8 tác động của chi tiêu công

10 3 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:02

TÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU CHÍNH PHỦ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Nhóm nước Đơng Nam Á bao gồm Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan Việt Nam đánh giá kinh tế có nét tương đồng với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 5,4% thời kỳ 1985-2013 Cũng thời kỳ này, bình qn chi tiêu phủ nhóm chiếm tỷ trọng khoảng 21% GDP Nghiên cứu cấu chi tiêu phủ theo phân loại kinh tế cho thấy, chi thường xuyên có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế chi cho đầu tư phát triển có tác động tiêu cực Điều phản ánh chi thường xuyên phủ có hiệu thúc đẩy tăng trường kinh tế đầu tư cơng khơng có hiệu quả, làm kìm hãm tốc độ tăng trường kinh tế Do vậy, cắt giảm hay tái đầu tư công để nâng cao hiệu đầu tư công đến tăng trường kinh tế cần thiết Khái quát chi tiêu phủ Chi tiêu phủ thành tố quan trọng tác động đến tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế không phụ thuộc vào quy mơ chi tiêu phủ mà phụ thuộc vào chất hoạt động chi tiêu phủ Trong cấu chi tiêu phủ, thành phần có tác động tầm ảnh hưởng khác đến tăng trưởng kinh tế Xác định tính hiệu thành phần chi tiêu phủ có ý nghĩa lớn lẽ: thứ nhất, giới hạn ngân sách phủ cải thiện tăng trưởng kinh tế cách phân bổ lại cấu chi tiêu theo hướng gia tăng tỷ trọng thành phần chi tiêu có hiệu quả; thứ hai, tình cắt giảm ngân sách chi tiêu, phủ xác định thành phần cần cắt giảm Theo Quỹ Tiền tệ Thế giói, cấu chi tiêu phủ phân thành hai loại: phân loại kinh tế phân loại chức (Government Finance Statistics Manual 2014) Cơ cấu chi tiêu phủ theo phân loại kinh tế dựa thể loại hay đặc tính kinh tế chi tiêu phủ Cơ cấu chi tiêu phủ theo phân loại chức dựa mục đích hay chức mà chi tiêu phủ hướng tới Theo phân loại kinh tế, cấu chi tiêu phủ bao gồm hạng mục phản ánh thể loại chi tiêu cho hoạt động phục vụ cho hai trách nhiệm kinh tế lớn phủ cung cấp hàng hóa dịch vụ phi thị trường cho cộng đồng; phân phối lại thu nhập cải Cơ cấu chi tiêu phủ theo phân loại kinh tế trình bày hai nhóm chi tiêu chi thương xuyên chi đầu tư phát triển (1) Chi thường xuyên bao gồm hạng mục: Chi tiêu cho hàng hóa dịch vụ: tất khoản tốn phủ để đổi lấy hàng hóa dịch vụ bao gồm lương tiền cơng cho người lao động, khoản đóng góp xã hội vào chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mua sắm hàng hóa dịch vụ khác Lãi: khoản toán cho việc sử dụng tiền vay Trợ cấp chuyển giao khác: tất khoản tốn khơng hồn trả phủ cho mục đích tại, nghĩa khoản tốn mà khơng nhận lại hàng hóa dịch vụ Hạng mục bao gồm trợ cấp toán chuyển giao cho cấp quyền, cho hộ gia đình, tổ chức phi lợi nhuận chuyển giao nước (2) Chi đầu tư phát triển chi tiêu cho mua sắm hình thành hàng hóa vốn bao gồm toán cho mua tài sản vốn cố định, cổ phiếu chiến lược hay khẩn cấp, đất đai tài sản vơ hình, chuyển giao vốn Mua tài sản vốn cố định: khoản tốn cho sản xuất hàng hóa lâu bền sử dụng cho mục đích sản xuất.Tài sản vốn mua từ khu vực tư nhân hay nhà nước, bao gồm hàng hố có giá trị đáng kể có tuổi thọ năm Mua cổ phiếu: toán cho việc mua sắm cổ phiếu chiến lược hay khẩn cấp tổ chức điều tiết thị trường phủ cổ phiếu cho hàng hóa đặc biệt quan trọng quốc gia Mua đất đai tài sản vơ hình: tốn cho việc mua đất đai, rừng, nước khống sản lòng đất Chuyển giao vốn: tốn khơng hồn lại phủ cho phép ngừng thụ hưởng mua tài sản vốn, bồi thường cho thiệt hại tàn phá tai số vốn gia tăng tài sản tài họ Chuyển giao vốn thực đến cấp quyền, doanh nghiệp cơng phi tài chính, thể chế tài chính, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận, hộ gia đình chuyển giao nước ngồi Theo phân loại chức năng, cấu chi tiêu phủ bao gồm 10 hạng mục cung cấp thông tin mục đích mà khoản chi tiêu thực Cơ cấu chi tiêu phủ theo phân loại chức cung cấp cách phân loại chi tiết theo chức hay mục tiêu kinh tế - xã hội mà phủ theo đuổi thơng qua thể loại chi tiêu khác Tất chi tiêu cho chức tập hợp hạng mục cấu chi tiêu chi tiêu thực Quan điểm lý luận thực tiễn tác động chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế Đánh giá tác động cấu chi tiêu phủ đến trưởng kinh tế xác định tính hiệu thành phần chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế Những mơ hình tăng kinh tế ban đầu nhận diện đơn giản chi tiêu phủ có hiệu khơng có hiệu quả: chi tiêu cho đầu tư công coi chi tiêu không hiệu (Willi, năm 2011) Chi tiêu cho tiêu dùng phủ, có khả cung cấp lợi ích cho hộ gia đình, lại làm cản trở tăng trưởng kinh tế thuế cao để tài trợ tiêu dùng phủ làm giảm lợi tức động đầu tư Nghiên cứu Grier Tullok (năm 1987) Barro (năm 1991) xác nhận mối quan hệ nghịch quy mô chi tiêu cho tiêu dùng phủ tốc độ tăng trưởng kinh tế, Ngược lại, chi tiêu cho đầu tư phủ cung cấp dịch vụ kết cấu hạ tầng tạo dựng môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế Aschauer ( năm 1991) cho thấy, kết cấu hạ tầng cốt lõi phố xá, đường cao tốc, sân bay, bến cảng,…là nhân tố đóng góp đến suất khu vực tư nhân Hoa Kỳ thời kỳ 1949-1985 Nghiên cứu Easterly Rebelo (năm 1995) cho thấy, đầu tư công vào giao thông truyền thông nước phát triển dẫn đến tăng trưởng kinh tế cao Tuy nhiên, hạng mục chi tiêu phủ phân loại chi tiêu cho tiêu dùng hay chi tiêu cho đầu tư lại vấn đề tranh luận Trong nghiên cứu Kormendi Meguire (năm 1989), Griei Tullok (năm 1987) Summers Heston (năm 1988) xác định chi tiêu cho quốc phòng giáo dục chi tiêu cho tiêu dùng phủ khơng có hiệu quả, Barro (năm 1991) lại cho chi tiêu cho đầu tư phủ làm tăng trữ lượng vốn nhân lực chi tiêu có hiệu Barro Salai Martin (năm 1995) cho rằng, tính hiệu thành phần chi tiêu phủ xác định khả tác động đến hiệu khu vực tư nhân Theo thành phần chi tiêu hiệu chi tiêu phủ có tác động đến hiệu khu vực tư nhân bao gồm dịch vụ cơng, quốc phòng, an ninh quốc gia trật tự công, giáo dục, y tế, nhà ở, phát triển dịch vụ công, bảo vệ môi trường Thành phần chi tiêu khơng hiệu chi tiêu phủ có tác động đến phúc lợi người tiêu dùng song không làm thay đổi hiệu khu vực tư nhân bao gồm văn hóa, giải trí tơn giáo, bảo trợ xã hội, hoạt động kinh tế Theo Devarajan (năm 1996), tính hiệu thành phần chi tiêu phủ nằm đóng góp cùa đến tăng trường kinh tế Theo đó, tính hiệu thành phần xác định tác động tỷ trọng thành phần chi tiêu tổng chi tiêu phủ đến tăng trường kinh tế Thành phần chi tiêu phủ xem có hiệu tỷ trọng chi tiêu cho thành phần tổng chi tiêu phủ có tác động tích cực đến tăng trường kinh tế Hay nói cách khác, gia tăng tỷ trọng thành phần chi tiêu làm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế Thành phần chi tiêu phủ xem khơng có hiệu tỷ trọng chi tiêu tổng chi tiêu có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế hay gia tăng tỷ trọng thành phần chi tiêu làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế Nurudeen Usman (năm 2010) xác định tính hiệu thành phần chi tiêu phủ thông qua tác động quy mô thành phần chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế Nếu gia tăng quy mơ thành phần chi tiêu phủ đem lại gia tăng tốc độ tăng trường kinh tế, thành phần chi tiêu phủ xem có hiệu Ngược lại thành phần chi tiêu phủ xem khơng có hiệu gia tăng quy mơ thành phần chi tiêu phủ dẫn đến sụt giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế Các nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tác động cấu chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế thực Tất đa dạng, từ phạm vi nước đến nhóm nước phân tích thực hai thể loại cấu chi tiêu phủ theo phân loại kinh tế theo phân loại chức Theo hướng đánh giá tác động cấu chi tiêu phủ theo phân loại kinh tế, nghiên cứu cho kết hỗn hợp Devarajan (năm 1996) nghiên cứu nhóm 43 nước phát triển thời kỳ 1970-1990 nghiên cứu Ghosh Gregoriou (năm 2008) cho nhóm 15 nước phát triển thời kỳ 1972-1999 cho thấy, chi cho đầu tư phát triển có tác động tiêu cực chi thường xun có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Trong đó, Bose Osbom (năm 2007) nghiên cứu nhóm 30 nước phát triển thời kỳ 1972-1980 lại tìm thấy chi cho đầu tư phát triển cỏ tác động tích cực chi thường xuyên khơng có tác động đáng kể đến tăng trưởng kinh tế Nghiên cứu Chamorro-Narvaez (năm 2012) cho nhóm 12 nước phát triển khu vực Mỹ Latinh thời kỳ 1975-2000 lại khẳng định, chi cho đầu tư phát triển chi thường xun khơng có tác động đáng kể đến tăng trưởng kinh tế Theo hướng đánh giá tác động cấu chi tiêu phủ theo phân loại chức năng, nhóm thành phần chi tiêu phủ thường lựa chọn xem xét chi tiêu cho giáo dục, y tế, giao thông truyền thông, kết cấu hạ tầng, trật tự xã hội quốc phòng Đối với tính hiệu thành phần chi tiêu phủ, kết khơng đồng Ví dụ, chi tiêu cho giáo dục xác định thành phần chi tiêu có hiệu với tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế nghiên cứu Bose Osbom (năm 2007), Parekh (năm 2008), Yu, Fan Saurkar (năm 2009), Dada (năm 2013), Gemmell, Kneller Sanz (năm 2014) Trong đó, nghiên cứu Belgrave Craigvvell (năm 1995), Nurudeen Usman (năm 2010) cho thấy, chi tiêu cho giáo dục khơng có hiệu với tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Devarajan, Svvaroop Zou (năm 1996) Dinca (năm 2013) lại cho rằng, chi tiêu cho giáo dục khơng có tác động đáng kể đến tăng trưởng kinh tế Đánh giá tác động cấu chi tiêu Chính phủ đến tăng trưởng kinh tế cho nhóm nước ASEAN-5 Trong thời kỳ 1985-2013, nhóm ASEAN-5 bao gồm Inđơnêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan Việt Nam tăng trưởng với tốc độ bình quân hàng năm 5,4% Trong cấu chi tiêu phủ theo phân loại kinh tế, chi thường xuyên chiếm tỷ trọng bình quân cao chi đầu tư phát triển, tương ứng với tỷ lệ 76,4% 23,6% tổng chi tiêu phủ Số liệu mơ hình hồi quy Số liệu cho nước thu thập từ nguồn liệu Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Phát triển châu A Thời kỳ nghiên cứu xác định từ năm 1985 đến năm 2013 Số liệu cho GDP (tính theo giá cố định) lấy từ liệu Ngân hàng Thế giói Số liệu cho cấu chi tiêu phủ với hai thành phần chi thường xuyên chi đầu tư phát triển (tính theo giá cố định) lấy từ Chỉ số Chính cho châu Á Thái Bình Dương (Ngân hàng Phát triển châu Á) Do số liệu cho biến nước thu thập thời kỳ nên coi số liệu bảng Phân tích số liệu bảng đòi hỏi kiểm sốt nhân tố khơng quan sát có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Do nước có tính đặc thù riêng nên nhân tố không quan sát xem tính khác biệt nước Những đặc thù riêng nước vị trí địa lý, đặc điểm nhân học dân số (phân bổ độ tuổi, trình độ giáo dục, văn hóa tập quán), sách tăng trưởng, sách tài khóa, độ mở cửa kinh tế khác Mơ hình hồi quy cụ thể hóa sau: lnGDPi,t = βo + αi +β1lnCUi,t + β2lnCAi,t + ui,t i = nước: Inđônêxia, Malaixia Việt Nam t=năm: 1985,1986 2013 Trong lnGDP logarit GDP, lnCU logarit chi thường xuyên, lnCA logarit chi đầu tư phát triển u sai số Biến αi bao gồm nhân tố không quan sát có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế phản ánh tác động đặc thù theo nước Nó tác động cố định hay tác động ngẫu nhiên Kết hồi quy Phân tích hồi quy số liệu bảng thực với chương trình Stata Hai mơ hình tác động cố định (fixed effect) tác động ngẫu nhiên (random effect) thử nghiệm kiểm định Hausman cho thây mô hình tác động CỐ định thích hợp Bước kiểm định chẩn đoán cho thây số liệu bàng có tượng tương quan đồng thời (phụ thuộc chéo sai số), khác biệt phương sai tương quan chuỗi (tự tương quan sai số) Để khắc phục tượng này, Hoechle (năm 2007) gợi ý sử dụng chương trình xtscc Stata, tượng tự tương quan điều chỉnh dạng MA(1) Kết hổi quy trình bày Bàng Bảng 1: Tác động cấu chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế Biến phụ thuộc: InGDP Biến giải thích Hệ số t-statistic p-value LNCU 0,815 29,78 0.000 LNCA -0,022 -6,28 0.000 CONSTANT 6,763 11,29 0.000 Số liệu quan sát: 132; R2 = 0,89; F statistic = 702 Có thể thấy từ bảng kết hồi quy tất hệ số biến giải thích có ý nghĩa thống kê mức 1%.Tác động hai thành phần chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế khác Cụ thể, chi thường xun phủ có tác động tích cực đến tăng trường kinh tế:1% tăng chi thường xuyên dẫn đến 0,82% tăng GDP Trong chi đầu tư phát triển có tác động tiêu cực đến tăng trường kinh tế: 1% tăng chi đầu tư phát triển gây sụt giảm 0,02% GDP Điều hàm ý hoạt động thuộc chi thường xuyên phủ đem lại hiệu đến tăng trưởng kinh tế đầu tư cơng hiệu Tổng chi tiêu phủ số xác định phủ cần phải phân bổ cách hiệu thành phần chi tiêu Phân bổ ngân sách xem hiệu nguồn lực tập trung vào thành phần chi tiêu có tác động tích cực đến tăng trường kinh tế Do cấu chi tiêu phủ bộc lộ tác động khác hai thành phần chi tiêu phủ đến tăng trường kinh tế, nên điều cho thây có hội tăng tính hiệu chi tiêu phủ cách cấu lại ngân sách chi tiêu phủ theo hướng ưu tiên Tuy nhiên, việc cắt giảm chi cho đầu tư phát triển cần thực cẩn trọng tất dự án đầu tư công hiệu đến tăng trường kinh tế Tái cấu đầu tư, lựa chọn đầu tư nhằm chọn dự án đầu tư phù hợp loại bỏ dự án hiệu lãng phí, quản lý đầu tư công vấn đề cấp thiết cần giải Kết luận Tác động cấu chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế nhận nhiều quan tâm Trong bối cảnh kinh tế phải đối mặt với vấn đề cắt giảm ngân sách phủ việc xác định tính hiệu thành phần chi tiêu phủ đến tăng trưởng kinh tế cần thiết Nhóm nước ASEAN-5 thời kỳ 1985-2013 trải nghiệm tốc độ tăng trưởng kinh tế mức khá, chi tiêu phủ có vai trò quan trọng Trong cấu chi tiêu phủ theo phân loại kinh tế chi thường xuyên có tác động tích cực chi cho đầu tư phát triển có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Điều cảnh báo hiệu đầu tư công nhóm nước qua phủ cần xem xét cắt giảm hay tái đầu tư công để nâng cao hiệu đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế Cơ cấu chi tiêu phủ theo phân loại chức Dịch vụ công chung 1.1 Cơ quan hành pháp lập pháp, vấn đề tài tài khóa, vấn đề đối ngoại 1.2 Viện trợ kinh tế nước ngồi 1.3 Dịch vụ cơng 1.4 Nghiên cứu 1.5 Dịch vụ công chung R&D 1.6 Dịch vụ công chung (không phân loại khác) 1.7 Giao dịch nợ công 1.8 Chuyển nhượng cấp quyền; Quốc phòng 2.1 Quốc phòng qn 2.2 Dân phòng 2.3 Viện trợ quân nước ngồi 2.4 Quốc phòng R&D 2.5 Quốc phòng (khơng phân loại khác) An ninh trật tự công 3.1 Dịch vụ cảnh sát 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Dịch vụ phòng cháy chữa cháy Tòa án pháp luật Nhà tù, trại giam An ninh trật tự công R&D An ninh trật tự công (không phân loại khác) Vấn đề kinh tế 4.1 Vấn đề lao động, thương mại kinh tế chung 4.2 Nông, lâm, ngư nghiệp săn bắn 4.3 Năng lượng nhiên liệu 4.4 Khai khoáng, sản xuất xây dựng 4.5 Giao thông vận tải 4.6 Truyền thông 4.7 Các ngảnh khác 4.8 Vấn đề kinh tế R&D 4.9 Vấn đề kinh tế (không phân loại khác) Bảo vệ môi trường 5.1 Quản lý rác thải 5.2 Quản lý nước thải 5.3 Xử lý chất thải 5.4 Bảo vệ đa dạng sinh học cảnh quan 5.5 Bảo vệ môi trường R&D 5.6 Bảo vệ môi trường (không phân loại khác) Nhà tiện nghi cộng đồng 6.1 Phát triển nhà 6.2 Phát triển cộng đồng 6.3 Cung cấp nước 6.4 Chiếu sáng đường phố 6.5 Nhà tiện nghi cộng đồng R&D 6.6 Nhà tiện nghi cộng đồng (không phân loại khác) Y tế 7.1 7.2 7.3 7.4 Sản phẩm y tế, thiết bị gia dụng thiết bị Dịch vụ ngoại trú Dịch vụ y tế công Y tế R&D 7.5 Y tế (không phân loại khác) Giải trí, văn hóa tơn giáo 8.1 Dịch vụ giải trí thể thao 8.2 Dịch vụ văn hóa 8.3 Dịch vụ xuất phát sóng 8.4 Tơn giáo dịch vụ cộng đồng khác 8.5 Giải trí, văn hóa tơn giáo R&D 8.6 Giải trí, văn hóa tơn giáo (khơng phân loại khác) Giáo dục 9.1 Giáo dục mầm non tiểu học 9.2 Giáo dục trung học 9.3 Giáo dục sau trung học, đại học 9.4 Giáo dục đại học 9.5 Giáo dục xác định cấp 9.6 Dịch vụ hổ trợ giáo dục 9.7 Giáo dục R&D 9.8 Giáo dục (không phân loại khác) 10.Bảo trợ xã hội 10.1 Người bệnh tàn tật 10.2 Người già 10.3 Người sống sót 10.4 Gia đình trẻ em 10.5 Thất nghiệp 10.6 Nhà 10.7 Loại trừ xã hội (không phân loại khác) 10.8 Bảo trợ xã hội R&D 10.9 Báo trợ xã hội (không phân loại khác) Nguồn: Government Pinanee Statistics Manual 2014 10
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 tác động của chi tiêu công, 8 tác động của chi tiêu công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay