Tuyển tập 147 câu hỏi vât lý 12

69 30 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 00:52

Tuyển tập 179 câu hỏi lý thuyết này nhằm giúp cho những học sinh thân yêu của tôi ôn tập những nội dung kiến thức lí thuyết quan trọng của chương trình Vật lí 12, để các em có thể làm tốt các bài trong các kì thi tuyển. Chắc chắn trong tài liệu sẽ có những câu hỏi có thể có sai sót về câu từ cũng như đáp án. Nếu có câu hỏi nào có vấn đề các em có thể trao đổi trực tiếp hoặc 0913.839.112 hay gửi tin về gmail:phuoctuantinhuy@gmail.com. Chúc các em học sinh thành công! TUYỂN TẬP 179 CÂU HỎI THUYẾT VẬT Tuyển tập 179 câu hỏi thuyết nhằm giúp cho học sinh thân yêu ôn tập nội dung kiến thức lí thuyết quan trọng chương trình Vật lí 12, để em làm tốt kì thi tuyển Chắc chắn tài liệu có câu hỏi có sai sót câu từ đáp án Nếu có câu hỏi có vấn đề em trao đổi trực tiếp 0913.839.112 hay gửi tin gmail:phuoctuantinhuy@gmail.com Chúc em học sinh thành công! Câu 1: Điều sau mô tả đặc điểm phản ứng phân hạch A Có kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng B Là dạng q trình phóng xạ C Thuộc loại phản ứng hạt nhân thu lượng D Có vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình Câu 2: Phát biểu sau sai nói dao động điều hòa lắc đơn? A Khi vật nặng qua vị trí cần bằng lực căng dây cực đại tớc độ vật có độ lớn cực đại B Chu kì dao động lắc khơng phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Cơ dao động bằng cực đại D Chuyển động vật từ vị trí cân bằng vị trí biên chuyển động chậm dần Câu 3: Cho chùm sáng mặt trời qua lỗ hình chữ nhật, rọi qua mặt song song bằng thuỷ tinh, lên vết sáng màn: A Có đủ bảy màu cầu vồng B Có màu trắng, có viền màu sắc mép C Có đủ bảy màu cầu vồng, chùm sáng đủ hẹp, thủy tinh đủ dày ánh sáng rọi xiên góc D Hồn tồn có màu trắng Câu 4: Nói máy phát điện xoay chiều ba pha, chọn phát biểu SAI? A Dòng điện xoay chiều pha có mạnh vượt trội so với dòng điện xoay chiều pha việc truyền tải điện hay tạo từ trường quay…v v B Phần ứng gồm cuộn dây giống bố trí lệch 1/3 vòng tròn stato C Phần cảm máy gồm nam châm giống có trục quay cực lệch góc 120 D Dòng điện xoay chiều pha hệ thống gồm dòng điện xoay chiều pha có tần sớ, biên độ lệch pha góc 2/3 (rad) Câu 5: Một mạch dao động LC xạ sóng trung, để mạch xạ sóng ngắn phải A Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở thuần thích hợp B Mắc song song thêm vào mạch tụ điện có điện dung thích hợp C Mắc nới tiếp thêm vào mạch tụ điện có điện dung thích hợp D Mắc nối tiếp thêm vào mạch cuộn dây thuần cảm thích hợp Câu 6: Trong trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ véctơ điện trường A dao động vuông pha B dao động pha C dao động phương với phương truyền sóng D phương vng góc với phương truyền sóng Câu7: Tìm phát biểu sai tượng quang dẫn tượng quang điện A Tế bào quang điện có catớt làm bằng kim loại kiềm hoạt động với ánh sáng nhìn thấy B Cơng kim loại lớn cơng cần thiết để bứt electron liên kết bán dẫn C Phần lớn tế bào quang điện hoạt động với xạ hồng ngoại D Các quang trở hoạt động với ánh sáng nhìn thấy thay tế bào quang điện mạch tự động Câu 8: Có thể tăng hằng sớ phóng xạ  đồng vị phóng xạ bằng cách A Đặt nguồn phóng xạ vào từ trường mạnh B Đặt nguồn phóng xạ vào điện trường mạnh C Hiện chưa có cách để thay đổi hằng sớ phóng xạ D Đớt nóng nguồn phóng xạ Câu 9: Trong chân không, theo thứ tự tần số tăng dần A Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, gamma, tia X B Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gamma C Tia gamma, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại D Tia gamma, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X Câu 10: Tìm phát biểu sai máy phân tích quang phổ? A Chùm sáng sau qua thấu kính buồng ảnh nhiều chùm hội tụ B Chùm sáng trước đến lăng kính chùm song song C Thấu kính ớng chuẩn trực có tác dụng tạo chùm sáng song song từ chùm phân kỳ D Chùm sáng sau qua lăng kính chùm phân kỳ Câu 11: Hệ số công suất đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh bằng 0,5 Phát biểu sau Sai nói đoạn mạch điện đó? A Đoạn mạch có tính cảm kháng có tính dung kháng B Mạch có cảm kháng gấp đôi dung kháng C Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lớn gấp hai lần hiệu điện hai đầu điện trở D Độ lệch pha dòng điện hiệu điện bằng /3 Câu 12: Theo mẫu nguyên tử Bo, phát biểu sau sai nói trạng thái dừng nguyên tử? A Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng sang trạng thái dừng khác ln hấp thụ phơtơn B Khi ngun tử trạng thái dừng êlectron chuyển động quỹ đạo có bán kính xác định C Khi nguyên tử trạng thái dừng khơng hấp thụ xạ lượng D Nguyên tử tồn trạng thái có lượng xác định gọi trạng thái dừng Câu 13: Sóng dừng dây có bước sóng  Hai điểm M, N đới xứng qua nút sóng cách khoảng bằng /4 Kết luận sau Sai? A Pha dao động hai điểm lệch /2 B Hai điểm ln có tớc độ dao động C Hai điểm dao động biên độ D Hai điểm dao động ngược pha Câu 14: Phát biểu sau sai nói quang điện trở? A Bộ phận quan trọng quang điện trở lớp chất bán dẫn Trường THPT Phan Châu Trinh – Gv: Huỳnh Phước Tuấn - Đt: 0913.839.112 Trang TUYỂN TẬP 179 CÂU HỎI THUYẾT VẬT B Quang điện trở thiết bị biến đổi trực tiếp quang thành điện C Quang điện trở thực chất bán dẫn có trị sớ điện trở thay đổi cường độ chùm sáng chiếu vào thay đổi D Quang điện trở chế tạo dựa hiệu ứng quang điện Câu 15: Hiệu điện xoay chiều tạo dựa vào A quay khung dây B tượng tự cảm C tượng cảm ứng điện từ.D từ trường quay Câu 16: Trong sơ đồ khối máy phát máy thu vô tuyến, phận khuếch đại A máy phát máy thu khuếch đại âm tần B máy phát khuếch đại âm tần, còn máy thu khuếch đại cao tần C máy phát khuếch đại cao tần, còn máy thu khuếch đại âm tần D máy phát máy thu khuếch đại cao tần Câu 17: Ánh sáng huỳnh quang ánh sáng phát quang A tinh thể phát chiếu ánh sáng kích thích thích hợp B hầu tắt sau tắt ánh sáng kích thích C có bước sóng nhỏ bước sóng ánh kích thích D từ loại sơn số biển báo giao thông Câu 18: Một lắc đơn thực dao động nhỏ ô tô chuyển động thẳng đường ngang tơ chuyển động A nhanh dần đều, chu kỳ dao động giảm B nhanh dần đều, chu kỳ dao động tăng C đều, chu kỳ dao động tăng D đều, chu kỳ dao động giảm Câu 19: Khi ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím truyền nước A ánh sáng đỏ có tớc độ lớn B ánh sáng đơn sắc có tớc độ truyền mơi trường C ánh sáng tím có tớc độ lớn D ánh sáng lục có tớc độ lớn ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím * Câu 20: Trong nguyên tử hiđrô bán kính quỹ đạo dừng xác định theo công thức rn  n r0 ( n �N ), r0 bán kính Bo Khi bị kích thích, êlectron chuyển lên quay quỹ đạo dừng thứ n ( n  1) Sớ xạ mà ngun tử phát 2 n A n B Cn C n(n  1) D Câu 21: Trong dao động cưỡng bức, biên độ dao động cưỡng A không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng B đạt cực đại tần số lực cưỡng bằng số nguyên lần tần số riêng hệ C phụ thuộc vào độ chênh lệch tần số lực cưỡng tần số riêng hệ D không phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng Câu 22: Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng A, B dao động theo phương đứng với phương trình lần lượt u A  a cos t u B  2a sin t Bước sóng mặt chất lỏng  Coi biên độ sóng khơng đổi lan truyền Điểm M mặt chất lỏng không nằm đường AB, cách nguồn A, B đoạn lần lượt 18,25 9,5 Biên độ dao động M là: A 2a B 3a C a D a Câu 23: Phát biểu dưới không đúng? A Thuyết lượng tử ánh sáng giải thích tạo thành quang phổ vạch chất khí B Bước sóng giới hạn tượng quang dẫn dài bước sóng giới hạn tượng quang điện C Sự tạo thành quang phổ vạch hiđrơ giải thích bằng thuyết sóng ánh sáng D Hiện tượng điện trở chất bán dẫn giảm mạnh có ánh sáng chiếu vào gọi tượng quang dẫn Câu 24: Phát biểu sau đúng? A Phần ứng động điện không đồng stato B Phần cảm máy phát điện xoay chiều roto C Từ trường cuộn dây động không đồng ba pha tạo từ trường quay D Tần số dòng điện roto động không đồng bằng tần số quay từ trường quay Câu 25: Đoạn mạch xoay chiều theo thứ tự gồm L, R, C mắc nới tiếp có R thay đổi Biết rằng thay đổi R điện áp hiệu dụng ULR khơng đổi Ta có kết ḷn: A Z RC  Z B Z L  Z C C Z C  Z L D Z C  Z L Câu 26: Hai xạ màu đỏ màu tím truyền chân khơng có bước sóng lần lượt 1  760nm 2  400nm Khi hai xạ truyền mơi trường có chiết suất đới với từng xạ lần lượt n1  1, 33 n2  1, 34 tỉ sớ lượng hai photon tỉ sớ bước sóng hai xạ là: , , ' ' , , ' ' A  /   10 /19, 1 / 2  67 / 35 B 1 /   35 / 67, 1 / 2  19 /10 , , ' ' , , ' ' C  /   35 / 67, 1 / 2  67 / 35 D  /   10 /19, 1 / 2  19 /10 Câu 27: Có ba hạt chuyển động với động bằng là: prơton, đơtêri hạt anpha, bay vng góc vào từ trường chuyển động tròn từ trường Gọi R H, RD, Ro lần lượt bán kính quỹ đạo tròn hạt Lấy khối lượng hạt nhân đo bằng u xấp xỉ bằng sớ khới Ta có hệ thức A RH  RD  R B RH  RD  R C RH  R  RD D RH  RD  R Câu 28: Một máy phát điện xoay chiều pha nối với mạch ngồi mạch RLC khơng phân nhánh Khi tớc độ quay roto n0 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại Khi tốc độ quay roto n1 n2 mạch có cường độ dòng điện hiệu dụng Mới liên hệ n0 với n1 n2 A n1  n2  2n0 B 1/ n1  1/ n2  / n0 C 1/ n1  1/ n2  / n0 D n1 n2  n0 Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách hai khe đến D  2m Khe S đặt đường trung trực đoạn nối hai khe, song song với hai khe, cách trung điểm đoạn d  80cm, phát ánh sáng đơn sắc Cho khe S dao động điều hòa quanh vị trí ban đầu theo phương song song với đoạn nối hai khe với biên độ A Vân trung tâm dao động 2 Trường THPT Phan Châu Trinh – Gv: Huỳnh Phước Tuấn - Đt: 0913.839.112 Trang TUYỂN TẬP 179 CÂU HỎI THUYẾT VẬT A pha với khe S, có biên độ 2,5A B ngược pha với khe S, có biên độ 2,5A C pha với khe S, có biên độ A/2,5 D ngược pha với khe S, có biên độ A/2,5 Câu 30: Một lắc đơn dao động với biên độ bé khơng có lực cản Trong q trình dao động, lực căng dây treo có độ lớn bằng trọng lực vật treo A vật vị trí cân bằng B vật phải có li độ góc   / 3. (  biên độ góc dao động) C tốc độ vật bằng 1/ tộc độ cực đại D vật vị trí biên Câu 31: Một lắc đơn dao động với biên độ bé khơng khí Do có lực cản khơng khí nên chu kỳ dao động lượng dao động lắc giảm x % ( x = 1) Trong chu kỳ dao động, độ giảm biên độ dao động gần bằng: A x % B x % C x % D x / 2% Câu 32: Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất cuộn dây stato có giá trị cực đại E0 Khi suất điện động tức thời cuộn dây bằng suất điện động tức thời cuộn dây còn lại có độ lớn bằng bằng: A 2E B E0 C E0 D E0 Câu 33: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở (LDR) dựa vào tượng nào? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng phát xạ nhiệt electron C Hiện tượng quang dẫn D Hiện tượng phát quang chất rắn Câu 34: Biên độ dao động cưỡng không thay đổi thay đổi A tần số ngoại lực t̀n hồn B lực ma sát mơi trường C pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn D biên độ ngoại lực tuần hoàn Câu 35: Chọn phát biểu nói phản ứng nhiệt hạch: A Nhiệt độ cao phản ứng nhiệt hạch để phá vỡ hạt nhân biến đổi thành hạt nhân khác B Phản ứng nhiệt hạch xảy có hấp thụ nơtrơn chậm hạt nhân nhẹ C Nếu tính theo khới lượng nhiên liệu phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng nhiều phản ứng phân hạch D Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy phản ứng phải xảy nhiệt độ cao Câu 36: Chọn câu sai A Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu sắc tần số định B Chiết suất chất làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc có bước sóng ngắn lớn C Tốc độ truyền ánh đơn sắc khác mơi trường khác D Mỗi ánh sáng đơn sắc có tần sớ xác định Câu 37: Khi nói q trình truyền sóng điện từ, điều sau không đúng? A Trong q trình lan truyền sóng điện từ có mang theo lượng B Véctơ cường độ điện trường véctơ cảmu rứng từ sóng ur điện từ ln vng góc với phương truyền sóng C Trong q trình truyền sóng, điện trường E từ trường B ln dao động vng pha D Trong chân khơng, bước sóng sóng điện từ tỉ lệ nghịch với tần sớ sóng Câu 38: Tia hồng ngoại tia Rơnghen có bước sóng dài ngắn khác nên chúng A bị lệch khác từ trường B chúng có chất giớng tính chất khác C bị lệch khác điện trường D có chất khác ứng dụng khoa học kỹ thuật khác Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cost (U0 không đổi  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR < 2L Khi  = 1  = 2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị Khi  = 0 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại Hệ thức liên hệ 1, 2 0 1 1 1  (  ) 2  (2  22 ) A 02 12 22 B 0  (1  2 ) C 0  12 D Câu 40: Quang phổ Mặt Trời mà ta thu Trái Đất A quang phổ vạch phát xạ lớp khí Mặt Trời B quang phổ hấp thụ lớp khí Mặt Trời C quang phổ hấp thụ lớp khí Trái Đất D quang phổ liên tục bề mặt Mặt Trời phát Câu 41: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C ghép nối tiếp Ta đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u=Uocos100t(V) Hiện dòng điện i sớm pha hiệu điện u Nếu tăng điện dung C từ từ hệ số công suất mạch ban đầu sẽ: A tăng B giảm nhẹ tăng C không thay đổi D giảm Câu 42: Khi nói vận tớc vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian B Vận tốc chiều với lực hồi phục vật chuyển động vị trí cân bằng C Khi vận tốc li độ dấu vật chuyển động nhanh dần D Vận tốc chiều với gia tốc vật chuyển động vị trí cân bằng Câu 43: Khi nói tia X, phát biểu sau sai? A Tia X có khả đâm xuyên mạnh tia  B Tia X sóng điện từ C Bức xạ điện từ có tần sớ 1017 Hz tia X D Tia X có tần sớ lớn tần sớ tia tử ngoại Câu 44: Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu đỏ ta quan sát hệ vân giao thoa Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu đỏ bằng ánh sáng đơn sắc màu lục điều kiện khác thí nghiệm giữ nguyên A khoảng vân tăng lên B vị trí vân trung tâm thay đổi C khoảng vân không thay đổi D khoảng vân giảm xuống Trường THPT Phan Châu Trinh – Gv: Huỳnh Phước Tuấn - Đt: 0913.839.112 Trang TUYỂN TẬP 179 CÂU HỎI THUYẾT VẬT Câu 45: Phát biểu sau sai nói sóng cơ? A Khoảng cách hai điểm dao động pha phương truyền sóng bằng sớ ngun lần bước sóng B Sóng truyền chất rắn gồm sóng ngang sóng dọc C Sóng lan truyền qua mơi trường khác tần sớ sóng khơng thay đổi D Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 46: Các nguyên tử đồng vị phóng xạ nguyên tử mà hạt nhân chúng có A sớ nơtron B chu kì bán rã C ngun tử sớ D số khối Câu 47: Điều sau điều kiện để xảy phản ứng nhiệt hạch A Hệ số nhân nơtron phải lớn bằng B Mật độ hạt nhân đủ lớn C Nhiệt độ phản ứng đủ cao D Thời gian trì nhiệt độ cao đủ dài Câu 48: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Trong sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm vuông pha với B Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách hai mơi trường bị phản xạ khúc xạ C Sóng điện từ sóng ngang D Sóng điện từ truyền chân không Câu 49: Chiếu từ nước không khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, chàm, lam, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lam là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lam, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu: A vàng, tím B tím, chàm C lục, vàng D vàng, chàm Câu 50: Chọn phát biểu A Khi truyền từ chân không sang môi trường suốt, tốc độ ánh sáng giảm vậy lượng phơtơn giảm B Năng lượng phôtôn chia nhỏ bằng đối với phôtôn C Khi truyền từ chân không sang môi trường suốt, tần số ánh sáng không đổi nên lượng phôtôn không đổi D Khi truyền từ chân không sang mơi trường śt, bước sóng ánh sáng giảm vậy lượng phơtơn tương ứng tăng lên Câu 51: Chọn phát biểu sai tượng quang phát quang A Là tượng số chất có khả hấp thụ ánh sáng có bước sóng để phát ánh sáng có bước sóng khác B Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài bước sóng ánh sáng kích thích C Sự phát sáng đèn pin phát quang D Các loại sơn quét biển báo giao thông chất lân quang Câu 52: Dòng điện xoay chiều có tính chất sau đây? A Chiều cường độ thay đổi đặn theo thời gian B Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian C Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian D Chiều thay đổi tuần hoàn cường độ biên thiên điều hòa theo thời gian Câu 53: Một mạch nối tiếp gồm R = 50, L = 1/H, C = 100/F Tần số dòng điện qua mạch f = 50 Hz Người ta thay đổi giá trị tần số f Chọn kết luận A Khi tần số tăng tổng trở mạch điện giảm B Khi tần sớ thay đổi tổng trở mạch điện khơng đổi C Khi tần sớ thay đổi tổng trở mạch điện tăng D Khi tần sớ giảm tổng trở mạch điện giảm Câu 54: Người ta gọi động khơng đồng ba pha A pha ba dòng điện tạo động khác B cấu tạo ba cuộn dây phần cảm động khác C phần ứng động ba cuộn dây giống phần cảm động D tốc độ quay rôto khác với tốc độ quay từ trường quay Câu 55: Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A Đúng lúc lò xo giãn nhiều người ta giữ cố định điểm chính lò xo lắc dao động với biên độ A’ Tỉ sớ A’/A bằng: A / B ½ C / D Câu 56: Tính chất dưới khơng phải tia Rơnghen A Có tính chất lệch hướng điện trường B Có khả đâm xuyên mạnh C Có tác dụng làm phát quang sớ chất D Có tác dụng sinh huỷ diệt tế bào Câu 57: Phát biểu dưới dây sai nói điện từ trường? A Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong hở B Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xoáy C Khi điện trường biến thiên theo thời gian sinh từ trường xốy D Từ trường xoáy từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh đường sức điện trường Câu 58; Tìm phát biểu sai phóng xạ? A Mang tính ngẫu nhiên B Có thể xác định hạt nhân phóng xạ C Có chất trình biến đổi hạt nhân D Khơng phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh Câu 59: Giả sử chiếu ánh sáng x́ng mặt nước với góc xiên Nêu tượng mà ta quan sát dưới đáy bể A Dưới đáy bể quan sát dải màu liên tục từ đỏ đến tím (đỏ – tím ngoài) B Dưới đáy bể quan sát dải màu liên tục từ đỏ đến tím (tím - đỏ ngồi) C Khơng xảy tượng D Dưới đáy bể có màu định Câu 60 Khi nguyên tử chuyển từ mức lượng O mức N phát vạch có bước sóng o Khi nguyên tử hấp thụ photon có bước sóng  chuyển từ mức lượng L lên mức lượng N Tỉ số /o là: A 25/3 B 3/25 C D ½ Câu 61 Phát biểu sau động dao động điều hồ khơng ? Trường THPT Phan Châu Trinh – Gv: Huỳnh Phước Tuấn - Đt: 0913.839.112 Trang TUYỂN TẬP 179 CÂU HỎI THUYẾT VẬT A Thế biến đổi t̀n hồn với tần sớ gấp lần tần số li độ B Động biến đổi tuần hoàn chu kỳ C Tổng động không phụ thuộc vào thời gian D Động biến đổi tuần hồn với chu kỳ vận tớc Câu 62 Trong mạch dao động, t=0 tụ thứ M tích điện dương, tụ thứ N tích điện âm chiều dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ M đến N Lúc t 1,5 LC dòng điện qua cuộn cảm theo từ : A N đến M M tích điện dương B Từ N đến M M tich điện âm C Từ M đến N M tích điện âm D Từ M đến N M tích điện dương Câu 63 Quang phổ vạch chất khí áp suất thấp có sớ lượng vạch vị trí vạch A.chỉ phụ thuộc vào chất chất khí B.phụ thuộc vào cách kích thích C.phụ thuộc vào nhiệt độ D.phụ thuộc vào áp suất Câu 64 Hệ thớng phát khơng có phận sau đây? A.Khuếch đại âm tần B.Phát dao động cao tần C.Ăngten phát D.Mạch biến điệu Câu 65 Sắp xếp theo thứ tự giảm dần tần sớ sóng điện từ sau? A.Ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại B.Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy C.Tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại D.Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại Câu 66 Chọn câu đúng: Khi ánh sáng Mặt trời chiếu qua lớp kính cửa sổ không quan sát thấy tượng tán sắc ánh sáng vì: A.ánh sáng trắng ngồi trời sóng ánh sáng không kết hợp nên chúng không bị tán sắc B.các tia sáng qua cửa sổ bị tán sắc tia ló chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng C.kính sổ lăng kính D.kính sổ loại thủy tinh có chiết suất đối với ánh sáng đơn sắc Câu 67 Chọn phát biểu nói máy phát điện xoay chiều ba pha? A.Trong cách mắc hình sao, điện áp dây lớn điện áp pha B.Trong cách mắc hình sao, điện áp dây nhỏ điện áp pha C.Trong cách mắc hình sao, điện áp dây bằng điện áp pha D.Trong cách mắc tam giác, điện áp dây lớn điện áp pha Câu 68 Phát biểu sau đối với máy phát điện xoay chiều? A.tần số suất điện động không phụ thuộc vào tốc độ quay rôto B.tần số suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây phần ứng C.tần số suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực bắc-nam D.cơ cung cấp cho máy biến đổi hoàn toàn thành điện Câu 69 Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước A.tia khúc xạ ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần B.chùm sáng bị phản xạ toàn phần C.so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít tia khúc xạ lam D.so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít tia khúc xạ vàng Câu 70 Chọn câu trả lời Sóng dọc A.truyền chất rắn, chất lỏng, chất khí chân không B.truyền chất rắn, chất lỏng chất khí C.chỉ truyền chất rắn D.không truyền chất rắn Câu 71 Ở rạp hát người ta thường ốp tường bằng nhung, Người ta làm vậy để làm ? A.Nhung, phản xạ trung thực âm đến nên dùng để phản xạ đến tai người trung thực B.Để giảm phản xạ âm C.Để âm to D.Để âm phản xạ thu âm êm tai Câu 72 Trong máy phát điện xoay chiều pha A.khi phần ứng quay gọi stato B.khi phần cảm quay gọi roto C.khi phần cảm quay gọi stato D.khi phần ứng đứng yên gọi roto Câu 73:Khi nói cấu tạo máy quang phổ, phát biểu sau sai? A.Lăng kính dùng để tán sắc chùm sáng chiếu tới B.Ánh sáng từ nguồn, sau qua lăng kính, qua ống chuẩn trực để tạo chùm sáng song song C.Ống chuẩn trực dùng để tạo chùm sáng song song D.Buồng ảnh dùng để thu quang phổ Câu 74: Ở nhiệt độ định chất: A.bức xạ đơn sắc, mà hấp thụ hay phát ra, phụ thuộc vào nhiệt độ B.bức xạ đơn sắc, mà hấp thu hay phát ra, phụ thuộc vào áp suất C.có thể hấp thụ xạ đơn sắc khơng thể phát xạ đơn sắc D.có thể hấp thụ xạ đơn sắc phát xạ đơn sắc Câu 75 hệ học có tần số dao động riêng 10Hz ban đầu dao động cưỡng dưới tác dụng ngoại lực biến thiên điều hoà F1 = Focos(t + ) với  = 20rad/s Nếu ta thay ngoại lực cưỡng F bằng ngoại lực cưỡng F = Focos(2t + /2) , biên độ dao động cưỡng hệ A giảm cộng hưởng B khơng đổi biên độ lực khơng đổi C giảm pha ban đầu lực giảm D tăng tần sớ biến thiên lực tăng Câu 76:Âm đàn ghita kèn phát mà tai người phân biệt khác khơng thể có A tần sớ âm B cường độ âm C đồ thị dao động âm D mức cường độ âm Trường THPT Phan Châu Trinh – Gv: Huỳnh Phước Tuấn - Đt: 0913.839.112 Trang TUYỂN TẬP 179 CÂU HỎI THUYẾT VẬT Câu 77:Đặc điểm sau tia X ? A khả đâm xuyên mạnh B qua lớp chì dày vài cm C tác dụng mạnh lên kính ảnh D gây tượng quang điện Câu 78: Kết luận sau sai? Tia tử ngoại: A không bị nước thuỷ tinh hấp thụ B có bước sóng nhỏ bước sóng tia tím C có khả làm ion hố chất khí D truyền chân không   Câu 79:Cho tia phóng xạ ;  ;  ;  vào điện trường theo phương vng góc với đường sức Tia khơng bị lệch hướng điện trường A tia  B tia  C tia  D tia  Câu 80; Trong nguyên tử hiđrô, electrôn chuyển từ quỹ đạo O quỹ đạo M nguyên tử phát xạ thuộc vùng A Sóng vơ tuyến B Ánh sáng nhìn thấy C Tử ngoại D Hồng ngoại Câu 81 Đặc trưng sinh âm là: A Tần số âm B Cường độ âm C Độ to âm D Dạng đồ thị âm Câu 82: Sóng điện từ hình thành q trình lan truyền điện từ trường biến thiên không gian Điện từ trường biến thiên có: A Điện trường từ trường biến thiên t̀n hồn tần sớ B Điện trường từ trường biến thiên tuần hoàn không pha C Điện trường từ trường biến thiên t̀n hồn lệch pha góc π/2 D Điện trường từ trường biến thiên tuần hoàn ngược pha Câu 83: Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động do: A Hiện tượng cộng hưởng xảy mạch dao động B Hiện tượng cảm ứng điện từ C Hiện tượng tự cảm D Nguồn điện không đổi tích điện cho tụ điện Câu 84: Chọn câu khơng nói lượng dao động điều hòa A Khi vật chuyển động xa vị trí cân bằng vật tăng B Cả động hệ biến đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số C Khi vật dao động qua vị trí cân bằng động hệ lớn D Động lớn hệ không phụ thuộc vào cách kích thích dao động mà còn phụ thuộc vào việc chọn trục tọa độ gốc thời gian Câu 85: Chọn phát biểu sai dao động trì A Có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng hệ B Năng lượng cung cấp cho hệ bằng phần lượng chu kỳ C Có biên độ phụ thuộc vào lượng cung cấp cho hệ chu kỳ D Có tần sớ dao động khơng phụ thuộc lượng cung cấp cho hệ Câu 86: Phép phân tích quang phổ A phép phân tích chùm sáng nhờ tượng tán sắc ánh sáng B phép đo nhiệt độ vật dựa quang phổ vật phát C phép phân tích thành phần cấu tạo chất dựa việc nghiên cứu quang phổ phát D phép đo vận tớc bước sóng ánh sáng từ quang phổ thu Câu 87: Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha đới xứng theo hình tam giác, phát biểu sau không đúng? A Công suất ba pha bằng ba lần công suất pha B Công suất tiêu thụ pha bằng C Điện áp hai đầu pha bằng điện áp hai dây pha D Dòng điện pha bằng dòng điện dây pha Câu 88: Chọn câu sai dưới A Động không đồng ba pha biến điện thành B Động không đồng ba pha hoạt động dựa sở tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay C Trong động không đồng ba pha, vận tốc góc khung dây ln nhỏ vận tớc góc tử trường quay D Động không đồng ba pha tạo dòng điện xoay chiều ba pha Câu 89: Phát biểu sau sai nói điện từ trường? A Khi điện trường biến thiên theo thời gian, sinh điện trường xốy B Điện trường xốy điện trường có đường sức đường cong không kín C Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nói sinh từ trường xoáy D Điện trường xoáy điện trường có đường sức đường cong kín Câu 90: Tìm phát biểu sai: Hai ngun tớ khác có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác về: A Độ sáng tỉ đối vạch quang phổ B Bề rộng vạch quang phổ C Số lượng vạch quang phổ D Màu sắc vạch vị trí vạch màu Câu 91: Chọn câu sai Khi sóng truyền mơi trường, điểm mơi trường có sóng truyền qua A dao động với biên độ bằng B dao động với chu kì bằng C khơng truyền theo sóng D có tớc độ ln bằng tớc độ sóng Câu 92: Trong mạch dao động LC lí tưởng A điện trường từ trường mạch biến đổi điều hòa vuông pha B điện trường từ trường mạch biến đổi điều hòa đồng pha C điện trường dòng điện biến đổi điều hòa đồng pha D dòng điện từ trường biến đổi điều hòa vuông pha Câu 93: Động ban đầu cực đại quang electron A tỉ lệ với cường độ chùm sáng kích thích B không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích C khơng phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích D đối với kim loại Câu 94: Trong trình lan truyền sóng điện từ, véc tơ điện trường từ trường điểm dao động Trường THPT Phan Châu Trinh – Gv: Huỳnh Phước Tuấn - Đt: 0913.839.112 Trang TUYỂN TẬP 179 CÂU HỎI THUYẾT VẬT A mặt phẳng vuông pha B hai mặt phẳng vng góc vng pha C hai mặt phẳng vng góc pha D mặt phẳng pha Câu 95: Dao động cưỡng ổn định A có biên độ không phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng B biên độ khơng đổi C có biên độ giảm dần theo thời gian D có biên độ tăng dần theo thời gian Câu 96: Khi chiếu chùm sáng trắng hẹp xuống mặt nước bể nước dưới đáy bể quan sát thấy dải sáng A có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím chiếu xiên góc B trắng chiếu xiên góc C trắng dù chiếu xiên góc hay thẳng góc D có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím dù chiếu xiên hay thẳng góc Câu 97: Theo thuyết lượng tử ánh sáng A Mỗi lần vật hấp thụ hay xạ hấp thụ hay xạ photon B Các photon vật phát có lượng C Năng lượng photon không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn D Trong môi trường photon chuyển động với tốc độ c = 3.10 8m Câu 98: Trong chùm tia sau, chùm tia bị lệch điện trường, từ trường A Hồng ngoại B Tử ngoại C Tia X D Tia Catot Câu 99: Đặt điện áp u = U cost vào hai đầu cuộn cảm thuần cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu cuộn cảm u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng u2 i2 A U  I 1 u2 i2 B U  I  u2 i2 C U  I  u2 i2 D U  I 2 Câu 100: Chọn phương án SAI A Nguồn nhạc âm nguồn phát âm có tính t̀n hồn gây cảm giác dễ chịu cho người nghe B Có hai loại nguồn nhạc âm chính có nguyên tắc phát âm khác nhau, loại dây đàn, loại khác cột khí sáo kèn C Mỗi loại đàn có bầu đàn có hình dạng định, đóng vai trò hộp cộng hưởng D Khi người ta thổi kèn cột khơng khí thân kèn dao động với tần số âm hình sin Câu101: Ở điều kiện thích hợp đám khí loãng sau hấp thụ ánh sáng đơn sắc A xạ ánh sáng đơn sắc B Kết luận sau SAI? A Bước sóng ánh sáng đơn sắc B bằng bước sóng ánh sáng đơn sắc A B Năng lượng phơtơn ánh sáng đơn sắc B khác lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc A C Tần số ánh sáng đơn sắc B bằng tần số ánh sáng đơn sắc A D Phương lan truyền ánh sáng đơn sắc B khác phương lan truyền ánh sáng đơn sắc A Câu 102: Thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích tượng sau đây? A Hiện tượng quang hóa B Hiện tượng quang phát quang C Hiện tượng quang điện D giao thoa ánh sáng Câu 103; Sự phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giớng điểm sau đây? A Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng B Đều phản ứng hạt nhân xẩy cách tự phát khơng chiu tác động bên ngồi C Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng D Để phản ứng xẩy phải cần nhiệt độ cao Câu 104: Khi nói giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai A Trong miền giao thoa, vạch sáng ứng với chỗ hai sóng gặp tăng cường lẫn B Hiện tượng giao thoa ánh sáng giải thích bằng giao thoa hai sóng kết hợp C Hiện tượng giao thoa ánh sáng bằng chứng thực nghiệm quan khẳng định ánh sáng có tính chất sóng D Trong miền giao thoa, vạch tới ứng với chỗ hai sóng tới khơng gặp Câu 105: Người ta tạo tia X bằng cách A cho chùm electron có tớc độ lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn B cho chùm electron có mật độ lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn C cho chùm phơtơn có lượng lớn đập vào miếng kim loại có ngun tử lượng lớn D cho chùm phơtơn có cường độ lớn đập vào miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn Câu 106: Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm Khi chùm tia khúc xạ: A chùm tia sáng hẹp song song B gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu vàng lớn góc khúc xạ chùm màu chàm C chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần D gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, góc khúc xạ chùm màu vàng nhỏ góc khúc xạ chùm màu chàm Câu 107: Đối với lan truyền sóng điện từ thì: A vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ ln vng góc với phương truyền sóng B vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ phương với phương truyền sóng C vectơ cảm ứng từ phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường vng góc với vectơ cảm ứng từ D vectơ cường độ điện trường phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ vng góc với vectơ cường độ điện trường Trường THPT Phan Châu Trinh – Gv: Huỳnh Phước Tuấn - Đt: 0913.839.112 Trang TUYỂN TẬP 179 CÂU HỎI THUYẾT VẬT Câu 108: Chọn phát biểu sai Trong tượng giao thoa sóng mặt nước hai nguồn S S2 dao động pha ban đầu Xét điểm thuộc mặt nước có sóng qua A điểm nằm đường trung trực S1S2 dao động pha với nguồn B điểm mà dao động hai sóng gây nên đồng pha biên độ dao động cực đại C ổn định điểm dao động với biên độ cực đại cực tiểu nằm đường hyperbol D điểm hiệu đường hai sóng bằng sớ bán ngun lần bước sóng dao động biên độ cực tiểu Câu 109: Trong ba tia phóng xạ α, β, γ, tia phóng xạ bị lệch điện trường nhiều A tia lệch B tia γ C tia β D tia α Câu 110: Cơ chế phóng xạ β+ là: A electron nguyên tử bị hạt nhân hấp thụ, đồng thời nguyên tử phát poziton B proton có sẵn hạt nhân bị phát C phần lượng liên kết hạt nhân chuyển hóa thành poziton D proton hạt nhân phóng poziton hạt khác để chuyển thành nơtron Câu 111: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) phát biểu sau sai? A Động vật giảm vật chuyển động khoảng mà véctơ vận tốc ngược chiều với véctơ gia tốc B Động vật cực đại qua vị trí mà véctơ gia tớc đổi chiều C Trong chu kì dao động ln có bớn thời điểm động bằng ba lần D Thế vật tăng vật chuyển động khoảng mà véctơ vận tốc chiều với véctơ gia tớc Câu 112 Tìm phát biểu sai : Quang phổ liên tục A dải sáng có màu sắc biên thiên liên tục từ đỏ đến tím B vật rắn bị nung nóng phát C chất lỏng khí có tỉ khới lớn bị nung nóng phát D hình thành đám nung nóng Câu 113; Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc A Pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Tần sớ ngoại lực t̀n hồn tác dụng lên vật D Hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật Câu 114: Trong dao động điều hồ lắc đơn A vật có động cực đại lực căng dây treo có độ lớn cực đại B vật qua vị trí thấp hợp lực tác dụng lên vật bằng không C véctơ vận tốc ln vng góc với véctơ gia tớc q trình dao động D có lực căng dây treo đóng vai trò lực hướng tâm Câu 115: Hai âm có âm sắc khác A khác tần số B khác tần số biên độ hoạ âm C khác đồ thị dao động âm D khác chu kỳ sóng âm Câu 116: Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha  (với 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 147 câu hỏi vât lý 12, Tuyển tập 147 câu hỏi vât lý 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay