So sánh hiệu quả điều trị của kháng sinh amoxicillin,clavulanate và ceftriaxone tron điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện trung ương Huế (FULL TEXT)

52 10 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:27

Hiện nay, viêm phổi vẫn là ệnh l phổ biến và gây tử vong hàng đầu ở trẻ m ưới tuổi, chiếm gần số ca tử vong của trẻ m trên toàn thế giới [25], [31]. Tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 4000 trẻ m ưới 5 tuổi chết vì viêm phổi [7]. Trên lâm sàng, chúng ta thường khó x c đ nh được t c nhân gây viêm phổi trong hầu hết trường hợp, o đ việc lựa chọn kháng sinh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Tất nhiên, việc lựa chọn kh ng sinh điều tr viêm phổi vẫn c t nh đ nh hướng theo tác nhân gây bệnh thường gặp gây viêm phổi trẻ em. Ngoài ra, việc lựa chọn kháng sinh cũng tùy thuộc vào từng lứa tuổi, lâm sàng, yếu tố ch tễ và c c báo cáo về tình hình kháng kháng sinh tại các vùng lãnh thổ [36], [37]. Theo những khuyến cáo hiện nay kháng sinh hàng đầu điều tr viêm phổi là Amoxicillin liều cao 80-90 mg/kg/ngày nhằm vào 2 tác nhân gây bệnh thường gặp là phế cầu và Haemophilus influenzae [7], [26], [36], [38]. Tại khoa Nhi Tổng Hợp , Bệnh viện Trung ương Huế, Amoxicillin/clavulanate sử dụng liều cao Amoxicillin kết hợp với clavulanic acid và c c phalosporin thế hệ , đặc iệt là eftriaxone) là những kh ng sinh thường được chỉ đ nh trong điều tr viêm phổi trẻ m [ 0] ây là những kh ng sinh phổ rộng, đặc iệt c hiệu quả trong điều tr viêm phổi Bên cạnh đ , những kh ng sinh này cũng c một số t c ụng phụ thường gặp trong điều tr như tiêu chảy, nôn, ứng,… cũng làm ảnh hưởng đến qu trình điều tr [4], [5], [6]. Trong thực hành lâm sàng, việc sử dụng kháng sinh hợp lý ở bệnh nhân viêm phổi rất quan trọng, không những giúp nhanh chóng bình phục, giảm tỷ lệ tử vong, giảm khả năng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh và nâng cao tính an toàn, kinh tế cho người bệnh [6]. Tuy nhiên, chưa c nhiều những nghiên cứu đ nh gi đối chứng hiệu quả, t nh an toàn của của loại kh ng sinh này trong việc điều tr viêm phổi ở trẻ m Vì vậy để góp phần vào việc sử dụng kh ng sinh trong điều tr viêm phổi trẻ em một cách hiệu quả hơn chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “So sánh h u qu u tr hán sinh Amoxicillin/clavulanate v tr on tron u tr v ph tr t thán n tu t ho h t n h p nh v n run ư n u với các mục tiêu chủ yếu sau: nh gi hiệu quả điều tr của Amoxicillin/clavulanate so sánh với Ceftriaxone trong điều tr viêm phổi trẻ m th ng đến tuổi. 2. nh gi t nh an toàn và dung nạp của moxicillin clavulanat và Ceftriaxone trong điều tr viêm phổi trẻ em từ th ng đến tuổi. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TRẦN NGỌC NHÂN SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA KHÁNG SINH AMOXICILLIN/CLAVULANATE CEFTRIAXONE TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TRẺ EM TỪ THÁNG ĐẾN TUỔI TẠI KHOA NHI TỔNG HỢP I BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ ĐA KHOA Người hướng dẫn khoa học: ThS.BS LÊ THỊ CÚC Huế, 2016 Đ TV NĐ Hiện nay, viêm phổi ệnh l phổ biến gây tử vong hàng đầu trẻ m ưới tuổi, chiếm gần số ca tử vong trẻ m toàn giới [25], [31] Tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 4000 trẻ m ưới tuổi chết viêm phổi [7] Trên lâm sàng, thường khó x c đ nh t c nhân gây viêm phổi hầu hết trường hợp, o đ việc lựa chọn kháng sinh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm Tất nhiên, việc lựa chọn kh ng sinh điều tr viêm phổi c t nh đ nh hướng theo tác nhân gây bệnh thường gặp gây viêm phổi trẻ em Ngoài ra, việc lựa chọn kháng sinh tùy thuộc vào lứa tuổi, lâm sàng, yếu tố ch tễ c c báo cáo tình hình kháng kháng sinh vùng lãnh thổ [36], [37] Theo khuyến cáo kháng sinh hàng đầu điều tr viêm phổi Amoxicillin liều cao 80-90 mg/kg/ngày nhằm vào tác nhân gây bệnh thường gặp phế cầu Haemophilus influenzae [7], [26], [36], [38] Tại khoa Nhi Tổng Hợp , Bệnh viện Trung ương Huế, Amoxicillin/clavulanate sử dụng liều cao Amoxicillin kết hợp với clavulanic acid c c phalosporin hệ , đặc iệt eftriaxone) kh ng sinh thường đ nh điều tr viêm phổi trẻ m [ 0] ây kh ng sinh phổ rộng, đặc iệt c hiệu điều tr viêm phổi Bên cạnh đ , kh ng sinh c số t c ụng phụ thường gặp điều tr tiêu chảy, nôn, ứng,… làm ảnh hưởng đến qu trình điều tr [4], [5], [6] Trong thực hành lâm sàng, việc sử dụng kháng sinh hợpbệnh nhân viêm phổi quan trọng, giúp nhanh chóng bình phục, giảm tỷ lệ tử vong, giảm khả kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh nâng cao tính an tồn, kinh tế cho người bệnh [6] Tuy nhiên, chưa c nhiều nghiên cứu đ nh gi t nh an toàn của đối chứng hiệu quả, loại kh ng sinh việc điều tr viêm phổi trẻ m Vì để góp phần vào việc sử dụng kh ng sinh điều tr viêm phổi trẻ em cách hiệu tiến hành nghiên cứu đề tài: “So sánh h u qu u tr v ph n u hán sinh Amoxicillin/clavulanate v tr t thán n tu t ho h t n h p on tron u tr nh v n run với mục tiêu chủ yếu sau: nh gi hiệu điều tr Amoxicillin/clavulanate so sánh với Ceftriaxone điều tr viêm phổi trẻ m th ng đến tr nh gi t nh an toàn dung nạp Ceftriaxone điều tr viêm phổi trẻ em từ th ng đến tuổi moxicillin clavulanat tuổi Chƣơng TỔNG QUAN T I I U 1.1 Tổng quan về viêm phổi 1.1.1 ƣợ h sử ht nh sinh viêm phổi Bệnh viêm phổi VP) iết đến từ thời cổ đại, xếp chung ệnh phổi Sau đ đời học thuyết ệnh viêm phổi La nn c - 86 ), ông đã so s nh iến đổi mặt giải phẫu đại thể với c c triệu chứng lâm sàng ệnh chủ yếu qua th nh chẩn Tiếp đến ngành vi sinh học ph t triển, Past ur đã phân lập mô tả vi khuẩn nước ọt ệnh nhân viêm phổi ph t đã x c minh qua nhiều cơng trình nghiên cứu sau ặc iệt ph t p ụng tia X vào lâm sàng đã giúp cho việc ph t chẩn đo n ệnh viêm phổi nhanh ch ng ch nh x c [ 4] Viêm phổi tiếp tục ệnh l gây tử vong hàng đầu trẻ m ưới Mặc tuổi thay đổi điều tr đã nâng cao t nh an toàn, hợpsố ca tử vong viêm phổi chiếm gần số ca tử vong trẻ m toàn giới [25], [31] Tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 4000 trẻ m ưới tuổi chết viêm phổi [7] Nguyên nhân gây nh: Ở c c nước đã ph t triển, nguyên nhân phổ iến gây viêm phổi virus [ 0], [ 4] Viêm phổi o phế cầu Ha mophilus Influ nza HI) giảm c vaccin Hi vaccin đa gi phế cầu, nhiên lại ph t sinh viêm phổi o Str ptococcus nh m [ 0] Ở c c nước ph t triển, vi khuẩn nguyên nhân phổ iến gây viêm phổi, đặc iệt Str tococcus pn umonia, Staphylococcus aur us Ha mophilus influ nza đ ng vai trò viêm phổi nặng [ 0], [ 9] Tỉ lệ tìm vi khuẩn qua chưa ng kh ng sinh cơng trình nghiên cứu trẻ m % [ ] Th o S ctish Pro r khuẩn virus chiếm khoảng 44-8 % thường VP > viêm phổi trước đ ), viêm phổi o vi nguyên nhân chiếm c kết hợp phổ iến phế cầu với RSV Mycoplasma [ 0], [ -40% ] Hiện nay, phế cầu vi khuẩn hàng đầu gây viêm phổi trẻ m chiếm khoảng 90% c c trường hợp viêm phổi o vi khuẩn trẻ m) HI typ gây viêm phổi nặng trẻ m ưới tuổi [ ], viêm phổi o tụ cầu c tỉ lệ m c tử vong cao năm trước Th o Trần Quỵ cầu VPT ) 6% Hiện VPT nguyên nhân phổ iến 9), tỉ lệ viêm phổi o tụ ngày giảm chưa c tài liệu công ố cụ thể [ 0] Mỗi loại vi khuẩn gây hình ảnh tổn thương kh c t y thuộc phản ứng trẻ mạnh hay yếu mà iểu ệnh kh c [ 1.1.2 Chẩn đoán và phân oại Th o hướng ẫn điều tr ], [ ] nh viêm phổi ệnh thường gặp trẻ m tổ chức y tế giới WHO ) chiến lược xử tr lồng gh p ệnh trẻ m It rgrat Manag m nt of hil hoo Illln ss-IM I) Bộ Y Tế 4: a) Chẩn đoán Viêm phổi Ho kh thở k m th o: +Thở nhanh: - < - -< th ng tuổi: th ng tuổi: ≥ 60 lần phút ≥ lần phút - - tuổi: ≥ 40 lần phút - > ≥ lần phút tuổi: + Rút l m lồng ngực (phần ưới lồng ngực lõm vào hít vào) [38], [39] - Kh m phổi thấy ất thường: giảm thông kh , c tiếng ất thường ran ẩm nhỏ hạt, ran nổ ) - X Quang c hình ảnh tổn thương: thâm nhiễm lan tỏa, tập trung, tổn thương ạng lưới, viêm ày màng phổi ng nhu mô… [ ] hẩn đo n VP đòi hỏi việc hỏi qu trình ệnh l thăm kh m thực thể c qu trình nhiễm tr ng cấp với ấu chứng triệu chứng hô hấp g ng sức ằng chứng thâm nhiễm phổi cấp [ ], [ ] Những tiếp cận chẩn đo n chừng mực đ t y thuộc vào trường hợp mức độ nặng ệnh Những trường hợp lâm sàng ph hợp, c thể đưa chẩn đo n mà không cần đến X Quang Ở trẻ nặng cần phải nhập viện, chẩn đo n nên khẳng đ nh ằng X Quang Nếu c thể, chẩn đo n ệnh sinh nên tiến hành trẻ mà yêu cầu phải nhập viện thất ại điều tr an đầu Chẩn đoán âm sàng: chẩn đo n viêm phổi nên cân nh c trẻ c triệu chứng hô hấp, đặc iệt ho, thở nhanh, c ấu hiệu co k o, kh m phổi ghi nhận ất thường [22], [26] Viêm phổi c thể chẩn đo n lâm sàng trẻ c sốt k m th o ằng chứng tình trạng nhiễm tr ng qua thăm kh m hỏi ệnh c c triệu chứng ấu hiệu suy hô hấp [22] Thở nhanh, phập phồng c nh mũi, thở rên, ấu hiệu co k o, ran, giảm âm phế làm tăng khả viêm phổi Sự v ng mặt thở nhanh giúp loại trừ viêm phổi, nhiên c c triệu chứng kh c khơng [32], [34] h ng đ nh hẩn đoán ng X Quang: tổn thương ạng thâm nhiễm phim X Quang x c đ nh chẩn đo n viêm phổi trẻ c ấu hiệu lâm sàng ph hợp Nên chụp X Quang trường hợp chẩn đo n còn chưa ch c ch n trường hợp viêm phổi nặng, c iến chứng t i ph t [20], [26] Khẳng đ nh ằng X Quang không cần thiết trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp ưới nh , không iến chứng mà s điều tr ngoại trú Những ấu hiệu X Quang phân iệt ch c ch n viêm phổi o nguyên nhân vi khuẩn, vi khuẩn khơng điển hình hay vi rút Những ấu hiệu đ nên ng để liên kết c c ữ kiện mặt lâm sàng vi sinh để đ nh liệu ph p điều tr [13], [26], [34] b) Phân oại nh Viêm phổi Ho kh thở k m th o: +Thở nhanh: - < - -< th ng tuổi: th ng tuổi: ≥ 60 lần phút ≥ lần phút - - tuổi: ≥ 40 lần phút - > ≥ lần phút tuổi: + Rút l m lồng ngực (phần ưới lồng ngực lõm vào hít vào) [38], [39] Viêm phổi n ng Theo IMCI 2014: Trẻ c viêm phổi nặng c : Ho kh thở k m th o t c c ấu hiệu: + Thở r t trẻ nằm yên ấu hiệu viêm phổi k m th o ấu nguy hiểm tồn thân (khơng + ú được, li ì kh đ nh thức, co giật) [ 8] Theo WHO 2013 Bộ Y tế 2014: Trẻ c viêm phổi nặng c : Ho kh thở k m th o t c c ấu hiệu: + ộ ão hòa Oxy < 90% t m trung tâm + ấu hiệu g ng sức nghiêm trọng (v + ụ: thở rên, rút l m lồng ngực nặng) ấu hiệu viêm phổi k m th o ấu nguy hiểm tồn thân (khơng ú được, li ì kh đ nh thức, co giật) [7], [39] Ngồi hướng dẫn xử trí viêm phổi cộng đồng trẻ em Bộ Y Tế (2014) xếp viêm phổi nặng trẻ < tháng tuổi [7] 1.2 Vài nét về h sử điều tr nh viêm phổi ầu kỷ XIX, viêm phổi x m hội chứng viêm điển hình điều tr ằng c c thuốc chống viêm Năm viêm phổi người ta th o đề xuất , tìm thấy vi tr ng gây ệnh t đầu điều tr thử ằng huyết chống phế cầu đặc hiệu l mp r R m phương ph p chưa phổ iến rộng rãi Năm 0, KS Sulfonami đời, mãi năm sau n ứng ụng vào điều tr c ch rộng rãi viêm phổi đã làm giảm tỉ lệ tử vong đ ng kể, đặc iệt c c nước đã ph t triển Sự xuất vi khuẩn đề kh ng đã làm cho t c ụng Sulfonami ngày giảm Thay vào đ P nicillin đời sản xuất công nghiệp 94 ) đã g p phần điều tr hiệu ệnh viêm phổi làm giảm tỉ lệ tử vong c ch đ ng kể [ 9] ho đến nay, sau 60 năm ứng ụng P nicillin vào điều tr đã c nhiều ệnh viêm phổi, o c o giới đề kh ng vi khuẩn với nhiều loại kh ng sinh đ c P nicillin [29] Khuyến c o tổ chức y tế giới WHO) chương trình nhiễm khuẩn hơ hấp cấp t nh NKHH T) năm 994 cần lựa chọn kh ng sinh: rẻ tiền, c s n, hiệu quả, t gây tai iến đ p ứng với vi khuẩn đ a phương nhằm hạn chế đề kh ng vi khuẩn c loại kh ng sinh điều tr viêm phổi trẻ tuổi m từ th ng đến ao gồm: ng để otrimoxazol, moxicillin, mpicillin Procain P nicillin ến năm 000, khuyến c o chương trình IM I: ng otrimoxazol moxicillin để điều tr viêm phổi, còn viêm phổi nặng nặng tiêm liều hloramph nicol trước chuyển viện [ ] Th o IM I 4, trẻ m viêm phổi từ moxicillin vòng th ng đến tuổi cho uống ngày, c rút l m lồng ngực trẻ phơi nhiễm nhiễm HIV cần cho liều chuyển tuyến [ 8] Ở nước ta, tình trạng kháng kháng sinh mức cao kháng sinh sử dụng rộng rãi lâm sàng [11], [15] Theo nghiên cứu Trần ỗ Hùng cộng cho thấy tỉ lệ kháng Co-trimoxazol 40-60%,Chloramphenicol 70-95%, Cefotaxim 23-40%,Cefuroxim 6-22,6%, Ceftriaxone 19-38% Amox/a.clav 7-12,7% Amoxicillin 23-65,6% [11] thực tế, nhiều trường hợp viêm phổi vào viện thường đã điều tr trước đ không c hiệu [1], [2], [8], [17] c thuốc lựa chọn thường c c kh ng sinh ước amoxicillin/clavulanat hay c c ephalosporin hệ , đặc iệt ftriaxon ) chọn sử ụng [1], [2], [18] 1.3 Một số khuyến áo sử ụng kháng sinh điều tr viêm phổi ở trẻ em Quyết đ nh điều tr chủ yếu ựa vào tuổi trẻ, iểu lâm sàng c c yếu tố ch tễ Trong thực hành lâm sàng thường x c đ nh t c nhân gây VP hầu hết trường hợp Hơn nữa, thường gặp tình trạng đồng nhiễm vi khuẩn virus điều phân iệt với viêm phổi o t c nhân vi khuẩn hay virus Vì thế, kh ng sinh kê cho tất c c trẻ c chẩn đo n nghi ngờ cao chẩn đo n x c đ nh VP, trường hợp c iểu lâm sàng nặng, việc lựa chọn kh ng sinh chủ yếu ựa vào “kinh nghiệm” ựa th o hướng ẫn điều tr chứng ệnh viện Nhi Khoa ại Học incinnati, Hội Y Học l rta Hội Lồng Ngực nh [ ] họn lựa kh ng sinh điều tr : Trẻ m từ ngờ viêm phổi o vi khuẩn cần th o tuần đến th ng tuổi nghi i ngay, trẻ c sốt, kh thở nhanh iểu nhiễm độc Tốt nên cho trẻ nhập viện điều tr kh ng sinh lựa chọn an đầu nước tiểu, furoxim fotaxim ần cấy m u, ch não tủy, x t nghiệm công thức m u chụp X Quang ngực Khi trẻ ổn đ nh c thể chuyển sang Trẻ từ th ng đến nh m tuổi Mặc ng kh ng sinh uống cho đủ ngày tuổi: virus t c nhân thường gặp gây viêm phổi hầu hết thầy thuốc t đầu điều tr kh ng sinh, c c hướng ẫn cho ph p ngưng kh ng sinh th o nhân virus thể điều tr cho trẻ nghi ngờ viêm phổi o phế cầu c suy hô hấp không c uy nhất, i s t nghi ngờ nguyên iểu thiếu kh với moxicillin liều cao, moxicillin clavulanat , zithromycin, faclor, ftriaxon liều larithromycin larit k) hay Erythromycin Những trẻ viêm phổi nhập viện thuộc nh m cần điều tr với furoxim fotaxim Khi trẻ hết sốt ổn đ nh, c thể chuyển sang kh ng sinh uống ệnh nhi điều tr ngoại trú Một số khuyến c o ựa y học thực chứng Hội Lồng Ngực nh ) điều tr kh ng sinh VP trẻ m - Trẻ ưới tuổi c iểu nhiễm khuẩn hô hấp ưới nh không cần điều tr kh ng sinh phải t i kh m còn triệu chứng Nếu trẻ đã chủng vaccin phế cầu kết hợp đ nh khơng điều tr kh ng sinh đ ng tin cậy - o viêm phổi vi khuẩn phân iệt lâm sàng với viêm phổi virus nên tất trẻ chẩn đo n viêm phổi lâm sàng cần điều tr kh ng sinh [ ] - moxicillin kh ng sinh uống chọn lựa tất nh m trẻ thuốc c hiệu hầu hết vi khuẩn gây VP trẻ m, ung nạp tốt rẻ tiền c kh ng sinh thay o-amoxiclav, faclor, Erythromycin, zithromycin larithromycin [B] - Nếu nghi ngờ t c nhân gây ệnh S aur us nên chọn moxicillin clavulanic aci chế phẩm phối hợp Flucloxacillin- moxicillin[ ] - Trường hợp viêm phổi kết hợp với cúm kh ng sinh chọn khuyến c o moxicillin clavulanic aci [ ] Đƣờng ng kháng sinh Kh ng sinh ng th o đường tiêm s gây sang chấn đau, sợ) cho trẻ, gi thành cao liệu ph p th o đường uống gi thuốc, ụng cụ tiêm), cần phải nhập viện để tiêm Tuy nhiên, trường hợp trẻ viêm phổi nặng đường tiêm tĩnh mạch s đảm ảo thuốc nhanh ch ng đạt nồng độ cao phổi ường tiêm còn sử ụng trường hợp không đảm ảo thuốc hấp thu tốt qua đường uống Th o khuyến c o ựa y học chứng Hội Lồng Ngực ), đường nh ng kh ng sinh sử ụng điều tr VP trẻ m sau: - Kh ng sinh uống chứng minh an toàn hiệu trẻ VP trường hợp nặng [mức độ khuyến c o +] - Nên sử ụng kh ng sinh tiêm tĩnh mạch để điều tr viêm phổi trẻ không ung nạp không hấp thu kh ng sinh uống trường hợp trẻ nôn) trẻ c iểu nhiễm tr ng huyết viêm phổi c iến chứng - Kh ng sinh th ch hợp th o đường tĩnh mạch viêm phổi nặng ao gồm moxicillin, o-amoxiclav, furoxim , fotaxim hay ftriaxon ây kh ng sinh hợp l tiến hành chẩn đo n vi sinh [ ] Chuyển từ kháng sinh tiêm sang uống - Hiện chưa c thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên c đối chứng đề cập đến vấn đề chuyển kh ng sinh từ đường tiêm sang đường uống c ch an toàn hiệu Vì thế, chưa c hướng ẫn ch c ch n thời điểm chuyển kh ng sinh từ đường tiêm sang đường uống ây vấn đề cần nghiên cứu thêm Tuy nhiên, th o khuyến c o Hội Lồng Ngực nh ), nên cân nh c chuyển kh ng sinh đường tiêm tĩnh mạch sang đường uống điều tr VP trẻ c ằng chứng cải thiện r [ ] Thời gian điều tr kháng sinh T I I U THAM H O Tài i u tiếng Vi t Nguyễn Th Vân nh, Nguyễn Văn Bàng 008), “Khảo s t tình hình sử ụng kh ng sinh điều tr viêm phổi trẻ m khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai năm 006”, Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai) số 6, tr Nguyễn Văn Bàng, Nguyễn Th Liên Hương 009), “ – nh gi sử ụng kh ng sinh điều tr viêm phổi trẻ m khoa Nhi ệnh viện Bạch Mai năm 008” Tạp chí Nhi khoa tập s tháng 2009, tr 8– B i n Bình 009), “ hương trình nhiễm khuẩn hơ hấp cấp t nh”, Nhi khoa Tập NXB ại học Huế, tr Bộ Y Tế 00 ), “ moxicillin clavulanat ”, Dược thư Qu c gia Việt Nam Nx Y Học, tr -6 Bộ Y Tế 6- 60 00 ), “ ftriaxon ”, Dược thư Qu c gia Việt Nam, Nx Y Học, tr - 44 Bộ Y Tế ), “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh”,Số: 08 Q -BYT, tr Bộ Y Tế - 4), “Hướng dẫn xử trí Viêm phổi cộng đờng Trẻ em” số: Q -BYT, tr Lê Trọng hiểu, Phan Thanh Bình, Lê gi kết ình Phong cộng 00 ), “ ước đầu điều tr viêm phổi m c phải cộng đồng amoxicillin liều cao trẻ m ưới nh ằng tuổi”, Y học thực hành s 596/2008, tr Lê Th úc ), “ Kh m hô hấp chẩn đo n viêm phổi trẻ m”, Bài giảng thực hành lâm sàng nhi khoa Nx 10 Lê Th Nx 11 Trần úc ại học Huế, tr - ), “ Viêm phổi o vi khuẩn”, Giáo trình Nhi Khoa tập ại học Huế, tr ỗ H ng, Trần Quốc Luận, Phạm ức Thọ khuẩn mức độ kh ng kh ng sinh trẻ m 0) “ Nghiên cứu c c vi viêm phổi nằm điều tr khoa hô hấp ệnh viện nhi đồng ần Thơ năm 0” Y học thực hành 807) s 2/2012, tr - 06 12 Nguyễn Thanh Long ), “ hiến lược IM I – Tổng quan, đ nh gi phân loại số ệnh thường gặp trẻ m”, Giáo trình nhi khoa tập Nx ại học Huế, tr 0- 46 13 B i Bỉnh Bảo Sơn ), “Viêm phổi o vi khuẩn m c phải cồng đồng trẻ m”, Bệnh lý hô hấp trẻ em Nx 14 B i Bỉnh Bảo Sơn em Nx ại học Huế, tr 90- ), “Viêm phổi o virus trẻ m”, Bệnh lý hô hấp trẻ ại học Huế, tr - 44 15 Phạm Ngọc Tồn, Ngơ Th Tuyết Lan, Lê Th Minh Hương 009), “Tình trạng kh ng kh ng sinh vi khuẩn Gram âm viêm phổi trẻ m ệnh viện Nhi Trung Ương năm 009”, Y học thực hành 874) số 16 Tổng cục thống kê 4- ), Thông cáo báo chí tình hình kinh tế- xã hội năm 2015 www.gso.gov.vn, truy cập ngày 17 Lê Th Th y Trang , tr 0 ), “Nghiên cứu tình hình sử ụng kh ng sinh điều tr viêm phổi trẻ m khoa Nhi Bệnh viện Trung Ương Huế”, Luận văn t t nghiệp bác sĩ đa khoa Trường ại Học Y Dược Huế – ại Học Huế, Huế 18 Hoàng Ngọc nh Tuấn viêm phổi trẻ từ ), “ th ng đến nh gi sử ụng kh ng sinh điều tr tuổi khoa Nhi - Bệnh viện a khoa tỉnh k L k” Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên - Khánh Hòa lần thứ IX Tài i u tiếng anh 19 nthony R Whit t al community-acquir v lopm nt of 004), amoxicillin clavulanat in th tr atm nt of r spiratory tract inf ction: a r vi w of th continuing an Chemother 004 Jan; innovativ Suppl :i - antimicro ial ag nt, J Antimicrob 20 Bra l y JS, Byington acquir L, Shah SS, t al Th manag m nt of community- pn umonia in infants an chil r n ol r than clinical practic gui lin s y th P iatric Inf ctious months of ag : is as s Soci ty an th Inf ctious is as s Soci ty of m rica Clin Infect Dis 2011; 21 Ka SK, Lo R, Pan y RM : 0), “ nti iotics for community-acquir pn umonia in chil r n R vi w)”, Cochrane Database syst Rev, Mar ): 0048 22 ommunity acquir Hospital M ical pn umonia gui lin nt r Evi nc - as manag m nt of community acquir y ars of ag t am, car incinnati hil r n's gui lin s for m ical pn umonia in chil r n 60 ays to Guideline 14 www.cincinnatichildrens.org/svc/alpha/h/health- policy/ev-based/pneumonia.htm Accessed on September 22 2011) 23 Evi nc -Bas ar Gui lin , Community Acquired Pneumonia in children 60 days through 17 years of age July, 006, pp 24 Gastpm 00 ), “ Pn umonia”, Pediatrics in Review 23 8) pp 25 Glo al H alth O s rvatory Proportions of chil - aths y caus http://www.who.int/gho/child_health/en/index.html) WHO Geneva cc ss on July 26 Harris M, lark J, oot N, t al British Thoracic Soci ty gui lin s for th manag m nt of community acquir pn umonia in chil r n: up at , Thorax 2011; 66 Suppl :ii 27 Ho rman , Para is JL, Burch J, Valinski W , H rick J , ronovitz GH, r ho l M , Rog rs JM, Equival nt fficacy an r uc occurr nc of iarrh a from a n w formulation of amoxicillin clavulanat potassium ugm ntin) for tr atm nt of acut otitis m ia in chil r n, Pediatr Infect Dis J 1997 May; ):46 - 28 Ji ril HB , If r O , O umah U, n op n, comparativ amoxycillin an amoxycillin plus clavulanic aci tr atm nt act rial Opin 1989; of 9): -9 pn umonia in chil r n, valuation of ' ugm ntin') in th Curr Med Res 29 K nn th McIntosh 00 ), ommunity – cquir Pn umonia in hil r n, The New England Journal of Medicine Vol 346 No 6, pp 9-4 30 L owski J Mortality from acut r spiratory inf ctions in chil r n un r y ars of ag : Glo al stimat s World Health Statistics Quarterly 1986; 9: 8–44 31 L v ls an Tr n s in hil Mortality: R port United Nations Inter Agency Group for Child Mortality Estimation UNI EF, WHO, Th Worl Bank, Unit Nations Population ivision N w York, pp 32 L v nthal JM linical pr ictors of pn umonia as a gui ro ntg nograms Clin Pediatr Phila) 1982; 33 Lulu Math ws, Pain in hil r n: N gl ct , Una Indian J Palliat Care 2011 Jan; 34 Margolis P, Ga omski : r ss an Mismanag , Suppl): S 0–S Th rational clinical xamination hav pn umonia? JAMA 1998; o s this infant 9: 08 35 Muji ul Hoqu * , Mohamma Nuruzzaman, M fficacy of l vofloxacin an acquir to or ring ch st c ftriaxon in th ul Malik, omparativ tr atm nt of community pn umonia in chil r n, Open Journal of Pediatrics 2013 3, pp 66- 69 36 Ro rt W Wilmott, n r w Bush, Thomas F Boat, Ro in R Ratj n,Victor h rnick t r ing, F lix ), Kendig and Chernick’s Disorders of the Respiratory Tract in Children 8th Edition Els vi r Inc; 46 -4 37 S ctish T , Pro r G ), “Pn umonia”, Nelson Textbook of Pediatrics 19th ed W B Saun rs ompany, pp - 46 38 UNI EF WHO 4) ,Chart Booklet: Integrated Management of Childhood Illness March 4, pp 39 Worl H alth Organization ), pn umonia Pocket book of hospital care for children: Guidelines for the management of common childhood illnesses Second edition pp -8 PHỤ LỤC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HUẾ Bộ môn Nhi -o0o - Mã số phiếu: …………… SO SÁNH HI U QU ĐI U TR CỦA KHÁNG SINH AMOXICILLIN/C AVU ANATE V CEFTRIA ONE TRONG ĐI U TR VIÊM PHỔI TRẺ EM TỪ THÁNG ĐẾN TUỔI TẠI KHOA NHI TỔNG HỢP 1, B NH VI N TRUNG ƢƠNG HUẾ PHẦN H NH CHÍNH Họ tên ệnh nhân: Giới: Nam Nữ Ngày th ng năm sinh th ng tuổi: Họ tên m ố hay người chăm s c) : Số điện thoại liên lạc: a chỉ: Ngày vào viện: Số vào viện: ………… Số lưu trữ : Ngày viện: chuyển viện………………… 10 L o vào viện: 11 hẩn đo n: 12 Loại kh ng sinh sử ụng điều tr khoa: II NH SỬ Khởi ệnh c ch ngày nhập viện: ngày iều tr trước vào viện với kh ng sinh:………………… …… ngày Ho:   Không Sốt:   Không Viêm long đường hô hấp trên:   Khơng III TÌNH TRẠNG ÚC V O VI N Lâm sàng: o Nhiệt độ: Tần số thở: lần phút Thở nhanh:   Không ân nặng: kg Ho   Không Rút l m lồng ngực:   Không Ran ẩm:   Không Ran nổ:   Không Triệu chứng quan kh c nôn, lỏng, ): ận lâm sàng: Số lượng ạch cầu: K L, NEU%: % LYM%: % RP: mg l X Quang phổi: + Thâm nhiễm lan tỏa:  Có  Khơng +Thâm nhiễm tập trung:  Có  Không I IV V ĐÁNH GIÁ ẠI SAU -72 GIỜ ĐI U TR o Nhiệt độ: Sốt:   Không Tần số thở: lần phút Thở nhanh:   Không Ho:   Không Ran ẩm:   Không Ran nổ:   Không Biến chứng màng phổi:   Không Số lượng ạch cầu c ): K mm , NEU%: LYM%: % % ẾT QU ĐI U TR T c ụng không mong muốn: + Ỉa chảy/phân lỏng:  ngày ải thiện xử tr : ngày + Nôn:  ngày ải thiện xử tr : ngày + Ban a vàng a,  ngày ải thiện xử tr : ngày + Triệu chứng quan kh c Gan, thận, thần kinh, tuần hoàn shock) ) ngày thứ ải thiện xử tr : ngày Kết đ p ứng điều tr : + p ứng  +Không thuận lợi  +Thay đổi kh ng sinh điều tr  Nếu có KS loại………………… Thời gian c t sốt hết sốt): ngày Thời gian hết giảm thở nhanh: ngày Thời gian hết ho giảm ho nhiều: ngày Thời gian hết ral s giảm nhiều: ngày Tổng liệu trình kh ng sinh: ngày Huế, Ngày Tháng Năm 01 Ngƣời thực hi n Trần Ngọc Nhân MỤC LỤC Đ T V N Đ Chƣơng 1: TỔNG QUAN T I I U 1.1 Tổng quan viêm phổi lược l ch sử, ch tễ, ệnh sinh viêm phổi hẩn đo n phân loại ệnh viêm phổi 1.2 Vài n t l ch sử điều tr ệnh viêm phổi 1.3 Một số khuyến c o sử ụng kh ng sinh điều tr viêm phổi trẻ m 1.4 Kh ng sinh moxicillin clavulanat 10 1.5 Kh ng sinh nh m c phalosporin hệ , 12 1.6 Một số nghiên cứu tác giả khác điều tr viêm phổi trẻ em với Amoxicillin/clavulanate Cephalosporin hệ 2, 14 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG V PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 ối tượng nghiên cứu 16 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân vào nhóm nghiên cứu 16 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 16 Tiêu chuẩn nhận đ nh 17 2.1.4 Chọn mẫu 17 2.1.5 Kỹ thuật đ nh gi 18 Phương ph p nghiên cứu 19 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 19 2.2.2 Thời gian đ a điểm nghiên cứu 19 2.2.3 Cách tiến hành nghiên cứu 20 2.2.4 Biến số nghiên cứu 20 ông cụ nghiên cứu 21 2.2.6 Xử lý phân tích số liệu 22 ạo đức nghiên cứu 22 Chƣơng 3: ẾT QU 23 ặc điểm nh m đối tượng nghiên cứu 23 3.1 3.1.1 ặc điểm d ch tễ 23 3.1.2 ặc điểm lâm sàng 24 3.1.3 ặc điểm cận lâm sàng 24 3.2 Hiệu nh m đối tượng nghiên cứu 25 3.2.1 Thời gian hết sốt hết/giảm thở nhanh 25 3.2.2 Kết đ p ứng sau 48-72 điều tr 27 3.2.3 Thời gian nằm viện chi ph liệu trình điều tr 27 3.3 T nh an toàn, ung nạp thuốc 28 Chƣơng 4: N U N 29 ặc điểm chung nhóm nghiên cứu 29 ặc điểm d ch tễ nhóm nghiên cứu 29 ặc điểm lâm sàng 30 4.1.3 ặc điểm cận lâm sàng 30 4.2 Hiệu nh m đối tượng nghiên cứu 31 4.2.1 Thời gian hết sốt hết/giảm thở nhanh 31 4.2.2 Kết đ p ứng sau 48-72 điều tr 32 4.2.3 Thời gian nằm viện chi ph liệu trình điều tr 33 4.3 T nh an toàn, ung nạp thuốc 33 ẾT U N 34 IẾN NGH 36 TÀI LI U THAM KH O PHỤ LỤC DANH MỤC B NG Bảng 1 Cephalosporin hệ , phổ kháng khuẩn 13 Bảng 1: ặc điểm d ch tễ nhóm nghiên cứu 23 Bảng 2: ặc điểm lâm sàng nhóm nghiên cứu 24 Bảng 3: ặc điểm cận lâm sàng nh m nghiên cứu 24 Bảng 4: Thời gian c t sốt hiệu điều tr 25 Bảng 5: Thời gian hết giảm thở nhanh hiệu điều tr 26 Bảng 6: Diễn biến lâm sàng sau 48-72 điều tr 27 Bảng 7: Thời gian nằm viện chi ph điều tr 27 Bảng 8: c t c ụng phụ thuốc điều tr 28 DANH MỤC BIỂU ĐỒ HÌNH NH đồ c ước tiến hành nghiên cứu 20 Biểu đồ 1: Thời gian c t sốt hiệu điều tr 25 Biểu đồ 2: Thời gian hết giảm thở nhanh hiệu điều tr 26 Biểu đồ 3: Tác dụng phụ nhóm kháng sinh 28 MỤC LỤC Đ T V N Đ Chƣơng 1: TỔNG QUAN T I I U 1.1 Tổng quan viêm phổi lược l ch sử, ch tễ, ệnh sinh viêm phổi hẩn đo n phân loại ệnh viêm phổi 1.2 Vài n t l ch sử điều tr ệnh viêm phổi 1.3 Một số khuyến c o sử ụng kh ng sinh điều tr viêm phổi trẻ m 1.4 Kh ng sinh moxicillin clavulanat 10 1.5 Kh ng sinh nh m c phalosporin hệ , 12 1.6 Một số nghiên cứu tác giả khác điều tr viêm phổi trẻ em với Amoxicillin/clavulanate Cephalosporin hệ 2, 14 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG V PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 ối tượng nghiên cứu 16 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân vào nhóm nghiên cứu 16 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 16 Tiêu chuẩn nhận đ nh 17 2.1.4 Chọn mẫu 17 2.1.5 Kỹ thuật đ nh gi 18 Phương ph p nghiên cứu 19 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 19 2.2.2 Thời gian đ a điểm nghiên cứu 19 2.2.3 Cách tiến hành nghiên cứu 20 2.2.4 Biến số nghiên cứu 20 ông cụ nghiên cứu 21 2.2.6 Xử lý phân tích số liệu 22 ạo đức nghiên cứu 22 Chƣơng 3: ẾT QU 23 ặc điểm nh m đối tượng nghiên cứu 23 3.1 3.1.1 ặc điểm d ch tễ 23 3.1.2 ặc điểm lâm sàng 24 3.1.3 ặc điểm cận lâm sàng 24 3.2 Hiệu nh m đối tượng nghiên cứu 25 3.2.1 Thời gian hết sốt hết/giảm thở nhanh 25 3.2.2 Kết đ p ứng sau 48-72 điều tr 27 3.2.3 Thời gian nằm viện chi ph liệu trình điều tr 27 3.3 T nh an toàn, ung nạp thuốc 28 Chƣơng 4: N U N 29 ặc điểm chung nhóm nghiên cứu 29 ặc điểm d ch tễ nhóm nghiên cứu 29 ặc điểm lâm sàng 30 4.1.3 ặc điểm cận lâm sàng 30 4.2 Hiệu nh m đối tượng nghiên cứu 31 4.2.1 Thời gian hết sốt hết/giảm thở nhanh 31 4.2.2 Kết đ p ứng sau 48-72 điều tr 32 4.2.3 Thời gian nằm viện chi ph liệu trình điều tr 33 4.3 T nh an toàn, ung nạp thuốc 33 ẾT U N 34 IẾN NGH 36 TÀI LI U THAM KH O PHỤ LỤC DANH MỤC B NG Bảng 1 Cephalosporin hệ , phổ kháng khuẩn 13 Bảng 1: ặc điểm d ch tễ nhóm nghiên cứu 23 Bảng 2: ặc điểm lâm sàng nhóm nghiên cứu 24 Bảng 3: ặc điểm cận lâm sàng nh m nghiên cứu 24 Bảng 4: Thời gian c t sốt hiệu điều tr 25 Bảng 5: Thời gian hết giảm thở nhanh hiệu điều tr 26 Bảng 6: Diễn biến lâm sàng sau 48-72 điều tr 27 Bảng 7: Thời gian nằm viện chi ph điều tr 27 Bảng 8: c t c ụng phụ thuốc điều tr 28 DANH MỤC BIỂU ĐỒ HÌNH NH đồ c ước tiến hành nghiên cứu 20 Biểu đồ 1: Thời gian c t sốt hiệu điều tr 25 Biểu đồ 2: Thời gian hết giảm thở nhanh hiệu điều tr 26 Biểu đồ 3: Tác dụng phụ nhóm kháng sinh 28 ... Amoxicillin/clavulanate so sánh với Ceftriaxone điều tr viêm phổi trẻ m th ng đến tr nh gi t nh an toàn dung nạp Ceftriaxone điều tr viêm phổi trẻ em từ th ng đến tuổi moxicillin clavulanat tuổi Chƣơng TỔNG QUAN... NGHIÊN CỨU 2. 1 Đối tƣợng nghiên ứu 2. 1.1 Tiêu chuẩn chọn b nh nhân vào nhóm nghiên cứu Các bệnh nhân từ th ng đến tuổi vào khoa Nhi Tổng hợp 1, Bệnh viện Trung ương Huế chẩn đo n viêm phổi đơn... trẻ m Amoxicillin clavulanat th ng đến trường hợp) c ftriaxon tuổi điều tr với 98 trường hợp) Khoa Nhi Tổng hợp 1, Bệnh viện Trung ương Huế thời gian từ 5 /20 15- 4 /20 16, chúng tơi có số kết sau: 3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hiệu quả điều trị của kháng sinh amoxicillin,clavulanate và ceftriaxone tron điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện trung ương Huế (FULL TEXT), So sánh hiệu quả điều trị của kháng sinh amoxicillin,clavulanate và ceftriaxone tron điều trị viêm phổi trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện trung ương Huế (FULL TEXT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay