lich su triet hoc phuong dong

18 20 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 03:10

LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNGA . TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠIHỌC THUYẾT “CHÍNH DANH” TRONG TƯ TƯỞNG CỦA KHỔNG TỬĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ ĐẠIUPANISHAD VÀ TRIẾT HỌC PHẬT GIÁOTƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA UPANISHAD ... nhân nghĩ, không tham lam, gian tà, vụ lợi Chánh tịnh tiến: nỗ lực, sáng su t, nâng lên cách đắn Chánh niệm: phải tâm niệm suy nghĩ đến đạo lý chân chính, đến điều tốt, khơng nghĩ đến điều xấu xa,... băng hoại “lễ băng nhạc hoại”, hỗn loạn quan niệm danh phận, đẳng cấp, sa sút uy tín thiên tử, suy nhược chư hầu địa phương, nghênh ngang quan đại phu chư hầu vượt quyền thiên tử, đại phu lấn... thủ công nghiệp, buôn bán, họ học kinh Véda tham gia buổi tế lễ (4) người tớ cho đẳng cấp khác(Sudra)(đẳng cấp đinh, nô lệ): sinh xuất từ chân Purusha(thần ngã nguyên thủy) Không hưởng đặc quyền,
- Xem thêm -

Xem thêm: lich su triet hoc phuong dong, lich su triet hoc phuong dong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay