THỰC TRẠNG lợi NHUẬN của CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN xây DỰNG TRƯỜNG XUÂN

36 33 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:00

Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I :TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN .13 CHƯƠNG III :GIẢI PHÁP NANG CAO LỢI NHUẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường với chế độ hạch toán kinh doanh thực chất vấn đề sản xuất kinh doanh giải thơng qua thị trường Doanh nghiệp có điều kiện chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh mình, nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao sở khai thác khả có Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải tạo lợi nhuận Vì yêu cầu đặt cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo có lợi nhuận lợi nhuận cao Xuất phát từ tầm quan trọng tính cấp bách vấn đề lợi nhuận cần thiết phải phấn đấu tăng lợi nhuận, qua trình học tập trường ĐH Kinh doanh công nghệ Hà nội thời gian thực tập Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân.Em chon đề tài "Lợi nhuận biên pháp tăng lợi nhuận Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân." làm luận văn tốt nghiệp Do thời gian nghiên cứu, thu thập thông tin kiến thức hạn chế nên Em mong bảo thầy cô, cô Công ty để đề tài hoàn thiện Em chân thành cảm ơn giáo Th.S Trần Thị Thanh Bình hướng dẫn Em hoàn thành luận văn Kết cấu luận văn gồm ba phần sau: - Chương I: Tổng quan chung công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân - Chương II: Thực trạng lợi nhuận biện pháp tăng lợi nhuận Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân - Chương III: Một số biện pháp nhằm tăng lợi nhuận Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân, số liệu, kết sử dụng luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh CHƯƠNG I :TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN I.Q trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân Giới thiệu công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân • Tên đơn vị: Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xn • Trụ sở cơng ty: Thơn ,Xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội • Điện thoại: • Fax: 04.5146892 • MST: 0105430391 • Giấy CNĐKKD: Số 0105430391 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nội cấp ngày 29 tháng 07 năm 2011 • Ngành nghề kinh doanh: Cơng ty phép hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực bao gồm: - Xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp; - Sản xuất cấu kiện phục vụ xây dựng thép bê tông cốt thép; - Môi giới, mua bán nhà đất, cho thuê nhà; - Kinh doanh khách sạn, du lịch lữ hành nội địa quốc tế; - Buôn bán vật liệu xây dựng, thép xây dựng; - Dịch vụ bốc xếp vận chuyển hàng hố Trong thời đại cơng nghiệp hoá - đại hoá đất nước kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng đồng thời sở hạ tầng dần phát triển Trong năm gần cơng trình, nhà xưởng mọc lên hàng loạt Trước u cầu đó, cơng ty tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân thành lập với mục đích cung cấp vật tư xây dựng thép xây dựng Tuy công ty thành lập cơng ty có hoạt động liên doanh – liên kết Để SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh thúc đẩy mở rộng kinh doanh lĩnh vực xây dựng, Công ty liên kết với số công ty khác tổng công ty đầu tư phát triển Hà Nội; công ty xây dựng số 1; công ty xây dựng số … Qua hoạt động liên doanh – liên kết, Cơng ty hồ nhập vào thị trường xây dựng, có kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất theo quy trình cơng nghệ tiên tiến Chức nhiệm vụ công ty: a Chức công ty: Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty lợi nhuận, sản phẩm chủ yếu công ty cấu kiện thép bê tông cốt thép nhằm cung cấp cho ngành xây dựng ngành nghề khác có nhu cầu b Nhiệm vụ quyền hạn công ty: Cơng ty đóng góp vào phát triển ngành xây dựng kinh tế quốc dân Đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ tệ nạn xã hội góp phần bình ổn xã hội Sản xuất gia cơng vật tư thiết bị, bê tông cốt thép phục vụ cho ngành xây dựng 3.Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty Bộ máy tổ chức quản lý cơng ty Tổ chức quản lý có vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp Nhận thức điều này, công ty quan tâm mức đến công tác quản lý, giảm phận lao động dư thừa, đảm bảo cung ứng vật tư đến tận cơng trình, tránh lãng phí, đảm bảo tiến độ cơng trình Cơng ty tổ chức máy quản lý theo mơ hình trực tuyến chức năng, đạo thống từ xuống Hiện nay, máy quản lý tổ chức sau: SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh Sơ đồ 01.Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Giám đốc Phó giám đốc Kinh doanh Phòng kỹ thuật vật tư Đội kỹ thuật an tồn lao động Phòng khách hàng Đội quản lý hành kinh tế Phòng tổ chưc hành Phòng kế hoạch Đội quản lý giám sát thi công Đội kế hoạch cung ứng vật tư Phòng tài chính-kế tốn Đội thi cơng xây lắp (Nguồn:phòng tổ chức hành cơng ty ) SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh Chức nhiệm vụ phận: Đại hội đồng cổ đông: Là quan có thẩm quyền cao cơng ty,bao gồm tất cổ đơng có quyền bỏ phiếu người cổ đông ủy quyền.Đại hội đồng cổ đơng có quyền hạn sau: Thơng qua,bổ sung,sửa đổi điều lệ.Thông qua định hướng phát triển công ty,thông qua báo cáo tài hàng năm, báo cáo ban kiểm soát,của hội đồng quản trị.Quyết định mức cổ tức toán hàng năm cho loại cổ phần,… Hội đồng quản trị: Hội đồng gồm người góp vốn để xây dựng giúp cơng ty hoạt động.Nhận cổ tức hàng năm họp thường niên quý lần để tham khảo tình hình hoạt động công ty đưa sách tiru quy mô lớn cho công ty Ban kiểm soát: Do hội đồng quản trị bầu ra,ban kiểm sốt có nhiệm vụ thay mặt Đại hội dồng Cổ đông giám sát ,đánh giá công tác điều hành, quản lý Hội đồng quản trị Ban giám đốc theo quy định Điều lệ công ty,các Nghị quyết,Quyết định…… Giám đốc công ty: người đại diện pháp nhân cơng ty, có quyền hành cao công ty, phép định, người chịu trách nhiệm chung mặt hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Phó giám đốc kinh doanh: người giúp việc cho giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc phần công việc phân công, chủ động giải công việc giám đốc uỷ quyền phân công theo chế độ sách Nhà nước điều lệ cơng ty Phòng kế hoạch: lập kế hoạch cụ thể cho cơng trình thi cơng, chi tiết theo khoản mục, theo điều kiện khả cụ thể cơng ty, giao khốn cho đội xây dựng soạn thảo nội dung hợp đồng kinh tế Phòng tài - kế tốn: Có chức việc lập kế hoạch sử dụng quản lý nguồn tài cơng ty, phân tích tiêu kinh tế nhằm bảo tồn vốn cơng ty đồng thời giúp cho ban giám đốc đưa định kinh doanh hợp lý Phòng tài kế toán nơi tập hợp chứng từ sổ sách kế SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh toán, tiến hành nhập xuất vật tư, tổ chức công tác hạch toán kế toán theo chế độ kế toán thống kê chế độ quản lý tài Nhà nước Thực cơng tác tốn chi phí cho hoạt động kinh doanh cơng ty Phòng tổ chức hành chính: có trách nhiệm cơng tác nhân sự, thực tổ chức cán bộ, lao động tiền lương Hỗ trợ phòng ban thiết bị văn phòng phẩm, tiếp nhận, vận chuyển cơng văn, đóng dấu theo quy định cơng ty Phòng kỹ thuật vật tư, thiết bị: Chỉ đạo đơn vị cơng ty thực quy trình, quy phạm kỹ thuật, thường xuyên giám sát, hướng dẫn đơn vị thực hồ sơ thiết kế duyệt, đảm bảo chất lượng Tổ chức nghiệm thu vật tư, sản phẩm, cơng trình với tổ đội sản xuất theo quy định công ty, chủ đầu tư Trên sở xác định chất lượng, khối lượng, tháng, quý theo điểm dừng kỹ thuật Trên sở nhiệm vụ kế hoạch sản xuất hàng tháng quý đơn vị, lập kế hoạch cho sản xuất trực tiếp mua sắm vật tư chủ yếu phục vụ cho sản xuất đảm bảo chất lượng, kịp tiến độ Các đội xây dựng: bao gồm phận: Bộ phận quản lý kỹ thuật – an toàn lao động; phận quản lý hành kinh tế; phận quản lý giám sát thi công; phận kế hoạch cung ứng vật tư;các tổ đội thi công xây lắp II Đặc điểm kinh tế kỹ thuậ công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng trường xuân 1.Đặc điểm vốn công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Trường Xuân SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh Bảng Bảng số liệu phân tích nguồn vốn 2014 – 2016 Đơn vị tính:triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tiền Tiền Tiền Tổng 8.854 vốn Chia theo sở hữu - Vốn chủ sở 4.489 hữu -Vốn 4.365 vay Chia theo tính chất -Vốn cố 3.803 định - Vốn 5.051 lưu động % % % 100 10.945 100 13.958 100 50,7 6.750 61,7 49,3 4.195 42,9 57,1 So sánh tăng, giảm 2015/2014 2016/2015 Tiền % Tiền % 2.091 23,6 3.013 27,5 8.564 61,3 2.261 50,4 1.814 26,9 38,3 5.394 38,7 -170 -3,9 1.199 28,6 4.662 42,6 5.579 40 859 22,6 917 19,7 6.283 57,4 8.379 60 1.232 24,4 2.096 33,4 (Nguồn:phòng tài chính-kế tốn cơng ty) Qua bảng 1: Cho thấy tổng nguồn vốn Công ty năm 2016 so với năm 2015 tăng 3.013 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng 27,5%, Công ty mở rộng sản xuất kinh doanh Cơ cấu vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng tổng nguồn vốn năm 2015 61,7% năm 2016 61,3% Vốn chủ sở hữu công ty qua năm cao 50% cho thấy tính tự chủ cơng ty tốt Vốn chủ sở hữu Công ty tăng lên qua năm thể Cơng ty có nhiều cố gắng huy động vốn để phát triển sản xuất Tuy nhiên Công ty phải huy động vốn từ bên ngồi, nguồn nợ ngắn hạn nợ dài hạn.Việc Công ty huy động nguồn vốn từ bên ngồi bình thường thể Cơng ty mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường Trong cấu vốn cơng ty vốn vay chiếm tỷ trọng nhỏ vốn chủ sở hữu năm 2014 49,3% năm 2015 38,3 %, năm 2016 38,7%.Với tỷ lệ vốn vây điều tất yếu cá công ty nhiên tỷ lệ vốn vay nằm tàm kiểm sốt cơng ty Vốn cố định công ty đầu tư vào trang thiết bị sỏ để sán xuất kinh doanh.Năm 2016 vốn cố định công ty 5.579 triệu đồng tăng 917 triệu SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh đồng so với năm 2015.Điều cho thấy cơng ty ln có sách phát triển nguồn vốn cố định để đầu tư đầy đủ trang thiết bị sản xuất kinh doanh đảm bỏ sán xuất kinh doanh tồn cơng ty tăng uy tín cơng ty thị trường Vốn lưu động công ty ngày tăng năm Năm 2016 vốn lưu dộng tăng 2.096 triệu đồng (tăng 33,4%) so với năm 2015.Vốn lưu động tăng chứng tỏ hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn phát triển Công ty cần nhiều vốn trình kinh doanh 2.Cơ cấu nguồn nhân lực Công ty năm 2014-2016 Bảng 2: Cơ cấu nguồn nhân lực Công ty năm 2014-2016 ĐVT: Người So sánh tăng, giảm Chỉ Tiêu Năm 2014 Năm 2015 Tổng số lao 70 động Phân theo tính chất lao động - Lao động 55 trực tiếp - Lao đông 15 gián tiếp Năm 2016 2015/2014 số tuyệt % đđối 2016/2015 số tuyệt % đối 90 100 20 22,2 10 11,1 75 84 20 26,6 10,7 15 16 0 6,25 65 85 94 20 23,5 9,5 5 0 16,6 20 20 15 0 Phân theo giới tính Nam Nữ Phân theo trình độ Đại học 17 đại học Cao đẳng 53 trung cấp 70 80 17 24,8 10 12,5 Theo độ tuổi Trên 45 tuổi 16,6 25 Từ 35 -45 tuổi 23 24 25 4,2 Từ 25 -35 tuổi 25 44 50 19 43,2 12 Dưới 25 tuổi 17 16 17 (1) (6,25) 5,8 Nguồn: phòng tổ chức hành cơng ty Qua năm hoạt động Cơng ty có biến chuyển nhân sự; điều chứng tỏ công ty ngày phát triển, ngày mở rộng thu hút thêm lao SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh động để đảm bảo công việc tiến triển tốt, Công ty phải tuyển thêm lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển Căn vào số liệu ta thấy lao động trực tiếp chiếm đa số.Lượng lao động nam chiếm tỷ lệ cao tính chất cơng việc cơng ty.Cơng ty có 22% tốt nghiệp đại học,80% tốt nghiệp cao đẳng trung cấp chứng tỏ trình độ chung cơng ty cao, nhân tố ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.Lao động Công ty phần lớn lao động trẻ, chủ yếu độ tuổi 35 Đây độ tuổi mà sức khỏe lao động tương đối dồi sung sức, phù hợp với công việc kinh doanh Công ty Đây điều kiện góp phần tăng hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty Bên cạnh đó, số CBCNV độ tuổi >45 chiếm 8% họ người có trình độ, dày dạn kinh nghiệm Họ đội ngũ lao động chính, có lực, trình độ chun mơn cao; cơng việc họ lực lượng chủ chốt Tóm lại, đan xen lao động Công ty cần thiết, ln có bổ sung lẫn kinh nghiệm sức khỏe nhân viên Máy móc thiết bị Ngay từ đầu cơng ty Trường Xn đầu tư trang thiết bị ,máy móc phục vụ cho việc thi cơng cơng trình đầy đủ.Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công cơng trình Sau bảng thiết bị máy móc SV: Lê Xn Điệp MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh cho lợi nhuận công ty giảm sút so với kỳ năm trước, thể mặt sau: * Về quản lý chi phí sản xuất: Trong kỳ năm 2016 cơng ty có thành tích cơng tác quản lý sử dụng vật liệu, tiết kiệm giảm định mức tiêu hao vật liệu sở chất lượng sản phẩm khơng thay đổi, song cơng ty tỏ lỏng lẻo việc quản lý số chi phí như: chi phí nhiên liệu, lượng, chi phí sử dụng vốn, chi phí khác tiền * Về quản lý sử dụng tài sản cố định: Đây nhân tố tác động không nhỏ đến hiệu sản xuất cơng ty Nhìn chung tài sản cố định công ty tương đối mới, nhiên q trình sử dụng, cơng tác trì bảo dưởng, vệ sinh máy móc thiết bị chưa quan tâm mức, làm ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng tài sản cố định.Thời gian dùng máy vào phục vụ sản xuất cao, máy chạy chưa phát huy hết cơng suất máy móc thiết bị Chắng hạn máy trộn bê tơng có cơng suất thiết kế 40 m3 ` /giờ * Về cách tính khấu hao Trong năm cơng ty áp dụng cách tính khấu hao theo thơng tư 200/2014 Bộ Tài chính: Nguyên giá Mức khấu hao = Thời gian sử dụng Với thời gian sử dụng theo khung tối đa tối thiểu, Những tài sản cố định đầu tư vốn vay ngân hàng, công ty áp dụng cách tính khấu hao nhanh với thời gian sử dụng tối thiểu cách tính khấu khao nhanh với thời gian sử dụng tối thiểu Bằng cách tính cơng ty nhanh chóng thu hồi vốn song chi phí khấu hao giá thành tăng lên lớn làm cho lợi nhuận công ty giảm * Về công tác thu hồi công nợ SV: Lê Xuân Điệp 20 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh Việc thực công tác thu tiền hàng cơng ty chưa tốt Tại thời điểm 31/12/2016, khoản thu q cao Trong phải thu khách hàng tổng tài sản cuối kỳ Qua đối chiếu sổ sách cơng ty tổng số công nợ phải thu nợ từ đến năm, nợ khơng có khả thu 97 triệu đồng Như số tiền mà khách hàng phải tốn với cơng ty lớn thiếu vốn sản xuất kinh doanh công ty phải vay ngắn hạn ngân hàng số tiền 1.213.000.000 đồng với lãi suất 1,1% tháng, từ ảnh hưởng tới tình hình doanh thu lợi nhuận cơng ty b.Ngun nhân hạn chế + Để đảm bảo hoạt động máy móc thiết bị, cần tiêu hao lượng nhiên liệu lượng lớn với loại vật liệu phụ công ty xây dựng định chung cho tồn nhóm loại thiết bị chưa sát với thực tế dẫn đến việc sử dụng lãng phí Trong thực tế tồn tình trạng cán thu mua vật tư tài sản khai gia tăng giá thực để hưởng phần chênh lệch cách bất hợp pháp + Ngun nhân cơng ty khơng lập bảng theo dỏi cơng suất loại máy móc không đánh giá hiệu sử dụng tài sản cố định cách xác + Số vốn cơng ty bị khách hàng chiếm dụng lớn làm cho doanh thu kỳ giảm SV: Lê Xuân Điệp 21 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh CHƯƠNG III :GIẢI PHÁP NANG CAO LỢI NHUẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN 3.1 Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2017 - 2021 Trong giai đoạn tới, để thích ứng với thay đổi thị trường, đảm bảo khả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, khả phát triển tương lai, ban lãnh đạo công ty đề kế hoạch phát triển công ty với mục tiêu phương hướng thực tổng quát sau: Mục tiêu: đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, giải phóng lượng hàng tồn kho, ổn định hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả, xử lý nhanh khoản nợ phải thu tồn đọng nhằm đảm bảo an tồn tài doanh nghiệp, làm tảng mở rộng hoạt động kinh doanh năm Doanh thu trung bình năm tăng 15% Lợi nhuận trung bình năm tăng 10% Phương hướng thực hoàn thiện tổ chức máy chế quản lý, nâng cao lực đội ngũ nhân viên, qua nâng cao sức cạnh tranh DN, giảm thiểu chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp; xây dựng sách phát triển nhân lực, nâng cao trình độ, tay nghề; trọng sách tiết kiệm phải tính tốn thiết kế tiết kiệm chi phí từ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh Phương hướng thực kế hoạch phát triển năm tới công ty Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng kịp tiến độ dự án lớn Tiếp tục đầu tư chiều sâu tăng lực thiết bị thi công, tập trung thi công dự án sử dụng sản phẩm ứng lực căng trước Công ty, đáp ứng tiến độ cam kết với chủ đầu tư Đối với công tác kinh doanh tiếp thị: Tích cực tiếp thị, quảng bá sản phẩm, giới thiệu công nghệ sản xuất Quan tâm lắng nghe, cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng trước sau sử dụng sản phẩm Trường Xuân Củng cố xắp xếp, ổn định tổ chức cân đối bổ sung lực lượng cho phận thành lập Biên chế lại số đội xây dựng, nghiên cứu ban hành SV: Lê Xuân Điệp 22 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh Cơ chế giao khoán, nâng cao chế độ trách nhiệm quản lý kinh tế đem lại hiệu cao Tái cấu lại hoạt động nhằm phát huy lợi cạnh tranh công nghệ, nhân lực Cơng ty Chú trọng sách tiết kiệm phải tính tốn thiết kế tiết kiệm chi phí từ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh Tiếp tục đào tạo đội ngũ lao động, phát triển đội ngũ lao động chất xám 3.2 Giải pháp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Qua phân tích hiệu sản xuất tình hình thực lợi nhuận công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân năm 2016, thấy phải hoạt động điều kiện khó khăn cạnh tranh gay gắt song với cố gắng, nỗ lực tập thể cán công nhân viên, Cơng ty đạt thành tích đáng kể, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày mở rộng, uy tín Cơng ty ngày khẳng định, tăng tích luỹ nội bộ, góp phần đáng kể cho ngân sách Nhà nước không ngừng nâng cao đời sống vật chất cho người lao động Tuy vậy, bên cạnh kết đạt q trình hoạt động Cơng ty bộc lộ nhiều hạn chế, có ảnh hưởng khơng tốt đến tình hình thực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm - Tìm kiếm mở rộng thị trường Với cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp ngành, doanh nghiệp nước nước, năm qua công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân chủ động tích cực việc tìm kiếm mở rộng thị trường tỉnh phía nam, miền trung cơng ty bước đầu thu nhập tham gia dự thầu nhận nhiều cơng trình hạng mục cơng trình Bên cạnh đó, cơng ty thực đa dạng hố loại hìng hoạt động, mở rộng sãn xuất kinh doanh Nếu năm trước hoạt động xây lắp lĩnh vực cơng trình cơng nghiệp xây dựng dân dụng sang tháng đầu năm 2016 cơng ty nhận thêm nhiều cơng trình giao thông, thuỷ lợi SV: Lê Xuân Điệp 23 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh Mặt khác để chiến thắng cạnh tranh, công ty hạ thấp giá bán, chấp nhận lợi nhuận thấp giả trị tốn cơng trình (doanh thu ) xác định cách: Doanh thu = Giá thành thi cơng + Lãi định mức Trong đó: Lãi định mức = Giá thành thi công x 9% Giá thành thi công = ∑ giá thành hạng mục = ∑ khối lượng thi công x đơn giá thi công Sang năm 2016, công ty giảm giá bán cách giảm đơn giá thi công để nâng cao khả dự thầu Kết công ty nâng cao giá thành thi cơng đảm bảo doanh thu không giảm 3.2.2 Nâng cao chất lượng cơng trình có giải pháp hoạt dộng quản lý tốt a.Nâng cao chất lượng cơng trình Sự cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế thị trường cạnh tranh chất lượng giá bán Chất lượng sản phẩm góp phần đảm bảo giá bán hợp lý điều kiện tiên tạo uy tín chỗ đứng cho doanh nghiệp thị trường Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân, đặc điểm sản phẩm có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài nên vấn đề bảo đảm chất lượng cơng trình vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Trong năm 2016 Công ty không ngừng mở rộng thị trường tỉnh phía Nam tỉnh miền Trung Đây động linh hoạt công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác khẳng định uy tín cơng ty thị trường Việc tạo uy tín thành công công ty song để giữ uy tín lại vấn đề nan giải đặt cho cơng ty đòi hỏi cơng ty SV: Lê Xuân Điệp 24 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh phải tăng cường công tác quản lý chất lượng nâng cao chất lượng cơng trình Để làm tốt điều thời gian tới Công ty cần thực biện pháp sau: - Đầu tư đổi máy móc thiết bị Sự tiến khoa học kỹ thuật việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhân tố quan trọng cho phép công ty nâng cao chất lượng thi công, đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, từ tăng khả cạnh tranh thị trường + Nguồn vốn bên trong: Cơng ty sử dụng lợi nhuận trích lập vào quỹ (quỹ đầu tư phát triển) cơng ty dùng số tiền trích khấu hao tài sản cố định nhà nước cho phép để lại cho đầu tư đổi tài sản cố định + Nguồn vốn bên ngoài: Khi nguồn vốn bên chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn, Cơng ty huy động thêm vốn bên như: + Huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ cán công nhân viên chức nhân dân Để huy động nguồn vốn công ty cần có tỉ lệ lãi suất cao lãi suất tiền gửi ngân hàng để hấp dẫn họ phải thấp lãi suất tiền vay ngân hàng để đảm bảo có lợi cho cơng ty + Liên doanh liên kết với đơn vị khác Cơng ty thực liên doanh liên kết với doanh nghiệp nước nhằm khắc phục nhược điểm tạm thời máy móc thiết bị nhằm đổi đại hố thiết bị cơng nghệ sản xuất, đồng thời học tập tiếp thu kinh nghiệm tổ chức quản lý đại Việc liên doanh liên kết tiến hành toàn hay phần - Sử dụng vật tư quy cách, chất lượng định mức kinh tế kỹ thuật Vật liệu phận cấu tạo nên sản phẩm cơng trình ảnh ưởng lớn đến chất lượng cơng trình giá thành cơng trình, trước đưa vật liệu vào xây dựng, phận kỹ thuật công ty cần phải kiểm tra chặt chẽ chất lượng loại vật liệu Những loại vật tư SV: Lê Xuân Điệp 25 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh phẩm chất cần phải loại bỏ để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cơng trình Đồng thời kiểm tra khối lượng vật liệu đưa vào sử dụng theo định mức tránh lãng phí khơng cần thiết phấn đấu giảm định mức tiêu hao vật liệu Ngoài ra, vật liệu chọn để thi cơng phải phù hợp với trình độ kỹ thuật công nghệ công ty Để làm tốt công tác công ty cần tiến hành điều tra nghiên cứu tìm kiếm nguồn cung cấp vật liệu có chất lượng ổn định thường xuyên phù hợp với u cầu cơng trình mang lại hiệu kinh tế b.Nâng cao trình độ tay nghề trình độ quản lý CBCNV - Nâng cao trình độ tay nghề cho cán cơng nhân viên Đây biện pháp quan trọng để nâng cao suất lao động chất lượng thi công để từ góp phần hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cơng ty Trình độ tay nghề yếu tố định tới hiệu trình sản xuất Cho dù máy móc đại đến đâu trình độ cơng nhân khơng đáp ứng đòi hỏi kỹ thuật sử dụng phát huy hết tác dụng Vì nâng cao trình đọ tay nghề cho cán công nhân viên chiến lược quan trọng mang tính lâu dài Cơng ty cần có đầu tư thích đáng cho việc nâng cao trình độ tay nghề cán nhân viên như: cử cán nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm thi công mới; mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật ngắn hạn tạo điều kiện cho công nhân học tập, nâng cao tay nghề; thường kỳ tổ chức báo cáo đúc rút kinh nghiệm phạm vi tổ, đội, đơn vị trực thuộc tồn cơng ty - Bên cạnh cơng ty cần phải có sách lương theo bậc thợ tiền lương theo khối lượng thi công cách hợp lý để kích thích tạo động lực cho cơng nhân thực quan tâm đến công việc phấn đấu phát huy hết khả Với cơng nhân bậc cao phải tăng lương cách thích đáng đóng góp họ - Đẩy mạnh cơng tác quản lý chất lượng cơng trình SV: Lê Xuân Điệp 26 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh 3.2.3 Sử dụng tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Tiết kiệm hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh nhiệm vụ quan trọng công tác quản lý doanh nghiệp cơng ty Một đồng chi phí khơng hợp lý làm giảm lợi nhuận công ty Trong tháng đầu năm 2016 lợi nhuận công ty bằng? so với kỳ năm 2015 Nguyên nhân giảm sút hầu hết khoản chi công ty tăng lên với tốc độ tăng lớn tốc độ tăng doanh thu Bên cạnh tác động khách quan nhân tố chủ quan thân doanh nghiệp gây quản lý chi phí cơng ty chưa tốt Vì thời gian tới công ty cần thực tốt giải pháp sau: - Hạ thấp chi phí vật liệu đầu vào Đây khoản chi phí chiếm tỉ trọng lớn chi phí sản xuất giá thành thi cơng cơng trình Do việc hạ thấp chi phí vật liệu có ý nghĩa lớn việc hạ thấp giá thành cơng trình Trong kỳ vừa khoản chi vật liệu tăng lên 1,12% so với kỳ năm 2015 biến động giá thị trường Để hạ thấp chi vật liệu đòi hỏi cơng ty cần có biện pháp tìm nguồn hàng khai thác nguồn hàng có giá thấp tổ chức công tác tiếp nhận bảo quản cung ứng vật tư có hiệu tiết kiệm chi phí thu mua bảo quản Cơng ty cần phải kiểm tra chặt chẽ trình cung ứng vật liệu, lựa chọn nguồn vật tư, địa điểm giao hàng, phương tiện vận chuyển, cước phí vận chuyển bốc dỡ, cần phải có dự đốn biến động cung cầu vật tư thị trường để đề biện pháp thích ứng Thơng qua việc tốn tiền hàng, kiểm tra lại giá mua vật tư đơn vị, giá vận chuyển bốc dỡ, bên cạnh cơng ty cần phải có biện pháp khuyến khích vật chất kịp thời cán làm công tác cung ứng tìm nguồn hàng cung ứng vật tư giá thấp đảm bảo chất lượng Công ty trích thưởng theo tỉ lệ định tổng số tiền tiết kiệm mua vật tư giá thấp tạo yếu tố kích thích tìm nguồn vật tư với giá hạ Bên cạnh cơng ty cần phải có biện pháp xử lý kịp thời trường hợp gian lận chiếm đoạt công quỹ cách khai man giá thành vật tư thu mua Xử lý nghiêm SV: Lê Xuân Điệp 27 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh phạt hành trường hợp cung ứng loại vật tư không quy cách chủng loại, thiếu hụt so với hoá đơn mà nguyên nhân bên bán vật tư chịu trách nhiệm - Tổ chức lao động khoa học, sử dụng tiết kiệm hiệu chi phí tiền lương Trong công tác phân công lao động, công ty cần xếp theo trình độ chun mơn tay nghề, cân đối đơn vị, tổ đội xây lắp để phát huy tối đa suất lao động người Nâng cao chất lượng công, ngày công, phát huy lực sở trường người lúc Giáo dục khơi dậy ý thức người lao động tinh thần làm việc hăng say cơng việc cơng ty làm cho họ gắn bó cống hiến tài cho cơng ty tạo điều iện nâng cao suất lao động hạ thấp giá thành sản phẩm Tiền lương phải toán chi trả hợp lý Dựa vào thang biểu lương bảng chấm công để chi trả với sức lao động người công nhân viên bỏ đảm bảo bù đắp hao phí sức lao động, tránh chi bừa bãi, vô cứ, vừa không động viên khuyến khích suất lao động vừa gây lãng phí tiền vốn Việc tăng lương cho công nhân viên cần thiết song phải đảm bảo tốc độ tăng lương nhỏ tốc độ tăng lợi nhuận Sử dụng tiền thường phải phát huy vai trò nó, khơng nên thưởng tràn lan bình qn đầu người Cơng ty áp dụng nhiều hình thức thưởng như: tăng suất lao động, sử dụng tiết kiệm vật tư, phát huy sán kiến Bên cạnh đó, cơng ty cần xử phạt nghiêm hành vi lãng phí vật tư tiền vốn, làm hư hỏng máy móc thiết bị qua nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm người lao động - Xây dựng quản lý hệ thống tiêu định mức nội Công ty cần có thị sát nghiên cứu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tất hoạt động thu mua bảo quan chi phí nguyên nhiên vật liệu để từ xây dựng hệ thống định mức nội có khoa học hợp lý phù hợp với tình hình hoạt động cơng ty Trên sở hệ thống định mức cho phép cơng ty kế hoạch hố cơng tác thu mua, trữ vật tư cung ứng vật tư hợp lý đảm bảo cho sản xuất liên tục không bị gián đoạn, SV: Lê Xuân Điệp 28 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh lập dự tốn cho khoản chi phí cách phù hợp Đồng thời thông qua thực dự tốn, tốn chi phí, cơng ty kiểm tra tình hình thực với kế hoạch để loại trừ chi phí bất hợp lý, ngăn chăn tình trạng chi phí mức cần thiết, hiệu 3.2.4 Nâng cao hiệu sử dụng Tài sản cố định - Tăng cường quản lý nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định Tài sản cố định tư liệu lao động chủ yếu tham gia vào trình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, huy động tối đa số lương lẫn lực tài sản cố định có vào hoạt động sản xuất kinh doanh giảm chi phí hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho công ty Để quản lý nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định, công ty cần thực tốt biện pháp sau: - Lựa chọn mức khấu hao thích hợp Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển ngày mạnh mẽ máy móc dễ bị hao mòn vơ hình Để chống lại tượng đòi hỏi phải khấu hao nhanh máy móc thiết bị nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư đổi Vấn đề phải lựa chọn mức khấu hao phù hợp với loại máy móc thiết bị để đảm bảo bù đắp hao mòn hữu hình lẫn hao mòn vơ hình khơng phép đẩy chi phí khấu hao tài sản cố định giá thành lên cao làm tăng giá thành qúa cao ảnh hưởng đến lợi nhuận Trong tháng đầu năm 2016, công ty thực trích khấu hao nhanh với thời gian sử dụng tối thiểu loại máy móc thiết bị làm cho chi phí khấu hao giá thành tăng cao làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh dẫn đến làm giảm lợi nhuận công ty xuống Để khắc phục tình trạng này, cơng ty áp dụng phương pháp khấu hao nhanh song nên lựa chọn thời gian sử dụng hợp lý cho "Khung" quy định Nhà nước để vừa nhanh chóng thu hồi vốn, vừa tránh tình trạng hấu hao giá thành lớn làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh ảnh hưởng làm giảm lợi nhuận công ty SV: Lê Xuân Điệp 29 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh - Phát huy hết cơng suất máy móc thiết bị Trong kỳ vừa qua hiệu sử dụng máy móc thiết bị cơng ty thấp, thời gian ngừng máy nhiều chi phí máy thi cơng mét vuông tăng lên làm ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty Để giải hạn chế cơng ty cần có phối hợp chặt chẽ phận chức công ty cụ thể là: Kế tốn cơng trường, tổ đội xây lắp đảm đảm nhiệm việc xây lắp, giám sát tình hình thực định mức cơng trường mình, cuối tháng giao liệu cho phòng kế tốn tài phòng kế hoạch dự thầu Phòng tài kế tốn kết hợp với phòng kế hoạch dự thầu xây dựng hệ thống định mức máy biểu theo dõi suất loại máy móc thiết bị Sự phối hợp chặt chẽ làm cho việc đánh giá hiệu qủa sử dụng tài sản cố định cách xác tới loại máy sở có biện pháp sử lý phương hướng đắn có hiệu Đối với tài sản cố định không cần dùng, chờ lý chiếm tỷ lệ không nhiều tổng số tài sản cố định Số tài sản khấu hao hết giá trị, hiệu suất sử dụng thấp giá trị lại nhỏ, nhiên cơng ty cần phải lý nhượng bán hết số tài sản để tránh tình trạng mát hư hỏng - Thực tốt công tác bảo quản sủa chữa tài sản cố định Đi đôi với việc sử dụng tài sản cố định công ty cần phải tăng cường công tác bảo quản sữa chữa, đại tu vệ sịnh máy móc thiết bị nhằm nâng cao lực hoạt động, đảm bảo cho q trình hoạt động khơng bị gián đoạn, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng sản phẩm cơng trình Cơng ty phải trí đội ngũ cơng nhân lành nghề có tinh thần sáng tạo sẵn sàng thực cơng việc sửa chữa cần Công ty cần đặt định mức kỹ thuật nhiên liệu phụ tùng thay thế, dụng cụ sửa chữa để có kiểm tra giám sát công tác sửa chữa Đồng thời để công ty khen thưởng SV: Lê Xuân Điệp 30 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh người làm tốt có biện pháp xử lý trường hợp thiếu trách nhiệm từ nâng cao hiệu cơng tác sửa chữa máy móc thiết bị Ngồi phòng tài kế tốn cơng ty phải tính tốn dự tốn dự trù, đảm bảo vốn cho công tác sửa chữa điều quan trọng phải tính đến hiệu cơng việc sửa chữa Nếu chi phí sưả chữa lớn giá trị máy móc thiết bị đánh giá thời điểm sửa chữa việc sửa chữa khơng có hiệu Cùng với sửa chữa, công ty cần phải đảm bảo chế độ bảo dưỡng máy móc thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật thực trạng máy móc thiết bị Công tác bảo dưỡng phải gắn liền với đơn vị tổ đội trực thuộc công ty lợi ích cơng nhân bảo dưỡng 3.2.5 Sử dụng tốt vốn Công ty - Đối với vốn lưu động Lập kế hoạch chi tiết cho viêc sử dụng vốn lưu động, tránh tình trạng vốn bị ứ động nhiều, Công ty cần đảy nhanh công tác thu hồi vốn bị chiếm dụng.Trong chế thị trường, vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng q trình hoạt động điều khơng tránh khỏi Song Cơng ty hạn chế khoản cách khuyến khích khách hàng mua trả tiền trước, hạn với hình thức giảm giá theo tỉ lệ định Chế độ cấp tín dụng phù hợp giúp Công ty vừa thúc đẩy bán hàng, vùa giảm thiểu chiếm dụng vốn doanh nghiệp khác Nghiêm khắc phạt vi phạm hợp đồng trường hợp bạn hàng cố tình trục lợi, gây thiệt hại cho Cơng ty Quản lý chặt chẽ khoản nợ khó đòi, thánh thất thoat - Đối với vốn đầu tư doanh nghiệp Số vốn chiếm tỷ trọng vốn nhỏ số vốn kinh doanh công ty Xong việc sữ dụng, quản lý có hiệu vơnd cần thiết Để tối đa hố lợi ích thu từ việc sử dụng vốn này, Cơng ty áp dụng số biện pháp sau: SV: Lê Xuân Điệp 31 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh - Tìm kiếm hội đầu tư mà nhân thấy có hiệu cao, đem lại lợi nhuận lớn - Giảm thiểu rui ro công việc đầu tư cách lập quỹ tài dự phòng nhằm mục đích bù đắp tổn thất có cố xảy với số vốn 3.2.6 Tổ chức tốt công tác tốn cơng nợ Trong tháng vừa qua thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh cơng ty lại khách hàng chiếm dụng lượng vốn lớn gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu sản xuất kinh doanh nói chung đến doanh thu lợi nhuận nói riêng Để giải tình trạng công ty cần thực nội dung sau: - Định thời gian toán cụ thể ký kết hợp đồng xây dựng - Áp dụng hình thức triết khấu tốn để kích thích khả toán nhanh khách hàng Việc áp dụng hình thức triết khấu tốn phải vào lãi xuất ngân hàng để xây dựng nhằm đảm bảo kết hợp hài hồ lợi ích cơng ty khách hàng - Với khoản thu hạn, công ty cần xác định rõ số ngày hạn tính với lãi suất hạn, khách cố tình dây dưa phải nhờ đến pháp luật can thiệp - Áp dụng hình thức tốn linh hoạt như: tốn theo hạng mục cơng trình, tốn theo giai đoạn hồn thành Khi hồn thành cơng việc u cầu bên kiểm tra tốn cho khối lượng hồn thành - Hàng tháng nên tổ chức đối chiếu công nợ với khách hàng với đơn vị nội để có sở thúc đẩy cơng tác tốn SV: Lê Xn Điệp 32 MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh KẾT LUẬN Qua trình họá tập, nghiên cứu thời gian thực tập Công ty , em nhận thấy đổi với việc học tập việc tìm hiểu thực tế vai trò quan trọng khơng thể thiếu Mặt khác, tạo điều kiện cho sinh viên hiểu kiến thức có Hoạt động công ty chủ yếu kinh doanh lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, thiết kế giám sát cơng trình cơng ty khơng ngừng mở rộng quy mơ hoạt động Để đạt kết tốt cố gắng nỗ lực tồn thể cán cơng ty Với việc vận dụng sáng tạo đón nhận quy luật kinh tế thị trường thời mở cửa cơng ty đạt thành tựu đáng kể, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống cán công nhân viên Với phương châm “học đôi với hành, lý luận gắn liền thực tế” thời gian thực tập công ty giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo, cô anh chị đặc biệt phòng quản lý em vận dụng lý thuyết học vào thực tế củng cố thêm kiến thức thân Qua đó, em hồn thành báo cáo Do trình độ kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi sai xót Vì em mong thầy cô anh chị, đóng góp giúp đỡ để báo cáo thực tập tốt nghiệp em đầy đủ hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bảo cô giáo Th.s Trần Thị Thanh Bình chú, anh chị Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân giúp đỡ em hoàn thành suốt thời gian thực tập để em có điều kiện để hoàn thành báo cáo thực tập SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 Luận văn tốt nghiệp Khoa quản lý kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bản cáo bạch công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân từ năm 2014 đến năm 2016 2.KS.ThS Phạm Quang Lê (2010), Khoa học quản lý, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, Hà Nội 3.Giáo trình quản trị kinh doanh PGS.TS Nguyến Ngọc Huyền nhà xuất ĐHKTQD năm 2011 4.Giáo trình quản trị doanh nghiệp PGS TS Ngơ Kim Thanh nhà xuất ĐHKTQD năm 2014 5.Gs Trần Phương- Giáo trình Khoa Học Quản Lý- Trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội 6.Ks Ths Phạm Quang Lê- Giáo trình Tổ Chức Quản Lý- Trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 ... cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân Giới thiệu công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xn • Tên đơn vị: Cơng ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xn • Trụ sở cơng ty: ... thời gian thực tập Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân. Em chon đề tài "Lợi nhuận biên pháp tăng lợi nhuận Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân. " làm luận văn... vấn phát triển xây dựng Trường Xuân - Chương II: Thực trạng lợi nhuận biện pháp tăng lợi nhuận Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Trường Xuân - Chương III: Một số biện pháp nhằm tăng lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG lợi NHUẬN của CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN xây DỰNG TRƯỜNG XUÂN, THỰC TRẠNG lợi NHUẬN của CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN xây DỰNG TRƯỜNG XUÂN, Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty, Bộ máy tổ chức quản lý của công ty., Cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty năm 2014-2016, CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN, Những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu., Phương hướng thực hiện kế hoạch phát triển trong 5 năm tới của công ty, b.Nâng cao trình độ tay nghề và trình độ quản lý của CBCNV

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay