Bài thu hoạch tìm hiểu thực tế giáo dục tại trường THPT hương thuỷ

29 122 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:57

... Ngữ văn Tên trường thực tập: Trường THPT Hương Thu I Phương pháp tìm hiểu Nghe báo cáo: Lịch sử, sở vật chất, tình hình giáo dục trường THPT Hương Thu Dặn dò cơng tác kiến tập thực tập sinh... phường Thu Phương, Thu Dương, Thu Phong, Thu Phù, Phú Sơn, Thị Bằng, Dương Hoà, Phú Hồ, Phú Lương, Thu Vân, Thu Thanh, 3.1 Đội ngũ giáo viên: - Cán công chức: 82 - Cán quản lý: - Giáo viên:... chưa sâu vào thực tế hạn hẹp mình.Rẩt mong nhận giúp đỡ, đạo góp ỷ quỷ trường Phần II Nội dung BÀI THU HOẠCH TÌM HIỂU THựC TẾ GIÁO DỤC Họ tên sinh viên: Đặng Thái Bảo Ngọc Ngành thực tập (khoa):
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch tìm hiểu thực tế giáo dục tại trường THPT hương thuỷ , Bài thu hoạch tìm hiểu thực tế giáo dục tại trường THPT hương thuỷ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay