Nghiên cứu, đánh giá tình hình sử dụng tài nguyên và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm trên cát ở huyện lệ thuỷ, tỉnh quảng bình

66 10 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:26

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BỘ MƠN SINH HỌC – MÔI TRƢỜNG TRƢƠNG THỊ THU HƢƠNG NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI TÔM TRÊN CÁT HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, NĂM 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA NƠNG – LÂM – NGƢ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI TÔM TRÊN CÁT HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Họ tên sinh viên: Trương Thị Thu Hương Mã số: DQB05130050 Chuyên ngành:Quản lý tài nguyên môi trường Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Quang Hùng QUẢNG BÌNH, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu khóa luận trung thực chưa cơng bố cơng trình khác, có tham khảo tài liệu khác trích dẫn nguồn rõ ràng Nếu không nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Sinh viên Trương Thị Thu Hương Xác nhận giảng viên hƣớng dẫn ThS Nguyễn Quang Hùng LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hồn thành khóa luận, ngồi cố gắng nỗ lực thân, nhận hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy cơ, gia đình, bạn bè, phòng ban liên quan Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết n sâu sắc đến: Các thầy cô giáo Khoa Nông - Lâm - Ngư, Trường Đại học Quảng Bình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡtơi thời gian học tập hồn thành khóa luận Đặc biệt thầy giáo hướng dẫn - ThS Nguyễn Quang Hùng, người tận tình, hết lòng giúp đỡ chia sẻ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Ngồi ra, xin gửi lời cảm ơn đến Sở Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Quảng Bình, Sở Tài ngun Mơi trường, Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Lệ Thủy; sở nuôi tôm cát địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ thu thập thơng tin để tơi hồn thành khóa luận Dù có nhiều cố gắng, song q trình xây dựng, hồn thành khóa luận chắn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận chia sẻ ý kiến đóng góp quý báu quý thầy cô bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Quảng Bình, ngày tháng năm 2017 SINH VIÊN THỰC HIỆN Trƣơng Thị Thu Hƣơng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tên đầy đủ Đánh giá tác động môi trường Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc TT Tên viết tắt ĐTM FAO IISD IUCN Viện Quốc tế Phát triển bền vững Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban Nhân dân DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Bản đồ hành huyện Lệ Thủy 12 Hình 4.1 Biểu đồ biến động diện tích đất ni trồng thủy sản 28 Hình 4.2 Biểu đồ biến động diện tích đất ni tơm cát huyện Lệ Thủy 30 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Một số tiêu dân số năm 2016 xã nghiên cứu 19 Bảng 2.2 Dân số độ tuổi lao động năm 2016 xã nghiên cứu 19 Bảng 4.1 Quy hoạch diện tích nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 25 Bảng 4.2 Thực trạng diện tích đất ni trồng thủy sản 26 Bảng 4.3 Thành phần sử dụng đất nuôi trồng thủy sản 27 Bảng 4.4 Biến động diện tích đất nuôi trồng thủy sản từ năm 2005 - 2016 28 Bảng 4.5 Thực trạng sử dụng đất sở nuôi tôm cát 30 Bảng 4.6 Phân loại sở nuôi tôm theo diện tích 31 Bảng 4.7 Tổng lượng nước cho nuôi tôm cát 32 Bảng 4.8 Lượng nước sử dụng cho nuôi tôm cát 33 Bảng 4.9 Thực trạng sử dụng nước cho nuôi tôm cát 33 Bảng 4.10 Thực trạng sử dụng nước cho nuôi tôm cát 34 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Yêu cầu đề tài PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Một số khái niệm 2.2 Tổng quan nuôi tôm cát 2.2.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.2.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.2.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 2.2.2 Đặc điểm hoạt động nuôi tôm cát 2.2.2.1 Đặc điểm nuôi tôm cát 2.2.2.2 Đặc điểm nghề nuôi tôm cát tỉnh Quảng Bình 11 2.3 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 12 2.3.1 Đặc điểm tự nhiên 12 2.3.1.1 Vị trí địa lý 12 2.3.1.2 Điều kiện tự nhiên 13 2.3.1.3 Tiềm Tài nguyên khả khai thác tài nguyên thiên nhiên 16 2.3.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 18 2.3.2.1 Dân số 18 2.3.2.2 Nguồn nhân lực 19 2.3.2.3 Kinh tế 20 2.3.2.4 Hệ thống thủy lợi 20 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Địa điểm, thời gian, phạm vi đối tượng nghiên cứu 22 3.2 Nội dung nghiên cứu 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 22 3.3.2 Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 23 3.3.3 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu thu thập 23 3.3.4 Phương pháp tổng hợp, phân tích 23 PHẦN KẾT QUẢ THẢO LUẬN 24 4.1 Chính sách, quy hoạch sử dụng tài nguyên đất, nước 24 4.2 Thực trạng sử dụng tài nguyên vùng nuôi tôm cát 26 4.2.1 Thực trạng sử dụng tài nguyên đất 26 4.2.2 Thực trạng sử dụng tài nguyên nước 31 4.3 Đánh giá tình hình sử dụng tài nguyên đất, nước nuôi tôm cát 34 4.4 Biện pháp phát triển bền vững vùng nuôi tôm cát 38 4.4.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 38 4.4.1.1 Cơ sở pháp 38 4.4.1.2 Cơ sở khoa học 39 4.4.1.3 Cơ sở thực tiễn 41 4.4.1.4 Các kinh nghiệm sẵn có 42 4.4.2 Các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm cát 43 4.4.2.1 Giải pháp quản lý 43 4.4.2.2 Các giải pháp quy hoạch 44 4.4.2.3 Giải pháp kỹ thuật, quy trình ni 45 4.4.2.4 Giải pháp kiểm sốt nguồn nhiễm từ vùng ni 46 4.4.2.5 Các giải pháp khác 48 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC xây dựng giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường quan điểm ph hợp hiệu cao nhằm bước khống chế, giải hạn chế nêu - Các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm cát phải xét đến khả năng, lực quản lý, công nghệ, tài chính, quyền người dân 4.4.1.4 Các kinh nghiệm sẵn có Tại tỉnh miền Trung Ninh Thuận Bình Thuận việc xây dựng ao ni tơm v ng cát có nhiều ảnh hưởng tiêu cực làm cạn kiệt nguồn nước ngầm, xâm thực nước mặn, ô nhiễm nguồn nước kéo theo tự gây ô nhiễm với kết cục bệnh dịch b ng phát gây thiệt hại kinh tế Hay học rút từ việc ni tơm tỉnh Khánh Hòa, tỉnh có diện tích ni tơm lớn v ng dun hải Nam Trung có nghề ni tơm phát triển rộng khắp dọc khu vực ven biển đầm phá, với hình thức ni chủ yếu quảng canh cải tiến bán cơng nghiệp Với diện tích nuôi lớn sở hạ tầng phục vụ cho nghề nuôi không đảm bảo, khu nuôi khơng có hệ thống cấp riêng biệt, điều kiện cấp nước khó khăn, nguồn nước thường xa biển dẫn đến mơi trường ni bị suy thối, diện tích tơm nuôi liên tục giảm suất không cải thiện Vấn đề suy thối mơi trường ni tác động trực tiếp đến nghề nuôi, khu vực nuôi thuộc huyện Vạn Ninh, Cam Ranh thường phải ngừng nuôi xuất bệnh dịch, việc tái đầu tư cho ni người dân khơng còn, hầu hết người ni khu vực nợ ngân hàng; có thời điểm đến 80% diện tích ni phải bỏ hoang hay khơng cho thu hoạch Tình hình ni tơm cát v ng ven biển Quảng Bình nhận học đắt giá, đặc biệt từ v ng hộ tự phát, thiếu đầu tư Các học kinh nghiệm nên phổ biến cho tỉnh ni tơm khác có Quảng Bình để tránh tác động tiêu cực tương tự khuyến khích xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động ni tơm cách thận trọng có biện pháp khắc phục kịp thời nước có hoạt động nuôi tôm cát phát triển mạnh Thái Lan, thành công bảo vệ môi trường gắn liền với việc quy hoạch v ng nuôi công nghiệp, đặc biệt ứng dụnghình ni tuần hồn nước (đã áp dụng Việt Nam, có Cơng ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình) Việc xử lý, tuần hồn nguồn nước ao nuôi làm giảm thiểu 42 khai thác nước biển, nước ngầm xả nước thải môi trường Tuy nhiên, vấn đề nằm khâu xử lý nước để tuần hồn trở lại ao ni, bảo đảm loại chất ô nhiễm mầm bệnh nước Để giúp người dân khai thác hiệu qủa v ng đất cát, vươn lên xóa đói giảm nghèo làm giàu, thời gian qua Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai dự án khuyến nông Trung ương ”Xây dựnghình ni tơm sú, tơm thẻ chân trắng theo VietGAP” tỉnh trọng điểm từ Thanh Hóa đến Bình Thuận [2] 4.4.2 Các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm cát 4.4.2.1 Giải pháp quản lý - Quản lý nuôi tôm cát vừa có tính phổ biến cơng tác quản lý tài ngun mơi trường nói chung vừa có tính đặc th ngành ni trồng thủy sản, quản lý tài nguyên, môi trường nuôi tôm phải phối hợp cấp, ngành liên quan Trong phối hợp, trách nhiệm quản lý, giám sát phải phân công rõ ràng - Giám sát môi trường ni tơm cát phải có kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, tiến hành thường xuyên, huy động tham gia nhiều thành phần, kể người dân Các giải pháp cụ thể: - Đưa sách quy hoạch ni tơm cát theo hướng đảm bảo tính liên kết vùng, gắn với tái cấu ngành nơng nghiệp, cơng tác ứng phó với biến đổi khí hậu - Các dự án đầu tư bắt buộc phải lập hồ sơ môi trường, t y theo quy mô đầu tư quy định pháp luật bảo vệ môi trường để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường Đối với sở vào hoạt động yêu cầu phải thực lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đề án bảo vệ mơi trường đơn giản trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt để làm thực Kiên xử lý nghiêm dự án sở ni tơm cát khơng có hồ sơ mơi trường cấp có thẩm quyền phê duyệt - Chú trọng nhiều vào cơng tác rà sốt, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án ni tơm khía cạnh quy hoạch, giải pháp phòng chống nhiễm, xử lý nước thải, chất thải rắn, phòng ngừa dịch bệnh, Thực nghiêm túc quy định kế hoạch bảo vệ môi trường sở nuôi tôm 43 - Cần tăng cường thường xuyên hoạt động kiểm tra, tra sở nuôi tôm công tác bảo vệ môi trường, giúp điều chỉnh kịp thời hoạt động nuôi tôm gây ảnh hưởng xấu đến môi trường người dân, giảm áp lực môi trường - Cần ban hành quy định cụ thể khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm phục vụ cho ni tơm cát (ví dụ cấp phép khai thác theo quy mô v ng nuôi), có chế khuyến khích với sở ni thực tuần hoàn nước, giảm lượng nước khai thác - Có thể xem xét ban hành quy định công tác quan trắc môi trường nuôi tôm cát sở ni, có yêu cầu trang thiết bị, nhân lực, kiểm tra, tra hoạt động quan trắc, - Có chế để người dân xung quanh v ng nuôi tham gia vào công tác giám sát hoạt động bảo vệ môi trường sở, v ng nuôi từ chấp hành quy hoạch đến việc quản lý, kiểm soát nguồn thải - Thực nghiêm kiên việc xử phạt hành vi vi phạm bảo vệ môi trường nuôi tôm cát xây dựng ao nuôi nằm quy hoạch đất rừng phòng hộ ven biển hay khơng nằm quy hoạch phê duyệt, xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, làm lan truyền dịch bệnh, 4.4.2.2 Các giải pháp quy hoạch - Quy hoạch giải pháp quan trọng hàng đầu, giải pháp mang tính chủ động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững nuôi tôm cát - Quy hoạch sở để xây dựng dự án đầu tư phát triển ni tơm để khai thác có hiệu bền vững nguồn tài nguyên đất cát, tài nguyên nước - Nguyên tắc quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Việt Nam quy định Điều 23 Luật Thủy sản Theo đó: + Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản theo thời kỳ phận quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản phê duyệt + Quy hoạch cấp không mâu thuẫn với cấp trên, quy hoạch cấp phải phê duyệt triển khai quy hoạch cấp Các giải pháp cụ thể: - Về phía tỉnh, cần rà sốt lại Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 để có định hướng điều chỉnh quy hoạch v ng ni theo hướng bền vững; nội dung điều chỉnh liên quan đến công tác bảo vệ môi 44 trường theo Hướng dẫn Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản mặn lợ bền vững cấp tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 447 QĐ-BTS ngày 3/4/2007 Bộ trưởng Bộ Thủy sản (trước đây) - Tỉnh Quảng Bình có Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước đất tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 huyện chưa có quy hoạch chi tiết Do huyện Lệ Thủy nên lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước đất đặc biệt tài nguyên nước đất cát dựa theo quy hoạch chung tỉnh điều kiện biến đổi khí hậu - Các giải pháp tổ chức quản lý sản xuất, quản lý môi trường, dịch bệnh, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, tiếp thị tiêu thụ sản phẩm cần bổ sung thêm văn hướng dẫn thực quy hoạch Ngoài ra, cần đối chiếu quy hoạch nuôi tôm với liệu phân bố trữ lượng nước ngầm, liệu đặc trưng thủy văn thủy lực nơi nhận thải - xã, cần sớm triển khai quy hoạch huyện, xây dựng đồ chi tiết khu vực nuôi tôm cát địa bàn; phổ biến rộng rãi quy hoạch đến đối tượng có liên quan người dân, doanh nghiệp, - Ngay từ có quy hoạch, quyền cấp (tỉnh, huyện, xã) phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy hoạch v ng nuôi cát; đồng thời tạo chế để người dân tham gia vào trình giám sát thực quy hoạch - Một nội dung quan trọng cần ý thực trước bước quy hoạch nuôi quy hoạch sơ sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống cấp điện, cấp nước, đường giao thông cho v ng ni Trên thực tế, người ni thường tự góp vốn xây dựng nên sở hạ tầng chắp vá, khơng đảm bảo u cầu kỹ thuật, thất lớn làm giảm hiệu kinh tế 4.4.2.3 Giải pháp kỹ thuật, quy trình ni Ni tơm cơng nghệ phức tạp, đòi hỏi người sản xuất phải có trình độ cao phải chấp hành kỷ luật quản lý chặt chẽ tất khâu từ cải tạo ao, xuống giống đến khâu quản lý chăm sóc q trình ni Mọi hoạt động, thay đổi quy trình ni khơng nhắm vào mục tiêu tạo suất, sản lượng tôm cao chi phí thấp, mà phải ln gắn với giảm thiểu ô nhiễm môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm Tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ ni tơm có tác động lớn đến tính bền vững ngành nuôi tôm 45 Các giải pháp cụ thể: - Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cần soạn thảo ban hành sớm tài liệu "Sổ tay hướng dẫn nuôi tôm cát" sở quy chế ni an tồn ngành; tham khảo tài liệu tương tự địa phương khác điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn liên quan trực tiếp đến điều kiện địa phương (ví dụ đặc điểm thời tiết, m a vụ, khai thác nước ngầm, ) -Tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao tiến kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nuôi tôm cát + Có thể kết hợp với doanh nghiệp ni với quy mô lớn tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi cho người dân + Tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi cách cẩn thận thực bước: trước hết tập huấn nâng cao kỹ thuật nuôi cho cán phụ trách kỹ thuật nuôi trồng thủy sản xã thôn v ng; tập huấn cho đại diện hộ nhóm hộ, đặc biệt ý tới hộ nhóm hộ nghèo từ trước tới chưa có điều kiện ni tơm, đấu thầu thành cơng diện tích ni v ng; cuối c ng tập huấn chung cho toàn nhân dân tham gia dự án nuôi tôm - Đầu tư xây dựnghình ni tơm cát có hiệu nhân rộng mơ hình - Đối với khu vực nuôi cá thể, xúc tiến thành lập củng cố hình thức tập thể hợp tác xã, tổ hợp tác cộng đồng, để người dân chia xẻ, hỗ trợ điều hành sản xuất, cập nhật kiến thức chuyên môn ứng dụng tiến kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ mơi trường; - Trong quy trình ni, người dân cần trọng vấn đề mật độ nuôi Hiện nay, tâm lý muốn mang lại lợi ích cao, hộ nuôi thả nuôi với mật độ cao quy định (theo mức quy định tối đa 85 con/m2, nhiên nhiều hộ nuôi thả đến mật độ từ 150 - 250 con/m2) Việc thả nuôi yêu cầu kỹ thuật cần thiết để đảm bảo sinh trưởng tơm, phòng trừ dịch bệnh hạn chế ô nhiễm nước ao nuôi [4] 4.4.2.4 Giải pháp kiểm sốt nguồn nhiễm từ vùng ni Thực u cầu kiểm sốt nhiễm hoạt động nuôi theo quy phạm, quy chuẩn quốc gia, ngành 46 Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến ph hợp để xử lý nước thải, b n thải Kiểm sốt nguồn nhiễm từ v ng nuôi với ưu tiên theo hướng giảm nguồn phát sinh, giảm lưu lượng thải hàm lượng ô nhiễm Các giải pháp cụ thể: - Để giảm thiểu khai thác nước biển, nước ngầm giảm tải lượng thải vào môi trường, cách tốt áp dụnghình ni cơng nghiệp khép kín, tuần hồn nước ni sau xử lý Cần ưu tiên khuyến khích dự án đầu tư cho mơ hình - Cơ sở nuôi cần tuân thủ chặt chẽ yêu cầu bố trí diện tích khu ni gồm có ao ni, ao chứa nước cấp (20% - 25% diện tích ao nuôi) ao xử lý nước thải (10% - 15% diện tích ao ni) khu vực rừng chắn gió, cát, tạo vi khí hậu Tuyệt đối khơng chấp nhận tình trạng khơng có ao lắng ao xử lý nước thải Vì vậy, cần có diện tích tối thiểu cho sở sở không 10ha - Với v ng ni có mật độ ni cao, xây dựng khu vực xử lý nước thải tập trung, có hệ thống dẫn nước thải từ ao nuôi đến địa điểm xử lý từ địa điểm xử lý đổ biển Với hộ nuôi nhỏ lẻ, kết hợp - hộ với xây dựng ao xử lý hợp đồng với doanh nghiệp nuôi tôm quy mô lớn gần có lực xử lý nước thải để “gửi” nước thải xử lý - Về xử lý b n đáy, với đặc điểm b n thải làm vệ sinh ao nuôi lớn chứa hàm lượng lớn chất hữu (BOD), chất dinh dưỡng (N, P), mầm bênh, chí số kim loại, nên b n thải phải thu gom xử lý thích hợp, khơng thải bừa bãi môi trường xung quanh - Về xử lý ao ni tơm bị bệnh - Trong q trình ni tôm gặp trường hợp tôm nuôi bị bệnh, loại bệnh nguy hiểm theo Thông tư số 83 2011 TT-BNNPTNT ngày 09 12 2011 Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn “về ban hành danh mục bệnh thuỷ sản phải công bố dịch”, việc kiểm sốt xử lý mơi trường vấn đề quan trọng - Trong trường hợp ao ni thu hoạch tiến hành thu hoạch ngay, không xả thải nước xác tơm chết trực tiếp ngồi tự nhiên môi trường nuôi xung quanh, mà chuyển nước từ ao nuôi sang ao lắng ao xử lý nước thải để xử lý sau thu hoạch xong Trong trường hợp ao ni khơng thu hoạch sử dụng hóa chất tiêu hủy, xử lý nước 47 ao tơm bệnh Tuyệt đối khơng sử dụng chất diệt giáp xác có nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vậttrong trình cải tạo ao, xử lý nước Đối với tôm nuôi, người nuôi cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, môi trường, tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý ao ni ph hợp, bổ sung số khống chất cần thiết nhằm tăng cường sức đề kháng cho tôm nuôi, đặc biệt thường xuyên theo dõi kết quan trắc mơi trường để có biện pháp quản lý ao nuôi cho tốt [4] 4.4.2.5 Các giải pháp khác - Chính sách vốn:Có sách, chế hỗ trợ cho hộ nuôi tôm vốn vay để đầu tư giống, thức ăn, thiết kế sở hạ tầng khu ni đồng khép kín để hạn chế nguy phát triển dịch bệnh, ô nhiễm môi trường - Chính sách đầu tư: khuyến khích doanh nghiệp tỉnh đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giống chổ, thức ăn cho nuôi tôm cung cấp thiết bị vật tư phục vụ nuôi trồng 48 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình điều tra, tìm hiểu hoạt động nuôi tôm cát huyện Lệ Thủy cho thấy nhiều sở nuôi tôm chủ yếu hình thành tự phát, nhỏ lẻ, số sở thiếu quy hoạch Diện tích ni tơm huyện Lệ Thủy ít, phát triển chậm so với khu vực khác sở nuôi nằm rải rác chưa có tập trung, chưa tương xứng với tiềm diện tích ni trồng thủy sản địa phương Hoạt động nuôi tôm cát thiếu quy hoạch đồng bộ, chưa trọng đến việc khai thác tài nguyên nước, chưa có sách quy hoạch, kiểm tra, giám sát hoạt động thác tài nguyên, bảo vệ môi trường Tổng diện tích đất ni trồng thủy sản huyện Lệ Thủy 478,87 ha; đó, diện tích ni tơm cát 101,9 chiếm 21,28% diện tích đất ni trồng thủy sản tồn huyện 75% ao ni có diện tích 1ha: - Diện tích đất ni tơm cát lớn xã Ngư Thủy Bắc với 87,4 chiếm 85,77% diện tích đất ni tơm cát tồn huyện - Diện tích đất ni tơm cát thấp xã Ngư Thủy Nam với 0,6 chiếm 0,6% diện tích đất ni tơm cát huyện Lệ Thủy Lượng nước sử dụng cho nuôi tôm tương đối lớn khoảng 5.623.114 m năm, lượng nước khoảng 562.311,4 m3 năm Sau đánh giá tình hình sử dụng tài nguyên đất, nước phục vụ cho nuôi tôm cát hiệu kinh tế - môi trường đề xuất giải pháp nhằm khai thác hợp lý tài nguyên, phát triển bền vững nghề nuôi tôm cát, cụ thể là: Giải pháp quản lý; giải pháp quy hoạch; giải pháp kỹ thuật, quy trình ni; giải pháp kiểm sốt nguồn nhiễm từ v ng nuôi số giải pháp khác 5.2 Kiến nghị - Thời gian thực ngắn nên đánh giá mức độ sử dụng tài nguyên đất chủ yếu Còn tài ngun nước đánh giá sơ bộ, chưa đầy đủ, chi tiết cần phải đánh giá lại tài nguyên nước cách đầy đủ xác - Cần mở rộng quy mơ thực địa bàn tồn tỉnh để đánh giá cách tổng quan tính bền vững tất địa bàn có ni tơm cát tỉnh, để từ đề xuất giải pháp mang tính tổng thể phát triển bền vữnghình ni tơm cát địa bàn tỉnh Quảng Bình 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Lâm An (năm 2016), Cần hướng bền vững cho nghề ni tơm cát, Tạp chí thơng tin khoa học cơng nghệ Quảng Bình (số 1/2016) [2] Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009), Dự án: Hợp phần hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững (SUDA), từ điển thuật ngữ nuôi trồng thủy sản FAO năm 2008, Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội [3] Nguyễn Đức Bình (2008), Tổng quan tình hình suy thối nhiễm mơi trường nuôi tôm nước lợ ven biển giải pháp khắc phục [4] Chi cục Bảo vệ môi trường (năm 2012), Báo cáo điều tra, đánh giá trạng môi trường đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường vùng nuôi tôm cát ven biển tỉnh Quảng Bình [5] Chi nhánh cơng ty Cổ phần Chăn ni CP Việt Nam Quảng Bình (2009) - Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng khu nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm trại sản xuất giống tôm thẻ chân trắng bệnh [6] Nguyễn Văn Chung (năm 2015), Nghiên cứu thực trạng ni tơm cát ven biển tỉnh Quảng Bình giải pháp phát triển vùng nuôi bền vững, Luận văn Thạc sĩ [7] Trần Xuân Hiếu (năm 2010), Đánh giá trạng nuôi tôm cát tỉnh Quảng Bình đề xuất giải pháp phát triển, Luận văn Thạc sĩ [8] Mai Thế Hùng (2008), Sơ đồ thủy lợi chế độ cấp thoát nước hợp lý cho mơ hình ni tơm thâm canh vùng ven biển Bắc Bộ, Luận văn Tiến sĩ [9] Nguyễn Quang Hùng (2015), Những thách thức phát triển nuôi tôm cát số tỉnh ven biển miền Trung [10] IUCN IISD (2002), Mở rộng nuôi tôm cát Việt Nam Thách thức hội [11] Nguyễn Thị Phương Lan (năm 2003), Nuôi tôm cát điều cần quan tâm- Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, Vụ Khoa học công nghệ [12] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII (2012), Luật Tài nguyên nước 50 [13] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII (2014), Luật Bảo vệ Mơi trường [14] Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bạc Liêu (năm 2010), Nuôi tôm cát: hậu khôn lường [15] Đặng Ngọc Phương Thanh (năm 2013), Hiệu tôm thẻ chân trắng cát xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Khóa luận tốt nghiệp [16] Tào Quý Tâm (2016), Thực trạng giải pháp nuôi tôm đất vườn nhà xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sĩ [17] Nguyễn Đại Tồn (2005), “Đánh giá tiềm ni tôm thẻ chân trắng vùng đất cát tỉnh Quảng Ngãi”, Khóa luận tốt nghiệp [18] Tổng Cục Thủy Sản (năm 2017), Quảng Bình phát huy lợi địa phương để phát triển nuôi tôm nước lợ [19] Tổng hợp từ báo cáo Hội thảo Môi trường ni trồng thủy sản ven biển Việt Nam, Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản, năm 2003 [20] Phạm Văn Trường (2012), Đặc điểm phân bố hình thành trữ lượng nước đất vùng cát ven biển Quảng Bình, Tạp chí Các khoa học Trái đất (Trang 120 – 126) [21] Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy (năm 2016), Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình [22] Viện địa lý (2005), Nghiên cứu yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến nuôi tôm cát giải pháp khắc phục Tài liệu Web [23] http://truongsinhgialai.com/chitiet1/quang-binh-loi-giai-cho-baitoan-nuoi-tom-tren-cat-ben-vung.html [24] http://www.baomoi.com/nguy-co-o-nhiem-moi-truong-do-nuoi-tomtren-cat-o-quang-binh/c/4670768.epi [25] https://vi.wikipedia.org/wiki/Tài_nguyên_thiên_nhiên [26]https://tepbac.com/tin-tuc/full/Con-tom-danh-thuc-tiem-nang-vungdat-cat-18060.html [27] http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/9951402-.html 51 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng tổng hợp diện tích năm hoạt động sở nuôi tôm cát thuộc phạm vi nghiên cứu TT I Hộ gia đình, tổ chức có hoạt động ni tơm cát Xã Ngư Thủy Trung Diện tích (m2) Diện tích mặt nƣớc (m2) 139.444 89.053 Thủ tục môi trƣờng Ngô Minh Phiện 100.000 58.300 Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Ngơ Minh Khích 39.444 30.753 ĐTM II Xã Ngư Thủy Bắc 873.816 498.661 Trung tâm ứng dụng tiến Khoa học Công nghệ - Sở Khoa học công nghệ 42.096 37.880 Cam kết bảo vệ môi trường Doanh nghiệp tư nhân nuôi trồng thủy sản Hưng Thịnh 128.446 74.000 ĐTM Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 506.300 230.400 ĐTM Trần Thị Liên 47.604 28.107 ĐTM Trần Quang Mão 19.120 15.158 ĐTM Trần Văn Ngô 30.000 24.316 ĐTM Mai Văn Tuyệt 14.000 13.200 Không Mai Văn Thiên 7.000 6.600 Không 10 Nguyễn Văn T ng 29.400 25.000 ĐTM 11 Nguyễn Văn Viết 9.800 7.000 Không 12 Ngô Văn Định 10.000 9.250 Không 13 Ngô Văn H ng 30.050 27.750 ĐTM III Xã Ngư Thủy Nam 6.000 4.500 Trần Văn Chiến 6.000 4.500 Không Phụ lục Phụ lục hình ảnh Hình Hình ảnh ao ni tơm hộ gia đình Hình Hình ảnh hoạt động hồ tơm Hình Trại ni tơm thẻ thương phẩm CP – Chi nhánh Quảng Bình Hình Hệ thống giếng khoan lấy nước biển Cơng ty CP Hình Thu thập thông tin trại nuôi tôm thương phẩm CP Hình Thu thập thơng tin người dân HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hội đồng nghiệm thu Chủ tịch: Thư ký: Ủy viên phản biện 1: Ủy viên phản biện 2: Ủy viên Hội đồng: QUẢNG BÌNH, NĂM 2017 ... giá tình hình sử dụng tài nguyên đề xuất giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm cát huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cần thiết để góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên thúc đẩy phát triển bền vững. .. đất, nước sở nuôi - Đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý bền vững tài nguyên cho sở nuôi tôm cát, giúp phát triển bền vững nghề nuôi tôm cát huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 1.3 Yêu cầu đề tài - Đưa... HỌC QUẢNG BÌNH KHOA NƠNG – LÂM – NGƢ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI TÔM TRÊN CÁT Ở HUYỆN LỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đánh giá tình hình sử dụng tài nguyên và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm trên cát ở huyện lệ thuỷ, tỉnh quảng bình , Nghiên cứu, đánh giá tình hình sử dụng tài nguyên và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi tôm trên cát ở huyện lệ thuỷ, tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay