Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đà nẵng

20 41 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:55

... với Sở Giao thông Vận tải in phát tờ rơi tuyên truyền đến lái, phụ xe, nhân dân Phối hợp với Công ty Bảo Việt Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền trực quan cụm panô tuyên truyền quy định Luật Giao thơng... chưa có CHƯƠNG III: NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ATGT THỜI GIAN ĐẾN Chiến lược tuyên truyền qua phương tiện tin đại chúng: - Huy động quan thông tin, báo chí, tun truyền nêu cao vai trò trách... vấn đề này, sau Trước hết tác dụng công tác tuyên truyền, hiệu lan tỏa 64,2% kênh thông tin truyền tải đến người dân nhiều phương tiện thông tin đại chúng Vấn đề an tồn giao thơng (ATGT) đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đà nẵng , Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay