Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quang minh huyện mê linh, hà nội theo hướng xã hội hóa (tt)

25 44 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:31

... cứu quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo hướng xã hội hóa Chương 3: Đề xuất số giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Quang Minh, ... PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO HƯỚNG XÃ HỘI HÓA .68 3.1 Quan điểm nguyên tắc quản lý CTRSH địa bàn thị trấn Quang Minh, ... TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN SƠN TÙNG Khóa: 2015 - 2017 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN QUANG MINH - HUYỆN MÊ LINH - HÀ NỘI THEO HƯỚNG XÃ HỘI HĨA Chun ngành: Quản lý thị cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quang minh huyện mê linh, hà nội theo hướng xã hội hóa (tt) , Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quang minh huyện mê linh, hà nội theo hướng xã hội hóa (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay