QUẢN TRỊ MARKETING HÀNG KHÔNG

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 09:21

Tài liệu bao gồm những kiến thức về Marketing hàng không, được tóm tắt dưới dạng đề cương, ngắn gọn về những vấn đề: Đặc điểm của marketing hàng hóa và marketing dịch vụ? Những ảnh hưởng của sự phát triển công nghệ ngày nay đến marketing hàng không.Tác động của phân khúc thị thị trường đến marketing hàng không Sự khác nhau cơ bản giữa vân tải hàng hóa và vận tải hành khách. Hoạch định chiến lược marketing theo chu kỳ sống. Nững yếu tố của kênh phân phối vận tải hàng không. MARKETING HÀNG KHÔNG Câu 1: đặc điểm marketing hàng hóa marketing dịch vụ? phân tích Hàng hóa Dịch vụ Hữu hình Vơ hình Đồng Khơng đồng Sản xuất tiêu thụ tách rời Không dễ hỏng Đồng thời sản xuất tiêu thụ Dễ hỏng Hàm ý đv dịch vụ hàng không Không lưu kho Không cấp quyền Không trưng bày Chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng tùy thuộc vào nhân viên nhiều yếu tố khơng kiểm sốt Khơng có đảm bảo dịch vụ cung ứng đến khách hàng khớp với lên kế hoạch quảng bá KH tham gia vào ảnh hưởng đến tiến trình giao tiếp Nhân viên phục vụ ảnh hưởng đến kết dịch vụ Sản xuất đâị trà khó Làm từ đầu 10 Khó đồng hàng hóa cung vói cầu dịch vụ 11 Dịch vụ hồn trả tái Về q trình mua thường ngắn so với mơ hình truyền thống Thay trải qua giai đoạn marketing dịch vụ giai đoạn trước mua dịch vụ, thời điểm mua dịch vụ sau mua Về sản phẩm cung cấp cho khách hàng sản phẩm vơ hình Chất lượng dịch vụ thể qua nhiều yếu tố: nhân viên, quy trình, cơng nghệ,… Về chương trình marketing hỗn hợp, marketing dịch vụ có nhiều thành tố marketing hàng hóa Dùng marketing hỗn hợp 7P Câu 2: phân tích ảnh hưởng phát triển công nghệ ngày đến marketing hàng không  Xu hướng phát triển:  Sự phát triển công nghệ thông tin, điện tử, vật liệu mới,…  Tác động đến nhiều ngành,…  Ảnh hưởng đến marketing hàng không:  Thúc đẩy công nghiệp hàng không: cho đời nhiều hệ tàu bay có số kinh tế kỹ thuật tốt hơn, tiện nghi hơn,… Sự đời Boeing 777 thay cho loại máy bay boeing 727, 747,…hay A321 thay cho A318, A320,…  Làm giảm thiểu chi phí khai thác đơn vị cung ứng: cải tiến công nghệ nâng tầm thông số kỹ thuật, khai thác, thương mại tốt hơn,…nhằm tạo hệ máy bay có tầm bay xa, tiết kiệm nhiên liệu,… Ví dụ Boeing 777, 787, hay dòng A350, …  Làm thay đổi hành vi tiêu dùng hành khách, khách hàng Mong muốn sử dụng dịch vụ vận tải hàng không chất lượng tốt Mong muốn máy bay hệ Boeing, Airbus thay loại máy bay Nga, Liên Xơ cũ,  Rút ngắn chu kỳ sống sản phẩm Công nghệ phát triển làm cho tốc độ đời tàu bay nhanh chu kỳ tàu bay bị rút ngắn lại Boeing 757 tồn ngắn ngủi dừng sản xuất Câu 3: Việc phân khúc thị thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu có ý nghĩa hoạt đơng marketing hàng khơng? Ví dụ  Giúp nhà quản trị marketing xác định khúc thị trường khác yêu cầu khách hàng khúc thị trường  Đánh giá độ hấp dẫn khúc thị trường  Đề sách marketing cho khúc thị trường  Xác định yêu cầu khúc thị trường: + Nhu cầu tương đối đồng khúc + Nhu cầu phải đủ lớn + Phù hợp với nguồn lực Ví dụ Câu 4: phân tích khác vân tải hàng hóa vận tải hành khách Những yếu tố ảnh hưởng nào? Phân tích: Đặc trưng Đối tượng vận chyển Yêu cầu vận chuyển Vận tải hàng hóa Vật chất, hàng hóa Vận tải hành khách Con người Địa điểm, an tồn, kịp thời nhanh chóng Cầu thị trường Lệch chiều Nghiên cứu theo chiều Địa điểm, an tồn, kịp thời nhanh chóng Chất lượng máy bay dịch vụ Cân dài hạn Mức độ ảnh hưởng từ đặc trưng thị trường vận tải đến chiến lược marketing hàng không:  Đối với thị trường vận tải hành khách:  Đề sách marketing phù hợp với văn hóa khách hàng quốc gia, khu vực  Hãng hàng không phân biệt mức nhu cầu hành khách mức hành trình, thấy lợi so sánh so với phương thức vận tải khác phân khúc  Hãng hàng không phân biệt yêu cầu dịch vụ, khả chi trả mức độ quan tâm đến giá khách hàng  Đối với thị trường vận tải hàng hóa:  Phụ thuộc vào quan hệ thương mại với quốc gia khu vực  Lợi so sánh vận tải hàng không so với phương thức vận tải khác khúc thị trường khác  Vì tính chất hàng hóa nên thường có yêu cầu vận chuyển khác Đồng thời có lợi phương thức vận tải khác yêu cầu thời gian  Hãng đưa nhũng sách khác biệt cho đối tượng khách hàng Câu 6: nhà quản trị marketing hàng khơng thường ý hoạch định chiến lược marketing theo chu kỳ sống Mục tiêu marketing Sản phẩm Giá Phân phối Xúc tiến Giới thiệu Nhận thức tạo nhu cầu Tăng trưởng Tối đa hóa thị phần Tần suất bay Tăng tần suất, mở thấp them hạng ghế Giá khuyến Giá thâm nhập thị trường Chỉ định đại lý Mở rộng hệ thống chọn lọc đại lý Nâng cao nhận Nhận thức biết, sử dụng thương hiệu dịch vụ hãng Chín mồi Củng cố thị phần tối đa lợi nhuận Duy trì tần suất, nâng cao dịch vụ Định giá cạnh tranh Tối đa hệ thống đại lý Nhấn mạnh khác biệt hãng Suy thối Cắt giảm chi phí, gặt hái Giảm tần suất, thu hẹp hạng ghế Giảm giá Loại bớt đại lý Nhấn mạnh đến khuyến mại Câu 9: phân tích yếu tố kênh phân phối vận tải hàng không  Hệ thống quản lý chỗ/tải: Có vai trò quản lý, phân phối, điều hòa tình hình đặt chỗ, bán ghế/tải phòng vé, đại lý hãng tổng hợp thông tin phản hồi Tổ chức thành phận kiểm soát, quản lý chỗ (SCC) Cơng cụ đắc lực: chương trình đặt chỗ, bán vé quản lý tải, bán hàng có chức hệ thống phân phối tồn cầu cho phép đặt chỗ, bán vé/tải toàn cầu Các chương trình quản lý đặt chỗ: Saberl, Gabriel, Amadeus,… Ngày việc sử dụng vé điện tử làm cho hệ thống quản lý thêm quan trọng Tuy nhiên, vé điện tử không đạt hiệu cao hãng hàng khơng nhỏ, kinh doanh theo mơ hình chi phí thấp  Hệ thống phòng vé, bán hàng hóa: điểm bán trực tiếp hãng hàng khơng Đối với vận tải hành khách, phòng vé máy bay điểm bán quan trọng hãng hàng khơng Đối với vận tải hàng hóa, phòng bán trực tiếp sử dụng mà người ta thường bán qua đại lý cơng ty gom hàng hóa đem lại hiệu  Đặt chỗ/tải, bán qua Website: hình thức bán trực tiếp hãng hàng không qua công nghệ thông tin Ưu điểm: giúp hãng hàng khơng có chi phí thấp giảm thiểu máy lực lượng bán, đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ hãng cho dùng không gần phòng vé hay đại lý hãng hàng khơng Hạn chế: việc quản lý phức tạp  Đại lý vận tải hàng không: Là trung gian kênh phân phối quan trọng kinh doanh vận tải hàng không Thực chức đại diện cho hãng hàng không để bán sản phẩm dịch vụ theo sách giá hưởng hoa hồng chiết khấu + Ưu điểm: tăng phạm vi tiếp cận với khách hàng, tập trung vào cơng việc vận tải hàng khơng; bán thị trường nhỏ, lẻ, manh mún mà việc tổ chức bán trực tiếp không hiệu quả; đại lý thường có mối quan hệ gần gũi với khách hàng + Nhược điểm: hãng hàng trả hoa hồng, chiết khấu, phải quản lý giám sát phức tạp ... lý hãng hàng không Hạn chế: việc quản lý phức tạp  Đại lý vận tải hàng không: Là trung gian kênh phân phối quan trọng kinh doanh vận tải hàng không Thực chức đại diện cho hãng hàng không để... vận tải đến chiến lược marketing hàng không:  Đối với thị trường vận tải hành khách:  Đề sách marketing phù hợp với văn hóa khách hàng quốc gia, khu vực  Hãng hàng không phân biệt mức nhu... nhũng sách khác biệt cho đối tượng khách hàng Câu 6: nhà quản trị marketing hàng không thường ý hoạch định chiến lược marketing theo chu kỳ sống Mục tiêu marketing Sản phẩm Giá Phân phối Xúc tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ MARKETING HÀNG KHÔNG, QUẢN TRỊ MARKETING HÀNG KHÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay