QUẢN TRỊ MARKETING HÀNG KHÔNG

5 42 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:21

Tài liệu bao gồm những kiến thức về Marketing hàng không, được tóm tắt dưới dạng đề cương, ngắn gọn về những vấn đề: Đặc điểm của marketing hàng hóa và marketing dịch vụ? Những ảnh hưởng của sự phát triển công nghệ ngày nay đến marketing hàng không.Tác động của phân khúc thị thị trường đến marketing hàng không Sự khác nhau cơ bản giữa vân tải hàng hóa và vận tải hành khách. Hoạch định chiến lược marketing theo chu kỳ sống. Nững yếu tố của kênh phân phối vận tải hàng không. ... lý hãng hàng không Hạn chế: việc quản lý phức tạp  Đại lý vận tải hàng không: Là trung gian kênh phân phối quan trọng kinh doanh vận tải hàng không Thực chức đại diện cho hãng hàng không để... vận tải đến chiến lược marketing hàng không:  Đối với thị trường vận tải hành khách:  Đề sách marketing phù hợp với văn hóa khách hàng quốc gia, khu vực  Hãng hàng không phân biệt mức nhu... nhũng sách khác biệt cho đối tượng khách hàng Câu 6: nhà quản trị marketing hàng không thường ý hoạch định chiến lược marketing theo chu kỳ sống Mục tiêu marketing Sản phẩm Giá Phân phối Xúc tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ MARKETING HÀNG KHÔNG, QUẢN TRỊ MARKETING HÀNG KHÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay