Giao trinh Quản Trị Tài Chính TS. Nguyễn Phương Liên

156 14 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:13

Với mục đích giải đáp, định hướng các vấn đề tài chính trong doanh nghiệp, bộ giáo trình QTTC được biên soạn để phục vụ không chỉ cho các sinh viên mà còn cả các nhà nghiên cứu, chủ doanh nghiệp, các nhà hoạch định tìm hiểu, bổ sung kiến thức liên quan đến lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Giáo trình Quản trị Tài -LỜI NÓI ĐẦU Trong doanh nghiệp, hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh yếu tố có ảnh hưởng đến kết kinh doanh sức cạnh tranh doanh nghiệp thông qua suất lao động, chất lượng giá thành sản phẩm… quản trị tài có vai trò quan trọng việc đảm bảo nguồn lực tài chính, điều kiện khơng thể thiếu để thực hoạt động sản xuất, kinh doanh Mỗi định tài khơng ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh tại, mà tác động đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 10, 20 năm, lâu tương lai Nói cách khác, thành công, hay thất bại doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào định tài Vì vậy, hiểu biết cách phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh để đưa định tài tổ chức triển khai thực u cầu có tính bắt buộc nhà quản trị tài chính, chủ doanh nghiệp Đây phần kiến thức bắt buộc chuyên ngành quản trị kinh doanh trường đại học Thương mại Xuất phát từ tầm quan trọng nêu để đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo cán quản lý kinh tế, mơn Quản trị tài chính, trường đại học Thương mại tổ chức biên soạn giáo trình “Quản trị tài chính” Sách dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho sinh viên thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh trường tài liệu tham khảo hữu ích cho độc giả quan tâm đến lĩnh vực Ngoài lời mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung sách bao gồm phần: lý thuyết, hệ thống câu hỏi ôn tập tập Phần lý thuyết kết cấu thành chương: Chương 1: Những vấn đề quản trị tài Chương 2: Quản trị tài sản cố định Chương 3: Quản trị tài sản lưu động Chương 4: Quản trị nguồn tài trợ Chương 5: Đòn bẩy kinh doanh chi phí sử dụng vốn Chương 6: Quyết định đầu tư dài hạn doanh nghiệp Chương 7: Phân tích dự báo nhu cầu tài doanh nghiệp Chương 8: Quản trị tài doanh nghiệp số bối cảnh đặc biệt Phần tập bao gồm 24 tập ứng dụng xếp theo thứ tự chương số tổng hợp Tham gia biên soạn giáo trình gồm: - PGS, TS Nguyễn Thị Phương Liên, trưởng mơn Quản trị Tài chính, chủ biên đồng thời biên soạn chương 1, 4, hệ thống câu hỏi ôn tập tập - PGS, TS Nguyễn Văn Thanh trưởng khoa Thương mại quốc tế biên soạn chương 5,6, -PGS, TS Đinh Văn Sơn, Phó hiệu trưởng trường đại học Thương mại, biên soạn chương 2,3, Để thực cơng trình này, dựa vào số tài liệu nước nước (được liệt kê danh mục tài liệu tham khảo) làm luận chứng cho trình biên soạn Chúng tơi nhận ý kiến đóng góp quý báu nhà giáo, nhà khoa học: PGS, TS Vương Trọng Nghĩa, trường đại học Kinh tế quốc dân; TS Hoàng Văn Hải, trường đại học Thương mại; GS, TS, NGUT Nguyễn Bách Khoa, Hiệu trưởng trường đại học Thương mại tập thể giảng viên mơn Quản trị tài chính, trường đại học Thương mại Chúng xin chân thành cảm ơn tác giả tài liệu mà chúng tơi sử dụng; cảm ơn góp ý, phản biện nhà khoa học có tên Mặc dù trình biên soạn, tập thể tác giả cố gắng để sách đảm bảo tính khoa học, đại gắn liền với thực tiễn Việt Nam, song trình độ có hạn, lại lần biên soạn giáo trình nên sách chắn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết định Chúng mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng bạn đọc để có chỉnh lý, sửa đổi lần tái sau Thay mặt tập thể tác giả Chủ biên PGS, TS Nguyễn Thị Phương Liên Giáo trình Quản trị Tài -Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Quản trị tài có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến tất hoạt động doanh nghiệp Thực tế hoạt động quản trị doanh nghiệp cho thấy hầu hết định quản trị đưa dựa kết khảo sát nghiên cứu, phân tích dự báo tình hình sản xuất - kinh doanh, tình hình tài tương lai, đánh giá mặt tài cần thiết Nội dung chương giới thiệu vấn đề doanh nghiệp quản trị tài doanh nghiệp như: - Các hình thức tổ chức doanh nghiệp hoạt động tài doanh nghiệp, - Mục tiêu chức quản trị tài doanh nghiệp, - Vị trí tổ chức máy quản trị tài doanh nghiệp, - Các sách quản trị tài doanh nghiệp 1.1 Doanh nghiệp hoạt động tài doanh nghiệp 1.1.1 Các hình thức tổ chức doanh nghiệp mục tiêu doanh nghiệp * Khái niệm doanh nghiệp Có nhiều quan điểm khác doanh nghiệp Theo Luật doanh nghiệp năm 2005 “doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh” * Các hình thức tổ chức doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức theo nhiều hình thức pháp lý khác nhau, song nhìn chung có số hình thức sau: - Doanh nghiệp tư nhân: doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động doanh nghiệp Có thể nói doanh nghiệp tư nhân hình thức tổ chức kinh doanh lâu đời đơn giản thực thể kinh doanh Đặc điểm bật doanh nghiệp tư nhân người chủ phải chịu trách nhiệm vô hạn nghĩa vụ tài Điều có nghĩa người chủ phải chịu trách nhiệm doanh nghiệp mặt tài khơng phần vốn đầu tư ban đầu mà cần phải đem tài sản cá nhân để trang trải cho khoản nợ doanh nghiệp Thuận lợi lớn doanh nghiệp tư nhân việc thành lập đơn giản, dễ dàng Chủ doanh nghiệp người có tồn quyền định hoạt động kinh doanh, nhận tất thu nhập từ kinh doanh sau toán khoản nợ Nhưng loại hình doanh nghiệp có số hạn chế chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn tất khoản nợ kinh doanh So với loại hình doanh nghiệp khác, hình thức huy động vốn doanh nghiệp tư nhân có giới hạn định Doanh nghiệp khơng có quyền huy động vốn hình thức phát hành chứng khốn Vì quy mơ doanh nghiệp phụ thuộc vào tiềm lực tài người chủ khả vay mượn ơng ta Do đó, khơng có đáng ngạc nhiên thấy đa số doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nhỏ - Công ty hợp danh doanh nghiệp đó: + Phải có thành viên đồng sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung (gọi thành viên hợp danh), thành viên hợp danh có thành viên góp vốn + Thành viên hợp danh phải cá nhân có trình độ chun mơn uy tín nghề nghiệp chịu trách nhiệm tồn tài sản nghĩa vụ cơng ty + Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty Loại hình cơng ty hợp danh có lợi doanh nghiệp tư nhân khả huy động vốn có nhiều thành viên tham gia góp vốn kinh doanh - Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH): loại cơng ty thành viên góp vốn để thành lập họ chịu trách nhiệm hữu hạn phần vốn góp vào cơng ty Giáo trình Quản trị Tài -Ở Việt Nam, theo Luật doanh nghiệp năm 2005, công ty TNHH (hai thành viên trở lên) doanh nghiệp đó: + Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp + Thành viên tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt 50 Ngồi ra, có cơng ty TNHH thành viên Đây doanh nghiệp tổ chức cá nhân làm chủ sở hữu, chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài khác doanh nghiệp phạm vi sô svốn điều lệ doanh nghiệp So với loại hình doanh nghiệp nêu trên, cơng ty TNHH có thuận lợi thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn phần vốn mà họ góp - Cơng ty cổ phần: cơng ty thành viên góp vốn hình thức cổ phần để hoạt động Ở Việt Nam, theo Luật doanh nghiệp năm 2005, công ty cổ phần (CTCP) doanh nghiệp đó: + Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần + Cổ đông tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu không hạn chế số lượng tối đa + Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp Căn vào hình thức phát hành cổ phiếu, cơng ty cổ phần có hai loại: CTCP nội CTCP đại chúng Công ty cổ phần nội loại công ty phát hành cổ phiếu cổ đông sáng lập, công nhân người quen thuộc với công ty Công ty cổ phần đại chúng loại cơng ty có phát hành cổ phiếu rộng rãi công chúng Mức độ rộng rãi tuỳ thuộc vào luật pháp quốc gia So với loại hình doanh nghiệp khác, CTCP có lợi hình thức huy động vốn Ngồi hình thức huy động vốn doanh ngiệp khác, CTCP loại doanh nghiệp phép huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu - Doanh nghiệp nhà nước (DNNN): DNNN loại doanh nghiệp nhà nước đại diện nắm quyền sở hữu, quản lý nhằm phục vụ cho mục tiêu chung kinh tế xã hội Ở Việt Nam, theo luật DNNN năm 2003 DNNN tổ chức kinh tế nhà nước sở hữu toàn vốn điều lệ, có cổ phần vốn góp chi phối, tổ chức hình thức cơng ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH Trong kinh tế thị trường, Chính phủ thường đầu tư thành lập DNNN ngành chậm thu hồi vốn, khó thu hút vốn từ khu vực tư nhân, đầu tư vào ngành kinh tế mũi nhọn nhằm thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển… - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam: doanh nghiệp thành lập Việt Nam nhà đầu tư nước đầu tư phần, toàn vốn nhằm thực mục tiêu chung tìm kiếm lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, mang quốc tịch Việt Nam, tổ chức hoạt động theo quy chế công ty TNHH, CTCP tuân theo quy định pháp luật Việt Nam * Mục tiêu doanh nghiệp Hầu hết doanh nghiệp kinh doanh có mục tiêu làm nhiều lợi nhuận nâng cao giá trị thị trường doanh nghiệp tốt Tuy nhiên mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận khơng phải lúc dễ dàng xác định, mục tiêu chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố thời gian, rủi ro… có mối quan hệ tác động đến nhiều vấn đề khác doanh nghiệp kinh tế - xã hội Do khơng thể coi tối đa hoá lợi nhuận yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nói cách khác, mức độ đó, tối đa hố lợi nhuận khơng phải mục tiêu hành động nhiều tình thực tế Tối đa hóa giá trị thị trường doanh nghiệp tối đa hố giá trị tài sản chủ sở hữu doanh nghiệp Điều dẫn tới kết thị giá cổ phần doanh nghiệp ngày cao Vì thế, mục tiêu cổ đông dễ chấp nhận Giáo trình Quản trị Tài -Nhưng, nhà quản trị khó đánh giá xác mức độ ảnh hưởng định giá trị doanh nghiệp, chịu tác động nhiều yếu tố Hơn nữa, thị trường đồng nghĩa với biến đổi khôn lường Tuy nhiên, nhà quản trị giỏi phải người đưa nhiều định định sai lầm tối đa hoá giá trị doanh nghiệp phải mục tiêu hoạt động 1.1.2 Hoạt động tài doanh nghiệp Mặc dù có nhiều loại hình doanh nghiệp, với hình thức pháp lý máy tổ chức khác nhau, có đặc điểm riêng sản xuất, kinh doanh, tài chính… nội dung hoạt động tài chính, mục tiêu chức quản trị tài doanh nghiệp giống Hoạt động tài doanh nghiệp phức tạp thể thông qua nhiều quan hệ kinh tế doanh nghiệp với chủ thể khác kinh tế Tuy nhiên xếp chúng thành nhóm bản: Quan hệ tài doanh nghiệp với nhà nước, quan hệ tài doanh nghiệp với thị trường quan hệ tài nội doanh nghiệp - Quan hệ tài doanh nghiệp với nhà nước thể qua việc doanh nghiệp thực nghĩa vụ tài nhà nước nộp khoản thuế lệ phí (thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, lệ phí trước bạ, lệ phí chứng thư v.v…) Ngồi ra, riêng DNNN, doanh nghiệp nhà nước cấp vốn để hoạt động theo chức nhiệm vụ giao - Quan hệ tài doanh nghiệp với chủ thể kinh tế khác thị trường như: quan hệ toán mua bán tài sản, vật tư, hàng hóa, dịch vụ; quan hệ với ngân hàng tổ chức tín dụng khác huy động vốn cho vay, đầu tư vốn, tài sản; quan hệ với tổ chức bảo hiểm tham gia bảo hiểm nhận tiền bồi thường bảo hiểm v.v… - Quan hệ tài nội doanh nghiệp thể thông qua hoạt động tốn tiền lương, tiền cơng thực khoản tiền thưởng, phạt với công nhân viên doanh nghiệp; hoạt động phân chia điều hòa vốn phận doanh nghiệp; hoạt động phân phối lợi nhuận sau thuế, phân phối sử dụng quỹ doanh nghiệp, hoạt động chi trả cổ tức cho cổ đơng… 1.2 Quản trị tài doanh nghiệp Quản trị tài doanh nghiệp bao gồm tổng thể hoạt động nhà quản trị trình nghiên cứu, dự báo, phân tích, định tài tổ chức thực định nhằm thực mục tiêu xác định 1.2.1 Mục tiêu quản trị tài doanh nghiệp *Mục tiêu dài hạn: Hoạch định giải pháp tối ưu giai đoạn để thực mục tiêu doanh nghiệp, cụ thể là: - Đưa định đầu tư đúng, hiệu cao - Đưa định tài trợ hợp lý với chi phí sử dụng vốn thấp * Mục tiêu ngắn hạn: Đảm bảo lực toán doanh nghiệp với nguồn tài tối ưu - thỏa mãn điều kiện đủ số lượng, thời gian 1.2.2 Chức quản trị tài doanh nghiệp Quản trị tài doanh nghiệp có chức sau: + Thứ nhất, hoạch định chiến lược tài doanh nghiệp Rủi ro doanh nghiệp phân thành rủi ro kinh doanh rủi ro tài Rủi ro kinh doanh thường gắn liền với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Lãnh đạo doanh nghiệp giữ vai trò kiểm sốt mức độ rủi ro kinh doanh thông qua lựa chọn dự án đầu tư, công nghệ chiến lược đầu tư cụ thể Rủi ro tài xuất phát từ sử dụng nợ vay Mỗi doanh nghiệp khác có đòn cân nợ khác Vì vậy, để hạn chế rủi ro tài chính, nhà quản trị tài doanh nghiệp cần vào đặc điểm ngành nghề kinh doanh, môi trường kinh doanh… doanh nghiệp để hoạch định cấu vốn mục tiêu nguồn tài trợ cho quỹ doanh nghiệp Cơ cấu vốn mục tiêu thể Giáo trình Quản trị Tài -hiện phối kết hợp vốn chủ sở hữu nợ tổng vốn kinh doanh doanh nghiệp Nhìn chung doanh nghiệp có rủi ro kinh doanh cao thường có khuynh hướng sử dụng nợ doanh nghiệp khác Bên cạnh đó, việc hoạch định cấu tài sản cần đầu tư xây dựng sách phân phối thu nhập nội dung quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng phát triển tương lai doanh nghiệp + Thứ hai, tổ chức thực chiến lược tài doanh nghiệp Đây q trình xác lập mơ hình, phân cơng giao nhiệm vụ cho cấp nhân viên doanh nghiệp để thực chiến lược, kế hoạch, sách tài doanh nghiệp Thực chức nhà quản trị tài cần quan tâm đến số vấn đề cụ thể sau: - Tổ chức huy động nguồn vốn cho đầu tư, kinh doanh với chi phí thấp Mọi hoạt động doanh nghiệp đòi hỏi phải có vốn Vì thế, vào dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh phê duyệt, nhà quản trị tài phải xác định nhu cầu vốn cần thiết doanh nghiệp thời kỳ Đồng thời để thực mục tiêu dài hạn ngắn hạn, nhà quản trị tài cần xem xét, cân nhắc nhiều mặt như: lợi ích, bất lợi hình thức huy động vốn, chi phí sử dụng loại nguồn nào…? Cụ thể, để thực tốt chức này, nhà quản trị phải trả lời câu hỏi: huy động bao nhiêu? vào thời điểm nào? thời gian (dài hạn hay ngắn hạn)? huy động nguồn vốn (vốn chủ sở hữu hay nợ), huy động nội tệ hay ngoại tệ?… - Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu Thực chức này, nhà quản trị tài doanh nghiệp phải tìm biện pháp nhằm góp phần huy động tối đa số vốn có vào hoạt động kinh doanh, giải phóng khoản vốn bị ứ đọng Theo dõi chặt chẽ thực tốt hoạt động tốn khoản phải thu, phải trả Tìm kiếm giải pháp thích hợp để đảm bảo cân thu chi tiền tệ, ổn định tình hình tài chính, đảm bảo doanh nghiệp ln có đủ khả toán khoản nợ đến hạn - Tổ chức thực tốt trình phân phối thu nhập Thu nhập doanh nghiệp tạo từ nhiều nguồn khác Theo nguồn hình thành, thu nhập doanh nghiệp bao gồm: thu nhập sản xuất kinh doanh, thu nhập tài thu nhập bất thường, thu nhập tạo từ hoạt động sản xuất kinh doanh thường chiếm tỷ trọng lớn Trên sở xác định xác tổng thu nhập doanh nghiệp, nhà quản trị phải xây dựng sách phân phối thu nhập hợp lý, giải hài hoà mối quan hệ lợi ích nhà nước, chủ sở hữu doanh nghiệp người lao động; đảm bảo yêu cầu tích luỹ doanh nghiệp để đầu tư phát triển, tăng trưởng doanh nghiệp, trọng lợi ích cổ đơng người lao động doanh nghiệp… Chính sách phân chia lợi tức cổ phần có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp Vì vậy, trước định tổ chức trình phân phối này, nhà quản trị cần xem xét kỹ nhân tố tác động như: quy định pháp lý phân phối thu nhập doanh nghiệp, hội đầu tư, tâm lý cổ đơng, thuế tính hấp dẫn nhà đầu tư tiềm doanh nghiệp… + Thứ ba, kiểm sốt tình hình tài doanh nghiệp Kiểm sốt bao gồm việc thiết lập tiêu chuẩn lượng hóa kết đạt được, tiến hành hoạt động điều chỉnh kết khơng với mục tiêu ấn định Kiểm sốt tài thực kết hợp theo nhiều hình thức: kiểm sốt định kỳ, kiểm sốt liên tục, kiểm soát mục tiêu kết quả; kiểm soát tồn bộ, kiểm sốt phận, kiểm sốt cá nhân tiến hành trước sau triển khai thực hoạt động tài Phân tích tài nội dung quan trọng hoạt động kiểm sốt Phân tích tài doanh nghiệp thực thơng qua tiêu tài thường tiến hành theo định kỳ định nhằm đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp, điểm mạnh, điểm yếu hoạt động tài thực trạng tình hình tài doanh nghiệp Trên sở đưa định kinh doanh, tài chính, đảm bảo tài sản, tiền vốn nguồn tài doanh nghiệp sử dụng cách có hiệu Giáo trình Quản trị Tài -quả Các chức quản trị tài có mối quan hệ mật thiết tác động tương hỗ lẫn Việc hoạch định chiến lược tài cho phép định phương hướng chung cho suy nghĩ hành động, kim nam hướng dẫn định thành viên doanh nghiệp Việc tổ chức thực chiến lược tài góp phần giúp doanh nghiệp biến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, dự án đầu tư thành thực Tuy nhiên, việc hoạch định có hạn chế định, là: kết dự báo sai lầm làm giảm tác động tích cực hoạch định Vì vậy, thực chức kiểm sốt khơng đảm bảo cho q trình tổ chức triển khai cơng tác quản trị tài theo định hướng chiến lược vạch ra, góp phần nâng cao hiệu q trình tổ chức thực chiến lược, kế hoạch sách tài mà kịp thời đưa sách, hành vi ứng xử thực tế phát sinh tình ngồi dự kiến, phát tượng vi phạm quy trình, sách tài q trình tổ chức thực * Một số điểm cần lưu ý quản trị tài doanh nghiệp Để thực mục tiêu doanh nghiệp, hoạt động quản trị tài doanh nghiệp cần tuân thủ số vấn đề mang tính ngun tắc sau: - Tiền có giá trị theo thời gian: Một đồng tiền thời điểm ln có giá trị lớn đồng tiền thời điểm tương lai - Số lượng thời gian phải xem xét đồng thời: cân đối thu - chi, cung - cầu tiền doanh nghiệp phải bao gồm hai yếu tố: số lượng thời gian - Khó tìm dự án hoàn hảo: thị trường cạnh tranh nên điều kiện để đánh giá lựa chọn dự án đầu tư cần biến hóa, khơng cố định theo khn mẫu có sẵn - Mọi rủi ro phải đền bù thỏa đáng: rủi ro tồn hoạt động doanh nghiệp nên lợi ích nhận phải xem xét mối quan hệ với rủi ro - Chi phí sử dụng vốn ln tham số bản: Chi phí sử dụng vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến kết hiệu kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, cần lựa chọn nguồn vốn sở xem xét giá vốn thị trường khả linh hoạt điều chỉnh cấu sử dụng vốn - Sự kích thích hợp lý với người điều hành doanh nghiệp: có phân biệt quyền sở hữu với quyền điều hành lợi ích người điều hành gánh nặng người sở hữu ảnh hưởng tới lựa chọn tài dài hạn thể cấu trúc vốn chi phí điều hành Vì thế, cần có sách kích thích hợp lý với người điều hành doanh nghiệp - Chính sách thuế có ảnh hưởng đến định kinh doanh: vấn đề thuế có ảnh hưởng đến lựa chọn tài dài hạn, định quản trị nguồn tài trợ tài sản doanh nghiệp Vì vậy, cần vào môi trường thuế nơi doanh nghiệp hoạt động để xây dựng sách quảntài thích hợp, đảm bảo yêu cầu tuân thủ pháp luật có lợi cho doanh nghiệp 1.2.3 Vị trí tổ chức máy quản trị tài doanh nghiệp * Vị trí quản trị tài máy tổ chức doanh nghiệp Các doanh nghiệp khác có mơ hình quản lý khác Để thực mục tiêu xác định, doanh nghiệp phải thực nhiều chức nhiệm vụ quản lý sản xuất, quản lý nhân lực… quảntài có vai trò, vị trí then chốt Trong sơ đồ tổ chức doanh nghiệp, phận quảntài ln xem phận quan trọng bên cạnh người lãnh đạo cao cấp doanh nghiệp ln có ảnh hưởng lớn đến việc đưa định quan trọng doanh nghiệp Tính chất quan trọng vấn đề tài bao trùm hoạt động doanh nghiệp thông tin tài doanh nghiệp ln quan tâm chủ thể liên quan đến tồn phát triển doanh nghiệp Giáo trình Quản trị Tài -Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Giám đốc Marketing Giám đốc tài Giám đốc nhân Trưởng phòng tài Quản trị tiền chứng khốn Quản trị tín dụng th.mại Quản trị phân phối KQKD Giám đốc sản xuất Kế toán trưởng Quản trị rủi ro tài Kế tốn tài Kế tốn thuế Soạn thảo BCTC & KTNB Hình 1: Tổ chức máy quảntài điển hình * Nhà quản trị tài ai? + Giám đốc tài chính: cơng ty lớn thường có giám đốc tài chính, giúp tổng giám đốc kiểm sốt cơng việc liên quan đến tài kế tốn Giám đốc tài người trực tiếp quản lý tồn tình hình tài cơng ty, tham mưu cho tổng giám đốc việc định tài + Trưởng phòng tài chính: giúp giám đốc tài tổ chức quản lý hoạt động sau: - Quan hệ với ngân hàng tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn tài trợ vốn kinh doanh - Quản trị tiền, chứng khốn, - Quản trị tín dụng thương mại (bán chịu), - Quản trị phân phối kết kinh doanh (KQKD), - Quản trị rủi ro tài … + Kế tốn trưởng: thực số chức nhiệm vụ sau: - Tổ chức soạn thảo báo cáo tài (BCTC), - Kiểm tốn nội (KTNB), - Kế tốn tài chính, - Kế tốn thuế + Ngồi nhà quản trị tài cấp cao, cán quản trị tài có trách nhiệm quảntài phận mà phân cơng phụ trách 1.3 Các sách tài doanh nghiệp Chính sách tài phận quan trọng sách doanh nghiệp, cấu thành sách thành phần: sách đầu tư, sách tài trợ sách phân phối thu nhập Mỗi sách thành phần có mục tiêu riêng Song tương thích chúng điều kiện cần thiết để chu trình tài vận hành trơi chảy, hay nói cách khác tạo nên sách tài có tính khả thi * Chính sách đầu tư Chính sách đầu tư tiền đề cho việc triển khai hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nhìn vào sách đầu tư doanh nghiệp cho biết xu hướng Giáo trình Quản trị Tài -phát triển tương lai doanh nghiệp Chính sách đầu tư hình thức đầu tư, danh mục đầu tư quy mô đầu tư doanh nghiệp thời kỳ định, ấn định thời hạn đầu tư, tỷ suất lợi nhuận mà dự án đầu tư đòi hỏi Chính sách đầu tư doanh nghiệp chịu tác động số yếu tố như: Mâu thuẫn người điều hành người sở hữu doanh nghiệp, môi trường kinh doanh, khả tài doanh nghiệp, sách quản lý kinh tế nhà nước, nhu cầu thị trường tiềm năng… * Chính sách tài trợ Chính sách tài trợ sở việc tạo vốn, định hướng việc xác định nguồn, số lượng, thời hạn thời điểm huy động vốn doanh nghiệp thời kỳ định Các định hướng đề phải đạt mục tiêu tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn, sở tôn trọng ràng buộc chiến lược cấu trúc vốn để hạn chế chi phí điều hành, ràng buộc quy mô phát triển quan hệ với môi trường doanh nghiệp Căn để xây dựng sách tài trợ sách đầu tư doanh nghiệp Chính sách tài trợ doanh nghiệp chịu tác động nhiều yếu tố như: hình thức pháp lý doanh nghiệp, cấu vốn mục tiêu doanh nghiệp, phát triển thị trường vốn… * Chính sách phân phối thu nhập Chính sách phân phối thu nhập thể quan điểm việc phân chia lợi nhuận doanh nghiệp, đặc biệt vấn đề có trích lập quỹ doanh nghiệp khơng? trích lập quỹ với tỷ lệ nào? Chia lãi cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức bao nhiêu, theo hình thức nào? Chia lợi tức cổ phần tiền (chia cổ tức cổ phần thường kỳ, lợi tức cổ phần chia thêm, lợi tức cổ phần đặc biệt) hay chia lợi tức cổ phần…? Chính sách phân phối thu nhập chịu tác động số yếu tố như: Tính chất sở hữu hình thức pháp lý doanh nghiệp, sách quản lý phân phối thu nhập doanh nghiệp Nhà nước, sách thuế, cấu trúc tâm lý cổ đơng… * Mối quan hệ sách tài Chính sách phân phối TN Chính sách đầu tư Chính sách tài trợ Chính sách đầu tư sách tài trợ liên quan đến mối quan hệ cân đối nhu cầu vốn hình thành sách đầu tư khả cung cấp vốn hình thành từ sách tài trợ Quan hệ cân đối phải xem xét hai phương diện số lượng thời gian xét đến lịch trình tài trợ hồn trả Chính sách phân phối thu nhập xác định tỷ lệ thu nhập để tích luỹ, nhằm bổ sung vốn chủ sở hữu cho mở rộng kinh doanh đại hố cơng nghệ, sở để hoạch định phương thức huy động nguồn vốn từ bên ngoài, mảng quan trọng sách tài trợ Điều tác động đến cấu trúc nguồn vốn ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp tác động ngược trở lại đến sách phân phối thu nhập Chính sách đầu tư tác động đến sách phân phối thu nhập tương lai Bởi vì, quy mơ lợi nhuận kỳ vọng thu từ dự án đầu tư dẫn tới điều chỉnh sách phân phối thu nhập chia lãi cổ phần doanh nghiệp Ngoài ra, việc theo đuổi cấu trúc vốn tối ưu với sách chia lãi cổ phần ổn định dẫn đến thặng dư ngân quỹ dài hạn doanh nghiệp Điều làm xuất định đầu tư tài đặc điểm linh hoạt loại hình đầu tư so với đầu tư trực tiếp Giáo trình Quản trị Tài -Chương 2: QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Bất doanh nghiệp nào, dù có quy mơ lớn hay nhỏ, dù thuộc lĩnh vực sản xuất chế biến, hay kinh doanh hàng hóa dịch vụ, để thực hoạt động kinh doanh cần phải có yếu tố cần thiết kho tàng, cửa hàng, văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, vật tư, tiền vốn Theo thời gian luân chuyển giá trị, toàn tài sản doanh nghiệp bao gồm: tài sản có thời gian sử dụng (hay thu hồi, luân chuyển giá trị) mang tính ngắn hạn gọi tài sản lưu động (TSLĐ) tài sản có thời gian sử dụng (thu hồi, hay luân chuyển giá trị) mang tính dài hạn Căn vào hình thái tồn tại, tài sản luân chuyển giá trị mang tính dài hạn doanh nghiệp bao gồm loại: tài sản cố định (TSCĐ), đầu tư tài dài hạn tài sản dài hạn khác Nội dung chương tập trung nghiên cứu TSCĐ quản trị TSCĐ 2.1 Phân loại tài sản cố định 2.1.1 Khái niệm Bất trình kinh doanh cần có diện yếu tố bản, là: đối tượng lao động, tư liệu lao động sức lao động Bộ phận tư liệu lao động có giá trị lớn thời gian sử dụng, thu hồi, luân chuyển giá trị manh tính dài hạn (như nhà xưởng, văn phòng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, giá trị quyền sử dụng đất ) gọi TSCĐ Nói cách khác, TSCĐ tư liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng (thu hồi, luân chuyển giá trị) dài Dấu hiệu nhận biết TSCĐ: Thông thường tài sản coi TSCĐ thoả mãn đồng thời ba điều kiện: - Tham gia trực tiếp gián tiếp vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp với tư cách tư liệu lao động - Có thời gian sử dụng dài, thường từ năm trở lên - Có giá trị lớn, đạt đến mức độ định Tiêu chuẩn phụ thuộc vào qui định quốc gia thời kỳ Những tài sản không hội đủ tiêu chuẩn kể coi TSLĐ doanh nghiệp Việc nhận biết phân biệt TSCĐ với TSLĐ có ý nghĩa quan trọng khơng cơng tác nghiên cứu mà giúp cho doanh nghiệp quản lý, sử dụng tài sản cách tốt Thực tế Việt Nam nay: Theo chế độ quảntài hành (Quyết định 206/2003/QĐ-BTC), tài sản doanh nghiệp thoả mãn đồng thời điều kiện sau coi TSCĐ: + Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; + Nguyên giá phải xác định cách tin cậy; + Có thời gian sử dụng từ năm trở lên; + Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên 2.1.2 Đặc điểm Có nhiều loại TSCĐ khác sử dụng nhiều lĩnh vực khác nhau, song chúng có đặc điểm chung sau đây: + TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp với vai trò tư liệu lao động chủ yếu + Trong trình tồn tại, hình thái vật chất đặc tính sử dụng ban đầu TSCĐ không thay đổi, song giá trị giá trị sử dụng giảm dần Trong trình TSCĐ tồn sử dụng, giá trị giá trị sử dụng bị giảm tác động nhiều yếu tố Hiện tượng gọi hao mòn TSCĐ Nói cách khác, hao mòn TSCĐ giảm sút giá trị giá trị sử dụng TSCĐ Trong thực tế có hai loại hao mòn TSCĐ: hao mòn hữu hình hao mòn vơ hình Giáo trình Quản trị Tài Hao mòn hữu hình TSCĐ Đây hao mòn vật giá trị TSCĐ trình chúng tồn sử dụng Hình thức hao mòn biểu hai khía cạnh: Về mặt vật: giá trị sử dụng TSCĐ giảm thể thay đổi trạng thái vật lý, giảm sút chất lượng tính cơng dụng ban đầu Nếu q trình tiếp diễn đến lúc TSCĐ khơng sử dụng Muốn khơi phục lại giá trị sử dụng phải sửa chữa, thay Về mặt giá trị: hao mòn hữu hình giảm dần giá trị TSCĐ phần giá trị hao mòn thường nhà quản lý tính tốn hạch tốn vào chi phí kinh doanh hay giá thành sản phẩm, dịch vụ Nguyên nhân hao mòn hữu hình tác động cơ, hóa học xảy với TSCĐ chúng tham gia vào trình kinh doanh doanh nghiệp tác động điều kiện tự nhiên nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng môi trường sử dụng TSCĐ Mức độ hao mòn hữu hình phụ thuộc vào cường độ sử dụng TSCĐ, việc chấp hành quy trình kỹ thuật chất lượng chế tạo TSCĐ Đối với TSCĐ hữu hình, hao mòn hữu hình thể mặt vật giá trị Tuy nhiên, TSCĐ vơ hình, hao mòn hữu hình thể mặt giá trị mà - Hao mòn vơ hình TSCĐ Hao mòn vơ hình giảm tuý mặt giá trị (hay giá trị trao đổi) TSCĐ tác động tiến khoa học kỹ thuật Có số ngun nhân sau dẫn đến hao mòn vơ hình TSCĐ: Một là, TSCĐ bị giảm giá trị trao đổi xuất TSCĐ cũ với giá rẻ Nguyên nhân hình thức hao mòn tiến khoa học áp dụng vào sản xuất, làm cho suất lao động tăng lên, kết giá thành sản xuất TSCĐ giảm xuống, từ doanh nghiệp sản xuất TSCĐ có điều kiện để hạ giá bán Hai là, TSCĐ bị giảm giá trị trao đổi xuất TSCĐ mới, hoàn thiện đại tính kỹ thuật Nguyên nhân tượng tiến khoa học áp dụng vào sản xuất tạo TSCĐ hồn thiện đại thay TSCĐ cũ, từ làm cho giá trị trao đổi TSCĐ cũ bị giảm Ba là, TSCĐ bị hoàn toàn giá trị trao đổi kết thúc chu kỳ sống sản phẩm, dẫn đến TSCĐ sử dụng để sản xuất sản phẩm bị lạc hậu, tác dụng Kể trường hợp máy móc thiết bị, quy trình cơng nghệ nằm dự án thiết kế song trở nên lạc hậu thời điểm Do vậy, hao mòn vơ hình xảy TSCĐ hữu hình vơ hình Ngun nhân tượng kể trước hết phát triển khoa học công nghệ dẫn đến xuất sản phẩm thay làm kết thúc chu kỳ sống sản phẩm cũ, hậu TSCĐ dùng để sản xuất sản phẩm cũ bị lạc hậu, giảm tác dụng Ngoài ra, nhiều trường hợp, kết thúc chu kỳ sống sản phẩm tiến khoa học kỹ thuật mà nguyên nhân khác thay đổi thị hiếu, tập quán người tiêu dùng Tuy vậy, nguyên nhân bao trùm tượng hao mòn vơ hình TSCĐ phát triển tiến khoa học kỹ thuật Việc nghiên cứu loại hao mòn TSCĐ nguyên nhân gây chúng quan trọng để đề biện pháp hạn chế khắc phục hao mòn Đồng thời, sở để doanh nghiệp đưa định đầu tư, khai thác sử dụng, quản lý, trích khấu hao đổi TSCĐ phù hợp với tình hình doanh nghiệp 2.1.3 Phân loại TSCĐ Phân loại TSCĐ hiểu việc phân chia, xếp tổng TSCĐ thuộc quyền quản lý, sử dụng doanh nghiệp thành nhóm, loại theo tiêu thức cụ thể nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu quản lý doanh nghiệp Sau số cách phân loại thơng dụng: 10 Giáo trình Quản trị Tài Giải pháp khoản phải thu: Phải có giải pháp linh hoạt để nhanh chóng thu hồi tiền vốn, tài sản toán nguyên tắc hiệu quả, linh hoạt kiên sở giải pháp: thương lượng để đòi nợ, thông qua bạn hàng nợ để giữ hàng, tranh thủ giúp đỡ ngân hàng, tổ chức tín dụng để phong toả tài sản, tiền vốn nợ - Tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ: để nhanh chóng củng cố tình hình tài chính, tăng khả tốn, thực hoạt động đầu tư, tổ chức lại kinh doanh, doanh nghiệp phải động tháo gỡ khó khăn, tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ hữu ích cho doanh nghiệp như: Nguồn vốn từ CBCNV người lao động doanh nghiệp hình thức: góp vốn chia lãi, cho doanh nghiệp vay; nguồn vốn tín dụng từ tổ chức tín dụng, từ ngân hàng thương mại, nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngồi thơng qua phương án đầu tư mang tính khả thi cao 8.2.3 Thanh lý tài sản doanh nghiệp theo luật phá sản Khi khơng hy vọng phục hồi doanh nghiệp giá trị lý đánh giá cao giá trị trường hợp để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động doanh nghiệp lý theo luật phá sản Ở Việt Nam, theo Luật phá sản năm 2004 nhận thấy doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản chủ nợ khơng có đảm bảo, có đảm bảo phần; người lao động (cử người đại diện thơng qua đại diện cơng đồn) có quyền nộp đơn đến tồ án nơi đặt trụ sở doanh nghiệp yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, Toà án phải định giải mở, không mở thủ tục (nếu xét thấy không đủ cứ) giải yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp Thẩm phán định tuyên bố phá sản doanh nghiệp chủ doanh nghiệp, đại diện hợp pháp doanh nghiệp phương án hồ giải giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh; hội nghị chủ nợ không thông qua phương án này; hết thời hạn tổ chức lại hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp kinh doanh khơng có hiệu chủ nợ yêu cầu tuyên bố phá sản… Trong trình giải yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Thẩm phán định bảo toàn tài sản chấp cầm cố, tổ chức việc xác định giá trị tài sản Nếu giá trị tài sản chấp cầm cố không đủ tốn số nợ chủ nợ có đảm bảo, chủ nợ tham gia vào việc phân chia giá trị tài sản lại doanh nghiệp chủ nợ khơng có đảm bảo Nếu giá trị tài sản cầm cố chấp lớn số nợ đảm bảo phần chênh lệch nhập vào giá trị tài sản lại doanh nghiệp phá sản Việc phân chia giá trị tài sản lại doanh nghiệp thực theo thứ tự sau: - Các khoản phí, chi phí theo quy định pháp luật phục vụ cho việc giải phá sản doanh nghiệp - Các khoản nợ tiền lương, tiền công, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định pháp luật quyền lợi khác theo hợp đồng lao động thoả ước lao động tập thể - Các khoản nợ theo danh sách chủ nợ doanh nghiệp Nếu giá trị tài sản lại doanh nghiệp đủ tốn khoản nợ chủ nợ chủ nợ toán đủ số nợ Ngược lại, giá trị tài sản lại doanh nghiệp khơng đủ tốn khoản nợ chủ nợ, chủ nợ tốn phần khoản nợ theo tỷ lệ tương ứng - Nếu giá trị tài sản lại doanh nghiệp sau toán đủ số nợ chủ nợ mà thừa phần thừa thuộc chủ doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp nhà nước, thành viên công ty công ty TNHH, cổ đông công ty cổ phần Việc đánh giá, xác định phân chia giá trị doanh nghiệp phá sản có ý nghĩa quan trọng giải thoả đáng quyền lợi tất người có liên quan tới doanh nghiệp phá sản, đảm bảo nghiêm minh chấp hành quy định pháp luật quản lý kinh tế, nâng cao trách nhiệm nhà đầu tư, sở kinh doanh 142 Giáo trình Quản trị Tài -8.3 Quản trị tài doanh nghiệp hoạt động kinh doanh quốc tế Đối với nhiều doanh nghiệp, thị trường nước trở nên nhỏ hẹp để mở rộng kinh doanh Do đó, việc tiến hành kinh doanh nước trở thành nhu cầu thiết Những năm gần đây, nhờ nỗ lực nước tổ chức quốc tế, nhiều hàng rào ngăn cản việc thâm nhập vào thị trường nước tháo dỡ, giảm bớt Điều kích thích nhiều cơng ty theo đuổi hoạt động kinh doanh quốc tế Ban đầu công ty thường cố gắng xuất sản phẩm sang nước định, nhập từ nhà sản xuất nước ngồi Theo thời gian, nhiều cơng ty nhận hội khác lớn từ nước ngồi kết nhiều cơng ty trở thành công ty đa quốc gia, tiến hành nhiều dạng hoạt động kinh doanh quốc tế Tuy nhiên, để kinh doanh nước ngoài, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều vấn đề như: sách quảntài quốc gia, đặc biệt sách thuế, huy động vốn thị trường quốc tế, rủi ro thay đổi sách kinh tế, tỷ giá, lãi suất, vấn đề trị, văn hố… Bởi vậy, để tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế thành cơng hiểu biết quản trị tài quốc tế cần thiết Quản trị tài doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế bao gồm nhiều nội dung trước hết cần quan tâm đến số vấn đề sau: - Tác động môi trường kinh doanh đến việc lựa chọn nguồn tài trợ Khác với doanh nghiệp túy kinh doanh nội địa, doanh nghiệp kinh doanh quốc tế hoạt động mơi trường rộng lớn Nhờ mà cơng ty có khả dễ dàng trình thâm nhập vào thị trường vốn quốc tế, dẫn đến cơng ty có nhiều hội để lựa chọn, khai thác huy động vốn thị trường nào, nước, hay nước ngồi Cũng cơng ty thực hoạt động kinh doanh quốc tế nên luồng tiền thu chi khác Vì vậy, vấn đề khác không phần quan trọng ln đặt với nhà quản trị tài phải tính tốn để đến định lựa chọn nguồn tài trợ loại tiền nào, nội tệ hay ngoại tệ, tài trợ loại tiền hay tổ hợp nhiều loại tiền Trả lời xác câu hỏi giúp công ty tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, nhờ tăng thu nhập doanh nghiệp - Tác động thuế đến sách quản trị tài doanh nghiệp Trong doanh nghiệp kinh doanh nội địa chịu tác động sách thuế quốc gia với doanh nghiệp kinh doanh quốc tế (đặc biệt công ty đa quốc gia) phải chịu tác động sách thuế nhiều quốc gia khác Vì vậy, nghiên cứu sách thuế để có định thị trường đầu tư, quản trị TSLĐ nguồn tài trợ… góp phần nâng cao kết kinh doanh doanh nghiệp Ví dụ: Cơng ty ABC có chi nhánh: Canada, Đài Loan Thuế suất thuế thu nhập Canada 44%, Đài Loan 25% Giả thiết tổng số vốn kinh doanh hai chi nhánh cấu vốn giống nhau: 50% vốn chủ sở hữu, 50% nợ Tình hình kinh doanh năm N chi nhánh sau: doanh thu 30 tr$, chi phí (chưa bao gồm lãi vay) 15tr$, lãi vay 5tr$ Với liệu tính lợi nhuận trước thuế chi nhánh là: 30 – 15 – = 10 (tr$) Tổng thuế thu nhập công ty phải nộp là: 10 x 44% + 10 x 25% = 6,9 (tr$) Tổng thu nhập sau thuế công ty là: 10 + 10 – 6,9 = 13,1 (tr$) Nhận thức khác biệt sách thuế hai quốc gia, công ty định thay đổi cấu vốn chi nhánh: chi nhánh Canada có vốn chủ sở hữu 25%, nợ 75%, chi nhánh Đài Loan có vốn chủ sở hữu 75%, nợ 25% (giảm vốn đầu tư công ty mẹ cho chi nhánh Canada để chuyển sang đầu tư cho chi nhánh Đài Loan) chi phí lãi vay chi nhánh Canada 7,5tr$, chi nhánh Đài Loan 2,5tr$ Khi lợi nhuận trước thuế chi nhánh Canada là: 30 – 15 – 7,5 = 7,5 (tr$) chi nhánh Đài Loan là: 30 – 15 – 2,5 = 12,5 (tr$) 143 Giáo trình Quản trị Tài -Tổng thuế thu nhập công ty phải nộp là: 7,5 x 44% + 12,5 x25% = 3,3 + 3,125 = 6,425trđ Tổng thu nhập sau thuế công ty là: 7,5 + 12,5 – 6,425 = 13,575tr$ Ví dụ cho thấy rằng, việc thay đổi sách tài trợ vốn kinh doanh công ty giảm số thuế thu nhập phải nộp 0,475tr$ (6,9 – 6,425) làm thu nhập sau thuế cơng ty tăng lên 0,475tr$ Như vậy, sách quảntài nói chung, sách thuế quốc gia nói riêng có tác động trực tiếp đến kết kinh doanh công ty Vấn đề đặt với nhà quản trị tài sở nghiên cứu sách thuế quốc gia để có định quản trị thích hợp nhằm giúp cơng ty giảm thiểu tổng mức thuế phải nộp khuôn khổ pháp luật - Tác động tỷ giá tới quản trị rủi ro hối đoái Một đặc điểm khác biệt cơng ty có hoạt động kinh doanh quốc tế với doanh nghiệp túy kinh doanh nội địa luồng tiền vào khỏi doanh nghiệp đa dạng Ở công ty thường phát sinh khoản phải thu, phải trả nhiều loại tiền khác Trong điều kiện kinh tế nay, sức mua đồng tiền không ổn định Sự bất định tạo nên hội giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng thu nhập đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro Điều đòi hỏi nhà quản trị tài phải thực thêm nhiệm vụ quản trị rủi ro hối đoái Kết dự báo tiên liệu xu hướng biến động sức mua đồng tiền phải thu, phải trả; thông tin tình hình cung cấp nghiệp vụ kinh doanh thị trường hối đoái… quan trọng giúp nhà quản trị trả lời xác câu hỏi: có phòng ngừa rủi ro hối đối hay khơng, phòng ngừa tới mức phòng ngừa cách Quản trị tài doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế vấn đề có phạm vi rộng phức tạp Trong phạm vi mục nhỏ giáo trình chúng tơi khơng thể giới thiệu hết nội dung có liên quan sâu giải vấn đề Vì vậy, để hiểu biết cách đầy đủ chi tiết bạn đọc tìm hiểu mơn khoa học riêng: Quản trị tài quốc tế 144 Giáo trình Quản trị Tài -HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Trình bày hoạt động tài doanh nghiệp? 2.Phân tích mục tiêu số vấn đề cần ý quản trị tài doanh nghiệp? 3.Các chức quản trị tài doanh nghiệp? 4.Nêu vị trí mơ hình tổ chức máy quản trị tài doanh nghiệp? 5.Các sách tài doanh nghiệp ? Chương 2: QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1.Nêu khái niệm, đặc điểm phân loại TSCĐ? Nghiên cứu phân loại TSCĐ có ý nghiã công tác quản trị tài sản doanh nghiệp? Trình bày loại hao mòn TSCĐ Việc nghiên cứu hao mòn TSCĐ có ý nghĩa quản trị TSCĐ? Nêu biện pháp khắc phục hao mòn TSCĐ? 3.Trình bày để tính khấu hao TSCĐ? Việc xác định tính khấu hao có ý nghĩa quản trị tài doanh nghiệp? 4.Trình bày phương pháp tính khấu hao TSCĐ? Cho ví dụ minh hoạ? Ưu nhược điểm phương pháp? Ở Việt Nam doanh nghiệp phép tính khấu hao theo phương pháp nào? Điều kiện áp dụng? Nội dung công tác quản lý TSCĐ? Chương 3: QUẢN TRỊ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 1.Nêu khái niệm, đặc điểm phân loại TSLĐ? Nghiên cứu phân loại TSLĐ có ý nghiã cơng tác quản trị tài sản doanh nghiệp? 2.Nêu động việc giữ tiền nội dung quản trị tiền doanh nghiệp? Mối quan hệ quản trị tiền quản trị đầu tư chứng khoán khoản cao ? 3.Nội dung sách tín dụng (chính sách bán chịu) nhân tố ảnh hưởng đến sách tín dụng doanh nghiệp? 4.Các loại rủi ro bán chịu hàng hố? Biện pháp phòng ngừa rủi ro xử lý khoản phải thu khó đòi? 5.Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tồn kho dự trữ loại chi phí tồn kho? Chương 4: QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ 1.Trình bày cách phân loại nguồn tài trợ? Nghiên cứu phân loại nguồn tài trợ có ý nghĩa công tác quản trị nguồn tài trợ cuả doanh nghiệp? 2.Trình bày khái quát nguồn tài trợ ngắn hạn doanh nghiệp? Phân tích ưu nhược điểm nguồn tài trợ? 3.Trình bày khái quát nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp? Phân tích ưu nhược điểm nguồn tài trợ? 4.Trình bày hình thức vay vốn từ ngân hàng thương mại? Chỉ điểm khác vay lần vay theo hạn mức tín dụng? Vay theo hạn mức tín dụng tín dụng thấu chi? 5.Doanh nghiệp cần quan tâm đến vấn đề huy động vốn cách phát hành trái phiếu? Lợi ích bất lợi doanh nghiệp huy động vốn theo hình thức này? Anh (chị) có nhận xét thực tế huy động vốn cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam nay? 6.Các hình thức huy động vốn thơng qua phát hành cổ phiếu thường? Lợi ích bất lợi doanh nghiệp huy động vốn theo hình thức này? Anh (chị) có nhận xét thực tế huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu thường doanh nghiệp Việt Nam nay? 7.Trình bày mơ hình tài trợ? Phân tích ưu nhược điểm mơ hình tài trợ? 145 Giáo trình Quản trị Tài -Chương 5: ĐÒN BẨY KINH DOANH VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 1.Thế đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính? Phân tích tác động đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài đến kết hiệu kinh doanh doanh nghiệp? Cho ví dụ minh hoạ? 2.Chi phí sử dụng vốn gì? Trình bày cách xác định chi phí nợ, chi phí cổ phiếu ưu đãi, chi phí cổ phiếu thường, chi phí vốn lợi nhuận giữ lại? 3.Ảnh hưởng cấu vốn tới chí phí sử dụng vốn bình quân cuả doanh nghiệp? Cho ví dụ minh hoạ? Chương 6: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 1.Thế đầu tư dự án đầu tư? Nghiên cứu phân loại đầu tư dự án đầu tư có ý nghĩa tới quản trị đầu tư doanh nghiệp? 2.Trình bày luồng tiền dự án đầu tư? Phương pháp xác định luồng tiền tăng thêm dự án đầu tư thay thế? 3.Trình bày phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư theo tỷ suất lợi nhuận (PI)? Cho ví dụ minh hoạ? Phân tích ưu nhược điểm phương pháp? 4.Trình bày phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư theo thời gian thu hồi vốn đầu tư (PP)? Cho ví dụ minh hoạ? Phân tích ưu nhược điểm phương pháp? 5.Trình bày phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư theo giá trị ròng (NPV)? Cho ví dụ minh hoạ? Phân tích ưu nhược điểm phương pháp? 6.Trình bày phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư theo tỷ suất doanh lợi nội (IRR)? Cho ví dụ minh hoạ? Phân tích ưu nhược điểm phương pháp? 7.Ảnh hưởng phương pháp tính khấu hao tới luồng thu nhập dự án? Chương 7: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Để đánh giá tổng quát tình hình tài doanh nghiệp người ta thường phân tích báo cáo tài nào? Trình bày tóm tắt nội dung báo cáo tài chính? Nêu phương pháp sử dụng phân tích tài doanh nghiệp? 2.Để đánh giá hiệu kinh doanh khả sinh lợi người ta thường sử dụng tiêu nào? Cách tính tốn ý nghĩa tiêu? 3.Để đánh giá tình hình sử dụng tài sản doanh nghiệp người ta thường sử dụng tiêu nào? Cách tính toán ý nghĩa tiêu? 4.Để đánh giá khả toán doanh nghiệp người ta thường sử dụng tiêu nào? Cách tính tốn ý nghĩa tiêu? 5.Để đánh giá cấu vốn tình hình đầu tư doanh nghiệp người ta thường sử dụng tiêu nào? Cách tính tốn ý nghĩa tiêu? 6.Trình bày phương pháp dự báo nhu cầu tài doanh nghiệp? Chương 8: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG MỘT SỐ BỐI CẢNH ĐẶC BIỆT 1.Thế mua lại, hợp sáp nhập doanh nghiệp? 2.Phân tích động thúc đẩy việc mua lại, hợp sáp nhập doanh nghiệp? 3.Trình bày phương pháp định giá doanh nghiệp? Phân tích ưu nhược điểm phương pháp? 4.Trình bày nội dung quản trị tài doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản theo phương thức: - Giải công nợ theo thể thức tự nguyện - Tổ chức lại hoạt động tài doanh nghiệp - Thanh lý tài sản doanh nghiệp theo luật phá sản 5.Trình bày số hoạt động quản trị tài đặc trưng doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế? 146 Giáo trình Quản trị Tài -BÀI TẬP Bài Ngày 1/11/X công ty Nam Phương mua TSCĐ, giá mua theo hoá đơn 500 triệu đồng (khơng bao gồm VAT), chiết khấu tốn 2% giá mua chưa có VAT, chi phí vận chuyển tài sản đến doanh nghiệp triệu đồng (không bao gồm VAT), lệ phí trước bạ 11 triệu đồng Cơng ty khơng có đủ tiền để tốn nên phải vay ngân hàng Cơng thương Ba đình số tiền 200 triệu đồng (1/11/X) Thời gian vay năm, lãi suất vay 9% năm, trả lãi vay hàng tháng vào ngày cuối tháng Yêu cầu: Xác định nguyên giá TSCĐ, biết thuế suất VAT TSCĐ dịch vụ vận chuyển là10%, công ty nộp VAT theo phương pháp khấu trừ thuế, thời gian sử dụng TSCĐ doanh nghiệp dự kiến năm năm X+1 Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ theo phương pháp: đường thẳng, tỷ lệ giảm dần, số dư giảm dần có điều chỉnh Bài Ngày 1/2/X công ty ABC mua ô tô làm TSCĐ, giá mua cửa TP.HCM (CIF) 300 triệu đồng Thuế suất thuế nhập ô tô 90%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 50%, thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% Các chi phí vận chuyển, lắp đặt tài sản (khơng bao gồm thuế giá trị gia tăng) 25 triệu đồng, lệ phí trước bạ 13 triệu đồng Cơng ty khơng có đủ tiền để tốn nên phải vay ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP.HCM khoản tiền 200 triệu đồng (ngày 1/2/X) với lãi suất 10% năm, thời hạn vay năm Lãi vay trả hàng tháng vào ngày cuối tháng Yêu cầu: Xác định nguyên giá TSCĐ? Biết công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, thời gian sử dụng TSCĐ dự kiến năm tháng năm X Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ theo phương pháp: đường thẳng, tỷ lệ giảm dần, số dư giảm dần có điều chỉnh? Bài Doanh số bán hàng công ty Phương Nam tháng 10, 11, 12 năm N là: 467 triệu đồng; 550 triệu đồng; 375 triệu đồng Dự kiến doanh số bán hàng tháng đầu năm N+1 là: 600 triệu đồng; 658 triệu đồng; 720 triệu đồng Các liệu khác dự kiến sau: - 5% doanh số bán hàng toán trả ngay, phần lại bán chịu - Doanh số bán chịu thu tiền sau: 30% doanh số bán chịu thu vào tháng thứ sau bán 70% thu vào tháng thứ - Doanh số mua nguyên liệu tháng 10, 11, 12 năm N tháng 1, 2, năm N+1 300, 320, 240, 360, 400, 400 triệu đồng Tiền mua nguyên liệu trả 50%, trả sau tháng 50% - Tiền lương cán nhân viên phải trả hàng tháng 140 triệu đồng không phụ thuộc vào doanh số bán - Thuế giá trị gia tăng phải nộp tháng vào số thuế GTGT đầu đầu vào tháng trước Đơn vị nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế - Lãi vay phải trả ngân hàng tháng 80 triệu đồng Yêu cầu: Lập ngân sách thu chi tiền công ty tháng đầu năm N+1? Mức tồn quỹ đầu tháng 25 triệu đồng Công ty định mức dự trữ tiền dự phòng 50 triệu đồng Hãy tính số dư hay thiếu hụt tiền so với mục tiêu tháng? 147 Giáo trình Quản trị Tài -Bài Cơng ty Siprodex có nhu cầu sử dụng nguyên liệu năm 1500 đơn vị, Giá mua 760.000 đồng/ đơn vị, chi phí lần đặt hàng 200.000 đồng, chi phí lưu kho đơn vị nguyên liệu 12% giá mua áp dụng mơ hình EOQ để xác định tiêu sau: Số lượng đặt hàng tối ưu lần (EOQ) ? Mức tồn kho bình quân tối ưu (EOQ/2) ? Số lần đặt hàng tối ưu năm ? Tổng chi phí đặt hàng năm ? Tổng chi phí bảo quản (lưu kho) năm ? Tổng chi phí tồn kho năm ? Điểm đặt hàng lại (cho số ngày năm 360 thời gian mua hàng ngày)? Bài Hãy tính mức chi phí sử dụng tín dụng thương mại bỏ qua khoản chiết khấu điều kiện tín dụng sau: 3/10 net 30 2/20 net 40 1/15 net 45 2/15 net 40 Bài Giả sử giao dịch tín dụng thương mại có điều kiện tốn 3/10 net 70 u cầu: Tính chi phí giao dịch người mua tốn vào ngày thứ 70 kể từ ngày giao hàng thay trả tiền vào ngày thứ 10? Giả sử hoá đơn mua hàng toán vào ngày thứ 60 chi phí khoản tín dụng thay đổi so với trường hợp toán trên? Bài Công ty ABC cần mua khung kho Tiệp loại 120m Công ty nhận điện chào hàng với mức giá điều kiện toán sau: Bức điện 1: Giá hàng 150 trđ Chi phí vận chuyển bốc xếp đến tận nơi 10 trđ Tồn giá hàng chi phí phải toán Bức điện 2: Giá 170 trđ, người bán chịu trách nhiệm vận chuyển đến tận nơi theo yêu cầu người mua Tiền hàng toán 50%, số lại cho chịu sau năm Bức điện 3: Giá hàng 165 trđ người mua phải tự vận chuyển Tiền hàng phải toán 20%, sau năm toán 30%, sau năm tốn nốt số lại Cơng ty dự tính, tự vận chuyển chi phí 15 trđ u cầu: tính tốn để tư vấn cho cơng ty ABC nên mua hàng theo điện chào hàng nào? Biết lãi suất trung bình thị trường ổn định mức 8% năm Bài Công ty Phương Nam có nhu cầu đầu tư số máy vi tính cho cơng tác văn phòng Giá dàn máy thị trường 20 trđ Nếu cơng ty mua trả góp năm cuối năm phải trả trđ Yêu cầu: Xác định lãi suất trả góp? Lập bảng tốn nợ (tính riêng gốc lãi) phải trả năm ? Nếu lãi suất cho vay trung hạn VND ngân hàng thị trường 8% năm ( lãi trả sau) cơng ty nên vay ngân hàng để mua trả ngay, hay mua trả góp? Biết cơng ty có đủ điều kiện để vay ngân hàng 148 Giáo trình Quản trị Tài -Bài Công ty may 10 mua bổ sung máy may cơng nghiệp với điều khoản tốn sau: trả 200 triệu đồng trả quý 20 triệu đồng vòng 10 năm tới Hai bên mua bán thoả thuận cơng ty khơng trả hạn phải trả lãi với mức lãi suất 8% năm, gộp lãi hàng quý u cầu: 1.Tính tổng số tiền cơng ty phải hồn trả vào kỳ thứ 11 lý khách quan công ty không trả 10 khoản trả góp đầu tiên? 2.Giả sử sau hồn trả xong 19 khoản trả góp cơng ty may 10 muốn tốn tồn số tiền trả góp lại vào kỳ thứ 20 Hãy tính số tiền mà cơng ty May phải trả vào kỳ Bài 10 Cơng ty may Chiến Thắng tìm nguồn tài trợ trị giá 550 triệu đồng, kỳ hạn tháng để bổ sung cho vốn lưu động Với tư cách nhà quản trị tài doanh nghiệp anh (chị) xác định chi phí tư vấn cho công ty lựa chọn nguồn hợp lý số nguồn tài trợ sau đây: - Ngân hàng Công thương Đống Đa Hà Nội chấp thuận cho vay với mức lãi suất 15% năm giá trị khoản vay, lãi tính theo phương pháp lãi đơn công ty ký quỹ - Ngân hàng ACB chấp thuận cho vay với lãi suất chiết khấu 11,2% năm - Ngân hàng Sài Gòn Thương tín chấp thuận cho vay với mức lãi suất tính thêm 10% năm - Ngân hàng VCB chấp thuận cho vay với mức lãi suất 9% năm tỷ lệ ký quỹ 15% Bài 11 Công ty Phương Nam vay ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội khoản tiền 320 trđ với lãi suất 8% năm, thời hạn vay 10 năm Toàn nợ gốc lãi trả dần vào cuối năm với khoản tiền Yêu cầu: Xác định số tiền công ty phải trả vào cuối năm? Lập bảng lịch trình tốn nợ (tính riêng gốc lãi) công ty với ngân hàng Bài 12 Công ty Trường Sơn chuyên sản xuất loại sản phẩm có giá bán 30.000đ/đơn vị Chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm 18.000 đ, tổng chi phí cố định 179 trđ Yêu cầu: 1.Xác định mức sản lượng hòa vốn cơng ty 2.Tính thu nhập trước thuế lãi vay mức sản lượng bán 20.000 đơn vị 22.000 đơn vị Bài 13 Cũng với số liệu 12 số lượng bán công ty năm X dự báo sau: Số lượng bán Xác suất 12.000 0,04 14.916 0,04 16.667 0,11 21.000 0,60 22.000 0,21 149 Giáo trình Quản trị Tài -Công ty cân nhắc chuyển sang sản xuất loại sản phẩm dây truyền sản xuất khác có tổng chi phí cố định 250 trđ, chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm 15.000 đồng Yêu cầu: 1.Xác định sản lượng hòa vốn dự án xem xét? 2.Cho biết mức EBIT bình quân thay đổi so với kế hoạch sản xuất cũ dự báo xác suất tiêu thụ sản phẩm năm X giống sản phẩm cũ? Bài 14 Công ty Phương Bắc trả cổ tức năm gần 20.000đ/cổ phiếu Giá bán cổ phiếu 250.000đ Tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng cổ tức 5% năm Nếu công ty phát hành cổ phiếu phải chịu chi phí phát hành 4% số vốn huy động Yê cầu: 1.Xác định chi phí sử dụng vốn công ty tăng vốn lợi nhuận giữ lại? 2.Xác định chi phí sử dụng vốn cổ phần mới? Bài 15 Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N công ty Đài Bắc sau: Đơn vị: tỷ đồng Tài sản -TSLĐ -TSCĐ 11,30 21,35 Nguồn vốn -Nợ ngắn hạn -Nợ dài hạn -Vốn cổ phần ưu đãi -Vốn cổ phần thường 10,69 9,46 2,50 10,00 Tổng tài sản 32,65 32,65 Chi phí trung bình nợ ngắn hạn sau thuế 5,5% Chi phí nợ dài hạn trước thuế 11,5% Lợi nhuận cổ phần ưu đãi 13,5%, lợi nhuận cổ phần thường 18% Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28% Yêu cầu: Tính chi phí sử dụng vốn bình qn năm N công ty Đài Bắc Bài 16 Công ty khí Trần Hưng Đạo xem xét mua máy mài Giá mua 1.000 trđ thời gian sử dụng máy dự kiến năm Giá trịtài sản sau năm dự kiến 10 trđ Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo tỷ lệ giảm dần có điều chỉnh Dự kiến lợi nhuận trước thuế máy tạo đưa máy vào sử dụng năm là: 250 trđ, 300 trđ, 300 trđ, 250 trđ, 200 trđ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28% (Chính phủ khơng đánh thuế đối giá trị lý TSCĐ) Yêu cầu: Xác định luồng thu nhập (bao gồm lợi nhuận sau thuế tiền khấu hao) dự án từ năm thứ đến năm thứ năm Xác định thời gian thu hồi vốn đầu tư dự án Nếu công ty định đầu tư vào dự án có thời gian hồn vốn đầu tư khơng q năm dự án có chấp nhận khơng? Bài 17 Cơng ty ABC dự định mua máy cưa đá hãng Mitsubishi với giá 100 triệu đồng để thay máy cưa cũ Máy có thời gian sử dụng năm Lợi nhuận trước thuế năm dự tính là: 30.000.000, 26.000.000, 22.000.000, 20.000.000, 20.000.00đ Vào năm thứ ba công ty phải tu sửa chữa, chi phí dự tính 10.000.000đ Cơng ty tiến hành khấu hao TSCĐ theo phương pháp tuyến tính, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phải nộp 28% Hãy tính tốn biết cơng ty thực dự án đầu tư không cơng ty đầu tư vào dự án có thời gian hồn vốn khơng q năm 150 Giáo trình Quản trị Tài -Bài 18 Công ty lương thực ABC dự tính mua thêm máy xay xát Công ty nhận điện chào hàng sau: Điện chào hàng 1: Giá máy 120trđ Máy có tuổi thọ theo thiết kế năm Cơng ty dự tính mua máy mức lợi nhuận trước thuế cơng ty thu năm là: 15trđ, 16trđ, 18trđ, 13trđ Khi hết hạn sử dụng giá trị lý máy dự tính 5trđ Điện chào hàng 2: Giá máy 200trđ, tuổi thọ theo thiết kế năm Nếu công ty mua máy tỷ lệ gạo đạt tiêu chuẩn xuất cao lợi nhuận trước thuế năm dự tính là:24 trđ, 26 trđ, 24 trđ, 22 trđ, 18 trđ Giá trị lý máy dự tính 15 trđ Hãy tính NPV IRR để tư vấn cho công ty ABC nên mua máy theo điện nào? Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cơng ty phải nộp 28% năm Chính phủ không đánh thuế giá trị lý TSCĐ Công ty dự kiến khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng, chi phí sử dụng vốn công ty 10% năm Nếu công ty khấu hao theo phương pháp giá trị giảm dần có điều chỉnh ảnh hưởng tới dòng thu nhập lựa chọn dự án Bài 19 Công ty Nam Phương tiến hành xem xét dự án đầu tư có thời gian hoạt động năm Tổng số vốn đầu tư ban đầu 1.300 trđ, đầu tư vào TSCĐ 1.200 trđ, vào TSLĐ 100 trđ Dự kiến giá trịtài sản sau năm 120 trđ Giá trị đầu tư vào TSLĐ thu hồi vào cuối năm thứ Dự kiến doanh thu bán hàng năm 1.400 trđ, tổng chi phí 980 trđ chi phí khấu hao 200 trđ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28% Chính phủ khơng đánh thuế giá trị lý TSCĐ Yêu cầu: 1.Xác định luồng thu nhập dự án 2.Nếu chi phí sử dụng vốn cơng ty 18% năn dự án có chấp thuận khơng? Bài 20 Cơng ty May 10 có dự định thay máy may công nghiệp cũ Máy cũ có giá trị lại theo sổ kế tốn 960 trđ khấu hao theo phương pháp đường thẳng, chi phí khấu hao năm 192 trđ Giá thị trường máy cũ thời điểm 800 trđ đem lại lợi nhuận kinh doanh trước thuế dự kiến năm 416 trđ thời gian năm Giá trị lý máy may cũ sau năm dự kiến 200 trđ Hiện máy may cơng nghiệp có giá thị trường 1.500 trđ dự kiến năm đem lại cho công ty khoản lợi nhuận kinh doanh trước thuế 560 trđ thời gian năm Cơng ty dự kiến tính khấu hao máy theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh Giá trị lý máy may sau năm dự kiến 500 trđ Hãy tính tốn để tư vấn cho cơng ty có nên thay máy cũ máy không? Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%, Chính phủ khơng đánh thuế thu nhập giá trịtài sản Chi phí sử dụng vốn bình qn cơng ty 15% Bài 21 Một cơng ty hóa chất dự định thay thiết bị cũ Thiết bị cũ có nguyên giá 1.280 trđ, tổng thời gian sử dụng dự kiến năm, sử dụng năm, có giá thị trường thời điểm 480 trđ đem lại lợi nhuận kinh doanh trước thuế dự kiến năm 190 trđ thời gian năm lại Giá trị lý thiết bị cũ sau năm dự kiến 96 trđ Hiện thiết bị có giá thị trường 1.280 trđ (gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt) dự kiến năm đem lại cho công ty khoản lợi nhuận kinh doanh trước thuế 336 trđ thời gian năm Giá trị lý thiết bị sau năm dự kiến 540 trđ Hãy tính tốn để tư vấn cho cơng ty có nên thay thiết bị cũ thiết bị không? Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%, Chính phủ khơng đánh thuế 151 Giáo trình Quản trị Tài -thu nhập giá trịtài sản Chi phí sử dụng vốn bình qn cơng ty 10% Cơng ty tính khấu hao tài sản theo phương pháp tỉ lệ giảm dần Bài 22 Công ty sản xuất giấy ABC xem xét dự án mua lắp đặt băng chuyền vận chuyển nguyên liệu nhà máy Giá mua băng chuyền 1.280 trđ, chi phí chuyên chở, lắp đặt chi phí khác 320 trđ Tuổi thọ băng chuyền năm Hoạt động băng chuyền không làm tăng doanh thu tiết kiệm chi phí sản xuất công ty 480 trđ năm Giá trị lý băng chuyền sau năm dự kiến Cơng ty tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28% Yêu cầu: 1.Xác định dòng thu nhập NPV dự án 2.Nếu tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng NPV thay đổi nào? Bài 23 Công ty xây dựng Vinaconex xem xét dự án đầu tư máy xúc tự động Nguyên giá máy xúc 1.000 trđ, thời gian hoạt động dự kiến năm Để đầu tư máy xúc ngồi vốn chủ sở hữu 200 trđ, cơng ty phải vay ngân hàng 800 trđ, thời hạn năm, lãi suất 10% năm, vốn trả năm năm 160 trđ, lãi trả hàng năm vào cuối năm Thu nhập trước khấu hao, lãi vay thuế máy tạo năm dự kiến 300 trđ Hãy sử dụng phương pháp NPV để tính giúp cơng ty xem đầu tư máy xúc hình thức tài trợ không? Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%, công ty khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ chiết khấu 13% năm Bài 24 Sau thông tin tài cơng ty Hoa Nam năm từ năm X+1 đến năm X+4 Đơn vị: trđ Chỉ tiêu Số liệu năm X+1 X+2 X+3 X+4 1.Tài sản 910 1000 1080 1300 2.Doanh thu 1560 1610 1860 2130 3.Lợi nhuận 130 (100) 200 210 4.Nợ 0 0 Yêu cầu: 1.Xác định tiêu ROA, ROE doanh thu / tài sản năm với giả thiết toàn tài sản tài trợ vốn chủ sở hữu? 2.Nếu hệ số nợ cơng ty 25% ROA, ROE năm thay đổi nào? 152 Giáo trình Quản trị Tài -DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt TS Vũ Duy Hào, Đàm Văn Huệ, Phạm Long, Quản trị tài doanh nghiệp (Đại học Kinh tế quốc dân), NXB Thống kê, 2000 PGS, PTS Nguyễn Đình Kiệm, PTS Nguyễn Văn Nam (đồng chủ biên) Quản trị tài doanh nghiệp (Trường Đại học Tài Kế tốn), NXB Tài chính, 1999 Vũ Việt Hùng, Giáo trình Quảntài doanh nghiệp, (Đại học Bách khoa), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 PTS Nguyễn Quang Thu, Quản trị tài bản, NXB Giáo dục, 1999 Nguyễn Hải Sản, Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, 2001 PGS, TS Đinh Văn Sơn, Tài doanh nghiệp thương mại, NXB Thống kê, 2005 Tìm hiểu Luật Doanh nghiệp năm 2005, NXB Lao động xã hội, 2005 Anh Thơ, Tìm hiểu quy định đổi doanh nghiệp nhà nước, NXB Tư pháp, 2004 Tìm hiểu Luật thương mại, NXB Lao động xã hội, 2005 10 Tìm hiểu Luật phá sản, NXB Lao động xã hội, 2005 11 Vụ công tác pháp luật, Những vấn đề sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức tín dụng, NXB Tư pháp, 2004 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số 1096/ 2004/ QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 ban hành Quy chế hoạt động Bao toán Tổ chức Tín dụng 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số 493/ 2005/ QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức Tín dụng Tiếng Anh 14 Stanley B Block; Geoffrey A Hirt Foundations of Financial Management McGraw-Hill, Irwin, 2002 15 James C Van Horne; John M Wachowicz Fundamentals of Financial Management Prentice Hall, 2001 16 Mark Grinblatt; Sheridan Titman Financial Market and Corporate Strategy McGrawHill, 2002 17 Donald H Chew, Jr The New Corporate Finance, where theory meets practice McGrawHill International Editions 2001 153 Giáo trình Quản trị Tài -MỤC LỤC Lời nói đầu Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.1 Doanh nghiệp hoạt động tài doanh nghiệp 1.1.1 Các hình thức tổ chức doanh nghiệp 1.1.2 Hoạt động tài doanh nghiệp 1.2 Quản trị tài doanh nghiệp 1.2.1 Mục tiêu quản trị tài doanh nghiệp 1.2.2 Chức quản trị tài doanh nghiệp 1.2.3 Vị trí tổ chức máy quản trị tài doanh nghiệp 1.3 Các sách tài doanh nghiệp 1.3.1 Chính sách đầu tư 1.3.2 Chính sách tài trợ 1.3.3 Chính sách phân phối thu nhập Chương 2: QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2.1 Phân loại TSCĐ 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm 2.1.3 Phân loại TSCĐ 2.2 Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 2.2.1 Khái niệm mục đích khấu hao TSCĐ 2.2.2 Căn tính khấu hao TSCĐ 2.2.3 Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 2.3 Quản lý TSCĐ 2.3.1 Khai thác, tạo lập nguồn vốn để hình thành, trì quy mơ cấu TSCĐ thích hợp 2.3.2 Quản lý q trình sử dụng TSCĐ Chương 3: QUẢN TRỊ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 3.1 Phân loại TSLĐ doanh nghiệp 3.1.1 Khái niệm 3.1.2 Đặc điểm 3.1.3 Phân loại TSLĐ 3.2 Quản trị tiền 3.2.1 Động việc giữ tiền 3.2.2 Nội dung quản trị tiền 3.2.3 Quản trị đầu tư chứng khoán khoản cao 3.3 Quản trị khoản phải thu 3.3.1 Chính sách tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến sách tín dụng 3.3.2 Phân tích, đánh giá khoản phải thu 3.3.3 Phòng ngừa rủi ro xử lý khoản phải thu khó đòi 3.4 Quản trị tồn kho 3.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tồn kho dự trữ 3.4.2 Chi phí tồn kho 3.4.3 Mơ hình đặt hàng hiệu Chương 4: QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ 4.1 Phân loại nguồn tài trợ 4.1.1 Căn vào quyền sở hữu 4.1.2 Căn vào thời gian sử dụng vốn 4.2 Các nguồn tài trợ ngắn hạn 154 Giáo trình Quản trị Tài -4.2.1 Các khoản nợ tích lũy 4.2.2 Tín dụng thương mại 4.2.3 Tín dụng ngân hàng 4.2.4 Thuê vận hành 4.3 Các nguồn tài trợ dài hạn 4.3.1 Phát hành cổ phiếu thường 4.3.2 Phát hành cổ phiếu ưu đãi 4.3.3 Phát hành trái phiếu 4.3.4 Thuê tài 4.3.5 Vay ngân hàng tổ chức tài trung gian 4.4 Lựa chọn mơ hình nguồn tài trợ 4.4.1 Cơ cấu tài sản doanh nghiệp nguồn hình thành 4.4.2 Lựa chọn mơ hình nguồn tài trợ Chương 5: ĐỊN BẨY KINH DOANH VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 5.1 Khái lược đòn bẩy kinh doanh 5.1.1 Đòn bẩy hoạt động 5.1.2 Đòn bẩy tài 5.1.3 Phối hợp đòn bẩy hoạt động đòn bẩy tài 5.2 Chi phí sử dụng vốn cơng ty 5.2.1 Khái quát chi phí sử dụng vốn 5.2.2 Chi phí nợ 5.2.3 Chi phí cổ phiếu ưu đãi 5.2.4 Chi phí cổ phiếu thường 5.2.5 Chi phí thu nhập lại 5.2.6 Chi phí cổ phiếu thường 5.2.7 Cấu trúc vốn tối ưu chí phí vốn bình qn gia quyền 5.2.8 Thu hút vốn định đầu tư 5.2.9 Chi phí vốn việc định ngân sách vốn 5.2.10 Chi phí vốn biên Chương 6: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 6.1 Các loại dự án đầu tư 6.2 Dự tính luồng tiền hoạt động tăng thêm sau thuế dự án 6.2.1 Nguyên tắc xác định luồng tiền 6.2.2 Xác định luồng tiền tăng thêm 6.2.3 Một số ví dụ 6.3 Các phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư 6.3.1 Phương pháp kỳ thu hồi vốn (PBP) 6.3.2 Phương pháp tỷ lệ thu hồi nội (IRR) 6.3.3 Phương pháp giá trị (NPV) 6.3.4 Phương pháp số sinh lợi (PI) 6.3.5 Những vấn đề đặt việc đánh giá lựa chọn dự án Chương 7: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NHU CẦU TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 7.1 Các báo cáo tài doanh nghiệp 7.1.1 Mục đích báo cáo tài 7.1.2 Hệ thống báo cáo tài 7.1.3 Các yếu tố báo cáo tài 7.1.4 Bảng cân đối kế toán 7.1.5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 7.1.6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 155 Giáo trình Quản trị Tài -7.1.7 Thuyết minh báo cáo tài 7.2 Phân tích tài 7.2.1 Phân tích tỉ số 7.2.2 Phân tích xu hướng 7.3 Dự báo nhu cầu tài doanh nghiệp 7.3.1 Phương pháp lập báo cáo chuẩn 7.2.2 Phương pháp tỷ lệ so với doanh thu Chương 8: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG MỘT SỐ BỐI CẢNH ĐẶC BIỆT 8.1 Quản trị tài hoạt động mua lại, hợp sáp nhập doanh nghiệp 8.1.1 Các hình thức mua lại, hợp sáp nhập doanh nghiệp 8.1.2 Những động thúc đẩy việc mua lại, hợp sáp nhập doanh nghiệp 8.1.3 Định giá doanh nghiệp mua lại, hợp hay sáp nhập 8.2 Quản trị tài doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản 8.2.1 Giải công nợ theo thể thức tự nguyện 8.2.2 Tổ chức lại hoạt động tài doanh nghiệp 8.2.3 Thanh lý tài sản doanh nghiệp theo luật phá sản 8.3 Quản trị tài doanh nghiệp hoạt động kinh doanh quốc tế HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP BÀI TẬP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 156 ... kết kinh doanh (KQKD), - Quản trị rủi ro tài … + Kế tốn trưởng: thực số chức nhiệm vụ sau: - Tổ chức soạn thảo báo cáo tài (BCTC), - Kiểm tốn nội (KTNB), - Kế tốn tài chính, - Kế tốn thuế + Ngồi... tắc sau: - Tiền có giá trị theo thời gian: Một đồng tiền thời điểm có giá trị lớn đồng tiền thời điểm tương lai - Số lượng thời gian phải xem xét đồng thời: cân đối thu - chi, cung - cầu tiền... lý hoạt động sau: - Quan hệ với ngân hàng tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn tài trợ vốn kinh doanh - Quản trị tiền, chứng khốn, - Quản trị tín dụng thương mại (bán chịu), - Quản trị phân phối
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao trinh Quản Trị Tài Chính TS. Nguyễn Phương Liên, Giao trinh Quản Trị Tài Chính TS. Nguyễn Phương Liên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay