Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức

62 64 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:47

... hai nghiệm phức xác định công thức x1,2 = −b ± i ∆ 2a CÂU HỎI VO BOI TẬP TRẮC NGHIỆM 12 NGUYỄN PHÚ KHÁNH – HUỲNH ĐỨC KHÁNH Đăng ký mua trọn trắc nghiệm 12 FILE WORD Liên hệ tác giả HUỲNH ĐỨC KHÁNH... = x Câu 59 Cho số phức z tùy ý hai số phức α = z + ( z ) , β = z z + i ( z − z ) Hỏi khẳng định đúng? A α, β số thực B α, β số ảo D α số ảo, β số thực C α số thực, β số ảo Câu 60 Cho số phức. .. 1 Hỏi tập S có tất bao C D z +1 Câu 142 Hỏi có tất số phức z thỏa mãn z = số ảo? z −1 A B C D Vơ số Câu 143 (ĐỀ CHÍNH THỨC 2016 – 2017) Có số phức z thỏa mãn z số ảo? z + 3i = 13 z +2 A Vô số
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức, Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay