HP2 những điều nên biết khi làm NCKH về kinh tế

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:26

... bạn xem lớp có ghi chữ Public) Kinh tế lượng Kinh tế lượng nhánh ứng dụng thống kê kinh tế (vì nên bạn yêu cầu học xác suất thống kê trước học kinh tế lượng) Kinh tế lượng công cụ để bạn kiểm chứng... nhiều tuần cuối bỏ cuộc) Các bạn học Business (quản trị kinh doanh, ngành kinh doanh nói chung), ngồi làm đề tài NCKH kinh tế, làm NCKH kinh doanh (chẳng hạn Management Science Marketing Science)... giãn thể ảnh hưởng LTT đến việc làm Mình nghĩ bạn nên đăng ký học môn sớm tốt gần chắn bạn dùng đến kinh tế lượng muốn có NCKH chất lượng Một lý tài liệu kinh tế lượng dùng nhiều kiến thức ma
- Xem thêm -

Xem thêm: HP2 những điều nên biết khi làm NCKH về kinh tế, HP2 những điều nên biết khi làm NCKH về kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay