MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

7 49 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 08:57

... tạo: Cử nhân Dược Hiện làm HĐ thử việc: Từ ngày 04/10/2017 đến ngày 03/12/2017, khoa (phòng) Điều dưỡng Cơng tác xã hội, BV Sản Nhi – tỉnh Theo hợp đồng lao động số: /HĐ- BVSN ký ngày 04/10/2017... Quản trị kinh doanh Hiện làm HĐ thử việc: Từ ngày 04/10/2017 đến ngày 03/12/2017, khoa (phòng) Điều dưỡng Công tác xã hội, BV Sản Nhi – tỉnh Theo hợp đồng lao động số: /HĐ- BVSN ký ngày 04/10/2017... Hướng dẫn bệnh nhân làm quy định, thủ tục đến khám điều trị  Thực quy trình taxi, quy trình kê đơn thu c khoa  Tư vấn đăng ký mổ yêu cầu, giường yêu cầu  Hỗ trợ cho bệnh nhân ký giấy cam kết mổ
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC, MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay