Sinh hoạt chủ điểm Chi Đoàn tháng 3: KỶ NIỆM THÀNH LẬP ĐOÀN TN CSVN

29 26 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 18:28

Bộ Tài Trường Đại học Tài – Marketing SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG + CHI ĐOÀN 13DLH1 THỂ LỆ - Mỗi câu hỏi kiện lịch sử đưa tối đa 10 liệu liên quan đến kiện lịch sử xếp theo mức tiền thưởng khác - Mỗi đội chơi mở ngẫu nhiên kiện, mở trúng ô nào, số tiền thưởng thuộc đội có quyền trả lời từ khóa - Lưu ý: Trong câu hỏi có kiện đỏ, chọn trúng ô này, đội chơi NHÂN ĐÔI SỐ ĐIỂM Kết thúc vòng 1, đội chơi có số tiền thưởng cao bước vào vòng VÒNG Ai 10.000 500 20.000 1914 ?1? Xem ảnh ?2? Ông Nhỏ ?4? Lê Hữu ?5? Trọng Giải thưởng TW Đoàn TNCS HCH Năm 2014 – Kỉ niệm 100 năm ngày sinh Câu nói lưu ?9? danh 1.000 25.000 2.000 5.000 Đáp án Hội niên Cách mạng đồng chí 12.000 8.000 Một nhà cách mạng trẻ tuổi Việt Nam Xem ảnh ?7? ?8? ?3? ?6? Tượng chân dung ông đặt khuân viên Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Sinh viên khoa Du lịch UFM tham gia ngày Tập huấn cán Đoàn – Hội trường Đồn mang tên ơng “Tơi chưa đến tuổi thành niên thật, tơi đủ trí khơn để hiểu đường niên đường cách mạng đường khác Tôi tin ông suy nghĩ kỹ ơng thấy cần phải giải phóng dân tộc, giải phóng người cần lao động tơi.” LÝ TỰ TRỌNG VỊNG Cái 10.000 5.000 1.000 12.000 500 20.000 2.000 25.000 8.000 Quen thuộc với người Đồng sơng Cửu Long Cái Áo?1? bà ba Chiến sĩ Mùa?2? hè xanh Quân du kích Việt Nam Nguồn gốc từ ?4? người Khmer Thường có 2?5? màu Đan chéo, ô vuông nhỏ Chiều dài khoảng 1,2m Chiều rộng chừng 40–50 cm Nét duyên ?9? cư dân Nam Bộ ?7? ?8? ?3? ?6? VÒNG THỂ LỆ - Hai đội chơi cử 10 thành viên tham gia Các thành viên đội chơi xếp thành hàng dọc - Thành viên đội BTC cung cấp tranh chứa đựng nhiều hình ảnh liên quan đến lịch sử Trong 30 giây, thành viên phải nhớ hết tất hình ảnh sau truyền đến cho thành viên lại, truyền đến cho thành viên thứ 10 Người cuối nghe kiện nhanh chóng viết vào tờ đáp án BTC cung cấp Việc truyền tin diễn phút - Kết thúc vòng 2, đội chơi xuất sắc bước vào vòng THỂ LỆ - Đội chơi nghe đoạn Radio Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh CLB Truyền thơng phóng viên trẻ UFM thực Các thành viên đội chơi phải tập trung để nghe thông tin cung cấp Sau nghe xong đoạn Radio, BTC cung cấp 10 câu hỏi liên quan đến nội dung có liên quan - Mỗi thành viên đội chơi trả lời câu hỏi cách độc lập Thành viên có số điểm cao nhận phần quà đặc biệt BTC Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trải qua lần đổi tên? A B C D Tên gọi thứ Đoàn THCS HCM (1937 – 1939) gì? A Đồn niên cộng sản Việt Nam B Đồn niên phản đế Đơng Dương C Đồn niên dân chủ Đơng Dương D Đồn niên cứu quốc Việt Nam Đường kính Huy hiệu có chiều rộng so với chiều rộng cờ Đoàn? A 2/3 B 1/5 C 2/5 D 1/4 Đường kính Huy hiệu có chiều rộng BẰNG 2/5 so với chiều rộng cờ Đoàn Tên gọi “Đoàn niên lao động Hồ Chí Minh” sử dụng giai đoạn A Giao đoạn tháng 2/1970 – 11/1976 B Giao đoạn tháng 2/1968 – 11/1974 C Giao đoạn tháng 10/1956 – 1970 D Giao đoạn tháng 1972 – 11/1976 Ai tác giả Huy hiệu đoàn? A Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận B Họa sĩ Tôn Đức Lượng C Họa sĩ Hoàng Hà D Họa sĩ Huỳnh Minh Thuận Bạn phát viên Bích Tuyền Đồn viên năm? A B C D Đồn ca có tên thức gì? A B C D Thanh niên xung phong cờ Đoàn Thanh niên xung phong làm theo lời Bác Thanh niên làm theo lời Bác Thanh niên làm theo lời Bác Hồ Năm 2015 kỉ niệm năm Đồn THCS HCM hình thành phát triển? A 83 năm B 84 năm C 85 năm D 86 năm Bí thư Đồn trường ĐH Tài – Marketing ai? A Hồ Thanh Trúc B Võ Thị Lan Hương C Nguyễn Phạm Hanh Phúc D Phùng Vũ Bảo Ngọc Đồn TNCS HCM trường ĐH Tài – Marketing trải qua lần đại hội? A lần B 10 lần C 11 lần D 12 lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh hoạt chủ điểm Chi Đoàn tháng 3: KỶ NIỆM THÀNH LẬP ĐOÀN TN CSVN, Sinh hoạt chủ điểm Chi Đoàn tháng 3: KỶ NIỆM THÀNH LẬP ĐOÀN TN CSVN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay