Thầy lê đăng khương chia sẻ tài liệu ôn tập học kì 1 đáp án (1)

4 38 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2018, 00:10

đề thi ôn tập Thầy Lê Đăng Khương chia sẻ tài liệu_Ôn tập học kì 1_Đáp án giúp các bạn có thêm kiến thức học tập giải quyết và ôn lại những dạng bài tập hóa cơ bản hoặc khó. Để biết thêm nhiều bài tạp mình sẽ up lên chùng chùng cho các bạ xem và tham khảo ...LÊ ĐĂNG KHƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 12 Câu 12: Cho ba dung dịch có nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2 Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần A (2), (1), (3) B (3), (1), (2) C (1), ... Ni2+ Câu 26: Cho biết phản ứng xảy sau: Http://dodaihoc.com Hotline: 0968.959.314 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 12 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Phát biểu là: A Tính... 24,64 gam 4,48 lít D 20,16 gam 6,272 lít Http://dodaihoc.com Hotline: 0968.959.314 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – LỚP 12 Hướng dẫn giải nNO  0,45.0,8  0,36 mol; n H  1.0,8.2  1,6 mol;
- Xem thêm -

Xem thêm: Thầy lê đăng khương chia sẻ tài liệu ôn tập học kì 1 đáp án (1), Thầy lê đăng khương chia sẻ tài liệu ôn tập học kì 1 đáp án (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay