Huong dan su dung garmin 78 series

22 55 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:09

... No, Yes bạn biết áp su t Chọn Yes biết xác độ cao Sau nhập giá trị CƠNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Chọn Yes biết xác áp su t cao độ áp su t 13 Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/ 78S vào Nhập xong nhấn... Rocker di chuyển trỏ đến vị trí thứ Nhấn Menu lần, chọn Measure Distance CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/ 78S - Tiếp tục dùng phím Rocker di chuyển trỏ đến vị trí... IV TRACK (Vết, đƣờng đi) CÔNG TY TNHH ĐỊA TIN HỌC BÁCH KHOA Hướng dẫn sử dụng GPSMAP 78/ 78S Tất thiết bị Garmin GPS ghi lại vết (Track log) trình bạn di chuyển Bạn lưu lại track sử dụng sau 1/
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan su dung garmin 78 series, Huong dan su dung garmin 78 series

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay