4 quy tac BH nha tu nhan

9 2 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:43

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Địa chỉ: Tầng 8, Tồ nhà 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 04 3772 4466 Fax: 04 37724460 Web: www.pti.com.vn BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN (Ban hành kèm theo định số 70/ QĐ-PTI ngày 02/03/2012 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện) NỘI DUNG Chương : Các định nghĩa, khái niệm Chương 2: Phạm vi bảo hiểm rủi ro bảo hiểm Chương 3: Loại trừ bảo hiểm Chương 4: Mức khấu trừ Chương 5: Trách nhiệm Người bảo hiểm Chương 6: Khiếu nại bồi thường Trang 1/9 CHƯƠNG – CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM Điều 1: Các định nghĩa khái niệm Đối tượng bảo hiểm: tất tài sản bao gồm Ngôi nhà và/hoặc Tài sản bên nhà Người bảo hiểm phạm vi lãnh thổ Việt Nam Ngôi nhà: cơng trình xây dựng thuộc sở hữu nơi cư trú NĐBH (có thể sử dụng toàn phần cho thuê làm nhà văn phòng), thời gian sử dụng khơng q 30 năm, nằm địa điểm nêu Hợp đồng bảo hiểm, xây dựng gạch, đá bê tông, kết cấu mái che kim loại, bê tông, mái ngói vật liệu khó cháy khác Ngơi nhà bao gồm tồ nhà phụ, cơng trình cơi nới thêm, cơng trình phụ theo quy định Điều Quy tắc bảo hiểm Tài sản bên trong: tất đồ đạc, dụng cụ gia đình tài sản khác đặt bên Ngôi nhà, thuộc quyền sở hữu NĐBH hay NĐBH phải chịu trách nhiệm trơng coi, kiểm sốt theo quy định Điều Quy tắc bảo hiểm Người bảo hiểm (NĐBH) Người bảo hiểm Chủ sở hữu, Người thuê, Người giao quản lý, trông coi, sử dụng tài sản bảo hiểm nêu Giấy yêu cầu bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm Người bảo hiểm: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, gọi tắt PTI Rủi ro bảo hiểm: rủi ro chấp nhận bảo hiểm nêu rõ Hợp đồng bảo hiểm Thiệt hại: phá huỷ hay hư hại tài sản bảo hiểm địa điểm Ngôi nhà ghi Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận/ Sửa đổi, bổ sung (nếu có) Cháy: phản ứng hóa học có tỏa nhiệt phát ánh sáng Hỏa hoạn: cháy khơng kiểm sốt ngồi nguồn lửa chun dùng gây thiệt hại cho tài sản và/ người xung quanh Số tiền bảo hiểm: giá trị tài sản PTI chấp nhận bảo hiểm ghi Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Sửa đổi, bổ sung (nếu có) Trong trường hợp, giới hạn trách nhiệm tối đa PTI tài sản bảo hiểm bị thiệt hại toàn thời hạn bảo hiểm Phí bảo hiểm: khoản tiền mà Người bảo hiểm phải trả cho PTI để bồi thường trường hợp có thiệt hại tài sản rủi ro bảo hiểm gây Mức khấu trừ: số tiền mà NĐBH phải tự chịu vụ tổn thất liên quan đến rủi ro bảo hiểm PTI giải bồi thường số tiền vượt mức khấu trừ quy định Hạn mức trách nhiệm: giới hạn trách nhiệm tối đa mà PTI phải chịu toàn thời hạn bảo hiểm Thiệt hại hậu quả: thiệt hại tài Người bảo hiểm phát sinh từ hậu cố bảo hiểm Trang 2/9 CHƯƠNG – PHẠM VI BẢO HIỂM VÀ CÁC RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM Điều 2: Phạm vi bảo hiểm Tổn thất thiệt hại nhà (Phần I) PTI bồi thường cho Người bảo hiểm tổn thất thiệt hại Ngôi nhà gây rủi ro bảo hiểm PTI lựa chọn phương án sửa chữa, khôi phục thay tài sản bị tổn thất, thiệt hại bồi thường tiền cho giá trị tổn thất thiệt hại Với điều kiện theo Phần I, Ngôi nhà hiểu không bao gồm: (a) tài sản không thuộc sở hữu Người bảo hiểm Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm pháp lý tài sản đó; (b) tài sản mà giá trị bao gồm Tổng số tiền bảo hiểm phần Tài sản bên Ngôi nhà Người bảo hiểm kê khai phải được xây dựng gạch, đá bê tông, kết cấu mái che kim loại, bê tông, mái ngói vật liệu khó cháy khác thời gian xây dựng không 30 năm Tổn thất thiệt hại tài sản bên (Phần II) PTI bồi thường cho Người bảo hiểm số tiền tối đa với Hạn mức trách nhiệm quy định Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Sửa đổi bổ sung (nếu có) tổn thất thiệt hại Tài sản bên Ngôi nhà rủi ro bảo hiểm gây Với điều kiện là: (1) Phần II không áp dụng đối với: - tài sản bảo hiểm theo loại hình/ Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm khác, - tài sản dỡ bỏ để bán giảm giá trưng bày triển lãm cất vào kho chứa đồ đạc (2) Với điều kiện Tài sản bên loại trừ: - Ơ tơ, mơ tơ, xe gắn máy, xe đạp phương tiện khác - Bất kỳ phận thuộc kết cấu trần Ngôi nhà, giấy dán tường hay vật liệu trang trí tương tự - Tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật, vật quý khác, séc, chứng phiếu, tín phiếu, tem, tài liệu, thảo, sổ sách giấy tờ loại, gia bảo, đồ cổ đồ thờ cúng, vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, động thực vật, động thực vật sống, trừ tài sản PTI chấp thuận văn - Hệ thống gương kính lắp đặt cố định Ngôi nhà Tài sản bên trong, trừ xác định cụ thể bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm Điều 3: Các rủi ro bảo hiểm Bảo hiểm bồi thường cho NĐBH tổn hại vật chất tài sản bảo Trang 3/9 hiểm rủi ro sau đây: Rủi ro A: HOẢ HOẠN (do nổ hay nguyên nhân khác) loại trừ: THIỆT HẠI do: (i) Bốc cháy tài sản tự lên men hay tỏa nhiệt chịu tác động trình toả nhiệt (ii) THIỆT HẠI gây hay hậu việc đốt rừng, cây, đồng cỏ, hoang mạc hay rừng nhiệt đới hay đốt cháy với mục đích làm đồng ruộng dù ngẫu nhiên hay không SÉT Chỉ bồi thường cho THIỆT HẠI tài sản bảo hiểm trực tiếp gây sét (làm thay đổi hình dạng hay bốc cháy) NỔ Hơi đốt sử dụng với mục đích cho sinh hoạt Rủi ro C: MÁY BAY phương tiện hàng không khác thiết bị phương tiện đó rơi trúng Rủi ro F: ĐỘNG ĐẤT HAY NÚI LỬA PHUN: bao gồm lũ lụt nước biển hậu động đất hay núi lửa phun Rủi ro H: GIÔNG, BÃO, LỤT Loại trừ thiệt hại: (i) gây sương muối, đóng băng, lún, sụt lở đất (ii) bạt che, bình phong, biển quảng cáo hay trang thiết bị lắp đặt phía ngồi, cửa, hàng rào tài sản di động khác để trời (iii) cơng trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa trừ tất cửa vào, cửa sổ, hay tất mở khác đóng chặt để bảo vệ chống giông bão, lụt (iv) mưa ngoại trừ nước mưa tràn vào nhà qua lỗ hổng cấu trúc tác động trực tiếp giông, bão (v) nước tràn từ bể chứa nước, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước BẢO HIỂM TRỘM CƯỚP kèm dấu hiệu đột nhập, sử dụng vũ lực tẩu thoát Quy tắc bảo hiểm bồi thường cho tổn thất thiệt hại gây trộm cướp trường hợp sau: (i) đột nhập vào khỏi tòa nhà bảo hiểm vũ lực hành động bạo lực (ii) công, sử dụng vũ lực đe dọa Người bảo hiểm, nhân viên Người bảo hiểm người có trách nhiệm trông coi tài sản Người bảo hiểm Với điều kiện là: Người bảo hiểm, nhận biết cố phát sinh Trang 4/9 dẫn đến khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm phải: (a) Thông báo cho quan công an tạo điều kiện hỗ trợ hợp lý nhằm phát bắt giữ tội phạm cũng truy tìm thu hồi tài sản (b) Thông báo cho PTI điện thoại, fax, email phương tiện liên lạc khác vòng 24h kể từ thời điểm xảy tổn thất (c) Thông báo văn cho PTI vòng 07 ngày sau chuyển đến PTI văn khiếu nại đòi bồi thường cung cấp chứng chi tiết yêu cầu cách hợp lý Trong trường hợp, PTI không chịu trách nhiệm bồi thường cho tổn thất mà Người bảo hiểm không thông báo cho PTI vòng 30 ngày kể từ ngày xảy cố loại trừ việc chậm thông báo trường hợp bất khả kháng Người Bảo hiểm phải thực tất biện pháp phòng ngừa hợp lý cho an toàn tài sản việc: (a) tuyển chọn giám sát người giúp việc (b) kiểm tra an toàn toàn cửa vào, cửa sổ lối vào nhà khác Trong trường hợp phát sinh khiếu nại theo Điều khoản này: (a) Người bảo hiểm phải thực yêu cầu hợp lý PTI việc chứng minh tổn thất thuộc khiếu nại phát sinh rủi ro bảo hiểm gây tài sản khơng đơn bị thất lạc tích (b) PTI có quyền tài sản nào, mà thiệt hại PTI bồi thường sở Điều khoản Người bảo hiểm phải thực chuyển giao biện pháp yêu cầu cách hợp lý để đảm bảo quyền lợi PTI Tuy nhiên Người đuợc bảo hiểm khơng có quyền từ bỏ tài sản cho PTI Điều 4: Điều khoản bổ sung Chi phí cứu hoả chi phí dập lửa khác Nếu tài sản bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại bồi thường theo quy tắc bảo hiểm này, PTI tốn chi phí cứu hoả chi phí dập lửa cháy khác mà NĐBH phải tốn cho nhà chức trách Với điều kiện rằng: Trách nhiệm bồi thường PTI không vượt hạn mức trách nhiệm ghi Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm Chi phí dọn dẹp trường Các khoản chi phí phát sinh cần thiết Người bảo hiểm việc dọn dẹp trường, tháo dỡ phá hủy, chống đỡ dựng, thực sửa chữa tạm thời nhiều phần tài sản bảo hiểm hậu tổn thất thiệt hại bảo hiểm với điều kiện chi phí này: (a) khơng truy đòi từ Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm khác; Trang 5/9 (b) không bao gồm chi phí dọn dẹp, hủy bỏ, làm chất rò rỉ, ô nhiễm nhiễm bẩn ngoại trừ tổn thất thiệt hại gây rủi ro bảo hiểm; (c) không vượt hạn mức trách nhiệm ghi Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm CHƯƠNG - LOẠI TRỪ BẢO HIỂM Điều 5: Loại trừ bảo hiểm PTI không chịu trách nhiệm bồi thường trường hợp sau: Bất kỳ thiệt hại phát sinh hậu quả, trực tiếp hay gián tiếp cố: a Những thiệt hại gây gây rối, quần chúng dậy, bãi công, sa thải công nhân b Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch nước ngoài, chiến (dù có tun chiến hay khơng tun chiến), loạn, nội chiến, khởi nghĩa, cách mạng, binh biến, bạo động, đảo chính, lực lượng quân tiếm quyền… c Khủng bố (nghĩa sử dụng bạo lực nhằm mục đích trị, bao gồm việc sử dụng bạo lực nhằm gây hoang mang xã hội hay phận xã hội) Những thiệt hại rủi ro bắt nguồn từ/hoặc phát sinh từ/hoặc hậu trực tiếp hay gián tiếp từ: a Phóng xạ ion hóa hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hay từ chất thải hạt nhân đốt cháy nhiên liệu hạt nhân b Các thuộc tính phóng xạ, độc, nổ, thuộc tính nguy hiểm khác thiết bị nổ hạt nhân hay phận thiết bị Những tổn thất hành động cố ý đồng lõa NĐBH gây Thiệt hại trộm cướp xảy Ngôi nhà bỏ trống, khơng có người cư trú sử dụng từ 30 ngày liên tục trở lên xảy Ngôi nhà giai đoạn xây dựng, cải tạo hay sửa chữa Thiệt hại gây và/hoặc gia tăng việc thay đổi tính chất sử dụng hay điều kiện khác Ngôi nhà so với tính chất điều kiện bắt đầu mua bảo hiểm mà khơng có thay đổi thiệt hại khơng xảy xảy mức độ thiệt hại nhỏ Thiệt hại tài sản tự lên men tự toả nhiệt chịu tác động trình toả nhiệt Những thiệt hại máy móc thiết bị gây rủi ro bên chúng như: tải, áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, rò điện nguyên nhân (kể sét) Những thiệt hại mang tính chất hậu hình thức Nếu PTI viện dẫn quy định Điều mà tổn thất, hư hại, chi phí phí tổn khơng bảo hiểm theo Hợp đồng/ Giấy chứng nhận bảo hiểm này, trách nhiệm chứng minh tổn thất, hư hại, chi phí phí tổn khơng bị loại trừ thuộc Người bảo hiểm Trang 6/9 CHƯƠNG – MỨC KHẤU TRỪ Điều 6: Mức khấu trừ Mức khấu trừ: số tiền mà NĐBH phải tự chịu vụ tổn thất liên quan đến rủi ro bảo hiểm PTI giải bồi thường số tiền vượt mức khấu trừ quy định Mức khấu trừ cụ thể quy định Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm CHƯƠNG – TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM Điều 7: Trách nhiệm người bảo hiểm Người bảo hiểm có trách nhiệm : Bảo vệ quản lý tài sản bảo hiểm, bảo quản tốt phương tiện phòng cháy, chữa cháy, chấp hành nghiêm chỉnh quy định phòng cháy, chữa cháy Nhà nước Đóng phí đầy đủ hạn Thông báo kịp thời cho PTI thay đổi tài sản bảo hiểm chi phí mình, phải thực biện pháp phòng ngừa cần thiết hợp lý tuân theo quy chế, kiến nghị PTI hay nhà sản xuất nhằm bảo dưỡng trì tình trạng an tồn tài sản bảo hiểm, ngăn chặn tổn thất xảy Trong trường hợp cần thiết, PTI xem xét điều chỉnh phạm vi bảo hiểm và/hoặc phí bảo hiểm cách thích hợp PTI không chịu trách nhiệm bồi thường cho thiệt hại gây lỗi hay thiếu sót PTI kiến nghị, khuyến cáo, yêu cầu thay đổi sửa chữa NĐBH không thực Khi xảy thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người bảo hiểm phải thông báo phương tiện nhanh (như điện thoại, telex, fax…) vòng 24 văn vòng 07 ngày cho PTI Trong trường hợp xảy hoả hoạn Người bảo hiểm cần thông báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy gần đến cứu chữa, lập biên bảo vệ trường tổn thất Thông báo cho quan công an trường hợp xảy thiệt hại hành động phá hoại hay với mục đích ác ý Trong trường hợp không khai báo kịp thời theo quy định PTI PTI chế tài từ chối bồi thường tùy theo mức độ lỗi NĐBH NĐBH khơng có quyền từ bỏ tài sản bảo hiểm bị tổn thất cho PTI Trường hợp tài sản bị tổn thất toàn (tổn thất toàn thực tế hay tổn thất toàn ước tính) PTI bồi thường, PTI u cầu, NĐBH có trách nhiệm chuyền quyền sở hữu tài sản với giấy tờ liên quan cho PTI Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm người thứ ba gây ra, NĐBH có trách nhiệm thơng báo cho PTI làm thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại PTI, hỗ trợ PTI đòi người thứ ba Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Sửa đổi, bổ sung (nếu có) hiệu lực trường hợp Người bảo hiểm khai báo sai lệch, cung cấp thông tin không không khai báo thông tin quan trọng Trang 7/9 CHƯƠNG – KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG Điều 8: Cơ sở giải bồi thường Áp dụng chung cho hai phần (Ngôi nhà Tài sản nhà) Bảo hiểm trùng Nếu thời điểm xảy thiệt hại, tài sản bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm khác, trường hợp trách nhiệm PTI cũng giới hạn phần tổn thất phân bổ cho Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm theo tỷ lệ Nếu có Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm khác bảo hiểm cho tài sản bảo hiểm, có điều khoản quy định khơng chấp nhận bồi thường đóng góp bồi thường phần toàn với Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm khác trách nhiệm PTI theo Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm giới hạn phần tổn thất tương ứng với tỷ lệ số tiền bảo hiểm chia cho giá trị thực tế tài sản Thế quyền Theo yêu cầu chi phí PTI, Người khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm phải thực hiện, thực cho phép tiến hành công việc cần thiết hợp lý nhằm mục đích thực thi quyền biện pháp tự bào chữa, nhằm chứng minh PTI miễn trách, đòi bồi thường từ bên thứ ba Đó quyền mà PTI hưởng sau bồi thường cho Người bảo hiểm Tuy nhiên, cơng việc tiến hành yêu cầu tiến hành trước sau PTI bồi thường Trong trường hợp, trách nhiệm PTI không vượt số tiền bảo hiểm/ Hạn mức trách nhiệm nêu Hợp đồng bảo hiểm và/ Giấy chứng nhận bảo hiểm Áp dụng riêng cho phần I (Phần nhà) Nếu thời điểm xảy tổn thất thiệt hại xem xét bồi thường theo quy định Phần I, giá trị Ngôi nhà lớn Số tiền bảo hiểm Người bảo hiểm xem tự bảo hiểm cho phần chênh lệch giá trị tự gánh chịu phần tổn thất thiệt hại theo tỷ lệ bảo hiểm giá trị tương ứng Áp dụng riêng cho phần II (Tài sản bên trong) Bảo hiểm dựa sở “Thay mới” (có nghĩa thay đồ vật chủng loại mà khơng tính giảm giá trị khấu hao, ăn mòn) PTI chọn thay đồ vật giải sở Khôi phục Khôi phục hiểu chi phí sửa chữa tài sản bị thiệt hại thay tài sản trường hợp bị sửa chữa tài sản loại, có tính tương tự khơng có chất lượng tốt Đối với vụ khiếu nại bồi thường, PTI có quyền định sửa chữa thay tài sản Điều 9: Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm bao gồm: Giấy thông báo tổn thất kiêm Giấy yêu cầu trả tiền bồi thường bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm; Biên giám định thiệt hại PTI công ty giám định khác Trang 8/9 đồng ý PTI Biên khám nghiệm trường, giám định tổn thất cảnh sát phòng cháy chữa cháy (nếu có); Biên khám nghiệm trường, giám định tổn thất, kết luận điều tra cảnh sát địa phương trường hợp tổn thất gây rủi ro trộm cướp kèm dấu hiệu đột nhập, sử dụng vũ lực tẩu thoát Hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà; Các hoá đơn, chứng từ khác liên quan đến việc xác định giá trị tài sản bị tổn thất (nếu có) Các chứng từ khác có liên quan (tuỳ trường hợp cụ thể) Điều 10: Thời hạn giải khiếu nại Thời hạn yêu cầu trả tiền bồi thường bảo hiểm: Trong vòng năm kể từ thời điểm xảy kiện bảo hiểm, NĐBH người thừa kế hợp pháp phải gửi đến Người bảo hiểm hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm Quá thời hạn trên, NĐBH người thừa kế hợp pháp quyền yêu cầu trả tiền bảo hiểm trừ trường hợp bất khả kháng Thời hạn giải yêu cầu trả tiền bồi thường bảo hiểm: PTI có trách nhiệm xem xét, giải toán tiền bảo hiểm cho tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm vòng 15 ngày kể từ nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ trừ có thỏa thuận khác Trong vòng 30 ngày kể từ ngày PTI thơng báo văn việc bồi thường, NĐBH ý kiến khác hiểu đồng ý số tiền cách thức bồi thường PTI Trường hợp NĐBH có ý kiến khác phải thông báo cho PTI văn Thời hiệu khởi kiện Thời hiệu khởi kiện hợp đồng bảo hiểm 03 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp Giải tranh chấp Mọi tranh chấp có liên quan đến quy tắc bảo hiểm này, bên khơng thỏa thuận thương lượng hai bên quyền yêu cầu Tóa án nhân dân có thẩm quyền Việt Nam giải Trang 9/9 ... quy định Điều Quy tắc bảo hiểm Tài sản bên trong: tất đồ đạc, dụng cụ gia đình tài sản khác đặt bên Ngôi nhà, thuộc quy n sở hữu N BH hay N BH phải chịu trách nhiệm trơng coi, kiểm sốt theo quy. .. cầu thay đổi sửa chữa N BH không thực Khi xảy thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người bảo hiểm phải thông báo phương tiện nhanh (như điện thoại, telex, fax…) vòng 24 văn vòng 07 ngày cho PTI... đích ác ý Trong trường hợp khơng khai báo kịp thời theo quy định PTI PTI chế tài từ chối bồi thường tùy theo mức độ lỗi N BH N BH khơng có quy n từ bỏ tài sản bảo hiểm bị tổn thất cho PTI Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 quy tac BH nha tu nhan, 4 quy tac BH nha tu nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay