Bài tập lý thuyết chương dòng điện xoay chiều

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 00:51

Tuyển tập 179 câu hỏi lý thuyết này nhằm giúp cho những học sinh thân yêu của tôi ôn tập những nội dung kiến thức lí thuyết quan trọng của chương trình Vật lí 12, để các em có thể làm tốt các bài trong các kì thi tuyển. Chắc chắn trong tài liệu sẽ có những câu hỏi có thể có sai sót về câu từ cũng như đáp án. Nếu có câu hỏi nào có vấn đề các em có thể trao đổi trực tiếp hoặc 0913.839.112 hay gửi tin về gmail:phuoctuantinhuy@gmail.com. Chúc các em học sinh thành công! Bài tập LTĐH: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - Năm học: 2017- 20178 LƯU Ý: PHẢI ĐỌC ĐỀ VÀ GIẢI TRƯỚC KHI XEM HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU NÀO KHÔNG HIỂU THÌ THỨ TRẪM TRẢ LỜI CHÚC CÁC CƯNG GIẢI TỐT Câu 20 Tìm R? A.50 Ω; B.100 Ω: C.150 Ω; D.200Ω HD: L thay đổi để URcmax cộng hưởng xảy →U Rc max = U AB R + Z C2 Trời có hết rồi, rút R R Câu 21 A ban đầu tăng dần sau giảm dần B Giảm dần C ban đầu giảm dần sau tăng dần D tăng dần HD: Cái chuyện “đổi chiều dòng điện 100 lần 1(s)” phải ý nề - dễ gặp lắm!!! Ta biết chu kỳ (một dao động) đổi chiều lần nên dòng điện đổi chiều 100 lần ứng với 50 dao động hay f = 50Hz, Nói toán – toán đống rơm!!! Ta im lặng tìm R để P max; ta có R = | ZL - ZC| = 50Ω Vẽ đống rơm ta thấy R tăng từ 70 trở lên cơng suất ln ln giảm Đáp án B Câu 22 A.L = C.r.R; B.C = L.r.R; C.R = L.C.r; D.r =L.C.R HD: thằng vuông pha ta ln có: tanϕAM.tanϕAM = -1 → Z L − ZC L = −1 → = R.r Đáp án A r R C Chú ý thông tin sau: L/C = R2 thằng u vng pha nghe cưng! Câu 23 HD: u pha với cường độ dòng điện i mạch nên cộng hưởng → Iomax = Uo/R = 2ª ta có biểu thức i = 2cos(100t - π/2) → Bấm máy suy ud đáp án B Câu 24 Khi UCmax bao nhiêu? A 192V B 120V C 75V D 128,6V  L R2 −  C = 30 ωC =  L HD: Cái ni cần nhớ công thức ô mề gà thay đổi mà UCmax thì:  suy đáp án D U AB U C max =  Z − ( L )2  ZC  Câu 25 Tìm câu sai HD: câu phủ định mà sai rophi! Đáp án chi hè Làm đại C Câu 26 HD: Lập luận cho tốt vào nà!!!! Zc < ZL nghe muốn cộng hưởng chừ bây??????????? D thôi! Câu 27 Điều chỉnh L để hiệu điện hiệu dụng U RL đạt giá trị cực tiểu, giá trị cực tiểu bao nhiêu? A 40 V B 40 V C 40V D 100 V HD: nghe thằng ta nghỉ đến chuyện dùng hàm phải ko nào! Viết biểu thức I theeo L ta thấy hàm bậc nên: Z L1 + ZL2 = 2ZLo (ZLo giá trị để Imax mà cộng hưởng nên ZLo = ZC); Từ I = 2= 200 R + ( Z L1 − Z C ) → R = 100Ω Chừ đến thằng URlmin L = (viết lập luận thấy à, đừng ngồi mà cười! Viết URL lập luận U AB U RL = Z C2 − 2Z L Z C phải max mà muốn đùm ni max tử phải R + Z L2 Z − 2Z L Z C ta thấy để URlmin R + Z L2 max mẫu phải muốn có ZL = thấy Ok chưa nào!;’’ U AB R Do đó: U RL = =40 V R + Z C2 coi!!!) 1+ C Câu 28 Khi |UL- UC| = UR hệ số công suất mạch bằng: A 0,5 B 0,5 C 0,85 D HD: Cái ni mà rô phi ko mần thơi rơ phi mái lên xe bơng rơ phi trống lên xe lu Đáp án B Câu 29 u = [100 cos(100 π t + π /4) + 100]V Tính cơng suất tỏa nhiệt điện trở? A 25W B 50W C 75W D.57,5W HD: Cái hay nha, năm ni dễ gặp ni lắm Nhìn phương trình điện áp ta thấy có thành phần: thành phần theo hàm cos điện áp xoay chiều, thành phần (+ 100 ) phía sau điện áp khơng đổi (1 chiều) MÀ MỘT CHIỀU THÌ ĐÂU CÓ QUA TỤ HEN! Cho nên: P = Pxoay chiều + Pmột chiều ; mà Pmột chiều = (vì ko có dòng qua) Vậy cơng suất mạch cơng suất thằng xoay chiều dó đó: P = Pxoay chiều = R.I2xc ( IXC = UXC/Z) uy đáp án A Lưu ý: toán đáp án 125W thay tụ cuộn cảm Các cưng thử suy nghỉ sao??? Câu 30 Cho dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ i = I ocos(ωt -π/2) A, I0 > Tính từ lúc to = 0s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn đoạn mạch thời gian nửa chu kì dòng điện là: A B πIo / ω C πIo/ ω D 2Io/ ω GV: Huỳnh Phước Tuấn - Trường THPT Phan Châu Trinh - Đt: 0913.839.112 Bài tập LTĐH: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - Năm học: 2017- 20178 HD: Bài ni hay Ta biết dòng điện điện tích liên hệ: i = dq/dt = q’(t) nên dq = idt hay q = ∫ idt = 2π T /2 ∫ I cos( T o π − )dt = I o / ω (tích phân khơng biết liên hệ với thằng cu lớp lớn thầy nha nha) Câu 31 Với C = C1/2 điện áp hiệu dụng A N A 200 V B 100 V C 100 V D 200 V HD: Với C = C1 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R có giá trị không đổi khác không thay đổi giá trị R biến trở có nghĩa U R ∉ R lúc cộng hưởng xảy →ZC1 = ZL Khi C2 = C1/2 →ZC2 = 2ZC1 = 2ZL Viết biểu thức URL cho trường hợp vào thấy = 200V Đáp án A Lưu ý: cưng ý chỗ điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R có giá trị khơng đổi khác không thay đổi giá trị R biến trở có nghĩa U R ∉ R lúc cộng hưởng U Câu 32 Tìm UMB lúc đầu: A U/ n + B nU/ n + C nU n + D U n + HD: Đây tập khó, ta giải chừ xem thử giải lại dễ hay khó nha! UAB Ta vẽ giản đồ vecto cho trường hợp (trường hợp lại vẽ y ULC hướng lên trục i); Theo giả thuyết: ϕ1 =90 - ϕ2 nên: cosϕ1 = sin ϕ2 ; cosϕ2 = sin ϕ1 → cosϕ12 + sin ϕ12 = R ϕ1 ULC  U   U'  LC LC MB → sin ϕ1 + sin ϕ2 = →  LC ÷ +  LC ÷ = Từ suy U = đáp án A ( U = U )  U AB   U AB  2 Dễ ha! Câu 33 Mối liên hệ ωo , ω1 ω2 A ωo2 = ω1ω2 B ωo = ω1/ω2 C ωo2 = ω1/ω2 D ωo = ω1.ω2 HD: Cái ni cưng quên viết thằng ô mề gà thấy đáp án A Câu 34 Tìm U0? A 30/ V B 60V C 60/ V D 30 V HD: Đây câu khó (giống câu 71,71,73 điên nặng 2), trẫm trình bày lại cách nha: (Cách đại số) Ud2 = 3Ud1 →I2 = 3I1; ZC2 = ZC1/3; UR2 = 3UR1 * Vì hai trường hợp ZL R không đổi → U R1 = 1/ UR U R1 UR Z − ZC1 = sin ϕ1 → tan|ϕ 1| = 3→ tanϕ1 = -3 = L1 cos ϕ2 = U AB U AB R Z − ZC1 / tanϕ2 = 1/3 = L2 (Lưu ý: ZL không đổi) →ZC1 – ZL = 9(ZL – ZC1/3) R → ZC1 = 5R ZL = 2R * Xét C = Co ta có I (nối tiếp) nên dòng điện qua cuộn mạch đó: U d1 U AB = → 2 R + ZL R + (ZL − ZC1 )2 * cos ϕ1 = 30 U = AB → U AB = 30 → U oAB = 60V R R 10 Cách giản đồ vecto kép! (chủ yếu vẽ đc giản đồ) Ta có: UR1 = ULC2 UR2 = ULC1 Đặt: UR1 = a = ULC2 UR2 = 3a = ULC1 ; UL1 = b ta có: ULC1 = UC1 – UL1 ↔ 3a – b = UC1 ULC2 = UL2 – UC2 ↔ 3b - a = UC2 (nhưng I tăng 3, Zc giảm nên UC1 = UC2) đó: giải ta có b = 2a Xét tam giác vng Ud1 ta có: Ud1 = a = 30V; Ud1 UR1 UAB UR2 UC1 UL1 i1 ULC1 ULC2 Xét tam giác vng UAB ta có: UAB = a 10 = 30 Suy UOAB = 60V UL2 UC2 i2 Câu 35 Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là: A 20 13 V B 10 13 V C 140 V D 20 V GV: Huỳnh Phước Tuấn - Trường THPT Phan Châu Trinh - Đt: 0913.839.112 Bài tập LTĐH: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - Năm học: 2017- 20178 HD : Ồ thằng ni nhiều rơ phi bị ính HKI vừa nề! Và giải lần rồi! Ta có uAB = uR + uL + uC ; mà uL ngược pha với uC nên: uL/uC = - UOL/UoC = - ZL/ZC = - nên uL = -60V Do uAB = 20V Đừng có mần đáp án A nghe rơ phi!! Câu 36 Tìm điện áp hiệu dụng UX hai đầu đoạn mạch X?A 120V.B 240V C 120 V V HD: Ta có: UL = I.ZL = 120V ϕAB = ϕuAB - ϕi = π/6 Vậy có U độ lệch pha! UX mần chi chừ hè, ta nghe đứa mơ nói nho nhỏ dùng vecto thầy hotboy! Quá U chuẩn luôn! Ố tam giác nên UX = 120V L Câu 37 Giá trị điện trở R là: A 50 Ω B 100 Ω C 50 Ω D 100 Ω UAB π/3 HD: Cái ni dễ giới ln! bấm máy tính để tìm Z phức thằng R! π/6 Z= D 60 200 = 100 + 100i π suy R = 100 2∠ − Câu 38 Khi ω thay đổi cơng suất cực đại mạch có giá trị: A 100W B 100 W HD: Vì mề gà thay đổi để P cực đại nên cộng hưởng đây, hà, P max = U2/2R = 968W Câu 39 Giá trị ULmax gần giá trị sau đây? A 173 V B 57 V C 145 V HD : Cái ni tưởng khó (nếu ko nhớ cơng thức thầy iu cầu trò iu nhớ) C.200W D 968 W D 85 V ω = ω1 = ωC UCmax; ω = ω2 = ω1 = ωR URmax; ω = ω3 = ωL 120 120 120 120 = = = 2 2    ωR2   ω22  ULmax = −  Z C  1−  1−  ÷ 1−  ÷  ÷ ÷  ZL   ωL LC   ωL   ω3  Mà ωL.ωC = ωR2↔ ω3.ω1 = ω22↔ω3.ω1 = 2ω12↔ω3 = 2ω1 giả thuyết ω2 = ω1 vào Ra đáp án gần 145 nhất! Câu 40 Nếu cho C giảm công suất tiêu thụ đoạn mạch A Tăng đến giá trị cực đại lại giảm B Luôn giảm C Không thay đổi D Luôn tăng HD: Vì ZL lớn ZC nên cho C giảm ZC tăng lúc đến ZCo = ZL (cộng hưởng đó) P max Tiếp tục tăng C cộng hưởng nên P hết max Rứa biết chi A cụ tưng!  -Hết -  GV: Huỳnh Phước Tuấn - Trường THPT Phan Châu Trinh - Đt: 0913.839.112
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lý thuyết chương dòng điện xoay chiều, Bài tập lý thuyết chương dòng điện xoay chiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay