BÁO cáo THỰC TẬP,CTTRƯỜNG XUÂN,

24 61 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 20:59

... thành suốt thời gian thực tập để em có điều kiện để hồn thành báo cáo thực tập SV: Lê Xuân Điệp 20 MSV :15401223 Báo cáo thực tập Khoa quản lý kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bản cáo bạch công ty... hướng phát triển tương lai SV: Lê Xuân Điệp MSV :15401223 Báo cáo thực tập SV: Lê Xuân Điệp Khoa quản lý kinh doanh MSV :15401223 Báo cáo thực tập Khoa quản lý kinh doanh CHƯƠNG I :TỔNG QUAN CHUNG... liền thực tế” thời gian thực tập công ty giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, anh chị đặc biệt phòng quản lý em vận dụng lý thuyết học vào thực tế củng cố thêm kiến thức thân Qua đó, em hồn thành báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THỰC TẬP,CTTRƯỜNG XUÂN,, BÁO cáo THỰC TẬP,CTTRƯỜNG XUÂN,, 1 .Giới thiệu về công ty cổ phần tư vấn và phát triển xây dựng Trường Xuân., Bộ máy tổ chức quản lý của công ty., CHƯƠNG II:ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG III: KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI, I. Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, III. Phương hướng thực hiện kế hoạch phát triển trong 5 năm tới của công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay