Hướng dẫn lập bảng báo cáo lưu chuyển tiển tệ

11 35 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 20:34

Hướng dẫn lập LCTT trên cell. ( chuẩn bị sổ sách liên quan và file cell của sổ NKC)Tại hình 1: các chỉ tiêu được đánh mã, + phần I: có mã từ 17, mã 20 là tổng của mã từ 17; + phần II có mã từ 2127, mã 30 là tổng từ 2127; phần + Phần III có mã từ 31 36, mã 40 là tổng từ 3136+ Mã 50 = mã 20+30+40+ Mã 60: lấy số liệu của LCTT năm trước hoặc trên bảng CĐKT là mã 110 cột “số đầu năm” + Mã 61: Phản ánh tổng số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo giữa niên độ. ( TK 413 ) Tại hình 2: Sau khi có sổ NKC hoàn thiện, nghĩa là đã kết chuyển hết các TK và các TK từ 59 ko có số dư như đã hướng dẫn ở các phần trước.Các bạn chọn như dòng màu vàng, sau đó chọn mục data ở vị trí số 1 màu đỏ, tiếp đến chọn như số 2 thì dòng màu vàng sẽ có các ô mũi tên. Hai ô ở vị trí số 3 các bạn gõ dòng lệnh như vị trí số 4, của mình G7 là dòng đầu tiên nhập số liệu, G210 là dòng cuối cùng nhập số liệu ... bảng LCTT hình hướng dẫn, + mã thu tiền bán hàng từ hoạt động kinh nằm mã 01 phần I hình + mã 27 thu tiền lãi nằm mã 27 bảng LCTT phần II Cứ bạn đánh hết mã cho khoản thu chuyển khoản ( nữa) - Lập. .. trước hướng dẫn - HÌnh 14: lấy số liệu hình 13 điền vào mã bảng LCTT, tính tổng cho mã đánh điền vào mã tương ứng bảng LCTT, mã có nội dung Thu ghi dương, mã có nội dung CHI ghi âm Như lập xong...- Tại hình 2: Sau có sổ NKC hồn thiện, nghĩa kết chuyển hết TK TK từ 5-9 ko có số dư hướng dẫn phần trước Các bạn chọn dòng màu vàng, sau chọn mục data vị trí số màu đỏ, tiếp đến chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn lập bảng báo cáo lưu chuyển tiển tệ, Hướng dẫn lập bảng báo cáo lưu chuyển tiển tệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay