Đánh gái hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý theo hướng phát triển bền vững tại xã nam trạch, huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

70 33 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:26

... nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp đề xuất giải pháp sử dụng hợp lí theo hướng phát triển bền vững xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 1.2 Mục tiêu đề tài - Tìm... ngƣời xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình qua năm 41 TĨM TẮT ĐỀ TÀI Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp đề xuất giải pháp sử dụng hợp lí theo hƣớng phát. .. nghiệp xã Nam Trạch - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Nam Trạch Sau trình thực đề tài thu đƣợc số kết sau: - Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Nam Trạch - Hiệu sử dụng đất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh gái hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý theo hướng phát triển bền vững tại xã nam trạch, huyện bố trạch, tỉnh quảng bình , Đánh gái hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý theo hướng phát triển bền vững tại xã nam trạch, huyện bố trạch, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay