóc Các đối tượng thể rõ mối tương quan tỷ lệ hợp - Quảng trường: khơng gian cơng cộng trước cơng trình công cộng; nút giao thông, không gian trống, thị có chức văn hóa lịch sử đô thị Kỷ niệm kiện lịch sử, nơi tổ chức lễ hội, cơng trình trung tâm hành chính, trị - Khơng gian cơng cộng: cơng trình, khu vực phủ thay mặt người dân sở hữu, bao gồm nhiều không gian đường phố công cộng, vỉa hè, công viên thư viện công cộng, nơi mở cửa cho tất người dân sử dụng - Phát triển bền vững: Là vấn đề tồn cầu hóa đề cập từ năm 1987 Việt Nam ký kết tham gia chương trình Nghị 21 gần có Quyết định 432/QĐ-TTg ngày 12/04/2012 Thủ tướng phủ Chiến lược phát triển bền vững Việt nam 2011 – 2020 Phát triển bền vững phát triển thỏa mãn nhu cầu người không làm tổn hại để khả thỏa mãn nhu cầu hệ tương lai Đây nhu cầu xuyên suốt trình phát triển kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa phát triển kinh tế với phát triển xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự tồn xã hội - Đơ thị bền vững: Xuất phát từ phát triển bền vững nói chung dựa nguyên tắc mối quan hệ hữu kinh tế thị, mơi trường thị, văn hóa xã hội đô thị quản đô thị Phát triển đô thị bền vững đánh giá thông qua hệ thống nhóm tiêu chí từ ngun tắc chung thị bền vững cụ thể hóa là: thị sinh thái, đô thị xanh, * Cấu trúc luận văn Mở đầu Phần nội dung: Chương I: Thực trạng quản không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Nội Chương II: Cơ sở khoa học công tác quản không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Nội Chương III: Đề xuất giải pháp quản không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Nội Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 95 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác quản không gian kiến trúc cảnh quan không trục cảnh quan quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà thờ mà đa số trục cảnh quan, tuyến phố gặp nhiều bất cập, từ cơng tác quy hoạch chất lượng chưa cao hiệu triển khai quy hoạch thấp, không quy định rõ ràng gây khó khăn cho q trình phát triển thị, q trình phát triển thị , q trình thị hóa Giải pháp quản khơng gian kiến trúc cảnh quan trục quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ mặt tuân theo văn pháp lí hành : Luật quy hoạch thị,Nghị định số 38/2010/NĐ-CP Ngày 07/04/2010 phủ quy định quản không gian, kiến trúc, cảnh quan, văn pháp địa phương đồ án quy hoạch duyệt phù hợp với đặc điểm tự nhiên – xã hội khu vực Luận văn đề xuất giải pháp quản không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường tuyến phố Các giải pháp chung bao gồm từ khâu xác định sở phân vùng, phân vùng quản việc đưa tiêu quản chung không gian, kiến trúc, cảnh quan mối tương quan cho vùng khác Bên cạnh đó, vùng quản chung đánh giá cụ thể tùy vào đặc điểm khu, chức lô đất vùng Ngoài ra, luận văn xác định giải pháp máy quản lý, khâu quan trọng, trục tiếp giúp cộng đồng quản đề cập vai trò hiệu việc huy động cộng đồng vào quản quy hoạch không phủ nhận Trong phạm vi nghiên Luận văn cung cấp giải pháp nhằm xây dựng trục cảnh quan khang trang, tuân thủ theo quy hoạch phát huy tối đa 96 giá trị không gian, kiến trúc,cảnh quan khu vực, từ nghiên cứu áp dụng cho khu vực khác Kiến nghị Một khâu quan trọng lĩnh vực quản nhà nước nói chung cơng tác quản theo quy hoạch hệ thống văn pháp cần hồn chỉnh cần rà sốt, loại bỏ văn chồng chéo; hoàn thiện bổ sung lĩnh vực, mặt chưa đề cập; nội dung cần sát với thực tế có hiệu cao ; văn cần có tầm nhìn dài hạn, có tính chất đón đầu, điều quan trọng đặc biệt thời kì phát triển đất nước Chính phủ cần khẩn trương đạo địa phương lựa chọn bao gồm UBND Thành phố Nội ,thành phố Hồ Chí Minh thành phố khác xây dựng “đề án thí điểm mơ hình thị” Từ xác định mơ hình tổ chức máy,quy định chức nhiệm vụ, thẩm quyền trách nhiệm chế hoạt động phù hợp nhằm đảm bẻo tính thống nhất, thông suốt,hiệu lực,hiệu quản cấp quyền Sau thí điểm mơ hình tiến hành tổng kết đánh giá cho áp dụng với thị tồn quốc Chính quyền địa phương UBND thành phố Quận, Huyện, Phường cần tiếp tục thực cơng tác cải tạo thủ tục hành chính, thực chế cửa liên thông(trong công tác cấp phép xây dựng cần thực tế đề cập tới quyền lợi dân cư gắn liền với nguyên tắc quản hồ sơ cấp phép); đảm bảo quy hoạch duyệt thực thi sở xây dựng lộ tình bao gồm quy chế quản lý, điều lệ quản khu vưc cách thức tổ chức với tham gia nhiệt tình cộng đồng, điều tất yếu khơng thực hiện, khơng đảm bảo tính thực thi văn bản, tính hiệu mặt tài mà giúp quy chế dân chủ phát huy tác dụng nó; việc xây dựng quy chế, điều lệ quản cho khu đô thị, trục đường cẩn đảm bảo tính khớp nối với khu vực lân cận Bên cạnh cần có giải pháp nhằm huy động tối đa hiệu hiệu 97 nguôn vốn đầu tư, cách thức thực công tác quản đầu tư xây dựng, ưu tiên nguồn vốn hàng năm cho công tác lập quy hoạch đô thị cắm mốc giới quy hoạch ngồi thực địa, tăng cường vai trò quyền đô thị, phân biệt rõ nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm thuộc tập thể cá nhân, cá nhân quan, tiếp tục tuyên truyền giáo dục người dân tầm quan trọng kiến trúc, cảnh quan môi trường đô thị, xây dựng “quy chế dân chủ sở”cần triệt để liệt hơn, cần nhiều giải pháp giúp cộng đồng tham gia ngày tích cực nhằm đảm bảo lợi ích cộng đồng hiệu hoạt động quản TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hồng Hải Anh (2015), thuyết quy hoạch thị theo phương đúng, Quy hoạch xây dựng số 18/2005 Nguyễn Thế Bá (2004), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, Nhà xuất xây dựng, Nội Bộ Xây Dựng, Bảo tồn di sản kiến trúc cảnh quan Nội (1998) – Viện nghiên cứu kiến trúc Nguyễn Việt Châu (1999), “Nhìn nhận quy hoạch kiến trúc cảnh quan đường phố”, Tạp chí kiến trúc Việt Nam (số 7/2014) Vũ Cao Đàm (2009), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất giáo dục, Nội Haidep (2007), “Chương trình nghiên cứu phát triển tổng thể đô thị Thủ đô Nội” Đỗ Hậu (2008), Quy hoạch xây dựng đô thị với tham gia cộng đồng, Nhà xuất xây dựng, Nội Ngô Huy Huỳnh, Quy hoạch cải tạo xây dựng đô thị, Nhà xuất văn hóa thơng tin (1997) Nguyễn Văn Giới (2007), Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Nội với định hướng cho phát triển lâu dài bền vững, tuyển tập NCKH 2006, Viện nghiên cứu kiến trúc 10 Hàn Tất Ngạn (1996), Kiến trúc cảnh quan đô thị, Nhà xuất xây dựng, Nội 11 Đào Ngọc Nghiêm (2012), Một số vấn đề luận thực tiễn QHĐT Nội để phát triển bền vững, Nhà xuất Nội 12 Đào Ngọc Nghiêm (2010), Quá trình phát triển Nội qua thời kỳ, “Hà Nội thiên nhiên kỷ – Bài học từ q trình thị hóa” 13 Đào Ngọc Nghiêm, “Đô thị xanh, thông minh – mơ hình phát triển Thủ Nội” Thảo luận hội thảo khoa học quốc tế tháng 11/2013 quy hoạch phát triển đô thị xanh, thông minh hội QHPTĐT Việt Nam tổ chức 14 Nguyễn Tố Lăng (2003), Thiết kế đô thị, giảng cao học kiến trúc quy hoạch trường Đại học Kiến trúc Nội 15 Kim Quảng Quân (2010), Thiết kế đô thị, Nhà xuất xây dựng Nội 16 Lương Tú Quyên, luận Quy hoạch đô thị đại, giảng khóa đào tạo Hội Quy hoạch thị biến đổi khí hậu 17 Sở xây dựng (2011), “ Các đồ vị trí, ranh giới nghiên cứu Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan, phối cảnh tổng thể chi tiết 1/500, số liệu dự án phê duyệt” 18 Đỗ Xuân Sơn, Điểm nhấn đô thị Nội, tin hoạt động KHCN đào tạo trường Đại học kiến trúc Nội số 14 tháng 3/2006 19 Đặng Hoàng Thái (1999), Kiến trúc Nội kỷ XX, Nhà xuất Nội 20 Kim Quang Thân (2000), Thiết kế thị có minh họa (Đặng Hoàng Thái dịch), Nhà xuất xây dựng Nội 21 Đỗ Trần Tín (2012), Khai thác yếu tố xanh, mặt nước tổ chức không gian công cộng khu đô thị Nội, Luận văn Tiến Sĩ, Nội 22 Thư viện quốc gia, Tài liệu triển lãm đồ cổ Nội vùng lân cận, Nội 23 UBND Nội (2014), Quyết định số 1495/QĐ-UB ngày 18/03/2014 UBND TP Nội việc phê duyệt quy hoạch hệ thống xanh, công viên, vườn hoa hồ TP Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 24 Viện quy hoạch Bộ xây dựng & Viện quy hoạch xây dựng Nội (2011), hồ sơ công bố quy hoạch đồ án “ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050” 25 Viện quy hoạch đô thị nông thôn, Nghiên cứu áp dụng thiết kế đô thị QHXD đô thị, báo cáo đề tài NCKH mã số RD – 14 tháng 12/2003 Văn pháp luật 26 Bộ Xây dựng (2010), Về lập quy chế quản quy hoạch, kiến trúc, đô thị, Thông tư 19/2010/TT-BXD 27 Bộ Xây dựng (2010), Về việc quy định hồ sơ loại quy hoạch xây dựng đô thị, Thông tư 10/2010/TT-BXD 28 Chính phủ (2010), Về lập, thẩm định, phê duyệt quản quy hoạch đô thị, Nghị định 37/2010/NĐ-CP 29 Chính phủ (2010), Về quản khơng gian, kiến trúc cảnh quan thị, Nghị định 38/2010/NĐ-CP 30 Chính phủ (2013), Phê duyệt quy hoạch chung Thủ đô Nội đến 2030 tầm nhìn 2050, Quyết định 1259/QĐ-Ttg 31 Chính phủ (2010), Về quản khơng gian xây dựng ngầm thị, Nghị định 39/2010/NĐ-CP 32 Chính phủ (2011), Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ Nội theo QĐ/Ttg đến 2030 tầm nhìn 2050 33 Chính phủ (2009), Về việc phân loại thị, Nghị định 42/2009/NĐ-CP 34 Chính phủ (2010), Về quản xanh đô thị, Nghị định 64/2010/NĐ-CP 35 Quốc hội (2013), Luật đất đai, Nội 36 Quốc hội (2014), Luật nhà ở, Nội 37 Quốc hội (2012), Luật Thủ đô, Nội 38 Quốc hội (2009), Luật quy hoạch đô thị, Nội 39 Quốc hội (2003), Luật Xây dựng, Nội 40 Quốc hội (2014), Luật Xây dựng, Nội 41 Ủy ban nhân dân thành phố Nội (2013), Về việc ban hành danh mục nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự xây dựng từ trước năm 1954 địa bàn thành phố Nội”, Quyết định số 7177/QĐ-UBND 42 Ủy ban nhân dân thành phố Nội (2014), Quy chế quản quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Nội, Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND 43 Ủy ban nhân dân thành phố Nội (2015), Về Quy chế quản quy hoạch, kiến trúc khu phố Nội, Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND Tiếng Anh 44 Kenvin Lynh (1990), City Sense and city design 45 Reo and Susan Tellicoe (1998), The Lanscape of man 46 Edmund N.Bancon (1967), Design of Cities Website cổng thông tin điện tử số quan, đơn vị 48 www.acrhdaily.com 49 www.arcspace.com 50 www.ashui.com 51 www.congthuonghn.gov.vn 52 www.chinhphu.gov.vn 53 www.dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/ 54 www.google.com 55 www.google.com/maps 56 www.hanoi.gov.vn 57 www.hoankiem.hanoi.gov.vn 58 www.moc.gov.vn 59 www.qhkt.hanoi.gov.vn 60 www.soxaydung.hanoi.gov.vn 61 www.sogtvt.hanoi.gov.vn 62 vi.wikipedia.org ... không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Chương III: Đề xuất giải pháp quản lý không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ. .. hai bên tuyến phố Nhà Thờ, quận Hồn Kiếm, thành phố Hà Nội Hình 1.2 Khu vực quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ [55] - Giới hạn không gian: Không gian KTCQ quảng trường Nhà thờ lớn KGKTCQ... nội dung: Chương I: Thực trạng quản lý không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường Nhà thờ lớn tuyến phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Chương II: Cơ sở khoa học công tác quản lý không
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường nhà thờ lớn và tuyến phố nhà thờ, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội (tt) , Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan quảng trường nhà thờ lớn và tuyến phố nhà thờ, quận hoàn kiếm, thành phố hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay