sáng kiến kinh nghiệm tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử và việc chọn vấn đề tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải quyết

13 0 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:32

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ HĐND TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự - Hạnh phúc VĂN PHÒNG BÁO CÁO NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Họ tên: Trương Minh Hồng - Đơn vị cơng tác: Đồn ĐBQH tỉnh Cà Mau Tên sáng kiến: Tiếp xúc cử tri địa bàn ứng cử việc chọn vấn đề tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải Sự cần thiết: Tại Điều 97 Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 Khoản 1, Điều 79 quy định: Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) “là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân đơn vị bầu nhân dân nước” từ trước đến chưa ĐBQH nước tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) đơn vị bầu vậy: việc triển khai tiếp xúc cử tri không nơi bầu đại biểu mà tiếp xúc cử tri ngồi đơn vị ĐBQH ứng cử để trở thành thường xuyên theo luật định, góp phần tăng cường mối quan hệ đại biểu dân cử cử tri, nhằm vào việc thực cho hiến định “Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức Nhân dân thực quyền lực nhà nước nhiều hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND thông qua quan nhà nước” Trong thực tế địa phương nước có vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài tỉnh Cà Mau không ngoại lệ, cần cộng đồng trách nhiệm lãnh đạo có trọng trách tỉnh, cương vị tham gia tác động đến Bộ, ngành Trung ương để sớm giải Điều khơng mong đợi, kỳ vọng tập thể lãnh đạo mà kỳ vọng lớn nhân dân; vừa chất vấn, vừa thuyết phục lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương dành thơi gian để giải cụ thể số vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài địa phương điều để nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động Quốc hội, góp phần bảo đảm cho Hiến pháp, Luật, Nghị Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị UBTVQT thi hành nghiêm chỉnh thống Để làm tròn trọng trách đại biểu Quốc hội sử dụng hình thức, cách thức tiến hành phương tiện, công cụ để tìm hiểu xem sách, pháp luật Quốc hội ban hành thực thi quan Nhà nước thực chức luật định qua nhiều kênh thông tin, mà đặc biệt phản ánh chân tình, trách nhiệm, tâm huyết cử tri Trên sở mà bảo vệ lợi ích cơng lợi ích cử tri Việc tiến hành TXCT, chất vấn chuỗi công việc thực chức trách nhiệm vụ chức Quốc hội, HĐND đại biểu dân cử phải thể lĩnh làm tròn trọng trách Trên thực tế tỉnh Cà Mau nói riêng, tồn quốc nói chung từ trước tới việc thực TXCT chủ yếu diễn trước sau kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân chất vấn thực tích cực; nhiên, việc đa dạng hóa hình thức TXCT, việc phối hợp đại biểu Hội đồng nhân dân TXCT địa bàn tỉnh nói chung, đại biểu Quốc hội ứng cử ngồi đơn vị tỉnh nói riêng việc mà đại biểu kỳ họp Quốc hội để chọn vấn đề tồn đọng kéo dài địa phương trực tiếp đăng ký bàn phương pháp với Bộ, ngành Trung ương tìm hướng giải pháp tốt nhất, việc đeo bám chất vấn, truy vấn đến vừa thuyết phục lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương vừa dành thời gian để giải cụ thể số công việc tồn đọng, kéo dài địa phương Đây cố gắng lớn ĐBQH làm Thực tế nhiều nội dung thực thi nhiệm vụ số quan, cá nhân phân công chưa sâu, đầy đủ chất chất vấn để làm được, chưa làm được; yếu tố, nguyên nhân khách quan, chủ quan… Những vấn đề qua TXCT không 10 lượt ý kiến ẩn chứa xúc, trăn trở nguyện vọng đáng cử tri… mà cần chất vấn kiến nghị làm rõ; có giải pháp làm sáng tỏa vấn đề để thực hướng hiệu quả, xây dựng quê hương đất nước tốt hơn, đảm bảo pháp luật, sách, nghị vào sống Nội dung mô tả sáng kiến 3.1 Về việc tiếp xúc cử tri: - Bố trí TXCT ngồi địa bàn ứng cử, TXCT theo nhóm chuyên đề, theo giới, ngành thời điểm trước sau kỳ họp hai kỳ họp Quốc hội đơn vị tỉnh ĐBQH ứng cử nói chung; ngồi đơn vị tỉnh ĐBQH nói riêng cụ thể: + Trong năm 2013 bố trí 03 TXCT ngồi đơn vị tỉnh ĐBQH ứng cử trì năm gần 10 TXCT theo nhóm chuyên đề, theo giới Để làm điều thân chủ dộng lập kế hoạch nêu trọng tâm yêu cầu đối tượng cần tiếp xúc; sau làm việc trực tiếp với Mặt trân Tổ quốc huyện, xã (nếu cử tri địa bàn dân cư); làm việc trực tiếp với cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, chủ tịch cơng đồn quan, đơn vị (nếu đối tượng cơng chức, viên chức, văn nghệ sĩ, sinh viên…) + Phối hợp ĐBQH ứng cử tỉnh, tỉnh tổ chức TXCT trực tiếp tỉnh để TXCT để lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng số đối tượng cử tri địa phương ĐBQH khơng có, có mà ít, đơn lẽ cụ thể số ĐBQH sống vùng núi đến vùng sông nước TXCT; ĐBQH sống vùng không đông đồng bào dân tộc thiểu số, khơng có khốn sản, thủy điện… khơng có trường đại học, cần đến vùng có đơng đối tượng để tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị cử tri, có người ĐBQH thật làm tròn hết trọng trách khơng đơn vị bầu mà cử tri nước - Các bước tiến hành tạo thuận lợi cho đông đảo cử tri tham gia, tránh hạn chế qua tiếp xúc cử tri “đại diện”; cử tri “truyền thống” Cụ thể phối hợp với sở, quan, đơn vị, đại biểu đến trực tiếp nơi bố trí cho cử tri đến dự thuận lợi - Tiếp xúc cử tri cụm dân cư, trực tiếp xuống địa bàn vùng sâu, vùng khó khăn ven biển “theo hẹn”, đối tượng cử tri có hồn cảnh khó khăn, bà tiểu thương, nghề biển, giới nữ, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, sinh viên, thủ lĩnh thành niên, bệnh nhân phong… - Tiếp xúc cử tri kết hợp đại biểu Quốc hội với đại HĐND thời điểm: thông thường kết thúc sau kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND tỉnh trùng vào thời điểm Nếu bố trí sau kỳ họp Quốc hội thời gian định (còn thời gian Luật cho phép); sau kỳ họp HĐND cấp tỉnh khẩn trương tổ chức TXCT ngay; tiến hành đợt phối hợp, thực tế giảm bớt số lượng cán bộ, lãnh đạo Sở, ngành, huyện, sở phải phân cơng tham gia TXCT bố trí nhiều thường phân cơng khơng thành phần gặp khó khăn giải thích kiến nghị, đề xuất cử tri buổi TXCT - Phối hợp đại biểu Quốc hội đại biểu HĐND tỉnh (tổ đại biểu HĐND tỉnh) tiếp xúc gặp gỡ cử tri ngành trước sau kỳ họp chuyên đề, cụm dân cư, giảm bớt TXCT đơn vị Được nhiều lãnh đạo sở, ngành, nhiều cấp tham gia, nhiều kiến nghị cử tri giải đáp thỏa đáng buổi tiếp xúc, giảm kinh phí 3.2 Chọn vấn đề tồn động, phức tạp, kéo dài địa phương để chất vấn-Truy vấn, kiến nghị thuyết phục giải quyết: - Tại kỳ họp Quốc hội khóa XIII tơi chọn số vụ việc phức tạp, khó khăn kéo dài địa phương, tơi gửi văn đăng ký làm việc chất vấn Đã chấp thuận Bộ, ngành Trung ương bố trí giải quyết; chuyển biến tích cực; cụ thể kỳ họp thứ Năm, trước khai mạc kỳ họp, làm việc số ngành tỉnh chọn gần chục vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài tỉnh, trực tiếp đạt vấn đề với Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp số Bộ, ngành Trung ương Qua đó, kỳ họp Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp số Bộ, ngành Trung ương mời giải quyết; sau cử Đồn trực tiếp xuống Cà Mau khảo sát thu thập thông tin, bàn biện pháp giải Đến nhiều vụ việc có kết luận; đặc biệt có việc trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì giải quyết, kết luận nhiều việc Tòa án nhân dân Tố cao giải cuối - Thực tế kỳ họp Quốc hội có trung bình 03 câu chất vấn văn 02 câu chất vấn trực tiếp hội trường Riêng kỳ họp thứ Sáu chất vấn 10 câu đến thành viên Chính phủ - Tham dự chương trình họp trực tuyến, truyền hình phát trực tiếp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 03 phiên tơi có 03 câu chất vấn văn 05 câu chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Tham dự số phiên giải trình Ủy ban Quốc hội: Ủy ban Quốc phòng an ninh, Ủy ban Khoa học, Công nghệ Môi trường Quốc hội Tôi chất vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biển, đảo, biên giới biển, ngư dân biển 02 câu chất vấn văn Tất câu chất vấn – truy chất vấn bám sát trọng tâm, yêu cầu nội dung chương trình đặt ra, đặc biệt vấn đề xúc, nỗi cộm xã hội nói chung, địa bàn nói riêng Phạm vi áp dụng: - Đã Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội mời báo cáo tham luận hội nghị toàn quốc “Tiếp tục đổi nâng cao chất lượng, hiệu công tác dân nguyện” tổ chức 02 khu vực tỉnh Nghệ An tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, “kinh nghiệm tổ chức TXCT địa bàn đại biểu ứng cử” Được báo cáo kinh nghiệm “kỹ TXCT đại biểu dân cử” Thành phố Hồ Chí Minh - Về nội dung chọn vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải áp dụng, tham khảo rộng rãi cho đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân vận dụng phát huy toàn khóa - Trong thực hoạt động tiếp xúc cử tri thực chức giám sát theo Luật định Riêng việc bố trí TXCT ngồi địa bàn đại biểu Quốc hội ứng cử, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức có nhiều Đoàn ủng hộ triển khai thực Hiệu đạt được: 5.1 Tiếp xúc cử tri: - Được báo cáo kinh nghiệm hội thảo “về kỹ TXCT đại biểu dân cử” Ban Công tác đại biểu đầu tháng 01 năm 2012 thành phố Hồ Chí Minh - Được báo cáo kinh nghiệm chuyên đề Hội tỉnh Nghệ An ngày 20/12/2013, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26/12/2013 - Được Đài VOV xây dựng phóng 16 phút 15 giây “Trương Minh Hoàng người đại biểu gần dân” phát sóng tháng tháng 11 năm 2013… đài nhiều kỳ - Thực tế lắng nghe, tiếp thu, giải thích trực tiếp, nhiều người, nhiều ý kiến xúc chân tình, thẳng thắn, trung thực bà cử tri; nhiều đối tượng, lĩnh vực, địa phương, vùng miền khác để đại biểu Quốc hội có thêm cách nhìn tổng qt để tham gia đóng góp, phát biểu sát đáng, phù hợp vấn đề, giảm lại tốn cử tri bà nhân dân Nhiều vấn đề giải thích làm rỏ buổi tiếp xúc cử tri, giải tỏa nghiều xúc bà cử tri, sở rở phần vướng mắc sở, bên cạnh giải thích, tun truyền Hiến pháp, pháp luật, chủ trương, sách, Nghị đến với nhân dân Tạo dựng cố thêm lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước - Giảm tổ chức cho ĐBQH đại biểu HĐND tỉnh việc bố trí cán lãnh đạo sở, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện phải tham dự nhiều cuộc; đơi phân cơng cán sở, ban, ngành tỉnh, huyện không đảm bảo thẩm quyền tham dự, để giải thích, trả lời TXCT - Đặc biệt địa bàn xa xôi, hẻo lánh, vùng sâu vùng xa có dịp gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp vị ĐBQH giữ vị trí quan trọng, đầu ngành Trung ương, trực tiếp đề bạc kiến nghị nguyện vọng - Các vấn đề đặt chất vấn thành viên Chính phủ, ngành Trung ương tiếp thu, giải trình có vấn đề người chất vấn trả lời chưa rõ tiếp tục truy chất vấn, trả lời thỏa đáng để người nghe báo cáo kết cho cử tri - Thực phối hợp tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội với Hội đồng nhân dân tỉnh thời điểm, nguồn kinh phí chi giảm xấp xỉ 50% cho việc chi điểm bố trí số lượt (thực tế điểm tiếp xúc 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/điểm) Mặt khác có cán lãnh đạo sở, ban, ngành, đại phương tham gia đủ, đối tượng, nhiều nội dung bà cử tri đặt có liên quan giải thỏa đáng buổi tiếp xúc cử tri Đây cách làm thỏa đáng mà trước địa bàn tỉnh Cà Mau, nhiều nơi tổ chức thực 5.2 Chọn vấn đề tồn đọng, phức tạp, kéo dài giải quyết: - Về việc nắm, tổng hợp vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài địa phương để làm việc trực tiếp số bộ, ngành Trung ương năm 2013 nhiều vụ việc tỉnh Cà Mau trả lời, kết luận rõ, làm giảm áp lực, tính xúc xã hội bà cử tri, kỳ họp tiếp sau đưa vào chương trình làm việc Đồn ĐBQH - Có việc trực tiếp Thủ tương Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì giải kết luận, số vụ việc Thủ trưởng bộ, ngành Trung ương chủ trì giải kết luận thông báo địa phương Kiến nghị, đề xuất: - Việc TXCT đơn vị (tỉnh, thành phố) ĐBQH ứng cử cần nghiên cứu đưa vào điều khoản sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội để trở thành luật định thực thường xuyên - Cần sớm tạo thêm kênh thông tin, để kịp thời thông tin kết giải ý kiến kiến nghị cử tri đến cử tri cách nhanh chóng, khơng dừng lại mức giải đáp, trả lời buổi TXCT - Cần tăng cường đa dạng phương pháp, hình thức gặp gỡ tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để thật lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng thiết thực, đáng, phù hợp pháp luật cư tri từ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân làm tròn trọng trách thật người đại biểu nhân dân - Mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bắt buộc dành thời gian số lần tiếp xúc cử tri theo nhóm chun đề, đối tượng, giới ngồi tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp - Thực tế số vị chọn để trả lời chất vấn giải trình chưa thật thẳng vấn đề để tìm giải pháp khắc phục, phần nhiều đổ lổi cho khách quan, cần sớm khắc phục tình trạng - Cần dành thời gian thỏa đáng cho người chọn để trả lời chất rõ thêm vấn đề, giúp tìm thêm nhiều giải pháp thích hợp để giải vấn đề tồn tại, bất cập - Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội cần tăng cường thêm việc truyền hình phát trực tiếp, dành thời gian chất vấn, trả lời chất vấn, phiên giải trình điều trần để đơng đảo bà cử tri theo dõi - Tại kỳ họp Quốc hội, thường thời gian tháng có mặt Hà Nội, thường xuyên làm việc gặp gỡ trao đổi với Thủ trưởng bộ, ngành Trung ương, kỳ họp Quốc hội Đoàn ĐBQH nên nghiên cứu vài vụ việc tồ đọng phức tạp, kéo dài địa phương, để trao đổi biện pháp giải quyết, có làm việc tính chất nhiều vụ việc giải quyết, giảm bớt mằm móng phát sinh mâu thuẩn, điểm nóng Trên số nội dung hiệu sáng kiến sáng kiến thời gian qua, kính trình kèm theo bảng thành tích đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc mong Hội đồng thi đua cấp xem xét Cà Mau, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Người báo cáo Trương Minh Hồng ĐỒN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ HĐND TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự - Hạnh phúc VĂN PHÒNG BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: Tiếp xúc cử tri địa bàn đại biểu Quốc hội ứng cử chọn vấn đề tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải - Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày 15/12/2013 Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến: 1.1 Sự cần thiết: Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động Quốc hội, hoạt động tiếp xúc cử tri địa bàn ứng cử cần trở thành thường xuyên theo luật định, góp phần tăng cường mối quan hệ đại biểu dân cử cử tri, không nơi bầu đại biểu mà nhằm vào thực cho theo Hiến định, tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Nhân dân thực quyền lực nhà nước hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân thông qua quan khác Nhà nước Tiếp xúc cử tri kênh quan trọng để đại biểu Quốc hội thực tốt vai trò mình, vừa trách nhiệm đại biểu Quốc Về sở pháp lý, mối quan hệ đại biểu Quốc hội với cử tri, công tác tiếp xúc cử tri đánh giá đồng đầy đủ Ở địa phương có việc phức tạp tồn đọng kéo dài chưa giải dứt điểm địa biểu dân cử cần có cách làm góp phần thêm tiếng nói tác động trực tiếp đến Bộ, ngành Trung ương sớm giải tất yếu cần phải làm 1.2 Mục đích việc thực sáng kiến: - Làm rõ vấn đề dư luận, xã hội quan tâm, vấn đề vướng mắc, khó khăn ngành, lĩnh vực phạm vi nước, khu vực, địa phương, tìm giải pháp thích hợp thực để hoàn thành nhiệm vụ - Giúp rèn luyện khả đại biểu, khả người chọn trả lời chất vấn trả lời chất vấn - Góp phần giúp nhiều cấp, ngành, địa phương đơng đảo cử tri nắm vấn đề đề cập vấn đề quan tâm - Cùng tham gia với địa phương góp phần đề xuất Bộ, Ngành TW giải vụ việc tồn động, phức tạp, kéo dài địa bàn tỉnh Phạm vị triển khai thực hiện: 10 Trong tỉnh rút kinh nghiệm toàn quốc tiền đề kinh nghiệm kỳ họp Quốc hội Mô tả sáng kiến: 3.1 Về việc tiếp xúc cử tri: Chương trình, phần chuẩn bị gần giống tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp có điểm thực theo Hiến pháp quy định “đại biểu Quốc hội người đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân đơn vị bầu cử nhân dân nước” vậy: - Người đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri địa bàn ứng cử cần chuẩn bị nội dung, phải bám vào nội dung chuẩn bị kỳ họp liền kề Căn vào chương trình làm luật, tùy thời điểm kỳ họp năm hay cuối năm, để xác định phần chuẩn bị nội dung phát biểu trước cử tri vừa báo cáo vừa đề dẫn gợi ý, khích lệ để cử tri làm trình tự tích cực phát biểu - Những nội dung, hình thức phải phù hợp với tính xúc, thời nhất, xác thực tế đối tượng cử tri cần tiếp xúc - Những điểm đại biểu Quốc hội tiếp xúc địa bàn ứng cử chủ động nêu vấn đề mà quan tâm tìm hiểu để trao đổi, lấy ý kiến, kiến nghị cử tri - Tóm lại năm qua tơi chủ động tiếp xúc cử tri ngồi địa bàn ứng cử, đồng thời tổ chức cho đại biểu Quốc hội ứng cử tỉnh Cà Mau đến tỉnh Cà Mau tiếp xúc cử tri Qua nhầm có diệp để cử tri tỉnh Cà Mau gặp gỡ, kiến nghị vị đại biểu Quốc hội có chức vụ cao Trung ương 3.2 Chọn vấn đề tồn động, phức tạp, kéo dài địa phương để chất vấn-Truy vấn, kiến nghị thuyết phục giải quyết: Để chuẩn bị tham dự kỳ họp Quốc hội thân gặp trực tiếp Thi hành án tỉnh Cà Mau nắm bắt từ đến vụ tồn đọng, phức tạp kéo dài; tùy vào thời điểm nghiên cứu kỹ vụ, trực tiếp đăng ký làm việc với Thủ trưởng Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu, bàn biện pháp giải Kết quả, hiệu mang lại: 11 - Đã Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mời báo cáo kinh nghiệm, hai hội nghị cấp quốc gia “Tiếp tục đổi mới, nâng cao, chất lượng, hiệu công tác Dân nguyện” tỉnh Nghệ An tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; báo cáo điển hình Hội Hội thảo Thành phố Hồ Chí Minh - Nhiều vụ việc Bộ, ngành Trung ương giải quyết; cá biệt có vụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chủ trì giải kết luận Đánh giá phạm vị ảnh hưởng sáng kiến: - Qua hoạt động tiếp xúc cử tri địa bàn ứng cử: Đã báo cáo chun đề điển hình Hội nghị tồn quốc Thành phố Hồ Chí Minh Hoạt động thật mang lại hiệu cao, việc giúp cho đại biểu Quốc hội cử tri địa bàn ứng cử đến gần với hơn, đại biểu Quốc hội có điều kiện tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, xúc cử tri địa bàn ứng cử vấn đề đặc trưng liên quan địa bàn Tạo lòng tin nhân dân quan dân cử Quan trọng tiếp xúc cử tri địa bàn ứng cử mang lại cho đại biểu Quốc hội nguồn thông tin quý giá giúp cho đại biểu Quốc hội tham gia đóng góp vào vấn đề trọng đại đất nước - Việc chọn vấn đề tồn đọng, xúc, kéo dài, nắm vụ việc kỳ họp gặp gỡ Bộ, ngành Trung ương giải cần trì tiếp tục thực kỳ họp tiếp theo; khơng riêng Đồn Cà Mau mà Đoàn ĐBQH tỉnh khác cần tham khảo Kiến nghị, đề xuất: - Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu đề xuất với Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tổ chức nhiều tiếp xúc cử tri ngồi điạ bàn ứng cử từ trở thành điều luật tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, tạo sở pháp lý cao hoạt động bản, thường xuyên đại biểu Quốc hội - Mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH nên chọm vài vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài địa phương nghiên cứu kỹ, đăng ký với thủ trưởng Bộ, ngành Trung ương tìm cách giải 12 Cà Mau, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Người báo cáo tóm tắt Trương Minh Hoàng 13 ... tham gia, nhiều kiến nghị cử tri giải đáp thỏa đáng buổi tiếp xúc, giảm kinh phí 3.2 Chọn vấn đề tồn động, phức tạp, kéo dài địa phương để chất vấn- Truy vấn, kiến nghị thuyết phục giải quyết: -... tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, xúc cử tri địa bàn ứng cử vấn đề đặc trưng liên quan địa bàn Tạo lòng tin nhân dân quan dân cử Quan trọng tiếp xúc cử tri địa bàn ứng cử mang lại cho đại biểu Quốc... NAM VÀ HĐND TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự - Hạnh phúc VĂN PHỊNG BÁO CÁO TĨM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: Tiếp xúc cử tri địa bàn đại biểu Quốc hội ứng cử chọn vấn đề tồn đọng, phức
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử và việc chọn vấn đề tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải quyết , sáng kiến kinh nghiệm tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử và việc chọn vấn đề tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải quyết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay