Nghiên cứu phương pháp tính dao động riêng của hệ dàn nhịp lớn có kể đến phi tuyến hình học (tt)

43 10 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI - TRẦN NHẬT QUANG KHÓA 2015- 2017 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA HỆ DÀN NHỊP LỚNKỂ ĐẾN PHI TUYẾN HÌNH HỌC Chuyên ngành: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CT DD&CN Mã ngành: 60.58.02.08 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG CT DD&CN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM VĂN TRUNG (HDC) TS VŨ THANH THỦY (HDP) Hà Nội/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI - TRẦN NHẬT QUANG KHÓA 2015- 2017 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA HỆ DÀN NHỊP LỚNKỂ ĐẾN PHI TUYẾN HÌNH HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DD&CN MÃ SỐ: 60.58.02.08 HÀ NỘI/2017 i LỜI CẢM ƠN Sau ba năm học tập nghiên cứu lớp cao học xây dựng 20152017 Vĩnh Long, giảng dạy nhiệt tình Thầy, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, giúp đỡ tận tình Ban chủ nhiệm khoa cán cơng nhân viên khoa, cố vấn hướng dẫn Thầy, hướng dẫn luận văn, cộng với nỗ lực thân tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp cao học với đề tài: " Nghiên cứu phương pháp tính dao động riêng hệ dàn nhịp lớn kể đến phi tuyến hình học '' Tôi xin chân thành cảm ơn cấp lãnh đạo Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, Trường Đại học xây dựng Miền Tây, Khoa xây dựng, Khoa Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Thầy giáo với cán công nhân viên khoa tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình cơng tác học tập, nghiên cứu trường Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo TS Phạm Văn Trung; giáo TS Vũ Thanh Thủy - Thầy cơng lớn việc hướng dẫn khoa học, tận tình bảo giúp tơi hồn thành tốt luận văn Sau cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp hết lòng động viên, khuyến khích, chia tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập nghiên cứu nhằm giúp tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Xin chân thành cảm ơn! Học viên Trần Nhật Quang ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn hay cơng trình khác Học viên Trần Nhật Quang iii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ KẾT CẤU DÀN NHỊP LỚN VÀ CÁC LÝ THUYẾT TÍNH TỐN DÀN NHỊP LỚN 1.1 Phạm vi áp dụng hệ dàn nhịp lớn 1.1.1 Cung thể thao Nam Định 1.1.2 Nhà thi đấu đa tỉnh Quảng Trị 1.1.3 Nhà ga T2 Nội Bài (Hà Nội) 1.2 Phân loại dàn nhịp lớn 10 1.3 Cấu tạo hệ kết cấu dàn nhịp lớn 13 1.3.1 Nút cầu: 14 1.3.2 Ống lồng: 14 1.3.3 Đầu côn: 15 1.3.4 Thanh dàn: 15 1.3.5 Bulong: 16 1.4 Các lý thuyết tính tốn dàn 16 1.4.1 Các phương pháp trình bày học kết cấu 17 1.4.2 Các phương pháp số ( phương pháp phần tử hữu hạn) 19 1.5 Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss toán học 22 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TÍNH TỐN KẾT CẤU DÀN NHỊP LỚN THEO PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN LÝ CỰC TRỊ GAUSS 31 2.1 Áp dụng Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss vào CHKC 31 2.2 Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss toán dàn nhịp lớn 41 2.3 Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss với tốn dao động 48 2.3.1 Tóm tắt lý thuyết dao động 48 2.3 Ví dụ minh họa phương pháp tìm trị riêng véc tơ riêng 49 2.4.Phương pháp xác định trị riêng véc tơ riêng dàn nhịp lớn 53 2.4.1 Xây dựng toán 53 2.4.2 Giải toán 55 CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH TÍNH TỐN VÀ CÁC VÍ DỤ 57 3.1 Matlab ngơn ngữ lập trình matlab 57 3.1.1 Giới thiệu 57 3.1.2 Một số lệnh dùng lập trình tính tốn 58 3.2 Lập trình tính tốn toán dàn nhịp lớn 58 3.2.1 Thuật tốn tính tốn tốn tĩnh 58 3.2.2 Thuật tốn tính tốn tốn trị riêng véc tơ riêng 58 3.2.3 Sơ đồ khối lập trình tính tốn tốn tĩnh 59 3.2.4 Sơ đồ khối lập trình tính tốn trị riêng véc tơ riêng 60 3.3 Ví dụ tính tốn 61 iv 3.3.1 Ví dụ tính tốn tốn tĩnh 61 3.2.5 Ví dụ tính tốn tốn tìm trị riêng véc tơ riêng 73 3.3 Nhận xét bàn luận 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cung thể thao Nam Định Hình 1.2 Nhà thi đấu đa tỉnh Quảng Trị .5 Hình 1.3 Nhà ga T2 Nội Bài (Hà Nội) Hình 1.4 hình dáng dàn nhịp lớn 10 Hình 1.5 dạng tiết diện dàn 12 Hình 1.6 Sơ đồ chi tiết cấu tạo dàn không gian 13 Hình 1.7 chi tiết nút cầu 14 Hình 1.8 chi tiết ống lồng 14 Hình 1.9 chi tiết đầu 15 Hình 1.10 chi tiết dàn thép ống 15 Hình 1.11 chi tiết bu lông 16 Hình 1.12 Nội lực phân tố 23 Hình 2.1 sơ đồ tính dàn ví dụ 2.1 33 Hình 2.2 Sơ đồ tính dàn hình thang ví dụ 2.2.a 37 Hình 2.3 Sơ đồ dàn ví dụ 2.2.b 39 Hình 2.4 Sơ đồ dàn nhịp lớn 42 Hình 2.5 Sơ đồ chuyển vị mắt dàn 42 Hình 2.6 Sơ đồ chuyển vị dàn 43 Hình 2.7 Sơ đồ tính dầm đơn giản hữu hạn bậc tự 49 Hình 2.8 Mặt cắt ngang sơ đồ dàn nhịp lớn 53 Hình 2.9 Sơ đồ chuyển vị mắt dàn 54 Hình 2.10 Sơ đồ chuyển vị dàn 54 Hình 3.1 Sơ đồ khối toán tĩnh 59 Hình 3.2 Sơ đồ khối tốn động 60 Hình 3.3 Sơ đồ tính dàn khơng gian dạng vòm 61 Hình 3.4 Sơ đồ tính dàn khơng gian dạng phẳng 67 Hình 3.5 Đồ thị Mặt dàn dạng thứ 73 Hình 3.6 Đồ thị Mặt dàn dạng thứ hai 76 Hình 3.7 Đồ thị Mặt dàn dạng thứ ba 78 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết tính dàn dùng không dùng giả thiết chuyển vị nhỏ 36 Bảng 2.2 Kết tính dàn khơng dùng giả thiết chuyển vị nhỏ 38 Bảng 2.3 Kết tính dàn dùng giả thiết chuyển vị nhỏ 41 MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài: Ngày Khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, lịch sử kiến trúc trãi qua bề dày sáng tạo Điều dần đáp ứng môi trường sống không gian làm việc lý tưởng cho người Đối với hệ dàn nhịp lớn việc kể đến chuyển vị lớn dàn công việc phức tạp khó khăn.Các nghiên cứu lĩnh vực hạn chế Việc nghiên cứu phương pháp tính tốn hệ dàn nhịp lớn kể đến yếu tố phi tuyến hình học (chuyển vị lớn) cần thiết Kết cấu dàn không gian nhờ ưu điểm vượt trội mà thay dạng kết cấu truyền thống thiết kế thi công cơng trình nhịp lớn: Mái cơng trình dân dụng cơng nghiệp; Kết cấu cầu cơng trình giao thơng vận tải  Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu phương pháp tính tốn kết cấu dàn Tìm hiểu áp dụng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss để tính tốn kết cấu dàn Xây dựng giải toán dao động riêng hệ kết cấu dàn kể đến biến dạng lớn theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss Xây dựng chương trình tính tốn tốn dao động riêng ngơn ngữ lập trình kỹ thuật Matlab Kiểm tra kết tính tốn SAP2000Nghiên cứu số ví dụ cụ thể so sánh kết  Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hệ kết cấu dàn nhịp lớn - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu dao động riêng hệ kết cấu dàn nhịp lớn; Vật liệu làm việc giai đoạn đàn hồi, chuyển vị hệ coi lớn (đàn hồi phi tuyến - phi tuyến hình học)  Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mặt lý thuyết áp dụng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss GS TSKH Hà Huy Cương Nghiên cứu lý thuyết tính tốn Khảo sát số kết tính tốn So sánh kết phương pháp với phương pháp  Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Việc nghiên cứu dao động riêng hệ kết cấu dàn kể đến biến dạng lớn vấn đề khơng để tính tốn xác nhiều vấn đề phải nghiên cứu nên đề tài ý nghĩa khoa học cao Ứng dụng ngơn ngữ lập trình kỹ thuật Matlab để tính tốn kết cấu tốn học môi trường liên tục, đường nhanh cho phép kỹ sư, học viên tự lập trình, tự kiểm tra tự tìm hiểu qua máy tính phương pháp hữu hiệu phổ biến  Nội dung Luận văn Bao gồm phần mở đầu, chương chính, kết luận kiến nghị: Chương Tổng quan hệ kết cấu dàn nhịp lớn lý thuyết tính tốn dàn nhịp lớn 1.1 Phạm vi áp dụng hệ dàn nhịp lớn 1.2 Phân loại dàn nhịp lớn 1.3 Cấu tạo hệ kết cấu dàn không gian mạng tinh thể 1.4 Các lý thuyết tính tốn dàn ea3*(-140737488355328/749506145756219*(749506145756219/140737488355328((x64-x76)^2+(y64-y76)^2+(z64-z76)^2)^(1/2))/((x64-x76)^2+(y64-y76)^2+(z64z76)^2)^(1/2)*(-2*z64+2*z76)562949953421312/2998002595855959*(2998002595855959/562949953421312-((x65x76)^2+(y65-y76)^2+(z65-z76)^2)^(1/2))/((x65-x76)^2+(y65-y76)^2+(z65z76)^2)^(1/2)*(-2*z65+2*z76))+ea1*(1/6*(((x76-x53)^2+(y76-y53)^2+(z76z53)^2)^(1/2)-6)/((x76-x53)^2+(y76-y53)^2+(z76-z53)^2)^(1/2)*(2*z762*z53)+500/3297*(((x76-x75)^2+(y76-y75)^2+(z76-z75)^2)^(1/2)-3297/500)/((x76x75)^2+(y76-y75)^2+(z76-z75)^2)^(1/2)*(2*z762*z75)+1125899906842624/7424290615905663*(((x77-x76)^2+(y77-y76)^2+(z77z76)^2)^(1/2)-7424290615905663/1125899906842624)/((x77-x76)^2+(y77-y76)^2+(z77z76)^2)^(1/2)*(-2*z77+2*z76)) ea3*(-562949953421312/2997712360683993*(2997712360683993/562949953421312((x65-x77)^2+(y65-y77)^2+(z65-z77)^2)^(1/2))/((x65-x77)^2+(y65-y77)^2+(z65z77)^2)^(1/2)*(-2*z65+2*z77)281474976710656/1499173248441703*(1499173248441703/281474976710656-((x66x77)^2+(y66-y77)^2+(z66-z77)^2)^(1/2))/((x66-x77)^2+(y66-y77)^2+(z66z77)^2)^(1/2)*(-2*z66+2*z77))+ea1*(1/6*(((x77-x54)^2+(y77-y54)^2+(z77z54)^2)^(1/2)-6)/((x77-x54)^2+(y77-y54)^2+(z77-z54)^2)^(1/2)*(2*z772*z54)+1125899906842624/7425396696355829*(((x78-x77)^2+(y78-y77)^2+(z78z77)^2)^(1/2)-7425396696355829/1125899906842624)/((x78-x77)^2+(y78-y77)^2+(z78z77)^2)^(1/2)*(-2*z78+2*z77)+1125899906842624/7424290615905663*(((x77x76)^2+(y77-y76)^2+(z77-z76)^2)^(1/2)-7424290615905663/1125899906842624)/((x77x76)^2+(y77-y76)^2+(z77-z76)^2)^(1/2)*(2*z77-2*z76)) ea3*(-1125899906842624/5995808148891809*(5995808148891809/1125899906842624((x67-x78)^2+(y67-y78)^2+(z67-z78)^2)^(1/2))/((x67-x78)^2+(y67-y78)^2+(z67z78)^2)^(1/2)*(-2*z67+2*z78)281474976710656/1499069927230819*(1499069927230819/281474976710656-((x66x78)^2+(y66-y78)^2+(z66-z78)^2)^(1/2))/((x66-x78)^2+(y66-y78)^2+(z66z78)^2)^(1/2)*(-2*z66+2*z78))+ea1*(1125899906842624/7425396696355829*(((x78x77)^2+(y78-y77)^2+(z78-z77)^2)^(1/2)-7425396696355829/1125899906842624)/((x78x77)^2+(y78-y77)^2+(z78-z77)^2)^(1/2)*(2*z78-2*z77)+1/6*(((x78-x55)^2+(y78y55)^2+(z78-z55)^2)^(1/2)-6)/((x78-x55)^2+(y78-y55)^2+(z78-z55)^2)^(1/2)*(2*z782*z55)+70368744177664/470196397742907*(((x79-x78)^2+(y79-y78)^2+(z79z78)^2)^(1/2)-470196397742907/70368744177664)/((x79-x78)^2+(y79-y78)^2+(z79z78)^2)^(1/2)*(-2*z79+2*z78)) ea3*(-1125899906842624/5996930698923565*(5996930698923565/1125899906842624((x68-x79)^2+(y68-y79)^2+(z68-z79)^2)^(1/2))/((x68-x79)^2+(y68-y79)^2+(z68z79)^2)^(1/2)*(-2*z68+2*z79)281474976710656/1475760847721327*(1475760847721327/281474976710656-((x67x79)^2+(y67-y79)^2+(z67-z79)^2)^(1/2))/((x67-x79)^2+(y67-y79)^2+(z67z79)^2)^(1/2)*(-2*z67+2*z79))+ea1*(281474976710656/1826578396817873*(((x80x79)^2+(y80-y79)^2+(z80-z79)^2)^(1/2)-1826578396817873/281474976710656)/((x80- x79)^2+(y80-y79)^2+(z80-z79)^2)^(1/2)*(2*z80+2*z79)+70368744177664/470196397742907*(((x79-x78)^2+(y79-y78)^2+(z79z78)^2)^(1/2)-470196397742907/70368744177664)/((x79-x78)^2+(y79-y78)^2+(z79z78)^2)^(1/2)*(2*z79-2*z78)+1/6*(((x79-x56)^2+(y79-y56)^2+(z79-z56)^2)^(1/2)6)/((x79-x56)^2+(y79-y56)^2+(z79-z56)^2)^(1/2)*(2*z79-2*z56)) ea3*(-562949953421312/3039204603296969*(3039204603296969/562949953421312((x68-x80)^2+(y68-y80)^2+(z68-z80)^2)^(1/2))/((x68-x80)^2+(y68-y80)^2+(z68z80)^2)^(1/2)*(-2*z68+2*z80)1125899906842624/5996173899195571*(5996173899195571/1125899906842624-((60x80)^2+y80^2+(15-z80)^2)^(1/2))/((60-x80)^2+y80^2+(15-z80)^2)^(1/2)*(30+2*z80))+ea1*(281474976710656/1826578396817873*(((x80-x79)^2+(y80y79)^2+(z80-z79)^2)^(1/2)-1826578396817873/281474976710656)/((x80-x79)^2+(y80y79)^2+(z80-z79)^2)^(1/2)*(2*z802*z79)+1125899906842624/7424601789716583*(((x81-x80)^2+(y81-y80)^2+(z81z80)^2)^(1/2)-7424601789716583/1125899906842624)/((x81-x80)^2+(y81-y80)^2+(z81z80)^2)^(1/2)*(-2*z81+2*z80)+1/6*(((x80-x57)^2+(y80-y57)^2+(z80-z57)^2)^(1/2)6)/((x80-x57)^2+(y80-y57)^2+(z80-z57)^2)^(1/2)*(2*z80-2*z57)) -562949953421312/2997885257756863*ea3*(2997885257756863/562949953421312((60-x81)^2+y81^2+(15-z81)^2)^(1/2))/((60-x81)^2+y81^2+(15-z81)^2)^(1/2)*(30+2*z81)+ea1*(1/6*(((x81-x58)^2+(y81-y58)^2+(z81-z58)^2)^(1/2)-6)/((x81x58)^2+(y81-y58)^2+(z81-z58)^2)^(1/2)*(2*z812*z58)+1125899906842624/7424601789716583*(((x81-x80)^2+(y81-y80)^2+(z81z80)^2)^(1/2)-7424601789716583/1125899906842624)/((x81-x80)^2+(y81-y80)^2+(z81z80)^2)^(1/2)*(2*z81-2*z80)) y01-7/8-u]; SYMS syms x01 x02 x03 x04 x12 x13 x14 x15 x23 x24 x25 x26 x34 x35 x36 x37 x45 x46 x47 x48 x56 x57 x58 x59 x67 x68 x69 x70 x78 x79 x80 x81 syms y01 y02 y03 y04 y12 y13 y14 y15 y23 y24 y25 y26 y34 y35 y36 y37 y45 y46 y47 y48 y56 y57 y58 y59 y67 y68 y69 y70 y78 y79 y80 y81 syms z01 z02 z03 z04 z12 z13 z14 z15 z23 z24 z25 z26 z34 z35 z36 z37 z45 z46 z47 z48 z56 z57 z58 z59 z67 z68 z69 z70 z78 z79 z80 z81 syms p01 p02 p03 p04 p12 p13 p14 p15 p23 p24 p25 p26 p34 p35 p36 p37 p45 p46 p47 p48 p56 p57 p58 p59 p67 p68 p69 p70 p78 p79 p80 p81 syms ea1 ea2 ea3 m omega u y; a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 = = = = = = = = = = = -4.312 ; 1.399 ; 7.423 ; 13.694 ; 20.145 ; 26.703 ; 33.297 ; 39.855 ; 46.306 ; 52.577 ; 58.601 ; x05 x16 x27 x38 x49 x60 x71 ; y05 y16 y27 y38 y49 y60 y71 ; z05 z16 z27 z38 z49 z60 z71 ; p05 p16 p27 p38 p49 p60 p71 ; x06 x17 x28 x39 x50 x61 x72 x07 x18 x29 x40 x51 x62 x73 x08 x19 x30 x41 x52 x63 x74 x09 x20 x31 x42 x53 x64 x75 x10 x21 x32 x43 x54 x65 x76 x11 x22 x33 x44 x55 x66 x77 y06 y17 y28 y39 y50 y61 y72 y07 y18 y29 y40 y51 y62 y73 y08 y19 y30 y41 y52 y63 y74 y09 y20 y31 y42 y53 y64 y75 y10 y21 y32 y43 y54 y65 y76 y11 y22 y33 y44 y55 y66 y77 z06 z17 z28 z39 z50 z61 z72 z07 z18 z29 z40 z51 z62 z73 z08 z19 z30 z41 z52 z63 z74 z09 z20 z31 z42 z53 z64 z75 z10 z21 z32 z43 z54 z65 z76 z11 z22 z33 z44 z55 z66 z77 p06 p17 p28 p39 p50 p61 p72 p07 p18 p29 p40 p51 p62 p73 p08 p19 p30 p41 p52 p63 p74 p09 p20 p31 p42 p53 p64 p75 p10 p21 p32 p43 p54 p65 p76 p11 p22 p33 p44 p55 p66 p77 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 a41 a42 a43 a44 a45 a46 a47 a48 a49 a50 a51 a52 a53 a54 a55 a56 a57 a58 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 64.312 ; 0.000 ; 5.596 ; 11.459 ; 17.525 ; 23.728 ; 30.000 ; 36.272 ; 42.475 ; 48.541 ; 54.404 ; 60.000 ; -4.312 ; 1.399 ; 7.423 ; 13.694 ; 20.145 ; 26.703 ; 33.297 ; 39.855 ; 46.306 ; 52.577 ; 58.601 ; 64.312 ; 0.000 ; 5.596 ; 11.459 ; 17.525 ; 23.728 ; 30.000 ; 36.272 ; 42.475 ; 48.541 ; 54.404 ; 60.000 ; -4.312 ; 1.399 ; 7.423 ; 13.694 ; 20.145 ; 26.703 ; 33.297 ; 39.855 ; 46.306 ; 52.577 ; 58.601 ; 64.312 ; a59 a60 a61 a62 a63 a64 a65 a66 a67 a68 a69 a70 a71 a72 a73 a74 a75 a76 a77 a78 a79 a80 a81 b01 b02 b03 b04 b05 b06 b07 b08 b09 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.000 ; 5.596 ; 11.459 ; 17.525 ; 23.728 ; 30.000 ; 36.272 ; 42.475 ; 48.541 ; 54.404 ; 60.000 ; -4.312 ; 1.399 ; 7.423 ; 13.694 ; 20.145 ; 26.703 ; 33.297 ; 39.855 ; 46.306 ; 52.577 ; 58.601 ; 64.312 ; 0.875 ; 4.172 ; 6.585 ; 8.892 ; 10.263 ; 10.952 ; 10.952 ; 10.263 ; 8.892 ; 6.585 ; 4.172 ; 0.875 ; 0.000 ; 2.581 ; 5.102 ; 6.727 ; 7.710 ; 8.038 ; 7.710 ; 6.727 ; 5.102 ; 2.581 ; 0.000 ; 0.875 ; b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31 b32 b33 b34 b35 b36 b37 b38 b39 b40 b41 b42 b43 b44 b45 b46 b47 b48 b49 b50 b51 b52 b53 b54 b55 b56 b57 b58 b59 b60 b61 b62 b63 b64 b65 b66 b67 b68 b69 b70 b71 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4.172 ; 6.585 ; 8.892 ; 10.263 ; 10.952 ; 10.952 ; 10.263 ; 8.892 ; 6.585 ; 4.172 ; 0.875 ; 0.000 ; 2.581 ; 5.102 ; 6.727 ; 7.710 ; 8.038 ; 7.710 ; 6.727 ; 5.102 ; 2.581 ; 0.000 ; 0.875 ; 4.172 ; 6.585 ; 8.892 ; 10.263 ; 10.952 ; 10.952 ; 10.263 ; 8.892 ; 6.585 ; 4.172 ; 0.875 ; 0.000 ; 2.581 ; 5.102 ; 6.727 ; 7.710 ; 8.038 ; 7.710 ; 6.727 ; 5.102 ; 2.581 ; 0.000 ; 0.875 ; 4.172 ; b72 b73 b74 b75 b76 b77 b78 b79 b80 b81 c01 c02 c03 c04 c05 c06 c07 c08 c09 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20 c21 c22 c23 c24 c25 c26 c27 c28 c29 c30 c31 c32 c33 c34 c35 c36 c37 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 6.585 ; 8.892 ; 10.263 ; 10.952 ; 10.952 ; 10.263 ; 8.892 ; 6.585 ; 4.172 ; 0.875 ; 0.000 ; 0.000 ; 0.000 ; 0.000 ; 0.000 ; 0.000 ; 0.000 ; 0.000 ; 0.000 ; 0.000 ; 0.000 ; 0.000 ; 3.000 ; 3.000 ; 3.000 ; 3.000 ; 3.000 ; 3.000 ; 3.000 ; 3.000 ; 3.000 ; 3.000 ; 3.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 6.000 ; 9.000 ; 9.000 ; c38 c39 c40 c41 c42 c43 c44 c45 c46 c47 c48 c49 c50 c51 c52 c53 c54 c55 c56 c57 c58 c59 c60 c61 c62 c63 c64 c65 c66 c67 c68 c69 c70 c71 c72 c73 c74 c75 c76 c77 c78 c79 c80 c81 x13 = a13 x23 = a23 x59 = a59 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 9.000 ; 9.000 ; 9.000 ; 9.000 ; 9.000 ; 9.000 ; 9.000 ; 9.000 ; 9.000 ; 12.000 ; 12.000 ; 12.000 ; 12.000 ; 12.000 ; 12.000 ; 12.000 ; 12.000 ; 12.000 ; 12.000 ; 12.000 ; 12.000 ; 15.000 ; 15.000 ; 15.000 ; 15.000 ; 15.000 ; 15.000 ; 15.000 ; 15.000 ; 15.000 ; 15.000 ; 15.000 ; 18.000 ; 18.000 ; 18.000 ; 18.000 ; 18.000 ; 18.000 ; 18.000 ; 18.000 ; 18.000 ; 18.000 ; 18.000 ; 18.000 ; ; ; ; x69 = a69 y13 = b13 y23 = b23 y59 = b59 y69 = b69 z13 = c13 z23 = c23 z59 = c59 z69 = c69 l01 c01 l02 c02 l03 c03 l04 c04 l05 c05 l06 c06 l07 c07 l08 c08 l09 c09 l10 c10 l11 c11 l12 c24 l13 c25 l14 c26 l15 c27 l16 c28 l17 c29 l18 c30 l19 c31 ; ; ; ; ; ; ; ; ; = ((a02 )^2)^0.5; = ((a03 )^2)^0.5; = ((a04 )^2)^0.5; = ((a05 )^2)^0.5; = ((a06 )^2)^0.5; = ((a07 )^2)^0.5; = ((a08 )^2)^0.5; = ((a09 )^2)^0.5; = ((a10 )^2)^0.5; = ((a11 )^2)^0.5; = ((a12 )^2)^0.5; = ((a25 )^2)^0.5; = ((a26 )^2)^0.5; = ((a27 )^2)^0.5; = ((a28 )^2)^0.5; = ((a29 )^2)^0.5; = ((a30 )^2)^0.5; = ((a31 )^2)^0.5; = ((a32 )^2)^0.5; - a01 )^2+(b02 - b01 )^2+(c02 - - a02 )^2+(b03 - b02 )^2+(c03 - - a03 )^2+(b04 - b03 )^2+(c04 - - a04 )^2+(b05 - b04 )^2+(c05 - - a05 )^2+(b06 - b05 )^2+(c06 - - a06 )^2+(b07 - b06 )^2+(c07 - - a07 )^2+(b08 - b07 )^2+(c08 - - a08 )^2+(b09 - b08 )^2+(c09 - - a09 )^2+(b10 - b09 )^2+(c10 - - a10 )^2+(b11 - b10 )^2+(c11 - - a11 )^2+(b12 - b11 )^2+(c12 - - a24 )^2+(b25 - b24 )^2+(c25 - - a25 )^2+(b26 - b25 )^2+(c26 - - a26 )^2+(b27 - b26 )^2+(c27 - - a27 )^2+(b28 - b27 )^2+(c28 - - a28 )^2+(b29 - b28 )^2+(c29 - - a29 )^2+(b30 - b29 )^2+(c30 - - a30 )^2+(b31 - b30 )^2+(c31 - - a31 )^2+(b32 - b31 )^2+(c32 - l20 c32 = ((a33 )^2)^0.5; trannhatquang.m a=[-4.212 1.499 7.523 13.794 20.245 26.803 33.397 39.955 46.406 52.677 58.701 64.412 5.696 11.559 17.625 23.828 30.100 36.372 42.575 48.641 54.504 -4.212 1.499 7.523 13.794 20.245 26.803 33.397 39.955 46.406 52.677 58.701 64.412 0.100 5.696 11.559 17.625 23.828 30.100 36.372 42.575 a32 )^2+(b33 - b32 )^2+(c33 - 48.641 54.504 60.100 -4.212 1.499 7.523 13.794 20.245 26.803 33.397 39.955 46.406 52.677 58.701 64.412 5.696 11.559 17.625 23.828 30.100 36.372 42.575 48.641 54.504 -4.212 1.499 7.523 13.794 20.245 26.803 33.397 39.955 46.406 52.677 58.701 64.412 0.975 4.272 6.685 8.992 10.363 11.052 11.052 10.363 8.992 6.685 4.272 0.975 2.681 5.202 6.827 7.810 8.138 7.810 6.827 5.202 2.681 0.975 4.272 6.685 8.992 10.363 11.052 11.052 10.363 8.992 6.685 4.272 0.975 0.100 2.681 5.202 6.827 7.810 8.138 7.810 6.827 5.202 2.681 0.100 0.975 4.272 6.685 8.992 10.363 11.052 11.052 10.363 8.992 6.685 4.272 0.975 2.681 5.202 6.827 7.810 8.138 7.810 6.827 5.202 2.681 0.975 4.272 6.685 8.992 10.363 11.052 11.052 10.363 8.992 6.685 4.272 0.975 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 15.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 0.1]; x0=a; options=optimset('Display','iter'); % Option to display output [x,fval] = fsolve(@myfun,x0,options); x ... văn tốt nghiệp cao học với đề tài: " Nghiên cứu phương pháp tính dao động riêng hệ dàn nhịp lớn có kể đến phi tuyến hình học '' Tôi xin chân thành cảm ơn cấp lãnh đạo Trường Đại học Kiến Trúc Hà... đến chuyển vị lớn dàn công việc phức tạp khó khăn.Các nghiên cứu lĩnh vực hạn chế Việc nghiên cứu phương pháp tính tốn hệ dàn nhịp lớn có kể đến yếu tố phi tuyến hình học (chuyển vị lớn) cần thiết... SAP200 0Nghiên cứu số ví dụ cụ thể so sánh kết  Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hệ kết cấu dàn nhịp lớn - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu dao động riêng hệ kết cấu dàn nhịp lớn;
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp tính dao động riêng của hệ dàn nhịp lớn có kể đến phi tuyến hình học (tt) , Nghiên cứu phương pháp tính dao động riêng của hệ dàn nhịp lớn có kể đến phi tuyến hình học (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay