Thầy lê đăng khương bài tập este lipit dạng 1

2 59 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 00:20

đề thi ôn tập Thầy Lê Đăng Khương este lipit dạng 2 chia sẻ tài liệu, Đáp án giúp các bạn có thêm kiến thức học tập giải quyết và ôn lại những dạng bài tập hóa cơ bản hoặc khó. Để biết thêm nhiều bài tạp mình sẽ cập nhật liên tục cho các bạ xem và tham khảo ...LÊ ĐĂNG KHƯƠNG ESTE - LIPIT Câu 12 Hợp chất X có cơng thúc phân tử C5H8O2, tham gia phản ứng xà phòng hóa thu anđehit... HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Câu 14 Este X không no, mạch hở, có tỉ khối so với oxi 3 ,12 5 tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo xeton muối axit hữu Số CTCT phù hợp với X A B C D Câu 15 Khi xà phòng hóa triglixerit... muối axit cacboxylic Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X A B C D Câu 13 Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hóa 1, 85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thầy lê đăng khương bài tập este lipit dạng 1, Thầy lê đăng khương bài tập este lipit dạng 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay