Đề cương môn ngữ văn 9 hay nhất

6 41 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 20:23

... chủ đề chung văn bản, câu phải phục vụ chủ đề đoạn văn (liên kết chủ đề) - Các đoạn văn câu phải xếp theo trình tự hợp lí (liên kết lơgic) • Liên kết hình thức: câu đoạn văn liên kết với từ ngữ. .. Nghị luận vấn đề xã hội đặt từ tác phẩm văn học kiểu nghị luận xã hội, kiểu nghị luận văn học Cần tránh tình trạng làm lạc đề sang nghị luận văn học - Vấn đề xã hội đặt từ tác phẩm văn học tư tưởng,... Giới thiệu tác giả, tác phẩm vấn đề xã hội mà tác phẩm nêu đề đặt (…) - Trích dẫn câu thơ, câu văn đoạn văn, đoạn thơ đề có nêu (…)  Thân bài: - Giải thích rút vấn đề xã hội đặt từ tác phẩm (…)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn ngữ văn 9 hay nhất, Đề cương môn ngữ văn 9 hay nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay