Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã, thị trấn huyện thới bình, tỉnh cà mau giai đoạn 20

13 16 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:32

1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thới Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2013 BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ - Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Chức vụ, đơn vị công tác: HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Bình - Tên sáng kiến: “Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp huyện cấp xã, thị trấn huyện Thới Bình, tỉnhMau giai đoạn 2013-2015” LỜI NÓI ĐẦU Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ ba (khóa VIII) nêu rõ, cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn với vận mệnh Đảng, Đất nước, chế độ, khâu then chốt công tác Xây dựng Đảng Với ý nghĩa tầm quan trọng đó, cấp ủy cấp cần phải thực tốt công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý cấp theo tinh thần Nghị số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 Bộ Chính trị (khóa IX) Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 Bộ Chính trị (khóa XI) đẩy mạnh cơng tác quy hoạch cán đến năm 2020 năm Cán trẻ, kế thừa phải có phẩm chất đạo đức, có lĩnh trị, có kiến thức khoa học thật động, linh hoạt có khả hồn thành tốt nhiệm vụ giao Hơn đội ngũ cán công chức cấp huyện cấp xã, thị trấn người trực tiếp gần gủi với dân nhất, từ việc trực tiếp lãnh đạo nhân dân thực chủ trương, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước trực tiếp giải công việc vấn đề nảy sinh hàng ngày, hàng tầm tư, tình cảm nguyện vọng đáng người dân sở Vì việc thường xuyên quy hoạch đào tạo, chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức tồn huyện ngang tầm với nhiệm vụ trị địa phương yêu cầu thiết yếu giai đoạn cụ, thể giai đoạn cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Đó lý chọn sáng kiến kinh nghiệm: “Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp huyện cấp xã, thị trấn huyện Thới Bình, tỉnhMau giai đoạn 2013-2015” I VỊ TRÍ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO, CHUẨN HĨA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Tính tất yếu: Đảng ta đặt công tác cán vị trí trung tâm, nhân tố định thành bại cách mạng, gắn với vận mệnh Đảng, Đất nước, chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Công tác quy hoạch đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán khâu khơng thể thiếu q trình xây dựng bảo vệ đất nước, giai đoạn cách mạng Bác Hồ nói: “ Cán gốc công việc, công việc thành hay thất bại cán tốt hay kém” Bác cho rằng: “ Cán người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành, Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt sách cho đúng” Rõ ràng việc đề chủ trương, đường lối, sách nghị Đảng, sách pháp luật nhà nước có đúng, có phù hợp với thực tiễn, phù hợp với lòng dân hay khơng phần lớn phụ thuộc vào chất lượng cán Do đòi hỏi người cán phải có đủ hai yếu tố đức tài Bác Hồ dạy: “người có đức mà khơng có tài làm việc khó, người có tài mà khơng có đức người vơ dụng” Vì người cán phải khơng ngừng học tập để nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ trình độ lý luận trị nắm vững qui luật khách quan kinh tế - xã hội để vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể lĩnh vực phân công phụ trách Tầm quan trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán Công tác quy hoạch, đạo tạo cán khâu quan trọng mang tầm chiến lược công xây dựng bảo vệ tổ quốc, giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đảng ta khẳng định: “ Cán công tác cán thực yêu cầu vừa xúc, đòi hỏi phải đổi từ quan điểm, phương pháp, sách tổ chức, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng đất nước hơm mà phải chuẩn bị hệ cách mạng kế tục nghiệp Đảng ta dân tộc ta tương lai” Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có lĩnh trị vững vàng có lực tốt thực chức trách nhiệm vụ giao khâu then chốt có tính dịnh cho nghiệp cách mạng Đảng giai đoạn cụ thể Cũng xuất phát tự nhiệm vụ trị giai đoạn đất nước ta chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi cơng tác lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán phải có dự kiến chiến lược nhu cầu khả phát triển đội ngũ cán bộ, chủ động có hướng đào tạo bồi dưỡng Đặc biệt phải trọng công tác tạo nguồn cán thật dồi dào, kịp thời bố trí sử dụng cán bộ, vị trí chức chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với sở trường khiếu cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi để cán phát huy hết tài cống hiến cho nghiệp cách mạng Đảng nhân dân giao phó Nâng cao chất lượng đội ngũ cán cần phải mở rộng toàn diện đào tạo bồi dưỡng cán kịp thời để nguồn cán không bị hản hụt, cần trọng cán khoa học kỷ thuật, cán trẻ, cán nữ cán người dân tộc Cơng tác cán có tầm quan trọng đặt biệt nghiệp cách mạng toàn Đảng, toàn dân kể trước mắt lâu dài Do cần phải tích cực thực tốt chiến lược cán theo tinh thần nghị Trung ương (khóa VIII) Xây dựng đội ngũ cán có đầy đủ lực thực tiễn, có lĩnh trị vững vàng, có trình độ tri thức, có khả quán triệt, cụ thể hóa vận dụng chủ trương, đường lối, nghị Đảng vào hoàn cảnh cụ thể địa phương cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn II - THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN CẤP XÃ , THỊ TRẤN THĨI BÌNH THỜI GIAN QUA Khái quát đặc điểm tình hình 1.1 Vị trí địa lý, kinh tế, văn hóa xã hội a/ Vị trí địa lý: Thới Bình huyện vùng nông thôn sâu, cách xa trung tâm tỉnh lỵ khaorn 30 km hướng Bắc, Huyện Thới Bình đơn vị hành tỉnh khơng có biển có lợi vị trí địa lý nối tiếp với trung tâm trị-văn hóa tỉnh Cà Mau Phía Đơng giáp với huyện Giá Rai Phước Long (Tỉnh Bạc Liêu); phía Tây giáp với huyện U Minh, phía Nam giáp với huyện Trần Văn Thời Thành Phố Cà Mau; Phía Bắc giáp với huyện An Minh huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) với tổng diện tích tự nhiên 635,04km2, gồm 11 xã 01 thị trấn, dân số tính đến ngày năm 2012 142.520 người, 95% dân số vùng nông thôn, sinh sống bàng nghề trồng trọt chăn nuôi chủ yếu b/ Kinh tế - Văn hóa – Xã hội Thới Bình năm năm qua kinh tế bước phát triển, đẩy nhanh tiến độ thực đề án chuyển dịch cấu sản xuất, chuyển đất trồng lúa hiệu sang nôi tôm, kết hợp vụ lúa vụ tơm, tạo nhiều mơ hình sản xuất mới, nâng hiệu sản xuất diện tích, tạo sản phẩm hàng hóa lớn Kết cấu hạ tàng ngày đầu tư sở nguồn thu ngân sách hàng năm, kết hợp với nguồn lực đóng góp nhân dân, đầu tư cấp Đến nay, hệ thống giao thông đường ô tô đến trung tâm 12/12 xã thị trấn Sự nghiệp giáo dục: tiếp tục xã hội hóa cơng tác giáo dục giữ vững phổ cập giáo dục trung học sở, giáo dục mầm non bước trang bị xây dựng trung tâm xã Đội ngũ giáo viên thường xuyên nồi dưỡng tư tưởng, trị, cơng tác xây dựng Đảng, đồn, đội có nhiều chuyển biến tích cực Về cơng tác y tế: trì nề nếp cơng tác y tế dự phòng, không để xảy dịch bệnh, đội ngũ y Bác sỹ trang thiết bị khám chữa bệnh tăng cường, 11 xã 01 thị trấn có Bác sỹ đến trạm y tế, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe ban đầu cộng đồng, cơng tác chăm sóc sức khỏe trẻ em chiến lược dân số đạt thành tốt Đi đôi với việc chăm lo phát triển kinh tế xã hội, cơng tác an ninh quốc phòng đảng quan tâm, tăng cường công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố phát triển phong trào quần chúng, hình thành trận chiến tranh nhân dân vững chắc, định hướng phát triển kinh tế ln gắng chặt với xây dựng quốc phòng, đảm bảo ổn định trị an ninh nơng thơn giữ vững trật tự an toàn xã hội Chú trọng đến cơng tác phòng ngừa tội phạm ngăn chặn mầm móng có khae gây ổn định trị, kiên đấu tranh chống lại tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần làm lành mạnh hóa xã hội địa bàn huyện Thới Bình c/ Đặc điểm công tác xây dựng Đảng Thời gian qua, cơng tác trị tư tưởng Đảng huyện Thới Bình quan tâm quán triệt sâu rộng nội Đảng nhận thức trị Giữ vững lập trường tư tưởng, nâng cao tính giai cấp công nhân Đảng Kiên đấu tranh tượng suy thoái tư tưởng, nhận thức mơ hồ lệch lạc với quan điểm đường lối Đảng Triển khai chủ trương, biện pháp nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc việc học tập chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt học tập lý luận trị, kiến thức chủ nghĩa Mác-leenin tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt nội vấn đề mang tính nguyên tắc đường lối đổi Đảng tình hình trị tư tưởng Đảng huyện Thới Bình nói chung Đảng xã thị trấn đảm bảo thống cao ý chí hành động, khắc phục tượng sa sút phẩm chất đạo đức lối sống, từ lực công tác cán ngày cố không ngừng nâng lên công tác tổ chức công tác cán Đối với tổ chức sở Đảng xã, thị trấn nhìn chung cấp ủy lãnh đạo tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực tiêu đạt kế hoạch giao, thực thắng lợi chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, giải việc làm, vay vốn sản xuất giúp làm kinh tế hộ gia đình, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vận động nhân dân thực tốt nghĩa vụ Nhà nước Đồng thời nơi trực tiếp đưa chủ trương đường lối sách nghị Đảng đến nhân dân phản ánh tâm tư nguyện vọng nhân dân trở lại cho Đảng biết để hoàn chỉnh, hoàn thiện chủ trương sách đảng cho phù hợp với già mà nhân dân mong đợi Đi đôi với việc phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng quan tâm, tiếp tục nâng cao trình độ nhận thức mặt cho cán đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đảng viên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng Thực tốt chế độ sinh hoạt Đảng, đấu tranh chống lại biểu tiêu cực, thường xuyên chăm lo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cán chủ chốt, cán kế thừa có đủ lĩnh trị vững vàng có khả đảm nhận hồn thành tốt nhiệm vụ giao Cơng tác kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng tiến hành nghiêm minh nguyên tắc sở phát huy tính tự giác, dân chủ nội để tăng cường đoàn kết thống nội Đảng, nâng cao niềm tin nhân dân vai trò lãnh đạo Đảng Nội dung vi phạm chủ yếu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ Đảng, đoàn kết kéo dài nhắc nhỡ, chậm khắc phục, sa sút phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế, ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật không nghiêm Với đặc điểm tình hình mà tơi nêu trên, Huyện Thới Bình hồn tồn có khả vươn lên làm giàu mở rộng phát triển sản xuất, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, tiến hành cơng nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp nơng thơn; mạnh Huyện Thới Bình sản xuất sản phẩm nơng nghiệp hàng hóa xuất khẩu; định Huyện Thới Bình đạt mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh Để thực tốt điều Huyện Thới Bình cầnđội ngũ cán công chức đủ sức để gánh vác trọng trách nhiệm vụ quan trọng mà nghị đại hội Đảng huyện đề Thực trạng đội ngũ cán công chức cấp huyện cấp xã, thị trấn Theo số liệu thống kê tính đến cuối năm 2011, Đảng huyện Thới Bình có 60 tổ chức sở Đảng với 3059 đảng viên, gồm 16 đảng 44 chi sở; 225 chi trực thuộc đảng uỷ sở Cán lãnh đạo, quản lý cấp huyện có trình độ đại học chuyên môn nghiệp vụ đạt 77,12%, Cao cấp lý luận trị - hành đạt: 62,66% Trên 70 % công chức, viên chức quan hành chính, nghiệp cơng lập đạt chuẩn chun mơn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ giao Đối với Xã, thị trấn: Có 57 % cán bộ, cơng chức có trình độ chun mơn từ trung cấp trở lên, 23.76 % có trình độ đại học Trên 46% cán bộ, cơng chức có trình độ trị - hành từ trung cấp trở lên 6,28% có trình độ cao cấp Trên 42 % cán chủ chốt xã, thị trấn 50 tuổi có trình độ đại học chun mơn 69 % có trình độ lý luận trị - hành theo quy định Nhìn chung đội ngũ cán cấp huyện cấp xã, thị trấn thời gian qua có bước trưởng thành số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị địa phương Đại đa số cán có lập trường trị vững vàng, qua hoạt động thực tiễn thể trí với đường lối, quan điểm Đảng ta, có đóng góp quan trọng vào thành rựu kinh tế - văn hóa trị xã hội đại phương, khắc phục bệnh quan liêu xa rời thực tế, xa rời quần chúng, nhân dân, phẩm chất đạo đức phần lớn cán giữ vững, lối sống giản dị lành mạnh quần chúng nhân dân tín nhiệm Tuy nhiên, nguồn nhân lực huyện hạn chế như: trình độ học vấn thấp, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu lao động không đồng cấu; lao động độ tuổi qua đào tạo chưa nhiều; phận sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp chưa có việc làm, cán có trình độ sau đại học Lao động lành nghề, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao chiếm tỷ lệ thấp Trình độ lực phận cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ cán sở hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước’ chưa tiếp cận phương pháp quản lý tiên tiến Chưa có đội ngũ cán quản lý sản xuất kinh doanh giỏi, cán khoa học kỹ thuật mang tính ổn định chuyên nghiệp; phận cán trình độ chưa đạt chuẩn theo quy định Những hạn chế nêu có nhiều ngun nhân, ngun nhân: Huyện chưa có sách phù hợp sử dụng nguồn nhân lực, đãi ngộ, thu hút nhân tài, chưa xây dựng quy hoạch phát triển toàn diện nguồn nhân lực gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Từ rút số kinh nghiệm: Một là, muốn có đội ngũ cán cơng tác cán tốt trước hết cấp ủy Đảng phải quán triệt nắm vững quan điểm, đường lối, nguyên tắc Đảng ta công tác cán bộ, yêu cầu cần thiết đội ngũ cán tình hình vận dụng sáng tạo vào điều kiện hồn cảnh cụ thể, thực tế cánhuyện sở Hai là, địa phương lựa chọn, bố trí cán ngành nghề để phát huy tốt lực sở trường công tác Ba là, việc nâng cao chất lượng tồn diện cho đội ngũ cán nói chung trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền đoàn thể cấp huyện cấpthị trấn Bốn là, tồn tổ chức sở đảng củng đội ngũ cán phải giải kịp thời dấu hiệu phát sinh, vi phạm phải kiên xử lý khắc phục hậu - Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp huyện cấp xã, thị trấn huyện Thới Bình, tỉnhMau giai đoạn 2013-2015 Để tiếp tục thực tốt cơng tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa cán bộ, cơng chức tồn huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2013-2015 Đảng ủy, chi ủy, chi trực thuộc Huyện ủy cần quán triệt sâu sắc quan điểm Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh công tác cán thực tốt giải pháp sau: Thứ nhất, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán phải đặt lãnh đạo tập trung, thống cấp uỷ Đảng Đồng thời, có quy hoạch lâu dài phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, thực theo ngun tắc, điều lệ tổ chức đồn thể trị - xã hội đề xuất, bố trí sử dụng sau đào tạo cách hợp lý, để phát huy tài năng, tài trẻ có nhiều triển vọng Hai là, đảng ủy, chi ủy chi trực thuộc Huyện ủy cần có rà sốt đánh giá xác thực trạng đội ngũ cán bộ, cơng chức đơn vị để xây dựng quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp theo quy định Làm tốt công tác quy hoạch cán theo phân cấp quản lý cán sở để cấp ủy sở xây dựng triển khai có hiệu kế hoạch công tác đào tạo bồi dưỡng cán giai đoạn 2013 – 2015 đạt chuẩn theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt lâu dài Đào tạo bồi dưỡng cán đương nhiệm cán nguồn có triển 10 vọng phát triển chưa đạt chuẩn nhằm đảm bảo kế thừa liên tục không để hụt hẩng cán không đào tạo tràn lan không quy hoạch Ba là, cần chủ động đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán Kết hợp nhiều hình thức phương pháp đào tạo liên kết với trường mở lớp đào tạo trình độ chun mơn nghiệp vụ trung cấp lý luận trị huyện, chọn cử cán đưa đào tạo tập trung, chức, khuyến khích cán tham gia hình thức đào tạo từ xa, hay tự nghiên cứu học tập qua thực tiễn công tác … kể xã hội hóa cơng tác đào tạo… nhằm khắc phục tình trạng bị động, lúng túng, phụ thuộc vào tiêu chuẩn chiêu sinh tiêu phân bổ ngành cấp Bốn là, đảng ủy, chi ủy chi trực thuộc Huyện ủy cần gắn công tác quy hoạch, đào tạo với giải pháp tổ chức kiện toàn máy tổ chức, đồng thời mạnh dạn cất nhắt, đề bạc, bố trí cán trẻ, cán nữ, cán người dân tộc có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất vào chức danh chủ chốt đơn vị Việc bố trí sử dụng cán đảm bảo cơng tâm lợi ích chung, nhiệm vụ cơng tác, tài năng, cổ động cho đồng chí thêm hăng hái công việc, đồng thời động viên, giúp đỡ, tài năng, trường hợp vượt khó vươn lên học tập; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát huy việc trọng dụng nhân tài Từ tạo động lực cao cho cán tham gia trình tự đào tạo (tức xã hội hóa cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ) góp phần đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa đội ngũ cán cơng chức cấp huyện sở theo quy định Năm là, cấp ủy sở (xã, thị trấn) cần mạnh dạn tiếp nhận đội ngũ sinh viên tốt nghiệp Đại học trường cấp điều động sở công tác theo Đề án 01 Tỉnh Bởi đội ngũ sinh viên em địa phương đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tiếp nhận đối tượng 11 ta rút ngắn thời gian đào tạo, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa đội ngũ cán sở Nhưng để sử dụng có hiệu đội ngũ sinh viên cấp ủy cấp sở cần quan tâm trọng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức người cán bộ, bồi dưỡng trình độ lý luận trị giúp đỡ, dìu dắt, bồi dưỡng em theo hướng chuyên sâu kỹ thực hành phù hợp nhiệm vụ giao để cán trẻ trưởng thành từ phong trào thực tiễn sở từ sàn lọc bổ sung vào nguồn quy hoạch cán đơn vị Tạo điều kiện cho cán trẻ có hội cống hiến nhiều Sáu là, Ban Tổ chức Huyện ủy Phòng nội vụ huyện phải có phối hợp chặt chẽ việc vào quy hoạch nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán công chức huyện sở để xây dựng kế hoạch đào tạo cán sát với tình hình thực tế địa phương Từ cơng tác tham mưu cho cấp có thẩm quyền đưa cán đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức đương nhiệm đào tạo cán dự nguồn thực tốt theo quy định Kết quả, hiệu mang lại Nhìn chung, năm qua với nhiệm vụ giao phụ trách công tác quy hoạch, đào tạo cán thân tham mưu lãnh đạo chọn cử đưa cán đào tạo lớp đạt vượt tiêu giao, đồng thời mạnh dạng đề xuất lãnh đạo Ban tham mưu Huyện ủy liên kết với trường Chính trị tỉnh Cà Mau mở lớp Trung cấp hoàn chỉnh lý luận trị huyện với 88 học viên góp phần đẩy nhanh tiến độ chuẩn hoá đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp huyện sở đảm bảo có đủ phẩm chất đạo đức cách mạng, thành thạo chun mơn nghiệp vụ; có trình độ kiến thức lực thực tiễn, đủ số lượng, mạnh chất lượng theo cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt lâu dài Tính đến tháng 12 năm 2013 cán bộ, công chức cấp huyện đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đạt 81,03% đạt chuẩn Lý luận trị: 64,93% 12 Cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ đạt 75,29% đạt chuẩn Lý luận trị: 58,57% Nếu áp dụng giải pháp cách nghiêm túc góp phần thực tốt cơng tác đào tạo cán bộ, công chức huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2013-2015 góp phần thực đạt mục tiêu đến năm 2015 mà chương trình hành động Ban chấp hành Đảng huyện đề ra, nhằm bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, cấu hợp lý, có phẩm chất, trình độ chuyên môn, lực thực tiễn động, sáng tạo đáp ứng tốt cho phát triển huyện Ý kiến xác nhận Người báo cáo thủ trưởng đơn vị Nguyễn Thị Thúy Hằng 13 ... cán bộ, cơng chức cấp huyện cấp xã, thị trấn huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau giai đoạn 201 3 -201 5 Để tiếp tục thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa cán bộ, cơng chức tồn huyện Thới Bình,... ngũ cán bộ, công chức cấp huyện cấp xã, thị trấn huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau giai đoạn 201 3 -201 5” I VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CƠNG TÁC QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO, CHUẨN HĨA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Tính tất... giai đoạn cụ, thể giai đoạn cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Đó lý chọn sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã, thị trấn huyện thới bình, tỉnh cà mau giai đoạn 20 , Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã, thị trấn huyện thới bình, tỉnh cà mau giai đoạn 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay