Kinh nghiem nghien cứu khoa học

32 48 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:24

... nợ để tài trợ cho tăng trưởng kinh tế nói chung Điều đặt yêu cầu nghiên cứu khoa học để giải toán đánh đổi “tăng trưởng” “rủi ro” Về lý luận: có nhiều nghiên cứu học thuật nợ xấu, đề án, chương... nghiên cứu đề tài: Kiểm soát nợ xấu để tăng trưởng bền vững Tìm hiểu sơ bộ, phát “khoảng trống” -> Vấn đề để nghiên cứu: Tìm hiểu sơ (qua tên báo tin tức, báo khoa học, tóm tắt báo khoa học )... • Tính cấp thiết nghiên cứu/ Lý lựa chọn đề tài • “Khoảng trống”/Tính nghiên cứu • Câu hỏi nghiên cứu • Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu gì? Có cần cơng trình nghiên cứu đề tài hay khơng? Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiem nghien cứu khoa học, Kinh nghiem nghien cứu khoa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay