Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị mới mỗ lao, quận hà đông, thành phố hà nội (tt)

22 34 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:31

... lý vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao – quận Hà Đông- TP .Hà Nội *Đối tượng phạm... phần môi trường đô thị Hà Đông 23 1.4 Sự tham gia cộng đồng quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao 24 1.5 Đánh giá chung công tác quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, quận. .. 1.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý vệ sinh môi trường Ban quản lý dự án khu đô thị Mỗ Lao 19 1.3.2 Cơ chế sách quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông 22 1.3.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị mới mỗ lao, quận hà đông, thành phố hà nội (tt) , Nâng cao hiệu quả quản lý vệ sinh môi trường khu đô thị mới mỗ lao, quận hà đông, thành phố hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay