skkn một số KINH NGHIỆM TRONG VIỆC QUẢN lý hồ sơ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH tế kỹ THUẬT KIÊN GIANG

12 37 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:56

... kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang để tham khảo II KHÓ KHĂN: Những tồn dễ nhận thấy công tác quản lý hồ sơ. .. Tên đề tài: Một số kinh nghiệm việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang I ĐẶT VẤN ĐỀ: Hồ sơ công chức, viên chức (CCVC) tài liệu pháp lý phản ánh thông... kiến kinh nghiệm 2015-2016 Với việc áp dụng số kinh nghiệm công tác quản lý hồ sơ CCVC vửa qua Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang đạt số kết định, việc quản lý hồ sơ đạt hiệu thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số KINH NGHIỆM TRONG VIỆC QUẢN lý hồ sơ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH tế kỹ THUẬT KIÊN GIANG , skkn một số KINH NGHIỆM TRONG VIỆC QUẢN lý hồ sơ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH tế kỹ THUẬT KIÊN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay