Tư duy và tưởng tưởng Bản word thuyết trình

10 55 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 17:58

... thành giả thuyết Đây giai đoạn gạt bỏ liên tởng không cần thiết giữ lại liên tởng cần thiết sở hình thành giả thuyết, tức cách giải có nhiệm vụ tư - Kiểm tra giả thuyết Sự đa dạng giả thuyết khơng... xem giả thuyết tơng ứng với điều kiện vấn đề đặt Sẽ có hớng: 1/ Nếu giả thuyết đúng, xác dẫn đến việc giải vấn đề; 2/ Nếu sai bác bỏ giả thuyết, trình tư lại diễn từ đầu Việc kiểm tra giả thuyết. . .lý đạt khoảng vài chục ngàn phép tính giây (có thể đọc hay khơng được, nói qua chút thơi) Thế hệ hệ máy tính nay, tập trung phát triển nhiều mặt nhằm nâng cao tốc độ xử lý va tạo thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư duy và tưởng tưởng Bản word thuyết trình, Tư duy và tưởng tưởng Bản word thuyết trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay