sáng kiến kinh nghiệm tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử và việc chọn vấn đề tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải quyết

13 26 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:32

... tham gia, nhiều kiến nghị cử tri giải đáp thỏa đáng buổi tiếp xúc, giảm kinh phí 3.2 Chọn vấn đề tồn động, phức tạp, kéo dài địa phương để chất vấn- Truy vấn, kiến nghị thuyết phục giải quyết: -... tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, xúc cử tri địa bàn ứng cử vấn đề đặc trưng liên quan địa bàn Tạo lòng tin nhân dân quan dân cử Quan trọng tiếp xúc cử tri địa bàn ứng cử mang lại cho đại biểu Quốc... NAM VÀ HĐND TỈNH CÀ MAU Độc lập - Tự - Hạnh phúc VĂN PHỊNG BÁO CÁO TĨM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: Tiếp xúc cử tri địa bàn đại biểu Quốc hội ứng cử chọn vấn đề tồn đọng, phức
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử và việc chọn vấn đề tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải quyết , sáng kiến kinh nghiệm tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử và việc chọn vấn đề tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải quyết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay