hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP

36 130 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 01:45

... thực hệ thống HACCP 1.Các nguy n tắc thiết lập nên hệ thống HACCP hiệu NGUY N TẮC 1: Phân tích mối nguy hại (Hazard Analysis – HA) Mối nguy sinh học Mối nguy hóa học Mối nguy vật lí Mối nguy. .. Tổng quan HACCP 1 .HACCP gì? HACCP từ viết tắt cụm từ Tiếng Anh Hazard Analysis and Cristical Control Points, có nghĩa “ hệ thống phân tch mối nguy hiểm kiểm soát điểm tới hạn , hệ thống phân tch,... kiểm sốt pH, Mối nguy sinh học thêm muối phụ gia, sấy khơ, • Mối nguy hóa học, vật lí Kiểm sốt nguồn, kiểm soát sản xuất, kiểm soát dán nhãn NGUY N TẮC 2: Xác định điểm, kiểm soát tới hạn (Critical
- Xem thêm -

Xem thêm: hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP, hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP, Lợi ích khi áp dụng hệ thống HACCP., Đối tượng áp dụng HACCP., Các bước thực hiện của hệ thống HACCP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay