bai tap kinh te moi truong 3164

10 44 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 22:48

... BÀI TẬP b Xác định mức sản lượng sản phẩm mà lợi ích kinh tế xã hội đạt cao Nguyên tắc cân biên: MNPB = MEC 100 – 5Q = 5Q Q = 10 Vậy lợi ích kinh tế xã hội đạt cao điểm Q* = 10 GIẢI BÀI TẬP c Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap kinh te moi truong 3164, bai tap kinh te moi truong 3164

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay