GIÁO án bài 25 sinh truong sinh san cua VSV

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 08:28

CHƯƠNG II SINH TRƯỞNGSINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Bài 25 : SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT I Mục tiêu: Kiến thức: - Trình bày đặc điểm chung sinh trưởng vi sinh vật - Hiểu thời gian hệ tế bào, ý nghĩa - Giải thích sinh trưởng chúng điều kiện nuôi cấy liên tục không liên tục - Nắm pha nuôi cấy vi khuẩn không liên tục - Nắm hình thức sinh sản vi sinh vật Kĩ năng: - Rèn kĩ phân tích so sánh, khái quát Thái độ: Học sinh hiểu nguyên tắc ý nghĩa phương pháp nuôi cấy liên tục, ứng dụng vào thực tế đời sống II Phương pháp dạy học - Vấn đáp tìm tòi - Thuyết trình - Trực quan minh họa - Làm việc nhóm: Sử dụng phiếu học tập III Phương tiện dạy học - SGK - Máy chiếu - Phiếu học tập IV Các pha Pha tiềm phát(pha lag) Pha lũy thừa ( pha log) A Pha cân Pha suy vong Kiểm tra cũ B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Đặc điểm Tiến trình giảng: KHỞI ĐỘNG Nghệ thuật Bacteriography – kết hợp vi khuẩn nhiếp ảnh để tạo nên chân dung Einstein, Picasso, Darwin với nguyên lý chung dựa vào sinh trưởng, sinh sản vi sinh vật (VSV) Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động : Tìm hiểu sinh trưởng VSV - GV : GV chiếu đoạn video sinh trưởng vi khuẩn , yêu cầu HS có nhận xét kích thước, tốc độ sinh trưởng vi sinh vật? HS : Cơ thể đơn bào, kích thước nhỏ bé, tốc độ sinh trưởng nhanh GV: sinh trưởng VSV? HS: TL GV: nghiên cứu sinh trưởng vi sinh vật người ta nghiên cứu cấp dộ quần thể không nghiên cứu cấp độ cá thể sinh vật bậc cao khác? HS : Bởi VSV có kích trước nhỏ bé khơng thể quan sát mắt thường tốc độ phân chia nhanh, tăng kích thước sinh khối chúng xảy khoảng thời gian ngắn nên GV : Các em nghiên cứu bảng số liệu trang 99 sgk trả lời câu hỏi sau : thời gian hệ? I Khái niệm sinh trưởng: 1.Khái niệm: Sinh trưởng quần thể VSV tăng số lượng tế bào quần thể Thời gian hệ (Kí hiệu g): - Là thời gian từ xuất tế bào đến tế bào phân chia GV: Mỗi lồi vi sinh vật có thời gian hệ riêng, loài với VD: Vi khuẩn lao 1000 phút điều kiện nuôi cấy khác Ecoli 20 phút thể g khác Trùng đế giày 24 GV : đưa ví dụ: vi khuẩn E.coli sinh sản hình thức phân đơi, điều kiện ni cấy thích hợp 20 phút tế bào lại phân đơi Ví dụ: Vk E.coli g = 20phút lần ( vẽ sơ đồ tế bào sinh sản 2, Vk lao g = 1000phút từ thành 4, từ thành ) hỏi HS Trùng đế giày g = 24 sau lần phân chia thứ 4, thứ - Với N0 tế bào ban đầu qua n lần phân chia tạo tế bào Và dự thời gian t tạo Nt tế bào: đoán xem sau n hệ tạo Nt = N0 2n tế bào Nếu có N0 tế bào ban đầu, em dự đốn cơng thức tính số tế bào tạo sau n hệ - Ý nghĩa: g ngắn VSV sinh trưởng nhanh - GV: Vì bị vi khuẩn gây bệnh bệnh lại đến nhanh, đặc biệt bệnh đường ruột? -HS: Bệnh đến nhanh vi khuẩn sinh sản nhanh, đặc biệt bệnh đương ruột vi khuẩn ruột cung cấp chất dinh dưỡng cách liên tục  sinh trưởng nhanh - GV: Vi sinh vật muốn sinh trưởng cần phải có môi trường cho chúng sinh sống, chuyển sang phần II Hoạt động 2: Sự sinh trưởng quần thể vi khuẩn Nuôi cấy không liên tục - GV : sinh sản cách phân đôi đơn giản nên vi khuẩn dùng làm mơ hình nghiên cứu sinh trưởng vi sinh vật - GV cho HS quan sát biến đổi cam bị mốc, phân tích giới thiệu mơi trường ni cấy khơng liên tục ngồi tự nhiên u cầu HS kết hợp với SGK/100 mục II trả lời câu hỏi: nuôi cấy không liên tục? - GV chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm HS dựa vào SGK/100 mục II hoàn thành phiếu học tập số 5p’ - GV gọi đại diện nhóm đứng lên trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung GV sửa chữa, bổ sung II Sự sinh trưởng quần thể vi khuẩn: Nuôi cấy không liên tục: Là môi trường nuôi cấy không bổ sung chất dinh dưỡng không lấy sản phẩm trao đổi chất + Các pha sinh trưởng vi khuẩn môi trường nuôi cấy không liên tục: a Pha tiềm phát(Pha Lag) - VK thích nghi với môi trường - Số lượng TB quần thể chưa tăng - Enzim cảm ứng hình thành b Pha luỹ thừa(Pha Log) - TĐC diễn mạnh, - Số lượng tế bào tăng nhanh - Tốc độ ST đạt cực đại c Pha cân bằng: Số lượng VSV đạt mức cực đại, không đổi theo thời gian số TB sinh tương đương số TB chết d Pha suy vong: Số tế bào quần thể giảm dần, số tế bào chết lớn số sinh do: - GV : Để không xảy pha suy vong - Chất dinh dưỡng bị cạn kiệt - Chất độc hại tích luỹ nhiều quần thể vi khuẩn phải làm gì? - GV dẫn dắt vấn đề: để không xảy pha suy vong phải bổ sung chất dinh dưỡng thương xun Ni cấy liên tục: Điều thể nuôi cấy - Bổ sung liên tục chất dinh dưỡng, liên tục loại bỏ không ngừng chất thải - GV đặt câu hỏi: trình ni cấy +Thế mơi trường ni cấy liên - Vi khuẩn sinh trưởng liên tục(pha lũy thừa), mật độ VK mơi trường trì ổn tục? + Trình bày ngun tắc ni cấy định - Ứng dụng: sản xuất sinh khối để thu liên tục? + Hãy nêu ứng dụng nuôi prôtein đơn bào, hợp chất có hoạt tính sinh học axit amin, enzim, kháng sinh, cấy liên tục? hoocmôn… - GV đưa câu hỏi mở rộng: + Vì sinh trưởng vi khuẩn nuôi cấy liên tục lại khơng có pha tiềm phát? Là nuối cấy liên tục, môi trường ổn định, vi khuẩn có enzim phản ứng nên khơng có pha tiềm phát + Tại nói dày – ruột người hệ thống nuôi cấy liên tục vi sinh vật? Trong dày người môi trường nuôi cấy liên tục vi sinh vật mơi trường chất dinh dưỡng đựoc cung cấp cách liên tục, đồng thời chất độc hại thải lọc bớt A LUYỆN TẬP Giải tập áp dụng: N0 = 105, t= 2h  Nt = ? Số lần phân chia vk E Coli sau 2h: n= 2.60 : 20 = lần Số tế bào quần thể trung bình: Nt = 105 26 = 6400000 ( tế bào ) B VẬN DỤNG MỞ RỘNG NÂNG CAO 1.Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn không đổi, số lượng tế bào tăng lên nhah pha : A Tiềm phát B Lũy thừa C Cân D Suy vong Trong q trình ni cấy khơng liên tục có đặc điểm : A Mơi trường ln bổ sung thêm chất dih dưỡng B Có rút bỏ chất thải sinh khối tế bào khỏi môi trường nuôi cấy C Quần thể sinh vật pha lũy thừa D Thành phần môi trường nuôi cấy không ổn định Giả sử điều kiện nuôi cấy lý tưởng, nhóm có VSV 20 phút nhân đơi lần sau số tế bào quần thể VSV : A 192 B 128 C 64 D 32 ... hiểu sinh trưởng VSV - GV : GV chiếu đoạn video sinh trưởng vi khuẩn , yêu cầu HS có nhận xét kích thước, tốc độ sinh trưởng vi sinh vật? HS : Cơ thể đơn bào, kích thước nhỏ bé, tốc độ sinh trưởng... trưởng nhanh GV: sinh trưởng VSV? HS: TL GV: nghiên cứu sinh trưởng vi sinh vật người ta nghiên cứu cấp dộ quần thể không nghiên cứu cấp độ cá thể sinh vật bậc cao khác? HS : Bởi VSV có kích trước... khuẩn sinh sản nhanh, đặc biệt bệnh đương ruột vi khuẩn ruột cung cấp chất dinh dưỡng cách liên tục  sinh trưởng nhanh - GV: Vi sinh vật muốn sinh trưởng cần phải có mơi trường cho chúng sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án bài 25 sinh truong sinh san cua VSV, GIÁO án bài 25 sinh truong sinh san cua VSV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay