Địa ký tự nhiên việt nam (1)

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 23:00

... giai đoạn Tân kiến tạo hình thành tự nhiên Việt Nam? Đặc điểm tự nhiên VN kết tác động qua lại hợp phần, diễn suốt lịch sử phát triển tự nhiên Lịch sử phát triển tự nhiên VN khung cảnh ĐNÁ TG mà... nhiệt độ, độ ẩm…) làm phong hóa bề mặt địa hình, tạo nên lớp phủ vụn bở cho địa hình Tóm lại địa hình VN địa hình xâm thực, tích tụ nội chí tuyến gió mùa ẩm +) Địa hình VN chịu tác động mạnh mẽ hoạt... chung địa hình VN Địa hình VN đa dạng, phức tạp thay đổi từ Bắc chí Nam, từ Tây sang Đơng, từ miền núi đến miền đồng bờ biển đến hải đảo Sự đa dạng phức tạp diễn chung, tạo đặc điểm bật ta nhìn địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa ký tự nhiên việt nam (1), Địa ký tự nhiên việt nam (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay