4 quy tac BH nha tu nhan

9 16 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:43

... quy định Điều Quy tắc bảo hiểm Tài sản bên trong: tất đồ đạc, dụng cụ gia đình tài sản khác đặt bên Ngôi nhà, thuộc quy n sở hữu N BH hay N BH phải chịu trách nhiệm trơng coi, kiểm sốt theo quy. .. cầu thay đổi sửa chữa N BH không thực Khi xảy thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người bảo hiểm phải thông báo phương tiện nhanh (như điện thoại, telex, fax…) vòng 24 văn vòng 07 ngày cho PTI... đích ác ý Trong trường hợp khơng khai báo kịp thời theo quy định PTI PTI chế tài từ chối bồi thường tùy theo mức độ lỗi N BH N BH khơng có quy n từ bỏ tài sản bảo hiểm bị tổn thất cho PTI Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 quy tac BH nha tu nhan, 4 quy tac BH nha tu nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay