NFS (Network File System) và NIS (Network Information Service)

21 32 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 08:30

NFS (Network File System) là hệ thống cung cấp dịch vụ chia sẻ file phổ biến hiện nay trong hệ thống mạng Linux và Unix. NFS được phát triển để cho phép các máy tính gắn kết tới 1 phân vùng đĩa trên 1 máy từ xa giống như nó là đĩa cục bộ (local disk) vậy nó cho phép việc truyền tải file qua mạng được nhanh và trơn tru hơn. Nó cũng tạo ra khả năng tìm tàng cho những người mà bạn không mong muốn truy cập ổ cứng của bạn qua mạng (theo cách đó họ có thể đọc email, xóa file và làm sập hệ thống của bạn) nếu bạn cài đặt nó không chính xác.NFS sử dụng hệ thống mô hình clientserver. Trên server có các ổ đĩa vật lý chứa các file hệ thống được chia sẻ và một số dịch vụ chạy ngầm trên hệ thống (daemon) phục vụ cho việc chia sẻ với client (gọi là quá trình export). Ngoài ra các dịch vụ chạy trên server cũng cung cấp chức năng bảo mật file và quản lý lưu lượng sử dụng (file system quota). Các client muốn sử dụng các file system được chia sẻ trên Server chỉ đơn giản dùng giao thức NFS để mount (gắn kết) các file system đó lên hệ thống của mình
- Xem thêm -

Xem thêm: NFS (Network File System) và NIS (Network Information Service), NFS (Network File System) và NIS (Network Information Service)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay