Thầy lê đăng khương este lipit dạng 2

3 62 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 00:20

đề thi ôn tập Thầy Lê Đăng Khương este lipit dạng 2 chia sẻ tài liệu, Đáp án giúp các bạn có thêm kiến thức học tập giải quyết và ôn lại những dạng bài tập hóa cơ bản hoặc khó. Để biết thêm nhiều bài tạp mình sẽ cập nhật liên tục cho các bạ xem và tham khảo ...LÊ ĐĂNG KHƯƠNG ESTE - LIPIT Câu 10 Mệnh đề không A CH3CH2COOCH=CH2 dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 B CH3CH2COOCH=CH2 trùng hợp tạơ pơlime C CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2... HCOOCH2CH(CH3)OOCH C HCOOCH2CH2CH2OOCH D CH3COOCH2CH2OOCCH3 Câu 16 Cho 20 gam este X (có phân tử khối 100đvc) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu 23 ,2g chất rắn khan... trông Z Dodaihoc.com LÊ ĐĂNG KHƯƠNG A 34 ,2 gam ESTE - LIPIT B 38 ,2 gam C 40,0 gam D 42, 2 gam Câu 19 Este X tạô thành từ etylen glicôl hai axit cacbôxylic đơn chức Trong phân tử este, số nguyên tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Thầy lê đăng khương este lipit dạng 2, Thầy lê đăng khương este lipit dạng 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay