Múa rối nước ở thái bình từ khi đất nước thống nhất (1975) đến nay tt

27 17 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 20:45

VIỆN HẦN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Nguyễn Văn Định MÚA RỐI NƯỚC THÁI BÌNH TỪ KHI ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT (1975) ĐẾN NAY Chuyên ngành: Văn hóa dân gian Mã số: 22 90 41 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HĨA HỌC HÀ NỘI – 2018 Cơng trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM VIỆN NGÔN NGỮ HỘC VIỆN KHA HỌC XÁC HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị Phản biện 1: GS.TS Lê Thị Hoài Phương Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm Phản biện 3: PGS.TS Đặng Hữu Tuyền Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Múa rối nước dân gian đặc sản người Việt Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, người ta thấy tồn dạng phường hội tỉnh từ Nghệ An trở Bắc Không phải tỉnh có múa rối nước, nghệ thuật có mặt đáng kể tỉnh Hà Đơng cũ, Sơn Tây cũ, ngoại thành Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, đặc biệt tập trung hai tỉnh Thái Bình Nam Định Về múa rối nước Thái Bình, hầu hết tài liệu nghiên cứu mà tiêu biểu cơng trình tác giả Nguyễn Huy Hồng chủ yếu khảo sát từ 1975 trở trước Ngoài ra, từ sau năm 1975 đặc biệt từ sau năm 1986, văn hóa nghệ thuật nước nhà có nhiều biến chuyển lớn, thời cơ, thuận lợi khơng thách thức không nhỏ Trong bối cảnh công nghiệp hóa, đại hóa quốc tế hóa nay, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống tuồng, chèo, múa rối nước đứng trước khó khăn lượng khán giả ngày có xu hướng giảm Để tồn tại, người có trách nhiệm nghệ nhân phải làm gì? Chính lý trên, lựa chọn đề tài nghiên cứu Múa rối nước Thái Bình từ đất nước thống (1975) đến Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý giải chuyển biến, vận động múa rối nước Thái Bình tác động bối cảnh kinh tế, trị văn hóa từ sau đất nước thống đến 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nhận diện múa rối nước Thái Bình từ 1975 trở trước - Trình bày múa rối nước Thái Bình qua hai phường rối làng Nguyễn làng Đống từ sau ngày đất nước thống đến - So sánh múa rối nước Thái Bình hai giai đoạn trước sau ngày đất nước thống - Giải thích nguyên nhân biến chuyển vượt bậc múa rối nước Thái Bình từ sau ngày đất nước thống đến - Bàn luận tồn đa dạng múa rối nước, suy nghĩ hướng múa rối nước Thái Bình - Nhận thức thêm lý thuyết mối quan hệ văn hóa dân gian văn hóa bác học, biến đổi văn hóa Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chủ yếu chúng tơi múa rối nước tỉnh Thái Bình từ thống đất nước đến Tuy nhiên, rối nước Thái Bình khơng tồn cách chung chung mà diện với cách phường rối, gắn bó với làng q Trước Thái Bìnhđến bảy phường rối, song vòng bảy chục năm có hai phường hoạt động Bởi vậy, thực chất nghiên cứu kỹ hai phường rối làng Nguyễn làng Đống từ sau năm 1975 Để có điều kiện hiểu sâu đối tượng, chúng tơi dành quan tâm định rối nước Thái Bình trước năm 1975 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Không gian nghiên cứu Không gian nghiên cứu làng có phường rối tỉnh Thái Bình, cụ thể làng Nguyễn làng Đống Cả hai làng thuộc huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình Trong q trình nghiên cứu, đề cập đến số làng khác nhằm làm rõ nhận xét hai làng nói 3.2.2 Thời gian nghiên cứu Chúng tơi chủ yếu nghiên cứu múa rối nước Thái Bình từ sau đất nước thống (30/4/1975) đến Để so sánh, đối chiếu, quan tâm đến múa rối nước Thái Bình trước năm 1975 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận Tên đề tài luận án có cụm từ “rối nước tỉnh Thái Bình” Nhưng rối nước tỉnh Thái Bình khơng tồn cách chung chung mà tồn với cách phường hội làng quê cụ thể Như vậy, có mối quan hệ chung riêng Chúng tơi xem rối nước Thái Bình chung rối nước làng Nguyễn, rối nước làng Đống riêng Rối nước Thái Bình tồn rối nước làng quê, thể thông qua phường rối Rối nước làng Nguyễn hay rối nước làng Đống tồn mối liên hệ dẫn tới chung, có nghĩa phường tồn độc lập khơng phải hồn tồn tách biệt, lập với phường rối khác Ngồi ra, nghiên cứu phường rối, luôn xem chúng hệ thống, đặt chúng bối cảnh làng bối cảnh rộng châu thổ Bắc Bộ; nhìn chúng vận động để lý giải biến đổi, xuất yếu tố mới, vắng bóng yếu tố cũ 4.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài luận án, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: tập hợp tài liệu thứ cấp; điền dã, khảo sát, vấn; phân tích tổng hợp; so sánh Các phương pháp có tác dụng hỗ trợ lẫn chúng tơi thường sử dụng xen kẽ Đóng góp khoa học luận án - Trình bày cách có hệ thống múa rối nước Thái Bình từ sau ngày đất nước thống đến nay; sau so sánh với múa rối nước Thái Bình trước năm 1975, khẳng định chuyển biến vượt bậc - Lý giải chuyển biến vượt bậc múa rối nước Thái Bình từ sau đất nước thống đến - Từ đa dạng múa rối nước nay, góp bàn hướng múa rối nước Thái Bình - Khẳng định đắn lý thuyết vận dụng, bàn thêm số khía cạnh cụ thể lý thuyết Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận - Góp phần vào việc làm rõ thêm mối quan hệ văn hóa dân gian văn hóa bác học - Bàn cụ thể lý thuyết biến đổi văn hóa cấp độ vi mơ, xem biến đổi văn hóa tộc người cấp vĩ mơ - Làm rõ vai trò qua lại thành tố hệ thống với toàn hệ thống, tương tác yếu tố hệ thống tác động yếu tố hệ thống hệ thống 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu luận án tài liệu tham khảo cho nhà nghiên cứu, nhà quản lí, cấp có thẩm quyền việc bảo tồn văn hóa truyền thống, nhìn nhận, đánh giá chuyển động văn hóa diễn - Bản luận án góp phần vào nhận thức nhân dân ta nói chung, hệ trẻ nói riêng đường tìm hiểu nghệ thuật truyền thống dân tộc Cơ cấu luận án Trong phần văn, ngồi phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án trình bày theo bốn chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý thuyết vận dụng, địa bàn nghiên cứu; Chương 2: Múa rối nước Thái Bình trước đất nước thống bối cảnh múa rối nước châu thổ Bắc Bộ; Chương 3: Sự chuyển biến múa rối nước Thái Bình từ sau đất nước thống (1975) đến nay; Chương 4: Lý giải bàn luận từ thực tế múa rối nước Thái Bình nói riêng, múa rối nước châu thổ Bắc Bộ nói chung Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, LÝ THUYẾT VẬN DỤNG, ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Về việc nghiên cứu múa rối nước nước ta nói chung Sau trình bày cơng trình Nguyễn Huy Hồng, Tơ Sanh, Hồng Kim Dung, Nguyễn Thành Nhân, Lý Khắc Cung, Hoàng Chương, Vũ Quỳnh, Lê Thị Thu Hiền,… cho rằng, sách Nghệ thuật múa rối nước Việt Nam (1974) Nguyễn Huy Hồng sách Nghệ thuật múa rối nước (1976) Tô Sanh có giá trị Từ năm 1995 trở lại có nhiều tác giả nước ngồi Contreras Gloria, Robert Horwitt, Valerie Hill, Thesdore Bale, Kathy Foliy, viết múa rối nước Việt Nam Đây chưa phải nghiên cứu chuyên sâu Đáng kể luận án tiến sĩ múa rối nước Việt Nam, công bố năm 1996 Margot A.Jones 1.1.2 Về việc nghiên cứu múa rối nước Thái Bình Sau đề cập đến sách dành phần viết múa rối nước Thái Bình, chúng tơi khẳng định Nghệ thuật múa rối nước Thái Bình (1977) Nguyễn Huy Hồng chuyên khảo múa rối nước Thái Bình Ngồi việc miêu thuật kỹ sân khấu, buồng trò, quân rối, máy điều khiển, nghệ nhân, phường hội, nhân vật Tễu, cách thức biểu diễn, văn học, âm nhạc, giới thiệu rối nước làng Nguyễn rối nước làng Đống, tác giả viết phường rối nước làng Tuộc Sau sách này, múa rối nước Thái Bình, đến có hai luận văn thạc sĩ đề cập đến Những cơng trình, viết, trang sách tác giả trước thành lao động cần trân trọng Tuy nhiên, mục đích nghiên cứu, chưa có cơng trình tập trung viết múa rối nước Thái Bình từ sau năm 1975 đến 1.2 Lý thuyết vận dụng Trong q trình thực đề tài luận án, chúng tơi vận dụng hai lý thuyết Đó lý thuyết mối quan hệ văn hóa dân gian văn hóa bác học; lý thuyết biến đổi văn hóa Trong lý thuyết đầu, nhận thấy cụm từ “văn hóa bác học”, “văn hóa chuyên nghiệp”, “văn hóa cao nhã” (mà Nghị Trung ương khóa VIII Đảng gọi chung văn hóa bác học) dùng để đối tượng cụ thể thời gian khác nhau, có chung nghĩa nhằm để dòng văn hóa khơng phải dân gian 1.3 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 1.3.1 Tổng quan tỉnh Thái Bình Thái Bình tỉnh châu thổ sông Hồng, thành lập từ năm 1890 Diện tích 1543,9km2 gồm thành phố huyện Dân số năm 2006 1.860.387 người Đất đai Thái Bình có vùng hình thành sớm, có vùng hình thành muộn Cho đến gần 90% dân số sống Thái Bình làm nghề nơng Người Thái Bình có truyền thống thích ứng trước thiên tai, lụt bão chiến đấu chống giặc giã Mơi trường sống q trình ứng xử với mơi trường khơng tạo nên tính cộng đồng, cộng cảm, cộng mệnh mà làm cho cư dân Thái Bình sớm hình thành định hình truyền thống bất khuất, sáng tạo, nhạy cảm với biến động lịch sử Thái Bình đất học mà tiêu biểu nhà bác học Lê Quý Đôn kỷ XVIII Xưa Thái Bình có bảy phường rối Từ bảy chục năm hai phường rối làng Nguyễn làng Đống hoạt động 1.3.2 Tổng quan làng Nguyễn Làng Nguyên Xá với tên nôm làng Nguyễn nằm giáp thị trấn Đông Hưng, cách thành phố Thái Bình 12km, thuộc xã Nguyên Xá, huyện Đơng Hưng Làng có đường quốc lộ 39A quốc lộ 10 chạy qua Địa hình làng Nguyễn tương đối phẳng, đất đai thuận lợi cho việc trồng lúa Ngồi ra, bà trồng loại ăn quả, rau màu, chăn ni gia súc, gia cầm, đào ao thả cá Nếu làm nghề trên, dân số đông, người làng Nguyễn khơng đủ ăn Bởi vậy, họ làm thêm nghề khác chạy chợ buôn bán Người làng Nguyễn làm ăn, bn bán giỏi, có truyền thống đồn kết nội đối phó với bên ngồi, đánh giặc giỏi tài hoa Nhắc đến làng Nguyễn nhắc đến bánh cáy, kẹo lạc, gánh chèo phường rối nước 1.3.3 Tổng quan làng Đống Làng Đống cách thành phố Thái Bình khoảng 10 km phía Đơng, nằm sát quốc lộ 10 thuộc xã Đông Các, huyện Đông Hưng Làng Đống xưa, làng đa nghề ; xưa có nghề dệt vải, dệt lụa, làm hàng mã, ; số nghề truyền thống bảo tồn, phát triển như: mộc, xây, tạc tượng, sơn chế biến nông sản Làng Đống nằm ven quốc lộ 10, nơi có địa giao lưu thương mại thuận lợi thành phố Thái Bình thành phố Hải Phòng Hiện nay, ngồi việc trì nghề trồng lúa đảm bảo lương thực cho sống ngày, người dân làng Đống đầu vào việc phát triển nghề thủ cơng, nghề làm kính, nghề mộc Làng Đống nơi hiếu học Múa rối nước làng Đống có sắc riêng bên cạnh rối nước làng Nguyễn Tiểu kết chương Múa rối nước loại hình nghệ thuật độc đáo người Việt châu thổ Bắc Bộ So với chèo sân đình, nghiên cứu Số sách chuyên viết múa rối nước nói chung nước ta Nhìn chung, chưa có cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống múa rối nước Thái Bình từ sau ngày đất nước thống đến Trong trình thực đề tài luận án, nghiên cứu sinh vận dụng lý thuyết mối quan hệ văn hóa dân gian văn hóa bác học; lý thuyết biến đổi văn hóa Thái Bình tỉnh châu thổ sông Hồng, vùng đất đai trù phú với sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt, nơi đất chật, người đông, tỉnh nông nghiệp từ ngàn đời Nói đến Thái Bình nói đến văn hóa làng, làng Nguyễn làng Đống thuộc số làng tiêu biểu Đây hai làng đơng đúc cư dân, ngồi nghề nơng, họ làm thêm nghề phụ động kinh doanh, buôn bán Họ lại gần kháng chiến kiểu mẫu Các nghệ nhân phường rối cụ Lục, cụ Phong, cụ Cẩn, ông Thế,… trở thành du kích gan 2.2.2.3 Múa rối nước làng Nguyễn thời gian 1955-1975 Sau hòa bình lập lại, nghệ nhân lại tiền đóng gạo góp, mua gỗ sung đục quân, sắm sửa đạo cụ Các nghệ nhân ngày đầu khôi phục cụ Nguyễn Bá Lục (trưởng phường), cụ Nguyễn Hữu Ngữ (sinh năm 1929) Sau đổi tên thành đội rối nước Nguyên Xá, nghệ nhân tham gia Hội diễn nghệ thuật toàn miền Bắc năm 1958, tham gia Liên hoan múa rối toàn miền Bắc năm 1962 Sau thành lập (1957), Đội múa rối chuyên nghiệp trung ương thâm nhập thực tế để sưu tầm vốn cổ phường rối nước, có Nguyên Xá Từ cuối năm 50 đầu năm 70, bên cạnh trò truyền thống, phường sáng tác tiết mục Những thành viên đóng góp tích cực có hiệu ơng Nguyễn Trọng Đường, Hồng Duy Luyến, Nguyễn Mộng Bòng, Nguyễn Bá Thắng 2.2.3 Múa rối nước làng Đống 2.2.3.1 Múa rối nước làng Đống trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 Cũng nhiều phường rối khác, phường Đống có lúc thăng lúc trầm Chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt tàn phá hết chứng tài liệu Lần khơi phục sớm mà người dân nhớ vào năm 1931 Cũng có tài liệu cho thời điểm khơi phục vào năm 1930 So với nhiều phường khác, phường Đống có trò đặc sắc kỹ xảo, nghệ thuật điều khiển “Trò đu”, “Chém Tá rơi đầu, Tá xách đầu chạy”, “Cá nhảy xa”, “Tào Tháo cắt tu phế bào (Tào Tháo cắt râu quẳng áo)”, “Sư tử hí cầu” Để điều khiển quân rối, 11 phường Đống dùng nhiều máy sào Máy sào họ tinh xảo Phường Đống có sáng tạo làm thùng diễn rối thay cho ao hồ 2.2.3.2 Múa rối nước làng Đống thời gian kháng chiến chống Pháp Có tài liệu viết phường Đống thời gian Chỉ biết rằng, có lần phường rối điều lên Ngọc Động biểu diễn phục vụ cho Đại hội khai thác văn nghệ cổ điển Liên khu 2.2.3.3 Múa rối nước làng Đống thời gian 1955-1975 Sau ngày lập lại hòa bình miền Bắc, ngồi trò truyền thống, phường sáng tác thêm trò mới, tạo tác quân rối Tháng 12 năm 1965, phường rối Đống Hà Nội biểu diễn phục vụ khách quốc tế Tháng 10 năm 1974, phường lại có dịp Hà Nội phục vụ đồng bào thủ đô Năm 1975, số quân rối phường gồm có 100 2.2.4 Cái chung riêng múa rối nước Thái Bình Sau phân tích điểm chung, chúng tơi phân tích riêng múa rối nước Thái Bình Đó múa rối nước làng Nguyễn xếp vào số ba phường đời sớm nhất: Nguyễn (Nguyên Xá), Rạch (Nam Chấn), Ra (Phú Đa) Riêng phường Nguyễn, từ năm 1945 có nữ nghệ nhân Nguyễn Thị Gái tham gia Trong lúc tất phường rối nước biểu diễn ao hồ, phường Đống có sáng tạo dùng thùng gỗ Rối nước Thái Bình tiếng trình độ nghề nghiệp cao Tiểu kết chương Châu thổ Bắc Bộ có lịch sử lâu đời, cư dân đơng đúc, có truyền thống canh tác lúa nước nhiều nghề phụ, có truyền thống khoa cử 12 ln ln cởi mở tiếp nhận văn hóa ngoại nhập Nơi nôi hàng chục phường múa rối nước Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, Thái Bình có nhiều phường rối nước, sau năm 1954 hai phường Nguyên Xá (Nguyễn) Đông Các (Đống) Phường Nguyễn giỏi máy dây, phường Đống giỏi máy sào So với phường rối nước khác châu thổ Bắc Bộ, múa rối nước Thái Bình có nhiều điểm chung điểm riêng Chương 3: SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA MÚA RỐI NƯỚC THÁI BÌNH TỪ SAU KHI ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT (1975) ĐẾN NAY 3.1 Múa rối nước Thái Bình sau đất nước thống Trong 42 năm gần đây, Thái Bình có hai phường rối nước Nguyên Xá Đông Các hoạt động 3.1.1 Sự chuyển biến phường rối nước làng Nguyễn 3.1.1.1 Phường rối nước làng Nguyễn trước năm 2000 Từ năm 1975 năm 1999, hoạt động phường lúc xi chèo mát mái Đã có lúc trầm, chí có nguy tan rã lại vực dậy Trong hai năm 1984-1985, nội phường có bất đồng nho nhỏ Từ năm 1987 trở đi, phường ngừng hoạt động Cuối năm 1990, hỗ trợ kinh phí Sở Văn hóa thơng tin Thái Bình tâm nghệ nhân, phường vực dậy kiện toàn Từ tháng năm 1991 năm 1999, phường vững bước lên Khơng biểu diễn làng, phường biểu diễn số nơi khác tỉnh 3.1.1.2 Phường rối nước làng Nguyễn từ năm 2000 đến Trong năm 2000-2003, với số kinh phí Sở Văn hóa 13 thơng tin cấp, Quỹ Ford tài trợ, nhân dân nghệ nhân làng Nguyễn xây dựng hồ diễn rối 500m2, thủy đình Phường tự túc làm nhà để trưng bày quân rối lưu giữ truyền thống phường Công trình xây dựng khn viên hồ diễn rối Sau 11 năm, ngơi xuống cấp nghiêm trọng, lại thêm tàn phá bão số năm 2016 Thật kịp thời, trước đó, tháng năm 2016, UBND huyện Đông Hưng UBND xã Nguyên Xá đầu 450 triệu đồng Nhờ vậy, bên cạnh nhà, kho xuống cấp vừa nêu, ngơi nhà mái khang trang, có phòng khách để phường rối tiếp khách, có nơi trưng bày truyền thống phường Mới nhất, đầu tháng 11 năm 2017, tỉnh Thái Bình cấp cho Ngun Xá, Đơng Các, phường 90 triệu đồng để bổ sung, làm quân rối Năm 2002, Cục Nghệ thuật (Bộ Văn hóa) Quỹ Ford đào tạo cho làng Nguyễn 15 người tuổi đời từ 15 đến 25 việc biểu diễn rối nước Trong số đào tạo này, có hai người theo nghề mức độ khác Trưởng phường ơng Nguyễn Đình Bảy Ông có sáng kiến chống lún sân khấu, biết nhiều trò, có trò “Ngũ phương” (còn gọi trò “Sư chạy đàn”) Hiện nay, ngồi vợ chồng ơng, trai gái ông thành viên phường Trong khoảng 17 năm nay, việc diễn quê hương, phường rối diễn thị xã Thái Bình (năm 2000); diễn Cơng viên nước Hồ Tây, Hà Nội (tháng 5/2001); diễn Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh (năm 2002-2003); diễn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (từ năm 2002 đến nay) Năm 2006, 17 nghệ nhân làng Nguyễn sang biểu diễn Đài Loan Tại rối nước dân gian có dịp nước ngồi biểu diễn? Thực ra, thay cho rối nước dân 14 gian, rối nước chuyên nghiệp nước biểu diễn nhiều lần Khoảng 16 năm gần đây, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đóng vai trò quan trọng việc đem rối nước dân gian đến với công chúng thủ khách du lịch trong, ngồi nước Bắt đầu từ năm 2017, Công ty Long Link Việt Nam điều hành việc trình diễn rối nước dân gian Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, sau ký kết hợp đồng với Bảo tàng phường rối Phường đảm bảo chất lượng chuyên môn có đủ số nghệ nhân cần thiết, cơng ty ký hợp đồng Trong số 18 phường, công ty ký hợp đồng với 11 phường Các phường lại khắc phục hạn chế, nhược điểm, năm sau công ty khảo sát ký hợp đồng đạt yêu cầu Như công ty đảm bảo cạnh tranh công Phường Nguyên Xá xếp thứ năm, chưa phải phường xếp thứ nhất, thứ nhì Nếu thời gian trình diễn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam xếp từ năm 2016 trở trước vào ngày thứ bảy, chủ nhật từ năm 2017, với điều phối Công ty Long Link Việt Nam ngày bảo tàng có diễn rối 3.1.2 Sự chuyển biến phường rối nước làng Đống 3.1.2.1 Phường rối nước làng Đống trước năm 1994 Từ năm 1976 đến năm 1981, phường có nguy tan rã, rối bị thất lạc nhiều Một số nghệ nhân khôi phục phường rối; người phường góp 30 đồng, dựng lại trò “Cu Tý đánh Tây” Từ năm 1986 đến năm 1993, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, nhiều người làng Đống rời làng làm ăn xa, phường rối nước gặp khó khăn kinh phí nên khơng hoạt động 3.1.2.2 Phường rối nước làng Đống từ năm 1994 đến 15 Năm 1994, phường rối lại khôi phục Từ năm 1995 đến năm 2005, với hỗ trợ kinh phí quỹ quốc tế, tỉnh, phường xây dựng nhà thủy đình cố định, trang bị máy tăng âm hệ thống chiếu sáng Về quân rối, năm 2007, phường lưu giữ khoảng gần 100 quân, quân rối tạo tác thời gian gần Năm 2014, phường có 127 quân rối loại Số nghệ nhân thường khoảng 17 người, khơng có phụ nữ Trước nguy nghệ nhân già đi, năm 2001, Quỹ Ford tài trợ kinh phí để đào tạo 15 nghệ nhân trẻ Hiện có hai nghệ nhân tham gia biểu diễn người quỹ đào tạo Thu nhập nghề rối không đem lại sung túc Trước vậy, Trong năm 2014-2015, đại gia vốn người địa phương sinh sống miền Nam đầu nhiều tỉ đồng để đón phường rối vào Phú Quốc biểu diễn liên tục ngày đội rối chuyên nghiệp Sau thời gian dài xa quê, nghệ nhân lại trở với làng q Thái Bình người xem So với phường Ngun Xá, rối nước Đơng Các có dịp trình diễn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam 3.1.3 Sự chuyển biến múa rối nước Thái Bình bối cảnh chung múa rối nước châu thổ Bắc Bộ Sau năm 1975, đặc biệt sau nhà nước ta bắt đầu trình đổi (tháng 12 năm 1986) hai phường múa rối nước Ngun Xá Đơng Các Thái Bình có chuyển biến vượt bậc đường lối sách văn hóa Đảng Nhà nước, kinh tế phát triển, đầu quỹ nước ngồi,… Những yếu tố thuận lợi khơng đem đến chuyển biến vượt bậc múa rối nước Thái Bình, mà tác động tích cực đến nhiều 16 phường múa rối nước khác châu thổ Bắc Bộ Quỹ Ford phối hợp với Cục Nghệ thuật Bộ Văn hóa đào tạo nghệ nhân trẻ cho ba phường Hải Dương phường Hải Phòng Quỹ đầu kinh phí cho phường Đào Thục, Chàng Sơn xây dựng thủy đình vào năm 2001, 2004 Tỉnh Hải Dương đầu kinh phí cho phường Hồng Phong cải tạo, nâng cấp khu vực biểu diễn Huyện Đông Anh (Hà Nội) cấp kinh phí cho phường Đào Thục để xây dựng khán đài có mái che,… Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tạo điều kiện cho nhiều phường rối dân gian đến biểu diễn Chàng Sơn, Đào Thục, Tế Tiêu (Hà Nội); Đồng Ngư (Bắc Ninh); Hồng Phong, Thanh Hải, Bùi Thượng (Hải Dương); Nam Chấn, Nam Giang (Nam Định);… Khơng Ngun Xá, Đơng Các có khách quốc tế đến xem phường khác Thí dụ, Đào Thục có nhiều hợp đồng biểu diễn cho khách du lịch, tháng phường có 10 xuất diễn làng Vào tháng cao điểm, phường diễn đủ 30 ngày, chí chia làm hai đội để vừa diễn làng, vừa diễn lưu động Khơng Ngun Xá có gia nhập ngày đáng kể nghệ nhân nữ, phường Nghĩa Hưng, Đào Thục Tất nhiên, việc kết nạp nữ phường Nguyễn độc vơ nhị Trong cảnh kinh tế, trị, xã hội chuyển biến chung, rối nước Thái Bình bộc lộ nét riêng Đó việc Nguyên Xá sáng tạo, chủ động việc làm thủy đình Ngun Xá Đơng Các thường đứng đầu phường rối giỏi nghề 17 3.2 So sánh hai giai đoạn múa rối nước Thái Bình từ trước sau năm 1975 3.2.1 Sự giống Trong hai giai đoạn, múa rối nước tồn trạng thái không liên tục Sự tổ chức vận hành rối nước hai giai đoạn cho thấy vai trò gia đình dòng họ Trong q trình tồn tại, rối nước hai giai đoạn phải sáng tạo thêm tiết mục mới, tích trò bên cạnh việc tiếp tục trình diễn tiết mục cổ truyền đặc sắc Các phường rối không mua vui, gây hứng thú cho người xem mà ý đến tính giáo huấn hai giai đoạn bật nên vai trò số cá nhân Chính người làm cho phường rối đình đám, vực dậy phường lâm vào tình trạng tan rã, đóng góp trò hay, bí tạo nên nét riêng phường Trong hai giai đoạn, phường rối nhận quan tâm quyền 3.2.2 Sự khác So với giai đoạn trước năm 1975, giai đoạn sau năm 1975 múa rối nước Thái Bình đầu vượt bậc tài nhận ghi nhận xứng đáng trước nhiều Cũng giai đoạn sau năm 1975, yếu tố quốc tế lên ấn tượng quan sát hai phường rối nước Thái Bình Múa rối nước Thái Bình sau năm 1975, ngày quảng bá rộng hơn, sâu sắc giai đoạn sau năm 1975, tính bí truyền ngày giảm, nhiều bí mật rối nước Thái Bình khám phá Vai trò phụ nữ ngày khẳng định phường rối 3.2.3 Nhận xét Trước Cách mạng tháng Tám, nghệ nhân phường Nguyễn tự 18 tạo tác quân rối, sau năm 1975, họ phải thuê người nơi khác làm mua phường khác Về điểm này, bước thụt lùi Song xét tổng thể từ sở vật chất đến số lần biểu diễn, địa điểm lưu diễn, số lượng khách quốc tế nội địa, tiếng phường, hỗ trợ ngày đắc lực phương tiện kỹ thuật, tự quảng bá thương hiệu, tất yếu tố rối nước Thái Bình từ sau năm 1975 đến năm 2016 vượt trội, hẳn so với rối nước Thái Bình giai đoạn trước năm 1975 Nhìn chung, sau năm 1975 trở đi, múa rối nước Thái Bình thay đổi nhanh chóng có bước phát triển vượt bậc so với thời gian trước năm 1975 Tiểu kết chương Trong khoảng 42 năm gần (1975-2017), phường rối Nguyễn phường rối Đống làm nên mặt múa rối nước dân gian Thái Bình Trong bối cảnh đất nước thống nhìn chung hoạt động thời bình, phường có lúc thăng trầm, song nhìn chung họ khắc phục khó khăn có bước phát triển trước Tuy có bước chuyển rõ rệt thành tựu đáng khích lệ, song múa rối nước Thái Bình (nhất phường Đơng Các) nói riêng, múa rối nước châu thổ Bắc Bộ nói chung cần phải vượt qua thách thức, khó khăn đặt 19 Chương 4: LÝ GIẢI VÀ BÀN LUẬN TỪ THỰC TẾ MÚA RỐI NƯỚC THÁI BÌNH NĨI RIÊNG, MÚA RỐI NƯỚC CHÂU THỔ BẮC BỘ NÓI CHUNG 4.1 Nguyên nhân dẫn đến thay đổi, phát triển múa rối nước Thái Bình từ sau đất nước thống (1975) đến tiểu mục này, chúng tơi phân tích ba ngun nhân Đó đường lối Đảng sách Nhà nước Đó vai trò hội nhập quốc tế Đó kinh tế phát triển lòng yêu nghề, động, ý thức công dân nghệ nhân 4.2 Sự tồn đa dạng múa rối nước tương lai múa rối nước Thái Bình nước ta có ba loại múa rối nước sau đây: 1) Múa rối nước chuyên nghiệp Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,… 2) Múa rối nước dân gian, tồn dạng phường rối phường Nguyễn, Đống (Thái Bình), Nam Chấn (Nam Định), Phú Đa, Chàng Sơn, Đào Thục (Hà Nội),… 3) Múa rối nước mini nghệ nhân Phan Thanh Liêm (Hà Nội) Múa rối nước chuyên nghiệp Hà Nội thường xuyên có khán giả, chiếm đại đa số khách du lịch, số khách du lịch đa số khách nước Múa rối nước mini Phan Thanh Liêm khơng có hấp dẫn việc gây bất ngờ cho người xem cách điều khiển quân rối, có ưu gọn nhẹ, vào tận phòng bệnh biểu diễn cho bệnh nhân Từ năm 2012, nghệ nhân bắt đầu biểu diễn nhà, ngày ba ca cho nhóm khách quốc tế Gia đình nghệ nhân có thu nhập tốt nghề đem lại Các 20 phường rối dân gian, có rối nước Thái Bình, diễn địa phương thường không 10 lần/1 năm Các nghệ nhân cao niên trung niên yêu nghề, chịu đựng gian khổ Nhiều người đem theo vốn quý Hiện nay, nước có nghệ nhân Nguyễn Hữu Ngữ (sinh năm 1929, phường Nguyên Xá) nắm trò “Rồng leo cột đình” Thanh niên khơng hiểu kỹ nghề, có lòng say mê Thu nhập quang vinh nghề rối không đủ sức hấp dẫn họ thu nhập nghề khác Nếu giữ rối dân gian cần phải lưu giữ bối cảnh, nơng thơn Việt Nam đổi thay đến chóng mặt Ngay người làm nghề nơng, máy móc, tự động hóa thay lao động thủ cơng Cây đa, giếng nước, mái đình, trâu,… vào dĩ vãng Để có thu nhập, phường rối phải có khán giả Hiếm có phường có điều kiện thuận lợi để diễn 100 ngày/năm phường Đào Thục Vì vậy, nhà nước cần kịp thời hỗ trợ, chí bao cấp cho số phường nước Nhật bao cấp để gìn giữ sân khấu nô 4.3 Từ thực tế múa rối nước Thái Bình nói riêng, múa rối nước châu thổ Bắc Bộ nói chung, bàn luận lý thuyết vận dụng Lý thuyết mối quan hệ văn hóa dân gian văn hóa bác học, chuyên nghiệp cho thấy nước ta có ngoại lệ văn học viết (thành văn) hình thành từ tác động văn học thành văn nước ngồi, khơng phải tảng dân gian Thực tế mối quan hệ múa rối chuyên nghiệp rối nước dân gian (trong có rối nước Thái Bình) thí dụ bổ sung cho điều ngoại lệ Trong lý thuyết biến đổi văn hóa, tác giả trước có nhiều đúc kết tầm vĩ mơ, tầm vi mô nên bổ sung thêm vài khía cạnh 21 Tiểu kết chương Từ sau năm 1975, đặc biệt từ cuối năm 1986 (thời điểm bắt đầu trình đổi đất nước) đến nay, múa rối nước Thái Bình có thay đổi to lớn, nhìn chung theo chiều hướng tích cực Sở dĩ có kết nhờ nhiều yếu tố tác động Trong tồn đa dạng nay, hai phường rối nước Thái Bình mang đặc trưng văn hóa, văn nghệ dân gian, thu nhập từ nghề rối không đáng kể so với thu nhập khác nghệ nhân Hiện tại, múa rối nước Thái Bình khơng có điều kiện thuận lợi để phục vụ khách du lịch múa rối nước Đào Thục (Hà Nội), cần có hỗ trợ Nhà nước mạnh thường quân để rối Nguyễn rối Đống không bị mai Trong trình vận dụng lý thuyết mối quan hệ văn hóa dân gian văn hóa bác học, lý thuyết biến đổi văn hóa nghiên cứu sinh nhận thấy tính đắn lý thuyết có bàn bạc thêm vài khía cạnh KẾT LUẬN Châu thổ Bắc Bộ, đặc biệt châu thổ sông Hồng nơi đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi cho phát triển nơng nghiệp đời sống người Chính vậy, nơi tồn sớm lâu dài làng Việc cư dân đông đúc, đất chật người đông, nghề nông phát triển Bên cạnh nghề nông, cư dân nơi làm nghề phụ đan lát, mộc, nghề buôn bán nhỏ, Một cư dân tất nhiên chủ nhân nhiều tài sản văn hóa, văn nghệ phong phú, đặc sắc, có chèo sân đình múa rối nước Khác với chèo sân đình, 22 múa rối nước cần có ao làng, ao chùa, nghệ thuật tạo tác quân rối kỹ thuật điều khiển quân rối đem đến cho người xem dịp hội hè đình đám trò lạ, độc đáo, phản ánh đời sống cư dân nông nghiệp Múa rối nước tồn phường rối làng q Thái Bình, số tỉnh có phường rối tiếng với trò hay nghệ nhân Bắc Bộ thừa nhận Từ chỗ có bảy phường rối, đến sau năm 1954, Thái Bình phường rối làng Nguyễn (Ngun Xá) làng Đống (Đông Các) hoạt động Tuy hai phường rối cạnh nhau, rối Nguyễn rối Đống tạo nên riêng độc đáo Phường rối Nguyễn giỏi máy dây có sử dụng pháo, cờ đầu phường rối châu thổ Bắc Bộ Phường Đống tiếng với máy sào, có sáng kiến làm bể nhân tạo thay hồ nước, có trò độc đáo khơng đâu làm được, khơng sử dụng pháo Từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975, nghệ nhân múa rối nước Thái Bình hầu hết người nơng dân Nghề rối nghề nghiệp dư, chưa nghề kiếm sống họ Sau năm 1975, đặc biệt từ bắt đầu đổi đến nay, đường lối đắn Đảng, sách thơng thống, cởi mở đầu kinh phí đáng kể nhà nước quyền địa phương, tài trợ hiệu tổ chức quốc tế, gia tăng theo cấp số nhân khách du lịch quốc tế, kinh tế đất nước lên, động, yêu nghề nghệ nhân nhân tố tạo nên thay đổi vượt bậc phường rối Bắc Bộ, tiêu biểu hai phường rối Nguyễn rối Đống Thủy đình đầu xây dựng cố định hồ nước có bậc ngồi xem bờ, diễn viên trẻ đào tạo, số lần biểu diễn tăng trước, địa điểm phục vụ mở rộng, 23 đặc biệt nghệ nhân phường Nguyễn sang Tây Âu Đài Loan biểu diễn, lượng khán giả ngày nhiều, đáng kể khách du lịch Nhà nước quyền địa phương tặng thưởng họ xứng đáng với danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, với huy chương vàng, bạc, khen, Tuy nhiên, nghề rối xưa, diễn làng quê cho khán giả sở khơng phải nghề tạo thu nhập Hiện nay, châu thổ Bắc Bộ tồn múa rối nước chuyên nghiệp, múa rối nước phường dân gian múa rối mini Phan Thanh Liêm Riêng Thái Bìnhmúa rối dân gian phường rối Nguyễn phường Đống Các nghệ nhân Thái Bình khơng có điều kiện thuận lợi nghệ nhân phường Đào Thục (Hà Nội), tức có dịp biểu diễn Để nghệ nhân sống nghề, phát triển du lịch Tuy nhiên, khơng nên phục vụ khách du lịch mà rối nước dân gian phải thay đổi đến mức hết sắc riêng Trong chờ đợi du lịch phát triển, quyền địa phương mạnh thường quân nên tiếp tục đầu tư, tài trợ cho hai phường rối quê hương Báo cáo điều tra tổ chức vấn độc lập Goodcountry năm 2014 cho thấy, số đóng góp chung cho nhân loại, Việt Nam xếp thứ 124 số 125 quốc gia khảo sát, đóng góp khoa học công nghệ xếp thứ 89 125 nước, văn hóa xếp thứ 76 125 nước Dù có người chưa tin mức độ xác thơng tin này, song người Việt Nam trí rằng, giữ gìn phát huy tài sản múa rối nước (trong có múa rối nước Thái Bình) việc làm cần thiết đắn công bảo tồn quảng bá sắc văn hóa dân tộc 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Văn Định (2016), “Làng Nguyễn với rối nước hôm nay”, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 5, tr 71 – 74 Nguyễn Văn Định (2016), “Những yếu tố đảm bảo cho rối nước làng Đống vận hành sống hơm nay”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 388, tr.110 -112 Nguyễn Văn Định (2016), “Người miệt mài với rối nước dân tộc”, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ, số 260, tr.54 -56 25 ... phường rối nước khác châu thổ Bắc Bộ, múa rối nước Thái Bình có nhiều điểm chung điểm riêng Chương 3: SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA MÚA RỐI NƯỚC THÁI BÌNH TỪ SAU KHI ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT (1975) ĐẾN NAY 3.1 Múa. .. Thái Bình trước đất nước thống bối cảnh múa rối nước châu thổ Bắc Bộ; Chương 3: Sự chuyển biến múa rối nước Thái Bình từ sau đất nước thống (1975) đến nay; Chương 4: Lý giải bàn luận từ thực tế múa. .. tỉnh Thái Bình gìn giữ nghề múa rối nước cổ truyền ngày Chương 2: MÚA RỐI NƯỚC THÁI BÌNH TRƯỚC KHI ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT TRONG BỐI CẢNH MÚA RỐI NƯỚC CHÂU THỔ BẮC BỘ 2.1 Châu thổ Bắc Bộ múa rối nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Múa rối nước ở thái bình từ khi đất nước thống nhất (1975) đến nay tt, Múa rối nước ở thái bình từ khi đất nước thống nhất (1975) đến nay tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay