Tư duy và tưởng tưởng Bản word thuyết trình

10 19 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 17:58

1 1.1 Khái niệm q trình nhận thức phản ánh thuộc tính chất, mối liên hệ, quan hệ có tính chất quy luật vật tợng thực khách quan mà trớc ta cha biết 1.2 Bản chất xã hội tiến hành óc người cụ thể , có chất xã hội thể qua mặt sau:  Hành động dựa sở kinh nghiệm mà hệ trước tích lũy, tức dựa vào kết hoạt động nhận thức mà xã hội loài người đạt từ trước tới  dựa vào vốn từ ngữ mà hệ trước sáng tạo với cách phương tiện biểu đạt, khái quát giữ gìn kết hoạt động nhận thức loài người  Bản chất trình thúc đẩy nhu cầu xã hội, ý nghĩa ý nghĩ người hướng vào việc giải nhiệm vụ nóng hổi giai đoạn lịch sử đương đại  mang tính tập thể: tức phải sử dụng tài liều thu lĩnh vực tri thức liện quan, không không giải nhiệm vụ đặt  mang tính tích cực: người hình thành phát triển trình hoạt động nhận thức tích cực thân họ, giải nhiệm vụ cấp thiết, nóng hổi giai đoạn lịch sử đương đại Phân tích ví dụ Sau ta sẻ thử phân tích ví dụ để thấy chất xã hội duy: Sau tìm hiểu đời máy vi tính sản phẩm mà ta tới Qua ví dụ ta thấy rõ chất xã hội duy, mà trước người chưa biết tới Đây siêu máy tinh giới máy tính xách tay đầu tiên.Để tạo máy tinh bây giời mà ta sử dụng, chuyện hai, tạo sau vài giờ, cần người đủ.Mà giai đoạn lịch sử, nhiều tài liệu, kiến thức kinh nghiệm người trước…Từ máy tính giới (thập niên 50 kỉ XX) kích thước tới 250m vng, tốc độ đạt vài ngàn phép tính giây; tới máy tính để bàn nhỏ gọn hình bên máy tính xách tay tiện gọn Máy tính điện tử đời vào năm 1946 hoa kì từ phát triển mạnh đến trải qua hệ máy tính Thế hệ (thập niên 50) dùng bòng điện tử chân khơng, tiêu thụ lượng lớn Kích thước máy lớn (khoảng 250 m vng ) tốc độ xử lý lại chậm đạt khoảng vài ngàn phép tính giây mà giá cắt cổ Thế hệ (thập niên 60) bóng điện tử thay bóng làm chất bán dẫn nên lượng tiêu thụ giảm, kích thước nhỏ lớn ( 50 m vuông ), tốc độ xử lý đạt khoảng vài chục ngàn phép tính giây (có thể đọc hay khơng được, nói qua chút thơi) Thế hệ hệ máy tính nay, tập trung phát triển nhiều mặt nhằm nâng cao tốc độ xử lý va tạo thêm nhiều tính cho máy Các máy tính xử lý hàng chục tỷ phép tính giây - sử dụng kinh nghiệm người trước: tạo máy tính dựa vào kinh nghiệm hệ đị trước, cũ để lại kinh nghiệm cho Kinh nghiệm mà trước người nghiên cứu chế tạo máy vi tinh để lại Đó phải dựa vào kinh nghiệm -Tư nhu cầu xã hội thúc đẩy: Khi mà số lượng công việc ngày nhiều, người bận rộn, máy tính đời giúp người tính tốn nhanh Sau nhu cầu giúp người giải trí sau làm việc mệt mỏi_nhu cầu giải trí Nhu cầu giao tiếp,tình cảm khoảng cách địa lí, máy tính đưa người lại gần (internet) Máy tính đời để giải nhu cầu người hay tạo máy tính nhu cầu xã hội -Tư sử dụng ngôn ngữ hệ trước để lại: tất nhiên phải sử dụng ngôn ngữ mà hệ trước tạo Những người tạo máy vi tính muốn người sau biết cách sản xuất họ phải lưu lại ngôn ngữ: chữ viết âm mà họ Cũng hệ trước để lại cho họ Nếu không nhà nghiên cứu để lại tìm máy vi tính khơng đời -Tư mang tính tập thể: Việc tạo máy tính bảng tuyệt vời hình khơng quy định công việc liên quan đến lĩnh vực sản xuất máy tính mà kết hợp nhiều ngành nghề lĩnh vực liên quan, thành người làm lĩnh vực khác thiết kế thời trang, phần mềm, vật lý học, tin học, điện tử, kĩ thuật đồ họa, lập trình… Tức dựa kết tập thể -Tư mang tính tích cực: Thử hỏi bạn: đời máy vi tính có mang tính tích cực khơng? Rất tích cực, việc tạo máy tính cơng nghệ cao giúp người giải công việc nhanh hiệu hơn.Khơng thế, phương tiện giải trí hữu hiệu bổ ích cho người sau làm việc mệt mỏi.Và mang lại thời kì văn minh nhân loại, thời kì cơng nghệ Tính tích cực sáng tạo chắn bàn cãi Chính để giải nhiệm vụ người Trên vơ số ví dụ thế, dễ dàng nhận qua việc nhỏ nhặt xung quanh ta: thử hỏi, chúng ta, người trẻ tuổi thường hay nói hay trách móc cụ già, ơng bà ta nhà, chí bố mẹ ta lạc hậu Vì thế? Vì họ sống hai giai đoạn lịch sử khác nhau.Vì họ khơng biết sử dụng điện thoại di động? Vì họ khơng biết tới internet? Vì xã hội mà họ sống trước khơng có thứ mà dùng Đơn giản, Việt Nam đổi 20 năm tàn dư xã hội cũ xã hội 1.3 Đặc điểm a Tính có vấn đề - Vấn đề tình huống, hồn cảnh chứa đựng mục đích, vấn đề mà hiểu biết cũ, phương pháp hành động cũ cần thiết song khơng đủ sức giải - xuất gặp hồn cảnh, tình có vấn đề Muốn giải vấn đề người phải tìm cách thức giải Tức người phải Ví dụ: Giả sử để giải tốn, trước hết học sinh phải nhận thức yêu cầu, nhiệm vụ tốn, sau nhớ lại quy tắc, cơng thức, định lí có liên quan mối quan hệ cho cần tìm, phải chứng minh để giải tốn Khi xuất Có phải ln ln xuất hiện? Khơng phải hồn cảnh xuất Vấn đề trở nên "tình có vấn đề" chủ thể nhận thức tình có vấn đề, nhận thức mâu thuẫn chứa đựng vấn đề, chủ thể phải có nhu cầu giải phải có tri thức liên quan đến vấn đề Chỉ sở xuất Ví dụ: Nếu đặt câu hỏi "giai cấp ?" Với học sinh lớp khơng làm học sinh phải suy nghĩ Nếu cho tốn : 2(x+1) = ? với học sinh lớp không xuất b Tính gián tiếp - người không nhận thức giới cách trực tiếp mà có khả nhận thức cách gián tiếp Tính gián tiếp thể trước hết việc người sử dụng ngôn ngữ để Nhờ có ngơn ngữ mà người sử dụng kết nhận thức (quy tắc, khái niệm, công thức, quy luật…) kinh nghiệm thân vào q trình (phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát…)để nhận thức bên trong, chất vật tượng Ví du: Để giải tốn trước hết học sinh phải biết yêu cầu, nhiệm vụ toán, nhớ lại cơng thức, định lí…có liên quan để giải tốn Ta thấy rõ q trình giải tốn người dùng ngơn ngữ mà thể quy tắc, định lí… ngồi có kinh nghiệm thân chủ thể thơng qua nhiều lần giải tốn trước - Tính gián tiếp thể chỗ, trình người sử dụng công cụ, phương tiện (như đồng hồ, nhiệt kế, máy móc…) để nhận thức đối tượng mà khơng thể trực tiếp tri giác chúng Ví dụ: Để biết nhiệt độ sôi nước ta dùng nhiệt kế để đo Để đo người ta dùng thiết bị đo đặc biệt để đo qua cảm nhận giác quan thông thường mà biết - Nhờ có tính gián tiếp mà người mở rộng không giới hạn khả nhận thức người, người không phản ánh diễn mà phản ánh khứ tương lai Ví dụ: Dựa liệu thiên văn, khí hậu người thu thập mà người dự báo bão Ví dụ: Các phát minh người tạo nhiệt kế, tivi… giúp hiểu biết tượng thiên nhiên, thực tế khơng tri giác trực tiếp Ví dụ: Dựa vào thành tựu tri thức nhà khoa học lưu lại mà tính tốn nhiều vũ trụ, mà kết phát thêm nhiều thiên hà mà chưa lần đặt chân đến - biểu ngơn ngữ c Tính trừu tượng khái qt - Khác với nhận thức cảm tính, không phản ánh vật, tượng cách cụ thể riêng lẻ có khả trừu xuất khỏi vật, tượng thuộc tính, dấu hiệu cá biệt, cụ thể, giữ lại thuộc tính chất chung cho nhiều vật tượng, sở mà khái quát vật tượng riêng lẻ, có thuộc tính chung thành nhóm, loại, phạm trù Nói cách khác mang tính trừu tượng khái qt + Trừu tượng dùng trí óc để gạt bỏ mặt, thuộc tính, mối liên hệ, quan hệ thứ yếu không cần thiết giữ lại yếu tố cần thiết cho + Khái quát dùng tri óc để hợp nhiều đối tượng khác thành nhóm, loại, phạm trù theo thuộc tính, liên hệ, quan hệ chung định =>Trừu tượng khái quát có mối liên hệ mật thiết với mức độ cao Khơng có trừu tượng khơng thể tiến hành khái qt, trừu tượng mà khơng khái qt hạn chế q trình nhận thức Ví dụ: + Nói khái niệm “cái cốc”, người trừu xuất thuộc tính khơng quan trọng chất liệu, màu sắc, kiểu dáng mà giữ lại thuộc tính cần thiết hình trụ, dùng để đựng nước uống Đó trừu tượng + Khái quát gộp tất đồ vật có thuộc tính nói dù làm nhơm, sứ, thủy tinh…có màu xanh hay vàng…tất điều xếp vào nhóm “cái cốc” - Nhờ có đặc điểm mà người khơng giải nhiệm vụ mà giải nhiệm vụ tương lai, giải nhiệm vụ cụ thể xếp vào nhóm, loại, phạm trù để có quy tắc, phương pháp giải tương tự Ví dụ: Khi tính diện tích hình chữ nhật ta có cơng thức: S = (a x b).Công thức áp dụng cho nhiều trường hợp tương tự với nhiều số khác d quan hệ chặt chẽ với ngôn ngữ - mang tính có vấn đề, tính gián tiếp, tính trừu tượng khái qt gắn chặt với ngôn ngữ ngôn ngữ có mối quan hệ mật thiết với Nếu khơng có ngơn ngữ q trình người diễn được, đồng thời sản phẩm (khái niệm, phán đốn…)cũng khơng chủ thể người khác tiếp nhận Ví dụ: Nếu khơng có ngơn ngữ cơng thức tốn học khơng có khơng thể hiểu biết tự nhiên Ví dụ: tiến hành lập trình PASCAL, người ta dùng ngơn ngữ để ghi lại để có chương trình lập trình hồn chỉnh Nếu khơng có ngơn ngữ để ghi lại chủ thể lẫn người học tiếp nhận trọn vẹn tri thức - Ngôn ngữ cố định lại kết duy, phương tiện biểu đạt kết duy, khách quan hóa kết cho người khác cho thân chủ thể Ngược lại, ngơn ngữ chuỗi âm vô nghĩa Tuy nhiên, ngôn ngữ mà phương tiện - Ngôn ngữ ngày kết trình phát triển lâu dài lịch sử phát triển nhân loại, ngơn ngữ ln thể kết người Ví dụ: Cơng thức tính diện tích hình vng S = (a x a) kết q trình người tìm hiểu tính tốn Nếu khơng có rõ ràng cơng thức vơ nghĩa e có mối quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính - Nhận thức cảm tính bao gồm cảm giác tri giác, đó: + Cảm giác q trình tâm lí phản ánh thuộc tính riêng lẻ vật tượng trực tiếp tác động vào giác quan ta + Tri giác q trình tâm lí phản ánh cách trọn vẹn thuộc tính bề ngồi vật, tượng chúng trực tiếp tác động vào giác quan ta - phải dựa vào nhận thức cảm tính, dựa tài liệu cảm tính, kinh nghiệm, sở trực quan sinh động thường nhận thức cảm tính, sở nhận thức cảm tính mà nảy sinh tình có vấn đề Nhận thức cảm tính khâu mối liên hệ trực tiếp với thực, sở khái quát kinh nghiệm dạng khái niệm, quy luật… chất liệu khái quát thực theo nhóm, lớp, phạm trù mang tính quy luật q trình - X.L.Rubinstein – nhà tâm lí học Xơ viết viết: “nội dung cảm tính có trừu tượng, tựa hồ làm thành chỗ dựa duy” - Lênin nói: “khơng có cảm giác khơng có q trình nhận thức cả” Vi dụ: Khi có vụ tai nạn giao thơng xảy mà ta thấy Thì đầu ta đặt hàng loạt câu hỏi như: Tại lại xảy tai nạn ? Ai người có lỗi ? từ nhận thức cảm tính : nhìn, nghe…q trình bắt đầu xuất - Ngược lại, kết ảnh hưởng mạnh mẽ, chi phối khả phản ánh nhận thức cảm tính: làm cho khả cảm giác người tinh vi, nhạy bén hơn, làm cho tri giác người mang tính lựa chọn, tính ý nghĩa Chính lẽ đó, Ph.Angghen viết: “nhập vào với mắt có cảm giác khác mà có hoạt động ta nữa” 1.4 Các giai đoạn - Nhận thức vấn đề Đó giai đoạn người xác định nhiệm vụ Thực chất tìm ra, xác định vấn đề, nhiệm vụ cha giải cần phải giải tốn việc tìm tốn u cầu bắt phải tìm Hồn cảnh có vấn đề chứa đựng mâu thuẫn khác (giữa biết với không biết, có với khơng có v.v.) Con người có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực đó, dễ nhìn nhìn đầy đủ mâu thuẫn đó, dễ dàng xác định vấn đề đòi hỏi họ giải - Xuất liên tưởng Là giai đoạn mà chủ thể huy động tri thức, kinh nghiệm có liên quan đến nhiệm vụ - Sàng lọc liên tưởng hình thành giả thuyết Đây giai đoạn gạt bỏ liên tởng không cần thiết giữ lại liên tởng cần thiết sở hình thành giả thuyết, tức cách giải có nhiệm vụ - Kiểm tra giả thuyết Sự đa dạng giả thuyết mục đích tự thân, nên phải kiểm tra xem giả thuyết tơng ứng với điều kiện vấn đề đặt Sẽ có hớng: 1/ Nếu giả thuyết đúng, xác dẫn đến việc giải vấn đề; 2/ Nếu sai bác bỏ giả thuyết, trình lại diễn từ đầu Việc kiểm tra giả thuyết diễn đầu hay hoạt động thực tiễn Trong q trình kiểm tra lại phát nhiệm vụ mới, lại bắt đầu trình - Giải nhiệm vụ Đây khâu cuối hoạt động Khi giả thuyết xác định xác hóa thực tức đến câu trả lời cuối cho vấn đề đặt 1.5 Các thao tác trình cá nhân thực thao tác trí tuệ định để giải vấn đề hay nhiệm vụ đặt Những thao tác gọi quy luật nội a, Phân tích tổng hợp Là q trình người dùng trí óc phân chia đối tượng nhận thức thành phận, thành phần tách đối tượng nhận thức yếu tố, thuộc tính, mối quan hệ định, có thuộc tính quan trọng nhất, lên hàng đầu cần phải quan tâm người b, So sánh Là q trình người dùng trí óc để xác định giống nhau, khác nhau, đồng hay không đồng nhất, hay không vật tượng, Thơng qua q trình so sánh, rút từ vật tượng chung, riêng, khác biệt c, Trừu tượng hóa Là q trình người dùng trí óc để gạt bỏ mặt, thuộc tính, mối liên hệ, quan hệ chủ yếu không cần thiết giữ lại yếu tố cần thiết, để d, Khái quát hóa Là trình người dùng trí óc để thống nhiều đối tượng khác có chung thuộc tính, liên hệ, quan hệ định thành nhóm hay loại 1.6 Ý nghĩa đặc điểm công tác giáo dục (Kết luận sư phạm) - Phải coi trọng việc phát triển cho sinh viên - Muốn thúc đẩy sinh viên phải đưa học sinh vào tình có vấn đề - Phát triển phải tiến hành song song thông qua truyền thụ tri thức - Phát triển phải gắn với trau dồi ngôn ngữ cho sinh viên - Phát triển phải gắn với rèn luyện cảm giác, tri giác, tính nhạy cảm, lực quan sát, trí nhớ sinh viên Tưởng tượng 2.1 Khái niệm Tưởng tượng trình nhận thức phản ánh chưa có kinh nghiệm cách xây dựng nên hình ảnh ( biểu tượng ) sở hình ảnh ( biểu tượng ) có 2.2 Bản chất tưởng tượng - Về nội dung: phản ánh mới, chưa có kinh nghiệm cá nhân xã hội - Về phương thức phản ánh: tạo hình ảnh (biểu tượng mới) sở biểu tượng biết nhờ phương thức hành động (chắp ghép liên howpk, nhấn mạnh, điển hình hóa, loại suy) - Về phương diện kết phản ánh: sản phẩm biểu tượng tưởng tượng -> hình ảnh người tạo sở biểu tượng trí nhớ 2.3 Đặc điểm tưởng tượng - Tưởng tượng nảy sinh trước tình có vấn đề, tức đòi hỏi mới, thực tiễn chưa gặp, trước nhu cầu khám phá, phát hiện, làm sáng tỏ tính bất định (khơng xác định rõ ràng) hồn cảnh q lớn (nếu rõ ràng rành mạch diễn trình duy) Giá trị tưởng tượng chỗ tìm lối hồn cảnh có vấn đề, không đủ điều kiện để duy; cho phép “nhảy cóc” qua vài giai đoạn mà hình dung kết cuối Song chỗ yếu giải vấn đề tưởng tượng (thiếu chuẩn xác, chặt chẽ) Ví dụ: đọc tác phẩm “Sống anh” chưa đến nơi anh Trỗi ở, chưa tiếp xúc với anh, không chứng kiến phút cuối anh ta hình dung hình dáng, tâm trạng, khí phách, với tình tiết câu chuyện - Tưởng tượng trình nhận thức bắt đầu thực chủ yếu hình ảnh, mang tính gián tiếp khái quát cao so với trí nhớ Biểu tượng tưởng tượng hình ảnh xây dựng từ biểu tượng trí nhớ, biểu tượng biểu tượng Ví dụ: Họa sĩ Nga Xuricop nhìn thấy quạ đen trền tuyết trắng tưởng tượng đến hình tượng phu nhân Morodova (nhân vật thối tha chế độ Nga hoàng) - Tưởng tượng liên hệ chặt chẽ với nhận thức cảm tính, sử dụng biểu tượng trí nhớ nhận thức cảm tính thu lượm cung cấp Ví dụ: học lịch sử cổ đại học sinh phải tưởng tượng sống người nguyên thủy 2.4 Vài trò tưởng tượng - Tưởng tượng có liên quan mật thiết với hoạt động người Nhờ có tưởng tượng người hình dung trước kết lao động, giúp người định hướng hoạt động, thúc đẩy hoạt động,… Ví dụ: Jack Nicklaus, tay gôn chuyên nghiệp tiếng giới tiết lộ bí mật thành cơng mình, trước tiên ơng tưởng tượng hình ảnh bóng nằm vị trí nơi ơng muốn kết thúc, sau ơng tưởng tượng đường cách tiếp đất nào? Cuối ông làm y thành công - Tưởng tượng cần thiết cho hoạt động nhận thức trình nhận thức có tham gia hỗ trợ tưởng tượng - Tưởng tượng có vai trò học tập, ảnh hưởng tới sáng tạo nhà văn, họa sĩ, điêu khắc,… Ví dụ: Nếu giáo viên nói rằng: khoảng cách từ trái đất đến mặt trời 149.500.000 km học sinh khó hình dung số cụ thể Nhưng giáo viên mô tả thông qua so sánh: chuyến xe lửa chuyển động với vận tốc 50km/h phải hết 340 năm hết quảng đường Thì học sinh dễ hình dung 2.5 Các loại tưởng tượng 2.5.1 Tưởng tượng tích cực - Là tưởng tượng tạo hình ảnh nhằm đáp ứng nhu cầu Kích thích tính tích tực thực tế người - Gồm loại + Tưởng tượng tái tạo: tạo hình ảnh cá nhân người tưởng tượng dựa mô tả người khác Ví dụ: Học sinh tưởng tưởng điều cô giáo mô tả sách giao khoa Tưởng tưởng tái tạo mang tính chủ thể cao, hay có cắt xén thêm bớt tùy thuộc vào vốn kinh nghiệm cá nhân Do muốn có tưởng tượng tái tạo tốt cần có kinh nghiệm xác, phong phú, đầy đủ Tưởng tượng tái tạo có ý nghĩa q trình nhận thức người Nó giúp cho người nắm tri thức, kinh nghiệm vật tượng mà người tiếp cận được; chẳng hạn ngành khảo cổ học + Tưởng tượng sáng tạo: trình xây dựng hình ảnh chưa có kinh nghiệm cá nhân, chưa có kinh nghiệm xã hội Ví dụ: sáng tạo tàu bay, tàu vũ trụ,… Sản phẩm tưởng tượng sáng tạo thực hóa sản phẩm vật chất độc đáo có giá trị Tưởng tượng sáng tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố: lập trường, quan điểm sống, hiểu biết sâu rộng vấn đề giới tự nhiên xã hội; đồng thời có tham gia tính ngẫu hứng Muốn có tưởng tượng sáng tạo tốt cần có tưởng tượng tái tạo tốt Bởi muốn tạo hình ảnh lĩnh vực người trước hết cần phải có tri thức lĩnh vực Tưởng tượng tái tạo sâu sắc xác có hệ thống tạo điều kiện cho tưởng tượng sáng tạo phong phú độc đáo 2.5.2 Tưởng tượng tiêu cực - Tưởng tượng tạo hình ảnh thực sống, vạch chương trình hành vi khơng thực hiện, tưởng tượng tưởng tượng, để thay cho hành động - Tưởng tượng tiêu cực xảy cách có chủ định khơng gắn liền với ý chí thể hình ảnh tượng tượng sống Đó mơ mộng Ví dụ: Một người có vóc dáng khơng cân đối ln mơ trở thành người mẫu tiếng - Có thể xảy cách không chủ định (thường người trạng thái khơng hoạt động) Ví dụ: Khi ngủ ta nằm mơ trở thành trẻ 2.5.3 Ước mơ - Là loại tưởng tượng hướng tương lại, biểu mong muốn, ước ao người, khơng hướng vào hoạt động - Có loại ước mơ: + Ước mơ có lợi: thúc đẩy cá nhân vươn lên, biến ước mơ thành thực Ví dụ: Một sinh viên mơ ước điểm cao + Ước mơ có hại: làm cá nhân thất vọng, chán nản Ví dụ: Mơ ước trở thành người giàu có cách 2.5.4 Lý tưởng - Là loại tưởng tượng hướng tương lai hình ảnh chói lọi, rực sáng, cụ thể, hấp dẫn tương lai mong muốn Nó động mạnh mẽ thúc đẩy người vươn tới tương lai 2.6 Các cách sáng tạo tưởng tượng 2.6.1 Thay đổi kích thước, số lượng vật hay thành phần vật Thay đổi kích thước số lượng để làm giảm hình dáng so với ban đầu Ví dụ: Người khơng lồ, người tí hon, tre trăm đốt 2.6.2 Chắp ghép, kết dính Lấy thuộc tính vật tượng chắp ghép vào thuộc tính vật tượng khác Ví dụ: Nàng tiên cá (mình người, cá) 2.6.3 Nhấn mạnh (Cường điệu hóa) Phương pháp nhấn mạnh (cường điệu hóa) hàng đầu thuộc tính vật tượng Ví dụ: Nhát thỏ đế 2.6.4 Liên hợp Tạo hình ảnh dựa cách liên hợp phận nhiều vật với Các phận tạo nên hình ảnh bị cải biến xếp tương quan Thường sử dụng sáng tạo nghệ thuật sáng tạo kĩ thuật Ví dụ: Tạo thủy phi vừa có khả bay khơng, vừa có khả lặn nước 2.6.5 Điển hình hóa Tạo hình ảnh cách xây dựng thuộc tính, đặc điểm điển hình nhân cách đại diện cho giai cấp, lớp người,… Ví dụ: Trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” nhà văn Tơ Hồi xây dựng nhân vật Mỵ điển hình người phụ nữ miền núi bị áp bóc lột 2.6.6 Phương pháp loại suy (tương tự) Tạo hình ảnh từ vật tượng có sống, sở mơ phỏng, bắt chước chi tiết phận vật có thực Ví dụ: Con người chế tạo cơng cụ lao động từ thao tác lao động bàn tay Sự giống, khác tưởng tượng 3.1 Giống - Đều trình nhận thức lý tính - Đều phản ánh cách gián tiếp - Đều xuất gặp hoàn cảnh có vấn đề - Đều liên quan chặt chẽ với ngơn ngữ nhận thức cảm tính 3.2 Khác Tưởng tượng - Phản ánh cá nhân - Phản ánh cá nhân xã - Phản ánh đường suy lý, logic hội với thao tác cụ thể - Phản ánh đường chắp ghép phối - Sản phẩm khái niệm, phán đoán, hợp, nhào nặn để tạo nên hình ảnh suy lý - Sản phẩm biểu tượng tưởng - Tính bất định hồn cảnh có vấn đề tượng thấp (so với tưởng tượng) - Tính bất định hồn cảnh có vấn đề cao 3.3 Mối quan hệ tưởng tượng - Ảnh hưởng tưởng tượng Trong q trình tưởng tượng thiết phải có tham gia tạo ý đồ cho tưởng tượng đảm bảo tính hợp lý, tính logic cho q trình tưởng tượng, làm giảm bớt bay bổng có tính chất ly thực tế - Ảnh hưởng tưởng tượng Tưởng tượng làm cụ thể hóa nội dung trừu tượng triết lý cảu Tưởng tượng vạch hướng cho duy, thúc đẩy việc tìm ... thành giả thuyết Đây giai đoạn gạt bỏ liên tởng không cần thiết giữ lại liên tởng cần thiết sở hình thành giả thuyết, tức cách giải có nhiệm vụ tư - Kiểm tra giả thuyết Sự đa dạng giả thuyết khơng... xem giả thuyết tơng ứng với điều kiện vấn đề đặt Sẽ có hớng: 1/ Nếu giả thuyết đúng, xác dẫn đến việc giải vấn đề; 2/ Nếu sai bác bỏ giả thuyết, trình tư lại diễn từ đầu Việc kiểm tra giả thuyết. . .lý đạt khoảng vài chục ngàn phép tính giây (có thể đọc hay khơng được, nói qua chút thơi) Thế hệ hệ máy tính nay, tập trung phát triển nhiều mặt nhằm nâng cao tốc độ xử lý va tạo thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư duy và tưởng tưởng Bản word thuyết trình, Tư duy và tưởng tưởng Bản word thuyết trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay