Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách tại ban quản lý khu vực phát triển đô thị bắc ninh (tt)

22 16 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN TUẤN ANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI BAN QUẢN KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN ĐÔ THỊCƠNG TRÌNH Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN TUẤN ANH KHĨA 2015-2017 HỒN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI BAN QUẢN KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC NINH Chuyên ngành: Quản thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN ĐÔ THỊCƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN PGS.TS BÙI NGỌC TOÀN Hà Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, cán bộ, giảng viên Khoa Quản đô thị, Khoa Đào tạo sau đại học, giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo hướng dẫn - PGS.TS Bùi Ngọc Toàn hết lòng ủng hộ nhiệt tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy, cô Hội đồng khoa học đóng góp ý kiến quý báu q trình hồn thiện luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Cán ban Quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh, Thư viện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội người có liên quan khác tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tác giả thu thập thông tin, tài liệu suốt trình thực luận văn Do hạn chế kiến thức, thời gian, kinh nghiệm tài liệu tham khảo, nên thiếu sót, khuyết điểm khơng thể tránh khỏi, tác giả mong nhận góp ý, bảo thầy, bạn, giúp đỡ quý báu mà tác giả mong muốn để hồn thiện kiến thức chun mơn q trình nghiên cứu cơng tác sau Xin trân trọng cảm ơn ! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Tuấn Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Tuấn Anh MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU Trang * chọn đề tài * Mục đích nghiên cứu * Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Cấu trúc luận văn NỘI DUNG CHƯƠNG I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI BAN QUẢN KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC NINH 1.1 Giới thiệu chung Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Ban quản dự án khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh 1.1.3 Cơ cấu tổ chức Ban quản dự án khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh 10 1.1.4 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác quản dự án Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh 14 1.2 Giới thiệu hệ thống quản dự ánBan quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh áp dụng 15 1.3 Thực trạng công tác quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh 15 1.3.1 Thực trạng nhân lực quản dự án 15 1.3.2 Thực trạng công tác quản dự án theo nội dung 19 1.3.3 Thực trạng công tác quản dự án theo giai đoạn dự án 31 35 1.3.4 Ưu nhược điểm công tác quản dự án Ban CHƯƠNG II CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CƠ SỞ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNGQUẢN DỰ ÁN XÂY DỰNG 40 2.1 Cơ sở pháp quản dự án đầu xây dưng 40 2.1.1 Cơ sở pháp Luật 40 2.1.2 Cơ sở pháp Nghị định 41 2.1.3 Cơ sở pháp Thông 44 2.1.4 Các quy định khác pháp luật quản dự án đầu xây dựng 44 2.2 Khái quát dự án đầu xây dựng 45 2.2.1 Khái niệm dự án đầu xây dựng 45 2.2.2 Phân loại dự án đầu xây dựng 45 2.2.3 Các giai đoạn dự án đầu xây dựng 2.3 Cơ sở luận quản dự án đầu xây dựng 46 48 2.3.1 Khái niệm quản dự án đầu xây dựng ………………… 48 2.3.2 Mục tiêu quản dự án đầu xây dựng ………………… 49 2.3.3 Nguyên tắc quản dự án đầu xây dựng …………………… 50 2.3.4 Chức quản dự án đầu xây dựng ……………… 51 2.3.5 Các nội dung quản dự án đầu xây dựng …………… 52 2.3.6 Các hình thức quản dự án đầu xây dựng ………………… 58 2.4 Các nhân tố tác động tới kết công tác quản dự án đầu xây dựng 60 2.4.1 Các nhân tố khách quan ……………………………………… 60 2.4.2 Các nhân tố chủ quan ………………………………………… 62 2.5 Khái quát vốn ngân sách 64 2.5.1 Khái niệm vốn ngân sách 65 2.5.2 Đặc thù việc quản dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khác quản vốn khác 2.5 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác quản dự án đầu xây dựng 65 65 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI BAN QUẢN KHU VỰC PHÁT TRIỂN 66 ĐÔ THỊ BẮC NINH 3.1 Phương hướng nhiệm vụ Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh thời gian tới 3.1.1 Kiện toàn cấu tổ chức Ban 3.1.2 Công tác quản đầu dự án Ban giao làm chủ đầu 66 66 66 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách Ban quản khu vực phát 67 triển đô thị Bắc Ninh 3.2.1 Nhóm giải pháp cấu tổ chức 67 3.2.2 Nhóm giải pháp công nghệ 68 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực 68 3.2.4 Nhóm giải pháp cho công tác quản dự án theo nội dung 70 3.2.5 Nhóm giải pháp theo giai đoạn dự án đầu 71 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ XD CTXD CLCT QLDA GSTC QLCL DAĐT BQL QLDA GPMB HSMT HSDT BVTK NĐ-CP UBND QĐ-TTg QĐ-BXD CT-BXD CBCNVC CĐT NTTC TT-BXD CTĐT BCĐX BPCM QĐ-UBND BC-BXD VN TT-BTC Xây dựng Cơng trình xây dựng Chất lượng cơng trình Ban quản dự án Giám sát thi công Quản chất lượng Dự án đầu Ban quản Quản dự án Giải phóng mặt Hồ sơ mời thầu Hồ sơ dự thầu Bản vẽ thiết kế Nghị định - Chính Phủ Uỷ ban Nhân dân Quyết định -Thủ tướng Quyết định - Bộ Xây dựng Chỉ thị - Bộ Xây dựng Cán công nhân viên chức Chủ đầu Nhà thầu thi công Thông - Bộ Xây dựng Chủ trương đầu Báo cáo đề xuất Bộ phận chuyên môn Quyết định - Ủy ban nhân dân Báo cáo - Bộ Xây dựng Việt Nam Thơng - Bộ Tài DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 1.1 Sơ đồ cấu tổ chức Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh 11 Hình 1.2 Sơ đồ mối quan hệ Phòng chức 39 giai đoạn thực đầu Hình 2.1 Sơ đồ khái quát chung QLDA đầu XDCT 47 Hình 2.2 Nội dung QLCL xây dựng cơng trình theo Nghị 48 định 46/2015/NĐ-CP Hình 2.3 Chu trình quản dự ánđồ quản dự án theo trình triển khai dự án Giải pháp hồn thiện cơng tác vấn lập dự án đầu 54 Hình 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác vấn thiết kế BVTC 82 Hình 3.3 Trình tự lựa chọn TVGS xây dựng 86 Hình 3.4 Chu trình lựa chọn nhà thầu xây lắp 93 Hình 2.4 Hình 3.1 58 78 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, biểu Bảng 1.1 Trang Tên bảng, biểu Một số dự án Ban làm chủ đầu thực từ năm 2010-2015 Bảng 1.2 Một số dự án Ban thực với vai trò vấn từ năm 2010-2015 Bảng 1.3 Trình độ chun mơn cán Ban quản khu vực 16 phát triển đô thị Bắc Ninh Bảng 1.4 Trình độ theo thâm niên cán Ban 17 quản Bảng 1.5 Bảng 1.5 Đánh giá mức độ hồn thành cơng tác 20 quản thời gian dự án Bảng 1.6 Đánh giá mức độ hồn thành cơng tác quản chi phí dự án 26 PHẦN MỞ ĐẦU * chọn đề tài Trong trình đổi mới, phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, đầu xây dựng nhân tố quan trọng Trong đó, vai trò quản Nhà nước lĩnh vực to lớn Mặt khác, Việt Nam thực lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề mang tính cấp bách cần thiết hết Tuy nhiên, nay, trình quản lý, chất lượng hiệu quản dự án đầu xây dựng nhiều hạn chế gặp nhiều khó khăn Tình trạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu chưa hoàn thiện cấu tổ chức quản lý, quy trình quản chưa chặt chẽ, tính chun nghiệp hố chưa cao chất lượng đội ngũ cán công tác quản dự án xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế Ban Quản khu vực phát triển thị có chức giúp Sở Xây dựng Bắc Ninh tổ chức triển khai thực dự án đầu xây dựng cơng trình UBND tỉnh Bắc Ninh giao làm Chủ đầu từ bước chuẩn bị dự án, thực dự án đến nghiệm thu bàn giao đưa cơng trình vào khai thác sử dụng theo trình tự, thủ tục quy định pháp luật; thực dự án đầu xây dựng khác Ban giao làm Chủ đầu Chủ đầu ủy quyền thực theo quy định pháp luật Trong năm qua, Ban Quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh thực nhiều dự án, nhiên q trình thực số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục Việc hồn thiện cơng tác quản đầu xây dựng Ban Quản dự án cần thiết, học viên chọn đề tài luận văn thạc sỹ là: “Hồn thiện cơng tác quản dự án đầu xây dựng cơng trình sử dụng vốn ngân sách Ban Quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh” 2 * Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở luận dự án đầu quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách - Phân tích thực trạng công tác quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách Ban Quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh * Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Tập trung nghiên cứu yếu tố định ảnh hưởng đến công tác quản dự án sử dụng vốn ngân sách Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh + Về không gian: Nghiên cứu thực Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh + Về thời gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu dự án khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2015 * Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu mà luận văn sử dụng: Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp đối chiếu, so sánh, phương pháp phân tích định tính kết hợp định lượng Ngồi luận văn kế thừa kết số liệu nghiên cứu kiểm nghiệm đánh giá từ trước đến để làm sáng tỏ thêm vấn đề nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa mặt khoa học: Luận văn hệ thống luận công tác quản dự án đầu xây dựng vận dụng để hồn thiện cơng tác quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh Ý nghĩa thực tiễn: Phân tích thực trạng chất lượng công tác quản dự án đầu xây dựng đề xuất giải pháp hoàn thiện nâng cao công tác quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh giai đoạn * Cấu trúc luận văn Ngồi phần mở đầu, nội dung luận văn có ba chương gồm có: Chương I: Thực trạng cơng tác quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách Ban quản dự án khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh Chương II: Cơ sở khoa học sở pháp Dự án đầu xây dựng Quản dự án dầu xây dựng Chương III: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản dự án đầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách Ban quản khhu vực phát triển đô thị Bắc Ninh THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thơng tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 93 KẾT LUẬN Trên sở phân tích ưu điểm nhược điểm mơ hình quản dự án Ban Quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh, luận văn đề xuất Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban chi tiết, rõ ràng, khơng chồng chéo trách nhiệm Xây dựng mối quan hệ Lãnh đạo ban với phòng chức năng, phòng chức với sở phân định rõ trách nhiệm cụ thể, chịu trách nhiệm theo giai đoạn dự án Sau phân tích trình thực quản dự án xây dựng cơng trình sử dụng vốn ngân sách Ban Quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh quản lý, luận văn đề xuất Chu trình chung quản dựa án cơng trình để áp dụng Ban Quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh áp dụng cho dự án xây dựng cơng trình nói chung Luận văn đề xuất trình tự lựa chọn đơn vị vấn lập dự án, giải pháp để hồn thiện cơng tác lập dự án đầu việc lựa chọn đơn vị vấn lập dự ánđủ lực, đủ kinh nghiệm để thực nhiệm vụ lập dự án Trong trường hợp, điều quan trọng lựa chọn nhà vấn thông qua việc đấu thầu rộng rãi tuân thủ Luật đấu thầu nghị định 63/2014/NĐ-CP Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu - Hồn thiện cơng tác vấn thiết kế vẽ thi công: Luận văn đề xuất trình tự lựa chọn đơn vị vấn thiết kế vẽ thi cơng, giải pháp để hồn thiện cơng tác thiết kế kỹ thuật việc lựa chọn đơn vị vấn có đủ lực, đủ kinh nghiệm để thực nhiệm khảo sát lập thiết kế BVTC Ngoài ra, luận văn đề xuất nội dung chi tiết vấn cần phải thực bước Việc lựa chọn nhà vấn thông qua việc đấu thầu rộng rãi tuân thủ Luật đấu thầu nghị định 63/2014/NĐ-CP Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu 94 - Hoàn thiện cơng tác đấu thầu: Luận văn phân tích sâu tầm quan trọng công tác đấu thầu dự án đầu xây dựng cơng trình Thực tốt nội dung thực mục tiêu sau đây: + Mục tiêu công khai, minh bạch đấu thầu; + Mục tiêu tăng cường cạnh tranh đấu thầu; + Mục tiêu đảm bảo công đấu thầu; + Mục tiêu đảm bảo hiệu kinh tế đấu thầu: Phù hợp với mục tiêu (chất lượng), đáp ứng tiến độ, chi phí để thực dự án Luận văn đề xuất chu trình thực việc lựa chọn nhà thầu xây lắp tuân thủ Luật đấu thầu nghị định 63/2014/NĐ-CP Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu Giải pháp để chọn nhà thầu có đủ lực thực kinh nghiệm tài để thực gói thầu 95 96 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh, Báo cáo tổng kết công tác quản dự án năm từ 2010 đến 2015, Bắc Ninh; Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh, Hồ sơ lực Ban; Bộ xây dựng, Thông số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Bộ Xây dựng việc quy định chi tiết số nội dung quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Bộ xây dựng, Thơng số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết số nội dung quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 Quản dự án ĐTXD; Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 Quản chất lượng bảo trì cơng trình; Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Đỗ Đình Đức (2012), Quản dự án đầu xây dựng cơng trình, NXB Xây dựng; Bùi Ngọc Toàn (2009), Quản dự án xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội; 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 67/2013/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Đầu tư; 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Đấu thầu; 12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Xây dựng; 13 UBND tỉnh Bắc Ninh (1997): Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 16/01/1997 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh việc thành lập Ban quản dự án cơng trình cơng cộng; 14 UBND tỉnh Bắc Ninh (2008): Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 9/9/2008 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban quản dự án công trình cơng cộng; 15 UBND tỉnh Bắc Ninh (2014): Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 4/11/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh việc thành lập Ban quản khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh; 16 UBND tỉnh Bắc Ninh (2016): Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản dự án đầu xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 17 Viện nghiên cứu đào tạo quản (2007), Quản dự án cơng trình xây dựng, Nhà xuất Lao động Xã hội; ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TẠI BAN QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC NINH 1.1 Giới thiệu chung Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh. .. quản lý dự án mà Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh áp dụng 15 1.3 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Ban quản lý khu vực phát triển đô thị. .. hệ thống lý luận công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng vận dụng để hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh Ý nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách tại ban quản lý khu vực phát triển đô thị bắc ninh (tt) , Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách tại ban quản lý khu vực phát triển đô thị bắc ninh (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay