ĐỀ CƯƠNG 12 2017 2018 HKI

26 23 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 00:51

Tuyển tập ĐỀ CƯƠNG 12 2017 2018 HKI câu hỏi lý thuyết này nhằm giúp cho những học sinh thân yêu của tôi ôn tập những nội dung kiến thức lí thuyết quan trọng của chương trình Vật lí 12, để các em có thể làm tốt các bài trong các kì thi tuyển. Chắc chắn trong tài liệu sẽ có những câu hỏi có thể có sai sót về câu từ cũng như đáp án. Nếu có câu hỏi nào có vấn đề các em có thể trao đổi trực tiếp hoặc 0913.839.112 hay gửi tin về gmail:phuoctuantinhuy@gmail.com. Chúc các em học sinh thành công! Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH TỔ VẬT LÝ *** - ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ I Tiên Phước, tháng 09 năm 2017 Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI LỜI NÓI ĐẦU Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam biên soạn tài liệu nhằm giúp cho học sinh nhà trường ôn tập nội dung kiến thức quan trọng chương trình Vật lí 12, để em làm tốt kiểm tra định kì có tài liệu ơn tập kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học Đây tài liệu để thầy cô giáo Tổ dùng để dạy tiết phụ đạo trường Chắc chắn tài liệu có tập có sai sót câu từ đáp án Nếu có tập có vấn đề em trao đổi trực tiếp với giáo viên môn gửi ý kiến địa mail:vatlypct@gmail.com Chúc em học sinh thành công! CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ BÀI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Câu Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5  ) (cm) Pha ban đầu dao động A π B 0,5π C 0,25π D 1,5  Câu Một vật dao động điều hòa với tần số f = Hz Chu kì dao động vật A 1,5s B 1s C 0,5s D s Câu Một chất điểm dao động theo phương trình x = 12cosωt (cm) Dao động chất điểm có biên độ A cm B cm C cm D 12 cm Câu Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động A vmax v v v B max C max D max A A 2 A 2A Câu Li độ dao động điều hoà x = Acos(t + ), vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax = A2 B vmax = 2A C vmax = A2 D vmax = A Câu Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt + tốc vật có độ lớn cực đại A 100 cm/s2  ) (x tính cm, t tính s) Lấy 2 = 10 Gia B 100 cm/s2 Câu Phương trình dao động điều hòa vật x = 4cos(8t + C 10 cm/s2 D 10 cm/s2  ) (cm), với x tính cm, t tính s Chu kì dao động vật A 0,25 s B 0,125 s C 0,5 s D.4 s Câu Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với tần số góc ω Ở li độ x, vật có gia tốc A   x B  x C  x D x Câu 9: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = 5cos4  t ( x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 5s, vận tốc chất điểm có giá trị A 5cm/s B 20  cm/s C -20  cm/s D cm/s Câu 11 Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính cm, t tính s) Chất điểm dao động với tần số góc A 20 rad/s B 10 rad/s C rad/s D 15 rad/s Câu 12 Trong hệ tọa độ vng góc xOy, chất điểm chuyển động tròn quanh O với tần số Hz Hình chiếu chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc A 31,4 rad/s B 15,7 rad/s C rad/s D 10 rad/s Câu 13 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos10t cm (t tính s) Tốc độ cực đại vật A 250 cm/s B 50 cm/s C cm/s D cm/s Câu 14 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5  (s) biên độ 2cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn A cm/s B cm/s C cm/s D 0,5 cm/s Câu 15 Gia tốc chất điểm dao động điều hòa biến thiên A khác tần số, pha với li độ B tần số, ngược pha với li độ C khác tần số, ngược pha với li độ D tần số, pha với li độ Câu 16 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt +π/2) (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 1/4s, chất điểm có li độ A cm B - cm C – cm D cm Câu 17 Một chất điểm chuyển động tròn đường tròn tâm O bán kính 10cm với tốc độ góc 5rad/s Hình chiếu chất điểm trục Ox nằm mặt phẳng quỹ đạo có tốc độ cực đại A 15 cm/s B 50 cm/s C 250 cm/s D 25 cm/s Câu 18 Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt +π/6) (x tính cm, t tính s) Lấy 2 = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại A 100 cm/s2 B 100 cm/s2 C 10 cm/s2 D 10 cm/s2 Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x=10cos2π t (cm) Quãng đường chất điểm chu kì dao động A 40 cm B 20 cm C 10 cm D 30 cm Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI Câu 20 Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc không gia tốc không B Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc khơng gia tốc cực đại C Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc khơng D Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại Câu 21 Một vật dao động điều hồ dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu 22 Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm A T B T C T D T Câu 23 Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ 5cm có tốc độ 25 cm/s Biên độ dao động vật A 5,24cm B cm C cm D 10 cm Câu 24 Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 18,84 cm/s B 20,08 cm/s C 25,13 cm/s D 12,56 cm/s Câu 25 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi chất điểm qua vị trí cân tốc độ 20 cm/s Khi chất điểm có tốc độ 10 cm/s gia tốc có độ lớn 40 cm/s2 Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C 10 cm D cm Câu 26 Cho dao động điều hòa có đồ thị hình vẽ Phương trình dao động tương ứng là: 2    cm   2   C x = 5cos  t   cm   A x = 5cos  2t  2    cm   2   D x = 5cos  t   cm   B x = 5cos  2t  Câu 27 Cho đồ thị vận tốc hình vẽ Phương trình dao động tương ứng   cm 2     C x = 8cos  t   cm D x = 4cos  2t   cm 2 2     A x = 8cos(πt) cm B x = 4cos  2t  Bài 28: Cho đồ thị vận tốc hình vẽ Phương trình dao động tương ứng  )  C x = 4cos(2  t + ) A x = 4cos(2  t +  )  D x = 4cos(2  t - ) B x = 4cos(2  t - Câu 29 Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm A t = T/6 B t = T/4 C t = T/8 x(cm) 2 t(s) D.t = T/2 Câu 30: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc khơng vượt q 100 cm/s T/3Lấy π2 = 10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi v tb tốc độ trung bình chất điểm chu kì, v tốc độ tức thời chất điểm Trong chu kì, khoảng thời gian mà v 0,25 vtb A T/3 B 2T/3 C T/6 D T/2 Câu 32: Một lắc lò xo dao động ðiều hòa với chu kì T biên độ 6cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc không výợt qua 30 cm/s2 T/2 Lấy 2 = 10 Giá trị T A 4s B 3s C 2s D 5s Câu 33: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kì T, biên độ A, thời gian phút vật thực 180 dao động toàn phần Trên quãng đường biên độ A tốc độ trung bình lớn vật 72cm/s Vật dao động dọc theo đoạn thẳng có chiều dài là? A 4cm B 8cm C 6cm D.12cm Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI Câu 34: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 0,2(s) vận tốc cực đại 20 cm/s Khoảng thời gian chu kỳ mà vận tốc chất điểm có độ lớn khơng vượt q 10 (cm/s) A 2/15s B 4/15 s C 1/15 s D 1/30 s Câu 35: Một vật nhỏ dao ðộng ðiều hòa Ở thời ðiểm t ðó vật qua li ðộ x=2,5cm ðang hýớng VTCB, sau ðó 3T/4 vật có tốc ðộ 5cm/s Tần số dao ðộng A 2Hz B 2Hz C 1Hz D Hz Câu 36: Một vật dao dộng điều hòa có chu kì T=1s Tại thời điểm vật cách vị trí cân 6cm, sau 0.75s vật cách vị trí cân 8cm Tìm biên độ vật? A 10cm B 8cm C 14cm D cm Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa thời điểm t có li độ x1  3cm vận tốc v1  60 3cm / s Tại thời điểm t2 có x2  2cm vận tốc v2  60 2cm / s Biên độ tần số góc dao động chất điểm A 6cm ; 20rad/s B 6cm ; 12rad/s C 12cm ; 20rad/s D 12cm ; 10rad/s Câu 38: Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox, đại lượng sau: biên độ, vận tốc, gia tốc, động đại lượng khơng thay đổi theo thời gian A vận tốc B động C gia tốc D biên độ Câu 39: Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đơi B biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 40: Hai chất điểm dao động điều hòa biên độ A có chu kì T 1=T2/2 Khi khoảng cách từ vật nặng lắc đến vị trí cân chúng b (0< b < A) tỉ số độ lớn vận tốc vật nặng A v1/v2=1/2 B v1/v2= /2 C v1/v2= D v1/v2=2 Câu 41: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, đoạn thẳng, hai điểm biên M N Chọn chiều dương từ M đến N, gốc tọa độ vị trí cân O, mốc thời gian t = lúc vật qua trung điểm I đoạn MO theo chiều dương Gia tốc vật không lần thứ vào thời điểm A t = T/6 B t = T/3 C t = T/12 D t = T/4 Câu 42: Vật dao động điều hòa theo phương trình : x  4cos(8πt – π/6)cm Thời gian ngắn vật từ x1  –2 cm theo chiều dương đến vị trí có li độ x1  cm theo chiều dương A 1/16(s) B 1/12(s) C 1/10(s) D 1/20(s) Câu 43 Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 2cos(20πt ) cm Tìm thời điểm vật qua vị trí có li độ x = +1 cm lần A 1/60s B 1/30s C 2/30s D 1/6s Câu 44 Một vật dao động điều hòa có phương trình x  8cos10πt(cm) Thời điểm vật qua vị trí x  4cm lần thứ 2017 kể từ thời điểm bắt đầu dao động : A 6049/30 (s) B 6343/30 (s) C 6730/30 (s) D 603,7/30 (s) Câu 45 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2t/3)cm Kể từ t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2017 thời điểm: A 3025 s.B 6030 s C 3016 s D 6031 s BÀI CON LẮC LÒ XO Câu Tại nơi mặt đất có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l , độ cứng k vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc  Hệ thức sau đúng? A   g l B   m k C   k m D   l g Câu Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi hướng A theo chiều chuyển động viên bi B vị trí cân viên bi C theo chiều dương quy ước D theo chiều âm quy ước Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k bi m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì A 2 m k B 2π m k C 2π k m D 2 k m Câu Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn Δlo Chu kỳ dao động điều hoà lắc A 2π g l B 2π l0 g C 2 m k D 2 Câu Con lắc lò xo dao động điều hòa Lực kéo tác dụng vào vật ln A chiều với chiều chuyển động vật B hướng vị trí cân Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang k m Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI C chiều với chiều biến dạng lò xo D hướng vị trí biên Câu Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc A 2 m k B 2 k m C m k D k m Câu Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 100N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy 2 = 10 Dao động lắc có chu kì A 0,8s B 0,4s C 0,2s D 0,6s Câu Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 40 cm/s C 80 cm/s D 60 cm/s Câu Một co lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20N/m vật nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hòa với tần số 1,59Hz Giá trị m A 75g B 200g C 50g D 100g Câu 10 Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 11 Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k khơng đổi, dao động điều hồ Nếu khối lượng m = 200 g chu kì dao động lắc s Để chu kì lắc s khối lượng m A 200 g B 100 g C 50 g D 800 g Câu 12 Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m1  300g dao động điều hòa với chu kì 1s Nếu thay vật nhỏ có khối lượng m1 vật nhỏ có khối lượng m2 lắc dao động với chu kì 0,5s Giá trị m2 A 100 g B 150g C 25 g D 75 g Câu 13 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang Nếu biên độ dao động tăng gấp đôi tần số dao động điều hòa lắc A tăng lần B giảm lần C không đổi D tăng lần Câu 14 Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt Mốc tính vị trí cân Cơ lắc A m  A2 B m  A2 C m  2A2 D m  2A2 Câu 15 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa có A tỉ lệ với bình phương biên độ dao động B tỉ lệ với bình phương chu kì dao động C tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo D tỉ lệ nghịch với khối lượng m viên bi Câu 16 Một lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω Cơ lắc đại lượng: A không thay đổi theo thời gian B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc ω C biến thiên tuần hồn theo thời gian với tần số góc 2ω D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc  Câu 17 Một lắc lò xo dao động hòa với tần số 2f1 Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f A 2f1 B f1 C f1 D f1 Câu 18 Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với lò xo nhẹ Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10t (cm) Mốc vị trí cân Lấy 2 = 10 Cơ lắc A 0,10 J B 0,05 J C 1,00 J D 0,50 J Câu 19 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm, mốc vị trí cân Lò xo lắc có độ cứng 50 N/m Thế cực đại lắc A 0,04 J B 10-3 J C 5.10-3 JD 0,02 J Câu 20 Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ 0,1 m Mốc vị trí cân Khi viên bi cách vị trí cân cm động lắc A 0,64 J B 3,2 mJ.C 6,4 mJ D 0,32 J Câu 21 Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật A 1/2 B C D 1/3 Câu 22 Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy 2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C 12 Hz D Hz Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI Câu 23 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s Biết động (mốc vị trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B cm C 12 cm D 12 cm Câu 24 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4 s Biết chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp lần thời gian lò xo bị nén Lấy g = 2 m/s2 Chiều dài quỹ đạo vật nhỏ lắc A cm B 16 cm C cm D 32 cm Câu 25 Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm Lấy g = 2 (m/s2) Chiều dài tự nhiên lò xo A 36cm B 40cm C 42cm D 38cm Câu 26 Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s Trong chu kì, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo A 0,2 s B 0,1 s C 0,3 s D 0,4 s Câu 27 Con ℓắc ℓò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A Đầu B giữ cố định, đầu O gắn với vật nặng khối ℓượng m Khi vật nặng chuyển động qua vị trí có động gấp 16/9 ℓần giữ cố định điểm C ℓò xo với CO = 2CB Vật tiếp tục dao động với biên độ dao động bằng: A 2A 11 B 2A 5 C 0,8A D A 22 Câu 28 Con lắc lò xo dao động theo pt: x = Acos t    Biết khoảng tg 1/60 s , vật từ VTCB đến vị trí có li độ A / theo chiều dương li độ 2cm vật có vận tốc 40 3 cm/s Biên độ tần số góc lắc A 4cm, 20  B cm, 30  C cm,40  D 4cm, 10  Câu 29: Một lắc lò xo gồm vật m = 1,6 kg lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với phương trình : x = 4cos(  t -  /2) cm Lấy gốc tọa độ vị trí cân Trong khoảng thời gian  /30 (s) kể từ thời điểm t0 =0, vật cm Độ cứng lò xo là: A 50 N/m B 40 N/m C 30 N/m D 6N/m Câu 30: Một lò xo có độ cứng k nằm ngang, đầu gắn cố định đầu gắn vật khối lượng m Kích thích để vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại m/s gia tốc cực đại 60 (m/s2) Thời điểm ban đầu t = vật có vận tốc v = m/s tăng Hỏi sau vật có gia tốc 30 (m/s2)? A 0,15s B 0,10s C 0,05s D 0,20s Câu 31: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi lớn lò xo 2N lượng dao động 0,1J Thời gian chu kì lực đàn hồi lực kéo khơng nhỏ 1N 0,1s Tính tốc độ lớn vật? A 314,1cm/s B 31,4cm/s C 209,44cm/s D 402,5cm/s Câu 32: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang, tỉ số lực đàn hồi cực đại gia tốc cực đại Khối lượng vật A 1,5kg B 1kg C 0,5kg D 2kg Câu 33: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k = 30N/m vật nhỏ khối lượng m=100g, dao động điều hoà với biên độ A = 4cm Vào thời điểm mà động lắc ba lần vật độ lớn vận tốc vật A 34,6cm/s B 30cm/s C 60cm/s D 80cm/s Câu 34: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm lò xo có k=40 N/m m=400g Từ vị trí cân kéo vật đoạn cm thả nhẹ cho vật dao động điều hoà Sau thả vật 7/30s giữ đột ngột điểm lò xo Biên độ dao động vật sau giữ lò xo A cm B cm C cm D cm Câu 35: Một vật dao động điều hoà, thời điểm t vật có động 1/3 động giảm dần 0,5 s sau động lại gấp lần Hỏi sau thời điểm t vật có động cực đại? A s B s C 2/3 s D 3/4 s BÀI CON LẮC ĐƠN Câu Chu kì dao động điều hồ lắc đơn có chiều dài l nơi có gia tốc trọng trường g A 2 l g B 2 l g C 2 g l D 2 g l Câu Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài l dao động điều hòa Tần số dao động lắc A 2 l g B 2 g l C l 2 g D g 2 l Câu Chu kì dao động lắc đơn không phụ thuộc vào A khối lượng nặng B vĩ độ địa lí C gia tốc trọng trường D chiều dài dây treo Câu Tại nơi xác định, chu kỳ dao động lắc đơn tỉ lệ thuận với A bậc hai chiều dài lắc B chiều dài lắc C bậc hai gia tốc trọng trường D gia tốc trọng trường Câu Tại vị trí địa lý, chiều dài lắc đơn tăng lần chu kỳ dao động điều hồ A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI Câu Tại nơi Trái đất, tần số dao động điều hòa lắc đơn chiều dài ℓ f tần số dao động điều hòa lắc đơn chiều dài 4l A B 2ƒ C 4ƒ D ƒ Câu Một lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy 2  10 Chu kì dao động lắc A 1s B 0,5s C 2,2s D 2s Câu Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s , lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 2/7 Chiều dài lắc đơn A mm B cm C 20 cm D m Câu Một lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc rad/s nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s Chiều dài dây treo lắc A 81,5 cm B 62,5 cm C 50 cm D 125 cm Câu 10 Tại nơi Trái Đất, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì s, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì A s B 2 s.C s D s Câu 11 Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài dây treo l dao động điều hồ với chu kì T, lắc đơn có chiều dài dây treo l /2 dao động điều hồ với chu kì A B T C 2T D T/ Câu 12 Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy g = 2m/s2 Chu kì dao động lắc A 1,6s B 1s C 0,5s D 2s Câu 13 Tại vị trí địa lí, hai lắc đơn có chu kì dao động T = s T2 = 1,5s Chu kì dao động lắc thứ ba có chiều dài tổng chiều dài hai lắc nói A 5,0 s B 2,5 s C 3,5 s D 4,9 s Câu 14 Ở nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hồ với chu kì 0,6 s; lắc đơn có chiều dài ℓ2 dao động điều hồ với chu kì 0,8 s Tại đó, lắc đơn có chiều dài (ℓ 1+ ℓ2) dao động điều hoà với chu kì A 0,7 s B 1,4 s C 0,2 s D s Câu 15 Tại vị trí Trái Đất, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì T1; lắc đơn có chiều dài l ( l < l ) dao động điều hòa với chu kì T Cũng vị trí đó, lắc đơn có chiều dài l - l dao động điều hòa với chu kì A T1T2 T1  T2 B T12  T22 C T1T2 T1  T2 D T12  T22 Câu 16 Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất Chiều dài chu kì dao động lắc đơn l , l T1, T2 Biết T2 = 2T1 Hệ thức A l1 2 l2 B l1 4 l2 C l1  l2 D l1  l2 Câu 17 Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian t ấy, thực 50 dao động tồn phần Chiều dài ban đầu lắc A 144 cm B 60 cm C 80 cm D 100 cm Câu 18 Tại nơi hai lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian, người ta thấy lắc thứ thực dao động, lắc thứ hai thực dao động Tổng chiều dài hai lắc 164 cm Chiều dài lắc A l1 = 100 m, l2 = 6,4 m B l1 = 64 cm, l2 = 100 cm C l1 = 1,00 m, l2 = 64 cm D l1 = 6,4 cm, l2 = 100 cm Câu 19 Tại nơi có g = 9,8 m/s , lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ lắc có tốc độ A 2,7 cm/s B 27,1 cm/s C 1,6 cm/s D 15,7 cm/s Câu 20 Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s pha ban đầu 0,79 rad Phương trình dao động lắc A   0,1 cos( 20t  , 79 )( rad ) B   0,1 cos( 10t  , 79 )( rad ) C   0,1cos( 20t  , 79 )( rad ) D   0,1cos( 10t  , 79 )( rad ) ’ BÀI DAO ĐỘNG TẮT DẦN DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC Câu Dao động tắt dần A có biên độ giảm dần theo thời gian B ln có lợi C có biên độ khơng đổi theo thời gian D ln có hại Câu Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu sau đúng? A Lực cản môi trường tác dụng lên vật nhỏ dao động tắt dần nhanh B Cơ vật không thay đổi theo thời gian C Động vật biến thiên theo hàm bậc thời gian D Biên độ dao động vật giảm dần theo thời gian Câu Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI B Cơ vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương D Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực Câu Vật dao động tắt dần có A ln giảm dần theo thời gian B giảm theo thời gian C li độ giảm dần theo thời gian D pha dao động giảm dần theo thời gian Câu Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian A biên độ gia tốc B li độ tốc độ C biên độ lượng D biên độ tốc độ Câu Dao động lắc đồng hồ A dao động cưỡng B dao động tắt dần C dao động điện từ D dao động trì Câu Khi nói vể dao động cưỡng bức, phát biểu sai? A Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng C Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động D Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng Câu Một lắc lò xo có tần số dao động riêng f o chịu tác dụng ngoại lực cưỡng F h = Focos2πft Dao động cưỡng lắc có tần số A |f – fo| B f  fo C fo D f Câu Khi nói dao động cơ, phát biểu sau sai? A Dao động lắc đồng hồ dao động trì B Dao động cưỡng có biên độ không phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 10 Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F 0cosft (với F0 f không đổi, t tính s) Tần số dao động cưỡng vật A f B f C 2f D 0,5f Câu 11 Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu 12 Một hệ dao động thực dao động cưỡng Hiện tượng cộng hưởng xảy A tần số lực cưỡng lớn tần số dao động riêng hệ dao động B chu kì lực cưỡng lớn chu kì dao động riêng hệ dao động C tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ dao động D chu kì lực cưỡng nhỏ chu kì dao động riêng hệ dao động Câu 13 Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn F n = F0cos10πt xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải A 10π Hz B 5π Hz C Hz D 10 Hz Câu 14 Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng D Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng Câu 15 Khi xảy cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Câu 16 Một hành khách dùng dây cao su treo ba lơ trần toa tàu phía trục bánh xe toa tàu Khối lượng ba lô 16kg, hệ số đàn hồi dây cao su 900(N/m), chiều dài ray 12,5m, chỗ nối hai ray có khe nhỏ Hỏi tàu chạy với tốc độ ba lơ dao động mạnh nhất? A.13m/s B.14m/s C.15m/s D.16m/s Câu 17 Một lắc đơn dài 0,3m treo vào trần toa xe lửa Con lắc bị kích động bánh xe toa xe gặp chỗ nối đoạn đường ray Biết chiều dài ray 12,5m Lấy g = 9,8m/s Hỏi tàu chạy với tốc độ biên độ lắc lớn nhất? A.60km/h B.11,4km/h C.41km/h D.12,5km/h Câu 18 Một người đèo hai thùng nước phía sau xe đạp đạp xe đường lát bê tông Cứ 3m, đường lại có rãnh nhỏ Cho biết chu kì dao động riêng nước thùng 0,6s Đối với người tốc độ sau khơng có lợi? A.13m/s B.14m/s C.5m/s D.6m/s Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI Câu 19 Một lắc lò xo dao động tắt dần Cứ sau chu kì biên độ giảm 4% Độ giảm tương đối A 6,48% B 8,74% C 7,84% D 5,62% Câu 20 Một lắc lò xo dao động tắt dần Trong chu kì biên độ giảm 8% Độ giảm tương đối A 6,48% B 8,74% C 7,84% D 15,4% BÀI TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE – NEN Câu Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ A A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động có giá trị lớn A12  A22 D 2A2 Câu Hai dao động điều hòa: x1 = A1cost x2 = A2cos(ωt + π/2) Biên độ dao động tổng hợp hai động A A1 + A2 B 2A1 A A  A1  A2 C B A = A12  A22 C A = A1 + A2 D A = A12  A22 Câu Hai dao động điều hòa phương có phương trình là: x = 4cos100πt (cm) x2 = 3cos(100 πt + π/2) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 1cm B 5cm C 3,5cm D 7cm Câu Hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình dao động là: x1 = 3cos(ωt – π/4) cm x2 = 4cos(ωt + π/4) cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B cm C 12 cm D cm Câu Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x =4cos(t - ) cm x2=4cos(t - ) cm Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 8cm B cm C 2cm D cm Câu Hai dao động điều hòa có phương trình li độ x = 5cos(100t +  ) (cm) x2 = 12cos100t (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 8,5 cm C 17 cm D 13 cm Câu Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hồ phương có phương trình x = 3cos(t + ) cm x2 = 4cos(t - 2) cm Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu Dao động vật tổng hợp hai dao động phương có phương trình x 1=Acost x2 = Asint Biên độ dao động vật A A B A C A D 2A Câu Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x = 3cos10t (cm) x2=4cos(10t + 0,5) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 10 Cho hai dao động điều hoà phương có phương trình dao động x1 = cos(5πt + π/2)(cm) x2 = 3cos(5πt - π/2)(cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B cm C cm D cm Câu 11 Hai dao động hòa phương, tần số có biên độ A = 8cm, A2 =15cm lệch pha  Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 11 cm C 17 cm D 23 cm Câu 12 Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x = Acos(ωt +π/3) x2 = Acos(ωt - 2π/3) hai dao động A lệch pha π/2 B pha C ngược pha D lệch pha π/3 Câu 13 Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có pha ban đầu ban đầu dao động tổng hợp hai dao động A   B  C  D  12    Pha Câu 14 Hai dao động có phương trình là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm) Độ lệch pha hai dao động có độ lớn A 0,25  B 1,25  C 0,50  D 0,75  Câu 15 Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình x = 5cos100πt (mm) x2 = cos100πt (mm) Phương trình dao động vật là:  ) (mm)  C x = cos(100πt- ) (mm) A x = 10cos(100πt-  ) (mm)  D x = cos(100πt+ ) (mm) B x = 10cos(100πt+ Câu 16 Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ x  3cos( t  5  ) (cm) Biết dao động thứ có phương trình li độ x1  5cos( t  ) (cm) Dao động thứ hai có 6 phương trình li độ Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI  ) (cm) 5 ) (cm) D x2  8cos( t   A x2  8cos( t  ) (cm) 5 ) (cm) C x2  cos( t  B x2  cos( t  Câu 17 Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có � � Gọi E vật Khối lượng vật 2� E 2E C 2 D   A1  A22    A12  A22  � � t  phương trình x1  A1 cos t x2  A2 cos � A 2E  A12  A22 B E  A12  A22 Câu 18 Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có phương trình x1 = 3cos10t (cm) x2 = 4sin(10t   ) (cm) Gia tốc vật có độ lớn cực đại A m/s2 B m/s2 C 0,7 m/s2 D m/s2 Câu 19 Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có phương trình x1  cos(10t  A 100 cm/s  3 ) (cm) x  3cos(10t  ) (cm) Độ lớn vận tốc vật vị trí cân 4 B 50 cm/s C 80 cm/s D 10 cm/s Câu 20 Hai dao động phương có phương trình x = A1 cos( t    ) (cm) x2 = cos( t  ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có phương trình x  A cos( t   ) (cm) Thay đổi A1 biên độ A đạt giá trị cực tiểu A     rad B    rad C     rad D   rad Câu 21: Trong dao động điều hoà, nhận định sau so sánh pha vận tốc với li độ đúng? A Cùng pha so với li độ B Ngược pha so với li độ C Sớm pha π/2 so với li độ D Chậm pha π/2 so với li độ Câu 22: Trong dao động điều hoà, nhận định sau so sánh pha gia tốc với li độ đúng? A Cùng pha so với li độ B Ngược pha so với li độ C Sớm pha π/2 so với li độ D Chậm pha π/2 so với li độ Câu 23: Trong dao động điều hoà, nhận định sau so sánh pha gia tốc với vận tốc đúng? A Cùng pha so với vận tốc B Ngược pha so với vận tốc C Sớm pha π/2 so với vận tốc D Chậm pha π/2 so với vận tốc Câu 24 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ phương, theo phương trình: x1 4 sin( t  )cm x 4 cos(t )cm Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị lớn A α = 0(rad) B α = π(rad) C α = π/2(rad) D α = - π/2(rad) Câu 24 Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với lò xo nhẹ Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10t (cm) Mốc vị trí cân Lấy 2 = 10 Cơ lắc A 0,10 J B 0,05 J C 1,00 J D 0,50 J Câu 25: Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Phương trình dao động vật 2 x1 = A1cost (cm) x2 = A2sint (cm) Biết 64 x1 + 36 x2 = 482 (cm2) Tại thời điểm t, vật thứ qua vị trí có li độ x1 = 3cm với vận tốc v1 = -18 cm/s Khi vật thứ hai có tốc độ bằng: A 24 cm/s B 24 cm/s C cm/s D cm/s CHƯƠNG II: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM BÀI SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ Câu 1: Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng học lan truyền dao động học mơi trường vật chất B Sóng học truyền tất môi trường rắn, lỏng, khí chân khơng C Sóng học có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang D Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc Câu 2: Khi nói sóng cơ, phát biểu sai? A Sóng dọc sóng mà phương dao động phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng B Sóng khơng truyền chân khơng Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 10 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI Câu 20: Sóng có tần số 80 Hz lan truyền môi trường với vận tốc m/s Dao động phần tử vật chất hai điểm phương truyền sóng cách nguồn sóng đoạn 31 cm 33,5 cm, lệch pha góc A π/2 rad B  rad C 2 rad D π/3 rad Câu 21: Một sóng có chu kì s truyền với tốc độ m/s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền mà phần tử mơi trường dao động ngược pha A 0,5m B 1,0m C 2,0 m D 2,5 m Câu 22: Sóng có tần số 80 Hz lan truyền mơi trường với vận tốc m/s Dao động phần tử vật chất hai điểm phương truyền sóng cách nguồn sóng đoạn 31 cm 33,5 cm, lệch pha góc A π/2 rad B  rad C 2 rad D π/3 rad Câu 23: Ở đầu thép đàn hồi dao động với tần số 16 Hz có gắn cầu nhỏ chạm nhẹ vào mặt nước Khi mặt nước có hình thành sóng tròn tâm O Tại A B mặt nước, nằm cách cm đường thẳng qua O pha với Biết tốc độ truyền sóng thỏa mãn 0,4 m/s �v �0,6 m/s Tốc độ tuyền sóng mặt nước nhận giá trình trị sau đây? A v = 52 cm/s B v = 48 cm/s C v = 44 cm/s D v = 36 cm/s Câu 24 Một sóng ngang có chu kì T=0,2s truyền với tốc độ 1m/s Xét phương truyền sóng Ox, vào thời điểm điểm M nằm đỉnh sóng sau M theo chiều truyền sóng, cách M khoảng từ 42cm đến 60cm có điểm N từ vị tri cân lên đỉnh sóng Khoảng cách MN là: A 50cm B.55cm C.52cm D.45cm Câu 25 AB sợi dây đàn hồi căng thẳng nằm ngang, M điểm AB với AM=12,5cm Cho A dao động điều hòa, biết A bắt đầu lên từ vị trí cân Sau khoảng thời gian kể từ A bắt đầu dao động M lên đến điểm cao Biết bước sóng 25cm tần số sóng 5Hz A 0,1s B 0,2s C 0,15s D 0,05s Câu 26 Một sóng lan truyền từ nguồn O, dọc theo trục Ox với biên độ sóng khơng đổi, chu kì sóng T bước sóng  Biết thời điểm t = 0, phần tử O qua vị trí cân theo chiều dương thời điểm t = 5T/6 phần tử điểm M cách O đoạn d = λ/6 có li độ -2 cm Biên độ sóng A 4/ cm B 2 C cm D cm Câu 27 Một sóng ngang truyền sợi dây đàn hồi dài với tần số 500Hz Người ta thấy hai điểm A,B sợi dây cách 200cm dao động pha đoạn dây AB có hai điểm khác dao động ngược pha với A Tốc độ truyền sóng dây lả A 500cm/s B 1000m/s C 500m/s D 250cm/s Câu 28 Một người quan sát phao mặt biển , thấy nhơ lên cao lần 15 giây Coi sóng biển sóng ngang Chu kỳ dao động sóng biển A 2,5 (s) B (s) C (s) D 6(s) Câu 29 Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20t(cm) với t tính giây Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãng đường lần bước sóng ? A 20 B 40 C 10 D 30 Câu 30 Vận tốc truyền âm khơng khí 330m/s, nước 1435m/s Một âm có bước sóng khơng khí 0,5m truyền nước có bước sóng A 0,115m B 0,459m C 2,174m D 8,697m BÀI GIAO THOA SÓNG Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động theo phương trình u A  uB  Acos(t ) Giả sử truyền biên độ sóng khơng đổi Một điểm M cách A B d1 d2 Biên độ sóng tạ M cực tiểu  2 A d  d (k  0,5) B d  d1  (k  ) C d  d1  (k  1)  D d  d1  (2k  1) Câu 12: Trong tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn có phương trình dao động u1 u  A cos t đặt S1 , S2 Khoảng cách hai điểm có biên độ dao động cực đại đoạn S S2 A k  B k C k  D (2k  1)  Câu 13: Hai nguồn kết hợp hai nguồn phát sóng A có tần số phương truyền B có biên độ có độ lệch pha khơng thay đổi theo thời gian C có tần số có độ lệch pha khơng thay đổi theo thời gian D độ lệch pha không thay đổi theo thời gian Câu 14: Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng A hai lần bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 16: Tại hai điểm A, B mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp, biên độ, pha, dao động theo phương thẳng đứng Coi biên độ sóng lan truyền mặt nước khơng đổi q trình truyền sóng Phần tử nước thuộc trung điểm đoạn AB Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 12 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI A dao động với biên độ nhỏ biên độ dao động nguồn B không dao động C dao động với biên độ cực đại D dao động với biên độ biên độ dao động nguồn Câu 17: Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A biên độ có hiệu số pha không đổi theo thời gian B tần số, phương C có pha ban đầu biên độ D tần số, phương có hiệu số pha không đổi theo thời gian Câu 18: Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz ln dao động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A 11 B C D Câu 19: Tại hai điểm M N mơi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng mơi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Câu 20: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, có phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại có hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 21: Tại mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng S S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos40t (a khơng đổi, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Khoảng cách ngắn hai phần tử chất lỏng đoạn thẳng S 1S2 dao động với biên độ cực đại A cm B cm C cm D cm Câu 22: Giao thoa sóng mặt nước, nguồn kết hợp pha A B dao động với tần số 80 (Hz) Tại điểm M mặt nước cách A 19 (cm) cách B 21 (cm), sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước A 160/3(cm/s) B.20 (cm/s) C.32 (cm/s) D.40 (cm/s) Câu 23: Người ta khảo sát tượng giao thoa mặt nước tạo thành hai nguồn kết hợp, pha S , S2 dao động với tần số f  15Hz Người ta thấy sóng có biên độ cực đại thứ kể từ đường trung trực S 1S2 điểm M có hiệu khoảng cách đến S1 , S2 2cm Vận tốc truyền sóng mặt nước A 45cm / s B 30cm / s C 26cm / s D 15cm / s Câu 24: Hai nguồn kết hợp A, B cách 45mm mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình u = u2 = 2cos100t (mm) Trên mặt thống chất lỏng có hai điểm M M’ phía đường trung trực AB thỏa mãn: MA - MB = 15mm M’A - M’B = 35mm Hai điểm nằm vân giao thoa loại chúng có vân loại Vận tốc truyền sóng mặt chất lỏng A 0,5cm/s B 0,5m/s C 1,5m/s D 0,25m/s Câu 25: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp đồng pha đặt A, B cách 40cm, phát sóng truyền mặt chất lỏng với bước sóng 3cm Gọi C điểm mặt chất lỏng cho AC = 50cm; BC = 33cm Số điểm dao động cực trị AC là: A 18 cực đại; 19 cực tiểu B 19 cực đại; 19 cực tiểu C 19 cực đại; 18 cực tiểu D 18 cực đại; 18 cực tiểu Câu 26: Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = 2cos40t uB = 2cos(40t + /2) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét đoạn thẳng MN=12cm thuộc mặt thống chất lỏng, MN vng góc với AB, N nằm AB cách A 4cm Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn MN A B C D Câu 27: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S S2 cách 10cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S 1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống A B mặt nước Khoảng cách AB=16cm Hai sóng truyền có bước sóng λ=4cm Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB khoảng cm, gọi C giao điểm xx’ với đường trung trực AB Khoảng cách ngắn từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm xx’ A 2,25cm B 1,5cm C 2,15cm D.1,42cm Câu 29: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt A, B cách 20cm có tần số 50Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 1,5m/s Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB Điểm đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B đoạn gần A 18,67mm B 17,96mm C 19,97mm D 15,34mm Câu 30: Hai điểm A B mặt nước cách 12 cm phát hai sóng kết hợp có phương trình: u1 u a cos 40t (cm) , tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Xét đoạn thẳng CD = 6cm mặt nước có Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 13 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI chung đường trung trực với AB Khoảng cách lớn từ CD đến AB cho đoạn CD có điểm dao động với biên độ cực đại A 10,06 cm B 4,5 cm C 9,25 cm D 6,78 cm BÀI SÓNG DỪNG Câu 1: Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Tần số sóng phản xạ ln lớn tần số sóng tới B Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ C Tần số sóng phản xạ ln nhỏ tần số sóng tới D Sóng phản xạ ln pha với sóng tới điểm phản xạ Câu 2: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp A hai bước sóng B bước sóng C phần tư bước sóng D nửa bước sóng Câu 3: Khi có sóng dừng dây, khoảng cách hai nút liên tiếp A số nguyên lần bước sóng B phần tư bước sóng C nửa bước sóng D bước sóng Câu 4: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A số nguyên lần bước sóng B nửa bước sóng C bước sóng D phần tư bước sóng Câu 5: Quan sát sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ bụng sóng a Tại điểm sợi dây cách bụng sóng phần tư bước sóng có biên độ dao động A.a/2 B C a/4 D a Câu 6: Trên sợi dây có sóng dừng với bước sóng  Khoảng cách hai nút sóng liền kề A  B  C  D  Câu 7: Trên sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng A v 2l B v 4l C 2v l D v l Câu 8: Trên sợi dây dài 0,9 m có sóng dừng.Kể hai nút hai đầu dây dây có 10 nút sóng.Biết tần số sóng truyền dây 200Hz Sóng truyền dây có tốc độ A 90 cm/s B 40 m/s C 40 cm/s D 90 m/s Câu 9: Quan sát sóng dừng sợi dây đàn hồi, người ta đo khoảng cách nút sóng liên tiếp 100 cm Biết tần số sóng truyền dây 100 Hz, vận tốc truyền sóng dây A 50 m/s B 100 m/s C 25 m/s D 75 m/s Câu 10: Trên sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Bước sóng sóng truyền A 1m B 0,5m C 2m D 0,25m Câu 11: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vng góc với AB Trên dây có sóng dừng với bụng sóng, coi A B nút sóng Vận tốc truyền sóng dây A 40m/s B 20m/s C 10m/s D 5m/s Câu 12: Trên sợi dây dài 2m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định có điểm khác ln đứng yên Vận tốc truyền sóng dây A 60 m/s B 80 m/s C 40 m/s D 100 m/s Câu 13: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, có sóng dừng Biết sóng truyền dây có tần số 100 Hz tốc độ 80 m/s Số bụng sóng dây A 3.B C D Câu 14: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây có tần số 100Hz Tốc độ truyền sóng dây A 20m/s B 600m/s C 60m/s D 10m/s Câu 15: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây có A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu 16: Một sợi dây chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với n bụng sóng , tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng A v nl B nv l C l 2nv D l nv Câu 17: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng khơng đổi Khi tần số sóng dây 42 Hz dây có điểm bụng Nếu dây có điểm bụng tần số sóng dây A 252 Hz B 126 Hz C 28 Hz D 63 Hz Câu 18: Trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định có sóng dừng Khơng xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm có biên độ gần cách 15cm Bước sóng dây có giá trị A 30 cm B 60 cm C 90 cm D 45 cm Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 14 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI Câu 19: Trên sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với nút sóng (kể hai đầu dây) Bước sóng sóng truyền dây A 0,5m B 2m C 1m D 1,5m Câu 20: M, N, P điểm liên tiếp sợi dây mang sóng dừng có biên độ 4cm, dao động P ngược pha với dao động M MN = 2NP = 20cm Cứ sau khoảng thời gian ngắn 0,04s sợi dây lại có dạng đoạn thẳng Tốc độ dao động điểm bụng sợi dây có dạng đoạn thẳng gần với giá trị sau đây? A 6,28m/s B 62,8cm/s C 125,7cm/s D 3,14m/s BÀI SÓNG ÂM Câu 1: Âm sắc đặc tính sinh lí âm A phụ thuộc vào biên độ B phụ thuộc vào tần số C phụ thuộc vào cường độ âm D phụ thuộc vào tần số biên độ Câu 2: Một âm có tần số xác định truyền nhơm,nước ,khơng khí với tốc độ tương ứng v 1,v2, v.3.Nhận định sau A v1 >v2> v.3 B v3 >v2> v.1 C v2 >v3> v.2 D v2 >v1> v.3 Câu 3: Tại vị trí mơi trường truyền âm ,một sóng âm có cường độ âm I.Biết cường độ âm chuẩn I Mức cường độ âm L sóng âm vị trí tính công thức A L( dB) =10 lg I0 I B L( dB) =10 lg I I I C L( dB) = lg D L( dB) = lg I0 I0 I Câu 4: Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,08 s Âm thép phát A âm mà tai người nghe B nhạc âm C hạ âm D siêu âm Câu 5: Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40 dB 80 dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 10000 lần B 1000 lần C 40 lần D lần Câu 6: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Sóng âm khơng khí sóng ngang Câu 7: Tại vị trí mơi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A giảm 10 B B tăng thêm 10 B C tăng thêm 10 dB D giảm 10 dB Câu 8: Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất không đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r r2 Biết cường độ âm A gấp lần cường độ âm B Tỉ số r2/r1 A B C D Câu 9: Xét điểm M môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua Mức cường độ âm M L (dB) Nếu cường độ âm điểm M tăng lên 100 lần mức cường độ âm điểm A 100L (dB) B L + 100 (dB) C 20L (dB) D L + 20 (dB) Tại điểm A cách nguồn âm đẳng hướng 10m có mức cường độ âm 24dB Tại B có mức cường độ âm 30 dB B cách nguồn A.12,5m B.8m C.5m D.20m Câu 10: Một nguồn O phát sóng âm có cơng suất khơng đổi mơi trường đẳng hướng không hấp thụ âm Tại điểm A, mức cường độ âm 40dB Nếu tăng công suất nguồn âm lên lần không đổi tần số thi mức cường độ âm A A.52dB B.67dB C.46 dB D.160dB Câu 11: Một nguồn âm S phát âm có tần số xác định Năng lượng âm truyền phân phối mặt cầu tâm S bán kính d Bỏ qua phản xạ sóng âm mặt đất vật cản Tại điểm A cách nguồn âm S 100 m, mức cường độ âm 20 dB Vị trí điểm B để mức cường độ âm cách nguồn âm S A 1000m B 100m C 10m D 1m Câu 12: Mức cường độ âm vị trí cách loa m 50 dB Một người xuất phát từ loa, xa thấy cách loa 100m bắt đầu khơng nghe âm loa phát Coi sóng âm loa phát sóng cầu Ngưỡng nghe tai người A.25dB B.60dB C.10 dB D.100dB Câu 13: Tại O có nguồn phát âm đẳng hướng với công suất ko đổi.1 người từ A đến C theo đường thẳng lắng nghe âm từ nguồn O nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I lại giảm xuống I Khoảng cách AO A AC B AC C.AC/3 D.AC/2 Câu 14: Ba điểm O, M, N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm M 70dB, N 30dB Nếu chuyển nguồn âm sang vị trí M mức cường độ âm trung điểm MN A 36,1 dB B 41,2 dB C 33,4 dB D 42,1 dB CHƯƠNG III: ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 15 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI Câu 1: Một dòng điện xoay chiều chạy động điện có biểu thức i = 2sin(100πt + π/2)(A) (trong t tính giây) A giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện i 2A B cường độ dòng điện i ln sớm pha π/2 so với hiệu điện xoay chiều mà động sử dụng C chu kì dòng điện 0,02 s D tần số dòng điện 100π Hz Câu 2: Cường độ dòng điện i = 5cos100πt (A) có A tần số 100 Hz B giá trị hiệu dụng 2,5 A C giá trị cực đại A D chu kì 0,2 s Câu 3: Cho biết biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều i = I 0cos(ωt +φ ) Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều A I = I0 B I = 2I0 C I = I0/ D I = I0/2 Câu 4: Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u= 220 cos100t (V ) Giá trị hiệu dụng điện áp A 220 v B 220V C 110V D 110 V Câu 5: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 54 cm Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,2 T Từ thông cực đại qua khung dây A 0,27 Wb B 1,08 Wb C 0,81 Wb D 0,54 Wb Câu 6: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích vòng 600 cm 2, quay quanh trục đối xứng khung với vận tốc góc 120 vòng/phút từ trường có cảm ứng từ 0,2T Trục quay vng góc với đường cảm ứng từ Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ Biểu thức suất điện động cảm ứng khung  B e  4,8 sin(4t  ) (V) A e  48 sin(40t  ) (V) C e  48 sin(4t  ) (V)  D e  4,8 sin(40t  ) (V) Câu 7: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích vòng 220 cm Khung quay với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc ur tơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay có độ lớn T Suất điện động cực đại khung dây 5 A 110 V B 220 V C 110 V D 220 V Câu 8: Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 150cos100t (V) Cứ giây có lần điện áp không? A 100 lần B 50 lần C 200 lần D lần Câu 9: Một khung dây dẫn phẳng quay với tốc độ góc  quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay khung Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức e = E0 cos(t   ) Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc A 450 B 1800 C 900 D 1500 Câu 10: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống mắc nối tiếp Suất điện động xoay chiều máy phát sinh có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 100 V Từ thông cực đại qua vòng phần ứng 5/  mWb Số vòng dây cuộn dây phần ứng A 71 vòng B 200 vòng C 100 vòng D 400 vòng BÀI CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện A cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B dòng điện xoay chiều khơng thể tồn đoạn mạch C tần số dòng điện đoạn mạch khác tần số điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha π /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 2: Đặt hiệu điện u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện C cường độ dòng điện tức thời chạy mạch i Phát biểu sau đúng? A Ở thời điểm, hiệu điện u chậm pha π/2 so với dòng điện i B Dòng điện i pha với hiệu điện u C Dòng điện i ln ngược pha với hiệu điện u D Ở thời điểm, dòng điện i chậm pha π/2 so với hiệu điện u Câu 3: Dòng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở A tần số với hiệu điện hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu ln B tần số pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch C lệch pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 16 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI D có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở mạch Câu 4: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch A sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện B sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện C trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện D trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện Câu 5: Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i  U0  U0  cos(t  ) cos(t  ) B i  L L C i  U0  U0  cos(t  ) cos( t  ) D i  L L Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cost vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? A U I  0 U0 I0 B U I u i2 u i   C   D   U I0 U I0 U I Câu 7: Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm A U0 2 L B U0 U C D 2 L L Câu 8: Tác dụng cuộn cảm dòng điện xoay chiều A gây cảm kháng nhỏ tần số dòng điện lớn B gây cảm kháng lớn tần số dòng điện lớn C ngăn cản hồn tồn dòng điện xoay chiều D cho phép dòng điện qua theo chiều Câu 9: Cơng thức xác định dung kháng tụ điện C dòng điện có tần số f A ZC=2fC B ZC=fC C ZC= 2 fC D ZC=  fC Câu 10: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa tụ điện tăng lên lần dung kháng tụ điện A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 11Công thức xác định cảm kháng cuộn cảm L dòng điện có tần số f A ZL=2fL B ZL=fL C ZL= 2 fL D ZL=  fL Câu 12Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn cảm tăng lên lần cảm kháng cuộn cảm A tăng lên lần B tăng lên lần C giảm lần D giảm lần Câu 13Đối với dòng điện xoay chiều, khả cản trở dòng điện tụ điện C A.càng lớn, tần số f lớn B.càng nhỏ, chu kỳ T lớn C.càng nhỏ, cường độ lớn D.càng nhỏ, điện dung tụ C lớn Câu 14 Khi mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều, tần số dòng điện xoay chiều A.càng nhỏ, dòng điện dễ qua B.càng lớn, dòng điện khó qua C.càng lớn, dòng điện dễ qua D.bằng 0, dòng điện dễ qua Câu 15: Mét ®Ìn cã ghi 110V – 100W mắc nối tiếp với điện trở R vào mạch điện xoay chiều có u 200 cos(100t ) (V) Để đèn sáng bình thờng , R phải có giá trị A 1210 B 10/11 C 121  D 99  10  (F) hiệu điện xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng tụ điện là:  B Z C 100  C Z C 50  D Z C 25  Câu 16: Đặt hai đầu tụ điện C  A Z C 200  Câu 17: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = /  (H) hiệu điện xoay chiều 220V – 50Hz Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm A I = 2,2 A B I = 2,0 A C I = 1,6 A D I = 1,1 A Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u = U cosωt (V) vào hai đầu điện trở R = 110  cường độ hiệu dụng dòng điện qua điện trở A Giá trị U A 220 V B 110 V C 220 V D 110 V (H) hiệu điện xoay chiều u = 141cos (100 t ) V Cảm kháng  B Z L 100  C Z L 50  D Z L 25  Câu 19: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L  cuộn cảm là: A Z L 200  Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 17 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI 10  (F) hiệu điện xoay chiều u = 400 cos(100 t ) V Cường độ 2 Câu 20: Đặt vào hai đầu tụ điện C  dòng điện qua tụ điện A I = 1,41 A B I = 1,00 A C I = 2,00 A D I = 100 A BÀI MẠCH CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP Câu 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc  chạy qua tổng trở đoạn mạch A �1 � R  � � B �C � 2 �1 � R  � � C �C � R   C  D R   C  Câu 2: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) L tụ điện C mắc nối tiếp Kí hiệu uR , uL , uC tương ứng hiệu điện tức thời hai đầu phần tử R, L C Quan hệ pha hiệu điện A uR trễ pha π/2 so với uC B uC trễ pha π so với uL C uL sớm pha π/2 so với uC D uR sớm pha π/2 so với uL Câu 3: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp A điện áp hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B điện áp hai đầu cuộn cảm pha với điện áp hai đầu tụ điện C điện áp hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 4: Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu điện trở hai tụ điện có giá trị hiệu dụng Phát biểu sau sai ? A Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu tụ điện B Điện áp hai đầu điện trở sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D Điện áp hai đầu điện trở trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2ft, có U0 khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi f = f0 đoạn mạch có cộng hưởng điện Giá trị f A LC B 2 LC C LC D 2 LC Câu 6: Đặt điện áp u=U0cost có  thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Khi  < LC A điện áp hiệu dung hai đầu điện trở R điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D cường độ dòng điện đoạn mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch  Câu 7: Đặt điện áp u  U cos( t  ) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện cường độ dòng điện mạch i = I0cos(t + i) Giá trị i A   B  3 C  D 3 Câu 8: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch A trễ pha π/2 B sớm pha π/4 C sớm pha π/2 D trễ pha π/4 Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Biết điện áp hai đầu đoạn mạch X ln sớm pha so với cường độ dòng điện mạch góc nhỏ π/2 Đoạn mạch X chứa A cuộn cảm tụ điện với cảm kháng lớn dung kháng B điện trở tụ điện C cuộn cảm tụ điện với cảm kháng nhỏ dung kháng D điện trở cuộn cảm Câu 10: Đặt điện áp u = U cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Biết  = Tổng trở đoạn mạch LC A 0,5R B R C 2R D 3R Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai tụ điện 100V 100 V Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch điện áp hai tụ điện có độ lớn A π/6 B π/3 C π/8 D π/4 Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 18 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π H tụ điện có điện dung C = A 2A B 1,5A 10  F mắc nối tiếp Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch 2 C 0,75A D 22A Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100t (v) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R 2.10  H tụ điện có điện dung C = F Cường độ hiệu dụng dòng   B 2 A C 2A D A = 50 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = điện đoạn mạch A 1A Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 100 V điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện mạch Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 200 V.B 150 V C 50 V D 100 V Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L Điện áp hiệu dụng hai đầu R 30V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 20V B 40V C 30V D 10V Câu 16: Đặt hiệu điện u = U 0sinωt với ω , U không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V, hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) 120 V hai đầu tụ điện 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 140 V B 220 V C 100 V D 260 V Câu 17: Khi đặt hiệu điện u = U sinωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai tụ điện 30 V, 120 V 80 V Giá trị U A 50 V B 30 V C 50√ V D 30 √2 V Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 40  tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/3 so với cường độ dòng điện đoạn mạch Dung kháng tụ điện A 40  B 40  C 40 D 20  Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở 200 , tụ  104 F cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha so với điện áp hai  102 đầu đoạn mạch AB độ tự cảm cuộn cảm A H B H C H D H   5 2 điện có điện dung Câu 20: Đặt điện áp u = 200cos(100t) (V) vào hai đầu đoạn mạch R C nối tiếp Khi đó, cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = A R = 50 Ω, C = cos(100t + F 5000 100 F  Câu 21: Một mạch gồm cuộn dây cảm có cảm kháng 10  mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung  C  104 F Dòng điện qua mạch có biểu thức i  2 cos100 t  ) A Biểu thức hiệu điện hai đầu  C R = 50 Ω, C = 200 F   ) (A) Điện trở R điện dung tụ điện có giá trị F B R = 100 Ω, C = 5000 đoạn mạch D R = 100 Ω, C =  ) (V)  C u  120 2co s(100 t  ) (V) A u  80 2co s(100 t   ) (V) 2 ) (V) D u  80 2co s(100 t  B u  80 cos(100 t  H, tụ điện có điện dung C = 15,9  F Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch u  200 cos100 t (V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch Câu 22: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R = 100, cuộn dây cảm L  Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 19 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI   A i 2 cos(100t  )( A) (A) B i 0,5 cos(100t  )( A) 4   C i 2 cos(100t  )( A) D i 0,5 cos(100t  )( A) 4 Câu 23: Cho đoạn mạch xoay chiều LRC mắc nối tiếp hai đầu AB, L mắc vào AM, R mắc vào MN, C mắc vào NB Biểu thức dòng điện mạch i = I cos 100  t (A) Điện áp đoạn AN có dạng u AN  100 2cos  100 t   / 3 (V) lệch pha 900 so với điện áp đoạn mạch MB Viết biểu thức uMB ? 100 � � B, uMB  100cos  100 t  cos � 100 t  � 6� � � 100 � � � 100 t  � D uMB  100cos �  cos � 100 t  � 6� 6� � � A uMB  C uMB Câu 24: Đặt điện áp u = U cosωt (với U ω khơng đổi) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết điện trở R độ tự cảm L cuộn cảm xác định tụ điện có điện dung C thay đổi Thay đổi điện dung tụ điện đến công suất đoạn mạch đạt cực đại thấy điện áp hiệu dụng hai tụ điện 2U Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lúc A U B 2U C 3U D 2U Câu 25: Đặt điện áp u 120 cos100t (V ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở R, đoạn MB có tụ điện C Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AM điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha 2 Điện áp hiệu dụng AM nửa MB Điện áp hiệu dụng hai đầu AM A 40 3V B 220 V C.120V Câu 26: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm D.40V 0, H hiệu điện chiều 12 V cường độ dòng  điện qua cuộn dây 0,4 A Sau đó, thay hiệu điện điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 12 V cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây A 0,30 A B 0,40 A C 0,24 A D 0,17 A  ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm 2 ) Biết U0, I0  khơng đổi Hệ thức có độ tự cảm L, cường độ dòng điện mạch i = I sin(t  Câu 27: Đặt điện áp u = U cos(t  A R = 3L B L = 3R C R = L D L = R Câu 28: Trên đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh có điểm theo thứ tự A, M, N, B Giữa hai điểm A, M có cuộn cảm thuần, hai điểm M, N có điện trở thuần, hai điểm N, B có tụ điện Điện áp hiệu dụng hai điểm A, M 150V điện áp hiệu dụng hai điểm N,B 200/3V Điện áp tức thời đoạn AN đoạn MB lệch pha 900 Điện áp hiệu dụng R làA.100V B.200V C.220V D.120V Câu 29: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C Độ lệch pha cường độ dòng điện mạch điện áp hai đầu mạch 600 Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ lần điện áp hai đầu cuộn dây Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện mạch A  /3 B  /2 C  /4 D  /6 Câu 30: Trên đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh có điểm theo thứ tự A, M, N, B Giữa hai điểm A, M có cuộn dây, hai điểm M, N có điện trở thuần, hai điểm N, B có tụ điện Điện áp hiệu dụng hai điểm A, N 60V điện áp hiệu dụng hai điểm M,B 40 V Điện áp tức thời đoạn AN đoạn MB lệch pha 900, điện áp tức thời đoạn MB NB lệch pha 300 cường độ hiệu dụng mạch A Điện trở cuộn dây A.10  B.20  C 40  D 50  Câu 31 Một mạch điện RLC mắc nối tiếp, R = 120, L = H C = 2.10-4/π F, nguồn có tần số f thay 2/ đổi Để i sớm pha u f phải thỏa mãn A f > 12,5Hz B f > 125Hz C f < 12,5Hz D f < 25Hz Câu 32 � � t  Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp điện áp u  U o cos � � � t  mạch i  Io cos � � 1 B L  � Đoạn mạch có A L  3� C C C C  Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 20 � �thì dòng điện 3� L D   LC Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI Câu 33 Đoạn mạch điện xoay chiều RLC có R  100  ; cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/H; tụ điện có điện dung C  104 F mắc nối tiếp Tần số dòng điện f = 50Hz Tổng trở đoạn mạch 2 B 100  A 100  C 200  D 50  Câu 34 Đặt điện áp u  200 2cos100t  V  vào hai đầu đoạn mạch điện gồm tụ điện có dung kháng ZC = 50Ω mắc nối tiếp với điện trở R = 50Ω Cường độ dòng điện đoạn mạch tính theo biểu thức � 100πt + A i = 2cos � � π�  A � 4� � 100πt B i = 2cos � � π�  A � 4� � � π� π� A 100πt + � D i = 4cos �   A � 4� 4� � � Câu 35 Khi đặt điện áp u  U o cost vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện áp hiệu dụng hai 100πt C i = 4cos � đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai tụ điện 40 V, 90 V 120 V Giá trị U o B 50 V A 30 V C 40 V D 50 V Câu 36 Cho đoạn mạch AB gồm điện trở R  50  , cuộn cảm có độ tự cảm L  0,318 H tụ điện có điện dung C  63, F mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  220 2cos100t  V  Tổng trở đoạn mạch AB có giá trị là: A 50  C 100  B 50  � � 100t  Câu 37 Giữa hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều có điện áp u  220 2cos � điện đoạn mạch � � i  2cos � 100t  �  A 6� � Kết luận sau �  V  , cường độ dòng � 6� A u sớm pha i góc /3 B Cường độ hiệu dụng mạch I = (A) C Tần số dòng điện f  100  Hz  D Tổng trở đoạn mạch Z  110    Câu 39 Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R  100  , tụ điện C  D 200  không đúng? 104 F cuộn cảm L  H   mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  200cos100t  V  Cường độ hiệu dụng mạch A A B 1,4 A C A D 0,5 A Câu 40 Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Khi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở U R  120 V , điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm U L  100 V , điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện U C  150 V , điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 164 V B 170 V C 370 V D 130 V BÀI CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT Câu 1: Đặt điện áp u = U0cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch A L B R R R  ( L) C R D L L R  ( L) Câu 2: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C Khi dòng điện có tần số góc chạy qua đoạn mạch hệ số cơng suất đoạn mạch LC A phụ thuộc điện trở đoạn mạch B C phụ thuộc tổng trở đoạn mạch D Câu 3: Dòng điện có dạng i = cos100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở 10 Ω hệ số tự cảm L Công suất tiêu thụ cuộn dây A 10 W B W C W D W Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 21 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI � � t  Câu 4: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh hiệu điện u  220 cos � � � t  cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i  2 cos � A 440W � �(V) 2� � �(A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch 4� B 220 W C 440 W D 220W  Câu 5: Đặt điện áp u  100cos( t  ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp dòng điện qua mạch i  cos( t   ) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 50 W C 50 W D 100 W  ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc  nối tiếp Biết cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = cos(t  ) (A) công suất tiêu thụ đoạn mạch 150 W Giá trị U0 A 100 V B 100 V C 120 V D 100 V Câu 6: Đặt điện áp u = U0 cos(t + Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp Biết cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,6 10  H, tụ điện có điện dung C = F cơng suất tỏa nhiệt   điện trở R 80W Giá trị điện trở R A 80 Ω B 20 Ω C 40 Ω D 30Ω Câu 8: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r = Ω độ tự cảm L = 35/π (H) mắc nối tiếp với điện trở R = 30 Ω Điện áp hai đầu mạch u = 70cos100πt V Công suất tiêu thụ đoạn mạch A P = 60 W B P = 30 W C P = 70 W D P = 35 W Câu 9: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây cảm có cảm kháng 100 , tụ điện có điện dung C = 10  (F) mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điên điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt) V Công suất  tiêu thụ đoạn mạch có giá trị A P = 200 W B P = 400 W C P = 100 W D P = 50 W Câu 10: Cho đoạn mạch hình vẽ Biết UAN = 180V; UNB = 300V; uAB = 240 cos100 t (V) Hệ số công suất đoạn mạch L R C A 0,6 B 0,707 A M N C 0,8 D 0,866 B Câu 11: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có tần số hiệu điện hiệu dụng không đổi Dùng vơn kế (vơn kế nhiệt) có điện trở lớn, đo hiệu điện hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện hai đầu cuộn dây số vơn kế tương ứng U , UC UL Biết U = UC = 2UL Hệ số công suất mạch điện C cosφ = D cosφ = 2 Câu 12: Đặt điện áp u  100 cos t (V), có  thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 200 , 25 104 cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điện có điện dung F mắc nối tiếp Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 36  A cosφ = 1/2 B cosφ = 50 W Giá trị  A 150  rad/s B 50 rad/s C 100 rad/s D 120 rad/s Câu 13: Đặt điện áp u = U cos t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Ứng với hai giá trị R1 = 20  R2 = 80  biến trở cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 400 W Giá trị U A 400 V B 200 V C 100 V D 100 V Câu 14: Đặt điện áp u = U cos 2 ft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi tần số f cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị 6  Khi tần số f2 hệ số cơng suất đoạn mạch Hệ thức liên hệ f1 f2 A f2 = f1 B f2 = f1 C f2 = Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 22 f1 D f2 = f1 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI 0,8 50 Câu 15: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ C  ( F ) , cuộn cảm có độ tự cảm L  ( H )   u  200 cos 100  t ( V ) biến trở R Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp Để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại giá trị biến trở công suất cực đại A.120  250W B 120  250/3W C 280  250/3W D 280  250W 100 ( F ) nối tiếp Đặt Câu 16: Đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây cảm tụ điện có điện dung  vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 100V – 50Hz Thay đổi giá trị biến trở cơng suất đạt giá trị cực đại 50W Độ tự cảm cuộn dây có giá trị A  (H ) B (H )  C (H )  D 1,5 (H )  Câu 17: Cho mạch điện xoay chiều gồm phần tử R C mắc nối tiếp Độ lệch pha u i ứng với giá trị R  = 270  R2 = 480  R  , Biết     U =150V Công suất P1, P2 mạch ứng với R1, R2 A.P1 = 40W, P2 = 40W B.P1 = 50W, P2 = 40W C.P1 = 40W, P2 = 50W D.P1 = 30W, P2 = 30W Câu 19: Đặt điện áp u  U 2cos(100t  ) vào đầu đoạn mạch gồm X Y Mỗi mạch chứa phần tử: biến trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp người ta thu đồ thị biểu diễn quan hệ công suất mạch điện với điện trở R hình Giá trị x A 200 B 180 C 200 D 180 Câu 20: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn cảm L tụ dung C mắc nối tiếp, với L  (F) Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos(120 t) vào đầu A, B Hình vẽ bên thể quan hệ công suất tiêu thụ AB với điện trở R trường hợp: mạch điện AB lúc đầu mạch điện AB sau mắc thêm điện trở nối tiếp với R Giá trị Pm A 200 B 200 C 150 103 (H) , C  7,2  r D 100 Câu 21: Một mạch điện xoay chiều RLC khơng phân nhánh, R = 50 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có điện áp hiệu dụng U = 120V i lệch pha với u góc 600 Công suất mạch A 36W B 72W C 144W D 288W Câu 22 Đặt điện áp u =U0sint (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết độ tự cảm điện dung giữ không đổi Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Khi hệ số cơng suất đoạn mạch A 0,85 B 0,5 C D / Câu 23 Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Dặt vào điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng có tần số khơng đổi có tần số góc  thay đổi Khi ω = ω1 = 200rad/s ω = ω2 = 500rad/s cơng suất tiêu thụ đoạn mạch Cho π2 = 10 Để công suất tiêu thụ đoạn mạch cực đại tần số góc  phải A 125π rad/s B 40π rad/s C 100π rad/s D 200π rad/s Câu 24 Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC Điện trở 10, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,1/πH, tụ điện C thay đổi Mắc vào hai đầu mạch điện áp u = U ocos100πtV Để hai đầu đoạn mạch pha với hai đầu R giá trị: C tụ điện A 10/πμF B 100/πμF C 1000/πμF D 50/πμF Câu 25 Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM BM mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cos  t (U0  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AB 85 W Khi 2 = 1/LC độ lệch pha u AM uMB 900 Nếu đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch MB đoạn mạch tiêu thụ công suất A 85 W B 135 W C 110 W D 170 W Câu 26 Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp Cho R = 20 , C = 250μF, L thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 40cos(100t + /2)V Tăng L để ZL tăng từ 20 đến 60, cơng suất tiêu thụ mạch A không thay đổi cảm kháng tăng B giảm dần theo tăng cảm kháng C tăng dần theo tăng cảm kháng D ban đầu tăng dần sau lại giảm dần giá trị ban đầu Câu 27 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung C đến Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 23 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI giá trị C = 100/4πμF C = 100/2πμF cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị Giá trị L A 1/2H B 2/H C 1/3H D 3/H Câu 28 Đoạn mạch AB gồm R1L1C1 nối tiếp đoạn mạch X UAB =200V,f = 50Hz, IAB =2 A; R1 = 20 Ở thời điểm t(s),uAB = 200 2(V ) thời điểm ( t+1/600 )s, iAB = 0(A ) giảm Công suất đoạn mạch X A 266,4W B 120W C 320W D 400W Câu 29 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có dung kháng Z C = 200Ω cuộn dây mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ln có biểu thức u = 120 cos(100πt +/3)V thấy điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 120 sớm pha /2 so với điện áp đặt vào mạch Công suất tiêu thụ cuộn dây A 72 W B 240W C 120W D 144W Câu 30 Trong học thực hành, học sinh mắc nối tiếp quạt điện xoay chiều với điện trở R mắc hai đầ u đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380V Biết quạt có giá trị định mức : 220V - 88W hoạt động công suất định mức độ lệch pha điện áp hai đầu quạt cường độ dòng điện qua , với cos = 0,8 Để quạt điện chạy cơng suất định mức R A 180  B 354 C 361 D 267 BÀI TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG MÁY BIẾN ÁP Câu 1: Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 2: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A tăng hiệu điện trước truyền tải B giảm công suất truyền tải C tăng chiều dài đường dây D giảm tiết diện dây Câu 3: Điện truyền tải xa thường bị tiêu hao, chủ yếu tỏa nhiệt đường dây Gọi R điện trở đường dây, P công suất điện truyền đi, U điện áp nơi phát, cos hệ số công suất mạch điện cơng suất tỏa nhiệt P2 U2 dây làA P = R B P = R (U cos  ) ( P cos  ) R2P C P = (U cos  ) D P = R (U cos  ) P2 Câu 4: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 220V Bỏ qua hao phí Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A 44V B 110V C 440V D 11V Câu 5: Một máy biến có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện U1 = 200V, hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 = 10V Bỏ qua hao phí máy biến số vòng dây cuộn thứ cấp làA 100 vòng B 50 vòng C 500 vòng D 25 vòng Câu 6: Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng khơng tải 55 V 220 V Tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp A B C 1/4 D Câu 7: Một máy biến có hiệu suất xấp xỉ 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến A làm tăng tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần B máy tăng C làm giảm tần số dòng điện cuộn sơ cấp 10 lần D máy hạ Câu 8: Một máy biến có số vòng cuộn sơ cấp 5000 thứ cấp 1000 Bỏ qua hao phí máy biến Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở có giá trị A.20 V B 40 V C 10 V D 500 V Câu 9: Một máy biến có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng 220 V Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 2500 B 1100 C 2000 D 2200 Câu 10 Người ta cần truyền công suất điện 200kW từ nguồn điện có điện áp 5000V đường dây có điện trở tổng cộng 20  có hệ số công suất Độ giảm đường dây truyền tải A.40V B.400V C.80V D.800V Câu 11: Một máy biến dùng làm máy giảm (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng cuộn dây 500 vòng Bỏ qua hao phí máy biến Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện u = 100√2sin100π t (V) hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 10 V B 20 V C 50 V D 500 V Câu 12: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A 0.B 105 V C 630 V D 70 V Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 24 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI Câu 13 Một đường dây tải điện pha đến nơi tiêu thụ có tổng chiều dài 6km Giả thiết dây dẫn làm nhơm có điện trở suất  = 2,5.10-8 m có tiết diện 0,5cm2 Điện áp công suất truyền trạm phát điện U = kV, P = 540 kW Hệ số công suất mạch điện cos = 0,9 Hãy tìm hiệu suất truyền tải điện? A 88,9% B 94,4% C 86,4% D 92,4% Câu 14 Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 100 vòng dây cuộn thứ cấp gồm 150 vòng dây Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 5V Nếu cuộn sơ cấp có 10 vòng dây bị quấn ngược điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A.7,500V.B.9,375V C.8,333V D.7,780V Câu 15 Một học sinh quấn máy biến áp với dự định số vòng dây cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn thứ cấp Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu số vòng dây Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp cuộn thứ cấp để hở cuộn sơ cấp Lúc đầu tỉ số điện áp 0,43 Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây tỉ số điện áp 0,45 Bỏ qua hao phí máy biến áp Để máy biến áp dự định, học sinh phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp A 100 vòng dây B 84 vòng dây C 60 vòng dây D 40 vòng dây BÀI MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôtô số cặp cực p Khi rơtơ quay với tốc độ n (vòng/s) từ thông qua cuộn dây stato biến thiên tuần hồn với tần số (tính theo đơn vị Hz) A pn 60 B n 60 p C 60pn D.pn Câu Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rơto gồm cặp cực (4 cực nam cực bắc) Để suất điện động máy sinh có tần số 50 Hz rơto phải quay với tốc độ A 480 vòng/phút B 75 vòng/phút C 25 vòng/phút D 750 vòng/phút Câu Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rơto gồm 10 cặp cực (10 cực nam 10 cực bắc) Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút Suất điện động máy sinh có tần số A 3000 Hz B 50 Hz C Hz D 30 Hz Câu Hai máy phát điện xoay chiều pha phát dòng điện xoay chiều có tần số f Máy thứ có p cặp cực, roto quay với tốc độ 27 vòng/s Máy thứ hai có cặp cực quay với tốc độ n vòng/s ( với 10 n 20 ) Giá trị f A.50Hz B.100Hz C.60Hz D.54Hz Câu Nếu tốc độ quay roto tăng thêm vòng/s tần số dòng điện máy phát tăng từ 60Hz đến 70Hz suất điện động hiệu máy phát thay đổi 40V so với ban đầu Hỏi tiếp tục tăng tốc độ roto thêm vòng/s suất điện động hiệu dụng máy phát bao nhiêu? A.320V B.240V C.280V D.400V Câu Mạch RLC mắc vào máy phát điện xoay chiều Khi tốc độ roto n vòng/phút cơng suất P, hệ số cơng suất 0,5 Khi tốc độ roto 2n vòng/phút cơng suất 4P Khi tốc độ roto n vòng/phút cơng suất A 8P/3 B P C.9P D 16P/7 BÀI ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA Câu Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay từ trường không đổi tốc độ quay rơto A lớn tốc độ quay từ trường B nhỏ tốc độ quay từ trường C lớn tốc độ quay từ trường, tùy thuộc tải sử dụng D tốc độ quay từ trường Câu Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay động có tần số A tần số dòng điện chạy cuộn dây stato B lớn tần số dòng điện chạy cuộn dây stato C lớn hay nhỏ tần số dòng điện chạy cuộn dây stato, tùy vào tải D nhỏ tần số dòng điện chạy cuộn dây stato Câu Một động điện xoay chiều sản cơng suất học 8,5kW có hiệu suất 85% Điện tiêu thụ công học động hoạt động A.2,61.107J; 3,06.107J B 3,06.107J; 3,6.107J C.3,06.107J; 2,61.107J D 3,6.107J; 3,06.107J Câu Một động điện xoay chiều sản cơng suất học 8,5kW có hiệu suất 88% Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu động biết dòng điện có giá trị hiệu dụng 50A trễ pha so với điện áp hai đầu động Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 25  12 Đề cương ôn tập Vật lý 12 - HKI A.331V B.200V C.231V D.565V Câu Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V sinh cơng suất học 170W Biết động có hệ số cơng suất 0,85 công suất tỏa nhiệt dây quấn động 17W Bỏ qua hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động A A B.1A C.2A D A  -Hết -  Tổ Vật lí THPT Phan Châu Trinh – Quảng Nam – trang 26
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG 12 2017 2018 HKI, ĐỀ CƯƠNG 12 2017 2018 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay