Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng

69 37 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:26

... công tác quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt quận Từ lý mà em lựa chọn đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để... xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà. .. khí Methane từ chất thải rắn sinh hoạt quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 1.4 ĐỐI TƢỢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng , Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay