Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị mới mỗ lao, quận hà đông, thành phố hà nội (tt)

22 9 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:31

1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN PHƯƠNG CHUNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHU ĐÔ THỊ MỚI MỖ LAO, QUẬN ĐÔNG, TP NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH Nội – 2/2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN PHƯƠNG CHUNG KHÓA 2015 - 2017 NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHU ĐÔ THỊ MỚI MỖ LAO, QUẬN ĐÔNG, TP NỘI Chun ngành: Quản thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.NGUYỄN LÂM QUẢNG TS.LÊ CƯỜNG Nội – 2/2017 LỜI CÁM ƠN Để hồn thành khóa học luận văn này, tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Kiến Trúc Nội, Khoa Sau đại học khoa, phòng, ban liên quan, tập thể cán giảng viên Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi thời gian tác giả học tập nghiên cứu Tác giả xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Lâm Quảng TS.Lê Cường tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên bảo tác giả trình thực luận văn Tác giả gửi lời cảm ơn tới quan liên quan giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi trình tác giả nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu thu thập số liệu Xin cảm ơn quan, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, động viên tạo điệu kiện tốt để tác giả hồn thành khóa học Xin trân trọng cảm ơn ! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Phương Chung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Phương Chung Mục lục Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục hình A PHẦN MỞ ĐẦU * chọn đề tài: *Mục đích nghiên cứu: *Đối tượng phạm vi nghiên cứu: * Phương pháp nghiên cứu * Các khái niệm * Cấu trúc luận văn: B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI MỖ LAO, QUẬN ĐÔNG 1.1 Giới thiệu chung khu đô thị Mỗ Lao, Q Đơng,TP Nội 1.1.1 Vị trí địa 1.1.2 Điều kiện tự nhiên 1.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội khu đô thị Mỗ Lao 1.2 Hiện trạng điều kiện vệ sinh môi trường Khu đô thị Mỗ Lao 11 1.2.1 Hiện trạng thoát nước mưa khu đô thị Mỗ Lao 11 1.2.2 Hiện trạng hệ thống nước thải khu thị Mỗ Lao 12 1.2.3 Hiện trạng thu gom rác thải 15 1.3 Hiện trạng quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao 19 1.3.1 Cơ cấu tổ chức quản vệ sinh môi trường Ban quản dự án khu đô thị Mỗ Lao 19 1.3.2 Cơ chế sách quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, quận Đông 22 1.3.3 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đông 23 1.4 Sự tham gia cộng đồng quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao 24 1.5 Đánh giá chung công tác quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, quận Đông, TP Nội 27 1.5.1 Về quản chất thải rắn 27 1.5.2 Đánh giá điều kiện thoát nước 28 CHƯƠNG 2: CƠ SƠ KHOA HỌC QUẢN 31 VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 31 2.1 Yêu cầu kỹ thuật vệ sinh môi trường 31 2.1.1 u cầu cơng tác trì vệ sinh đường phố, khu vực công cộng 31 2.1.2 Đối với cơng tác trì hệ thống nước, mặt nước 35 2.2 Yêu cầu quản công tác vệ sinh môi trường 38 2.2.1 Đối với công tác vệ sinh, thu gom chất thải rắn sinh hoạt 38 2.2.2 Đối với cơng tác trì hệ thống nước 41 2.3 Sự tham gia cộng đồng quản vệ sinh môi trường 43 2.3.1 Vai trò cộng đồng 43 2.3.2 Cơ cấu tổ chức thực tham gia cộng đồng 44 2.4 Các văn quy phạm pháp luật quản vệ sinh môi trường 46 2.4.1 Văn quan quản nhà nước Trung ương ban hành… 46 2.4.2 Văn UBND thành phố Nội ban hành 48 2.5 Kinh nghiệm quản vệ sinh môi trường 48 2.5.1 Kinh nghiệm quản mơi trường ngồi nước 48 2.5.2 Kinh nghiệm quản môi trường nước 53 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN HIỆU QUẢ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHU ĐT MỖ LAO, QUẬN ĐÔNG 58 3.1 Quan điểm nguyễn tắc quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, quận Đông 58 3.1.1 Quan điểm 58 3.1.2 Nguyên tắc quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao58 3.2 Giải pháp kỹ thuật đảm bảo vệ sinh môi trường khu đô thị 60 3.2.1 Giải pháp thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư, nơi công cộng 60 3.2.2 Giải pháp bảo vệ môi trường mặt nước hồ khu đô thị Mỗ Lao 65 3.2.3 Giải pháp thoát nước luân lưu kỹ thuật thấm 66 3.3 Đề xuất tổ chức quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao 70 3.3.1 Cơ cấu tổ chức quản 70 3.3.2 Phí vệ sinh môi trường 71 3.4 Đề xuất tham gia cộng đồng quản vệ sinh môi trường 73 3.4.1 Đề xuất hình tổ chức cộng đồng 73 3.4.2 Đề xuất hoạt động cộng đồng quản vệ sinh môi trường 77 3.4.3 Hình thành tổ tự quản nhà khu vực 80 3.5 Đề xuất bổ sung số chế sách liên quan đến xã hội hố cơng tác quản CTRSH 81 3.5.1 Khuyến khích giảm thiểu CTRSH nguồn 81 3.5.2 Khuyến khích thuế, ưu đãi vay vốn ngân hàng 82 3.5.3 Quan tâm đến người lao động lĩnh vực quản CTRSH 82 3.5.4 Đề xuất ban hành văn pháp liên quan đến xã hội hố cơng tác quản CTRSH 83 3.5.5 Đề xuất giải pháp liên quan đến xã hội hố cơng tác quản CTRSH 83 C PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 *Kết luận 84 *Kiến nghị 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Sơ đồ vị trí dự án Khu thị Mỗ Lao Hình 1.2 Làng việt kiều châu âu thuộc khu đô thị Mỗ Lao Hình 1.3 Khu thị Mỗ Lao Hình 1.4 Hình 1.5 Hình 1.6 Mặt tổng thể hệ thống nước mưa khu thị Mỗ Lao Mặt tổng thể hệ thống thoát nước thải khu đô thị Mỗ Lao Nước mưa, nước thải chung qua trạm bơm Thanh Bình Hình 1.7 Hồ Mỗ Lao Hình 1.8 Sơ đồ thu gom chất thải rắn khu thị Mỗ Lao Hình 1.9 Thùng ben tập kết rác cơng trình xây dựng Hình 1.10 Điểm tập kết rác khu thị Hình 1.11 Cơng tác ép rác vận chuyển lên bãi xử Hình 1.12 Sơ đồ cấu tổ chức Ban QLDA khu thị Mỗ Lao Hình 1.13 Sơ đồ cấu tổ chức công ty cổ phần mơi trường thị Đơng Hình 1.14 Chợ tạm khu thị Mỗ Lao Hình 1.15 Rác đổ bừa bãi khơng nơi quy định Hình 1.16 Nước thải cơng trình xây dựng đổ thẳng đường Hình 1.17 Dải phân cách bẩn gây mỹ quan thị Hình 1.18 Tình trạng hàng qn lấn chiếm vỉa hè Hình 2.1 Hiện trạng cống, mương nước bẩn phường Bắc Hình 3.1 Hình 3.2 Sơ đồ đề xuất quản chất thải rắn theo chiến lược 3R khu đô thị Mỗ Lao, quận Đông, TP Nội Đề xuất thùng đựng rác theo phương thức 3R quản chất thải rắn khu thị Mỗ Lao, quận Đơng Hình 3.3 Đề xuất giải pháp nước mưa cho khu thị Mỗ Lao Hình 3.4 Các thiết bị thấm nước Hình 3.5 Bãi đỗ xe có kết cấu vỉa hè thấm nước Hình 3.6 Gạch block Hình 3.7 Kết cấu điển hình vỉa hè thấm nước Hình 3.8 Kết cấu vỉa hè thấm nước có hệ thống chứa nước Hình 3.9 Kết cấu mương thấm nước cho khu thị Mỗ Lao Hình 3.10 Hình 3.11 Đề xuất cấu tổ chức quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao Sơ đồ tổ chức quản đội VSMT tự quản DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chữ viết tắt CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt 3R Reduce- Reuse-Recycle (Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế) BQL Ban quản HTX Hợp tác xã UBND Ủy ban nhân dân HTKT Hạ tầng kỹ thuật NĐ - CP Nghị định phủ A PHẦN MỞ ĐẦU * chọn đề tài: Trong bối cảnh tồn cầu nói chung mơi trường bị nhiễm trầm trọng đặc biệt nước phát triển Việt Nam nằm tình trạng trình xây dựng phát triển kinh tế Do , bảo vệ môi trường vấn đề quan trọng Đảng nhà nước ta quan tâm chiến lược phát triển chung kinh tế xã hội giai đoạn công nghiệp hố đại hố đất nước Để có phát triển bền vững cần phải có chương trình hành động thống bổ sung hỗ trợ lẫn phát triển sản xuất với cơng tác bảo vệ kiểm sốt mơi trường Nếu khơng có sách đắn bảo vệ môi trường , kinh tế bị thiệt hại trước mắt lâu dài Đồng thời phát triển đất nước thiếu bền vững Nhất năm gần kinh tế phát triển nước ta lên đường cơng nghiệp hố đại hố đẩy mạnh q trình thị hố nhiều khu thị xây dựng hình thành lên Trong khu thị Mỗ Lao nằm địa bàn quận Đông – TP Nội, khu đô thị xây dựng với mức đầu tư lớn coi điểm sáng khu thị phía Bắc Tuy nhiên q trình đầu tư xây dựng vận hành khai thác khu đô thị tồn nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết, việc quản vệ sinh môi trường đô thị cần nâng cao để đảm bảo môi trường đẹp, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân khu đô thị Với phạm vi luận văn thạc sỹ, học viên xin nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao quận Đông – TP Nội ” với hy vọng từ kiến thức học trường thực tiễn cơng tác góp phần nhỏ bé vào công tác quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao nói riêng khu thị nước nói chung *Mục đích nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng điều kiện vệ sinh môi trường thực trạng công tác quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, quận Đông, thành phố Nội - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao – quận Đông- TP.Hà Nội *Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản vệ sinh môi trường khu đô thị - Phạm vi nghiên cứu: Khu đô thị Mỗ Lao, quận Đông, TP Nội * Phương pháp nghiên cứu - Điều tra khảo sát trạng - So sánh, tổng hợp, đánh giá - Kế thừa kết nghiên cứu, ứng dụng đề tài nghiên cứu lĩnh vực có liên quan ngồi nước - Phương pháp phân tích * Các khái niệm Một số thuật ngữ sử dụng luận văn xác định sau: - Khu đô thị [29] Theo Quy chế khu đô thị (Ban hành kèm theo định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 Chính phủ việc ban hành quy chế khu đô thị mới): "Dự án khu đô thị mới" dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đồng có hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu dân cư cơng trình dịch vụ khác, phát triển nối tiếp thị có hình thành khu thị tách biệt, có ranh giới chức xác định phù hợp với quy hoạch xây dựng thị quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; khu thị có địa giới hành thuộc tỉnh Dự án khu thị lập có quy chiếm đất từ 50 trở lên Trường hợp diện tích đất để dành cho dự án nằm quy hoạch đất đô thị bị hạn chế dự án khác khu thị tồn cho phép lập dự án khu thị có quy 50 không nhỏ 20 - Quản Chất thải rắn [29] Quản chất thải rắn lĩnh vực đa ngành, bao gồm việc áp dụng tổng hợp nhiều giải pháp, từ giải pháp kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, pháp luật đến giải pháp mang tính xã hội xã hội hóa đầu tư cơng trình thu gom, xử chất thải, tham gia cộng đồng,Do vậy, cần thống hóa cách hiểu thuật ngữ sử dụng trình nghiên cứu thực đề tài Sau số thuật ngữ quy định Luật Bảo vệ môi trường 2005, Nghị định 59/2008/NĐ-CP Quản chất thải rắn số văn khác - Chất thải rắn (CTR) chất thải thể rắn, thải từ trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn thông thường chất thải rắn nguy hại - Hoạt động quản chất thải rắn bao gồm hoạt động quy hoạch quản lý, đầu tư xây dựng sở quản CTR, hoạt động phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế xử chất thải rắn nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác động có hại môi trường sức khoẻ người - Chất thải rắn phát thải sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, nơi cơng cộng gọi chung chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn phát thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề, kinh doanh, dịch vụ hoạt động khác gọi chung chất thải rắn công nghiệp - Chất thải rắn nguy hại chất thải rắn chứa chất hợp chất có đặc tính: phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc đặc tính nguy hại khác - Thu gom chất thải rắn hoạt động tập hợp, phân loại, đóng gói lưu giữ tạm thời chất thải rắn nhiều điểm thu gom tới địa điểm sở quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận - Vận chuyển chất thải rắn trình chuyên chở chất thải rắn từ nơi phát sinh, thu gom, lưu giữ, trung chuyển đến nơi xử lý, tái chế, tái sử dụng bãi chôn lấp cuối - Nước thải: nước qua sử dụng cho nhu cầu khác có lẫn chất bẩn, làm thay đổi tính chất hoá - sinh so với ban đầu gọi nước thải Nước thải phân loại thành: + Nước thải bề mặt (nước mưa nước tưới cây, rửa đường) + Nước thải công nghiệp (nước thải sản xuất) + Nước thải sinh hoạt - Hệ thống thoát nước: tổ hợp thiết bị, công trinh kỹ thuật phương tiện để thu nước thải nơi hinh thành, dẫn vận chuyển đến công trinh làm sạch, khử trùng xả nước thải làm nguồn tiếp nhận Tùy thuộc vào phương thức thu gom, vận chuyển, mục đích yêu cầu xử sử dụng nước thải mà phân loại hệ thống thoát nước sau: + Hệ thống thoát nước chung + Hệ thống thoát nước riêng + Hệ thống nước nửa riêng -Mơi trường: Theo Luật Bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 Môi trường hệ thống yếu tố vật chất tự nhiên nhân tạo có tác động tồn phát triển người sinh vật - Ơ nhiễm mơi trường biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến người sinh vật (Luật Bảo vệ môi trường 2014) - Quản môi trường: Quản môi trường tổng hợp biện pháp, luật pháp, sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống phát triển bền vững kinh tế - xã hội quốc gia - Sự tham gia cộng đồng [29] + Cộng đồng: Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam tập hiểu “Cộng đồng xã hội tập đồn người rộng lớn có đủ dấu hiệu, đặc điểm xã hội chung thành phần giai cấp, nghề nghiệp, địa điểm sinh tụ cư trú” Cũng có cộng đồng xã hội bao gồm dòng giống, sắc tộc, dân tộc Như cộng đồng xã hội bao gồm yếu tố xã hội chung mang tính phổ quát Đó mặt cộng đồng kinh tế, địa lý, ngơn ngữ, văn hố, tín ngưỡng, tâm lý, lối sống Những yếu tố tính tổng thể tạo nên tính ổn định bền vững cộng đồng xã hội Sự tham gia cộng đồng q trình mà Chính phủ cộng đồng có trách nhiệm cụ thể thực hoạt động để tạo dịch vụ đô thị cho tất người Yếu tố quan trọng tham gia cộng đồng người mà lợi ích họ chịu ảnh hưởng dự án phải tham gia vào tiến trình định dự án Trong trường hợp này, thành viên cộng đồng nên tham gia vào việc chọn người lãnh đạo + Vai trò tham gia cộng đồng: Bao gồm hoạt động phụ nữ nam giới thực cấp cộng đồng nhằm trì, bảo dưỡng nguồn lực khan cộng đồng, thực nhu cầu chung cộng đồng Vai trò tham gia cộng đồng bao gồm hoạt động chủ yếu thực cấp cộng đồng (xã, phường, khu phố…) mở rộng vai trò tái sản xuất (các hoạt động nhằm trì, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục giữ gìn môi trường ) Đây thường công việc tự nguyện, không trả lương thường làm vào thời gian rỗi * Cấu trúc luận văn:  Phần mở đầu  Phần nội dung Chương 1: Thực trạng công tác quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao , quận Đông, TP.Hà Nội Chương 2: Cơ sở khoa học quản hiệu công tác vệ sinh môi trường Chương 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao  Phần kết luận kiến nghị THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 84 C PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ *Kết luận Trong trình thực luận văn tốt nghiệp, qua nhiều đợt kiểm tra tiến độ, góp ý thầy cơ, tác giả hồn thành luận văn xin đưa số kết luận sau đây: Đề tài đánh giá thực trạng vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, thực trạng công tác tổ chức quản Đề tài nghiên cứu sở khoa học cho việc tổ chức quản hiệu công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt hai lĩnh vực quản chất thải rắn quản thoát nước khu đô thị Quản vệ sinh môi trường công việc quan trọng, nhằm đảm bảo đời sống sức khỏe cộng đồng, đảm bảo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp mà đô thị cần phải hướng tới Từ đánh giá thực trạng dựa sở khoa học công tác quản vệ sinh môi trường, luận văn xây dựng mục tiêu nguyên tắc quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao Đồng thời luận văn đưa đề xuất quan trọng sau đây: - Đề xuất mặt kỹ thuật công tác vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, bao gồm vấn đề kỹ thuật thu gom, vận chuyển chất thải rắn, vấn đề kỹ thuật tu, bảo dưỡng hệ thống nước, chống ngập úng có mưa lớn bảo vệ chống ô nhiễm nguồn nước mặt khu đô thị - Đề xuất cấu tổ chức quản nhằm nâng cao hiệu công tác quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao phù hợp với điều kiện Đặc biệt công tác tổ chức phân loại rác nguồn (tại hộ gia đình, quan, đơn vị đóng địa bàn), quản thu gom vận chuyển chất thải rắn với đơn vị thực trách nhiệm tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước khu 85 thị Tăng cường việc thu phí vệ sinh phí nước nhằm đảm bảo nguồn thu phục vụ cho công tác quản vận hành hệ thống vệ sinh môi trường đô thị khu đô thị Mỗ Lao nói riêng thành phố Nội nói chung - Đề xuất vai trò tham gia cộng đồng quản vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao Trong đề xuất làm rõ cấu tổ chức tham gia cộng đồng, công tác mà cộng đồng tham gia tuyên truyền vận đồng, thực vai trò giám sát cộng đồng … *Kiến nghị 1.Các quan quản nhà nước cần sớm sửa đổi ban hành quy chế quản vệ sinh môi trường khu đô thị phù hợp với điều kiện phát triển khu đô thị, phù hợp với văn quản hành như: Nghị định 11/2013/NĐ-CP Chính phủ Quản đầu tư phát triển đô thị, Thông tư số 02/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư số văn pháp luật khác 2.Các quan quản trực tiếp khu đô thị Mỗ Lao cần có nghiên cứu thêm việc phân chia khu vực tổ chức quản chất thải rắn nước thải khu vực khác khu đô thị Mỗ Lao như: khu vực chung cư cao tầng, khu biệt thự, nhà liền kề, khu vực công cộng, đường phố nhằm thu hút tham gia cộng đồng có hiệu Nâng cao ý thức tự giác thực quy định vệ sinh môi trường khu đô thị cho người dân tổ chức, đơn vị đóng địa bàn, cấu lại tổ chức cộng đồng khu đô thị TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Hường, Bùi Khắc Toàn ngk (2009) Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Nhà xuất xây dựng, Nội Trần Thị Hường, Nguyễn Lâm Quảng nnk (2010) “Hoàn thiện kỹ thuật khu đất xây dựng thị” NXB Xây dựng, Nội Hồng Huệ, Thoát nước (2001), NXB Khoa học Kỹ thuật, Nội Nguyễn Văn Phước (2008), Giáo trình quản xử chất thải rắn, NXB Xây dựng, Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 25/NĐ-CP Chính phủ Phí bảo vệ mơi trường nước thải sinh hoạt, Nội Trường Đại học Kiến trúc Nội (2014), Bài giảng Quản hạ tầng kỹ thuật đô thị, Nội Quôc hội (2014), Luật bảo vệ môi trường 2014, Nội Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 03/06/2013 UBND thành phố Nội việc ban hành quy định quản chất thải rắn thông thường địa bàn thành phố Nội; UBND thành phố Nội (2014), Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 UBND thành phố Nội Phí bảo vệ mơi trường nước thải địa bàn thành phố Nội, Nội 10 Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 UBND thành phố Nội việc công bố định mức dự tốn thu gom, vận chuyển xử chơn lấp rác thải đô thị thành phố Nội; 11 Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 UBND thành phố Nội việc cơng bố định mức dự tốn sửa đổi bổ sung số công tác thu gom, vận chuyển xử chôn lấp rác thải địa bàn Thành phố Nội Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 việc sửa đổi định mức dự tốn số cơng tác trì vệ sinh môi trường địa bàn Thành phố Nội; 12 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 UBND Thành phố Nội việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường chất thải rắn công nghiệp thông thường địa bàn Thành phố Nội; 13 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 5/2/2016 Bộ Xây Dựng Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; 14 Các quy trình kỹ thuật trì hệ thống nước, vệ sinh mơi trường ban hành thực địa bàn Thành phố Nội 15 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường 16 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2015 Chính Phủ quản chất thải phế liệu 17 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày tháng năm 2007 phủ ban hành quy định hoạt động quản chất thải rắn 18 Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 19 Quyết định số 2149/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 Thủ tướng phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia quản tổng hợp chất thải rắn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2050 20 Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn số điều Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 Chính phủ quản chất thải rắn 21 Thông tư liên Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường Bộ Xây dựng số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18 tháng năm 2001 hướng dẫn quy định bảo vệ môi trường việc chọn lựa địa điểm, xây dựng vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn 22 Thông tư số 121/2008/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2008 Bộ Tài hướng dẫn chế ưu đãi hỗ trợ tài hoạt động đầu tư cho quản chất thải rắn 23 QCVN 50:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại 24 QCVN 08:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt 25 QCVN 07:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật 26 QCVN 30:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải cơng nghiệp, 27 TCXDVN 261-2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn Tiêu chuẩn thiết kế 28 TCVN 6696-2000: Chất thải rắn – Bãi chôn lấp hợp vệ sinh – yêu cầu môi trường 29 Website cổng thông tin điện tử số quan, đơn vị: Chính phủ Việt nam UBND thành phố nội Sở Xây dựng nội Và số Website khác : www.chinhphu.gov.vn; : www.hanoi.gov.vn : www.soxaydung.hanoi.gov.vn ... lý vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao – quận Hà Đông- TP .Hà Nội *Đối tượng phạm... phần môi trường đô thị Hà Đông 23 1.4 Sự tham gia cộng đồng quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao 24 1.5 Đánh giá chung công tác quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, quận. .. 1.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý vệ sinh môi trường Ban quản lý dự án khu đô thị Mỗ Lao 19 1.3.2 Cơ chế sách quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông 22 1.3.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị mới mỗ lao, quận hà đông, thành phố hà nội (tt) , Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị mới mỗ lao, quận hà đông, thành phố hà nội (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay